Khilafah di Masa Depan menurut al Qur’an & as Sunnah

BAGAIMANAKAH KHILAFAH AKAN DATANG ?

Khilafah adalah perkara besar yang tak mungkin terlewatkan dalam al Qur’an dan as Sunnah.
Apakah dimasa kita ini khilafah akan berdiri ?
Kapankah masa berdirinya khilafah tersebut ?
Apakah khilafah tersebut didirikan oleh Hizbut Tahrir ?
Atau oleh siapakah ?

Pertanyaan yang insyaAllah sangat mudah bagi mereka yang mempelajari dan mengimani al Qur’an dan as Sunnah.

Allah –subhanahu wa ta’ala- berfirman dalam QS. An Nur [24] :55 ;
“Allah telah menjanjikan orang-orang yang beriman diantara kalian dan beramal sholih, Ia akan benar-benar memberikan kepadamu kekuasaan KEKHILAFAHAN di atas bumi, sebagaimana Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan merobah (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku.Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang yang fasik.

Ternyata syarat agar kaum muslimin diberi kekuasaan kekhilafahan oleh Allah, berdasarkan ayat janji Allah -subhanahu wa ta’ala- tersebut diatas, adalah yang pertama masalah kualitas keimanan ummat Islam itu sendiri yaitu menjauhkan segala macam kesyirikan dan menutup rapat-rapat pintu yang mengarah kesana.
Kemudian yang kedua adalah kualitas amal shalih ummat Islam yaitu amal yang ikhlas dan ittiba’ kepada Rasul semata tanpa ada tambahan-tambahan baru yang tidak pernah dicontohkan oleh generasi salaful ummah.

1. Kapan khilafah akan Datang

Diriwayatkan oleh Hudzaifah -radliallahuanhu– secara marfu’ kepada Nabi –shallallahu alaihi wa alihi wa salam– beliau bersabda :
“Masa ke Nabi an akan terjadi dalam masa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian Allah akan mencabutnya apabila Dia berkehendak untuk mencabutnya. Setelah itu berdirilah kekhalifahan sesuai dengan sunnah Nabi dalam masa yang dikehendaki Allah. Kemudian Allah akan mencabutnya apabila Dia berkehendak untuk mencabutnya. Setelah itu berdirilah kerajaan yang sangat berkuasa dalam masa yang dikehendaki Allah. Kemudian Allah akan mencabutnya apabila Dia berkehendak untuk mencabutnya. Setelah itu berdirilah kekuasaan diktator dalam waktu yang dikehendaki Allah. Kemudian Allah akan mencabutnya apabila Dia berkehendak untuk mencabutnya. Setelah itu berdirilah kekhalifahan sesuai dengan sunnah Nabi, kemudian beliau –shallallahu alaihi wa alihi wa salam- diam”.

(HR Ahmad dalam Musnad nya, dishahihkan oleh al hafizh Al Iraqi dan al albani)

Keterangan :

Dzahir hadits diatas menjelaskan pada kita bahwa saat ini kita berada di kurun pasca dan pra khilafah ala manhaj nubuwwah (ditengah-tengah masa) entah di zaman kerajaan besar atau zaman penguasa yang diktator. Khilafah ala manhaj nubuwwah akan hadir setelah dua zaman tersebut.

2. Dalil bahwa satu-satunya Khalifah yang Ditunggu Itu adalah Al Mahdi -alaihis salam- dan bukan yang lain

Bersabda Rasulullah -shallallahu alaihi wa alihi wa salam- :
“Sungguh bumi ini akan dipenuhi oleh kezhaliman dan kesemena-menaan. Dan apabila kezhaliman dan kesemena-menaan telah penuh, maka Allah akan mengutus seorang laki-laki yang berasal dari ummatku (dalam hadits lain keturunanku), namanya seperti namaku, dan nama bapaknya seperti nama bapak ku. Maka ia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kemakmuran, sebagaimana telah dipenuhi sebelum itu oleh kezhaliman dan kesemena-menaan. Di waktu itu langit tidak akan menahan sedikitpun dari tetesan airnya, dan bumi tidak akan menahan sedikitpun dari tanam-tanamannya. Maka ia akan hidup bersama kamu selama 7 tahun atau 8 tahun, dan paling lama 9 tahun”.

(HSR Thabrani, Al Bazzar, dan Abu Nu’aim. Dishahihkan oleh Imam As Suyuthi dalam Al Jami’ dan disetujui keshahihannya oleh al albani)

Keterangan :

Disini dijelaskan oleh Rasulullah -shallallahu alaihi wa alihi wa salam- bahwa sebelum turunnya al Mahdi -alaihis salam- bumi sedang penuh dengan kezhaliman dan kesemena-menaan , oleh karena itu tidak mungkin al Mahdi di turunkan setelah adanya khilafah rasyidah akan tetapi dapat dipastikan bahwa al Mahdi lah khalifah yang pertama kali setelah zaman kedzaliman ini.

Zaman kedzaliman dan kesemena menaan adalah zaman kita ini, sehingga setelah ini khilafah hanya akan berdiri oleh al mahdi yang bernama Muhammad bin Abdillah, bukan oleh organisasi/ harokah manapun.

3. Siapakah khalifah Al Mahdi -alaihis salam-

Bersabda Rasulullah -shallallahu alaihi wa alihi wa salam- :
“Akan terjadi suatu perselisihan ketika meninggalnya seorang khalifah (penguasa pengganti). Maka keluarlah seorang laki-laki dari penduduk Madinah dan ia lari ke Makkah. Lalu datanglah kepadanya orang-orang yang berasal dari penduduk Makkah, dan mereka membawa laki-laki tersebut dengan paksa. Kemudian mereka membai’atnya antara sudut Ka’bah dengan Maqam Ibrahim”.

(HR Ahmad dan Abu Dawud dari Ummu Salamah –radliallahuanha-, dishahihkan Al Haitsami dalam Majma’ az Zawaid, dan di hasankan oleh Ibnul Qayyim, dan terdapat syawahid (penguat) hadits serupa dari ‘Aisyah –radliallahuanha-)

Keterangan :

Tidak disebutkan oleh hadits ini (Hadits wafatnya seorang khalifah sebelum munculnya al mahdi) seperti apakah kondisi khalifah yang meninggal sebelum munculnya al mahdi ini, namun mengingat banyak hadits menyebutkan bahwa sebelum al mahdi muncul di dunia ini penuh dengan kedzaliman, maka khalifah yang meninggal ini pastilah bukan khalifah ber manhaj nubuwwah, dan faktanya memang saat ini telah banyak pihak yang mengklaim sebagai khalifah, misalnya khalifah NII, Khalifah Jama’ah Islamiyah, bahkan manhaj salafy (wahhabi di) saudi juga menganggap raja saudi sebagai khalifah dan banyak diantaranya yang menulis tentang Daulah Su’udiyah. Dan yang terakhir inilah yang paling berkemungkinan yang dimaksudkan hadits tersebut mengingat al mahdi muncul di haramain.

Disini dijelaskan oleh Rasulullah –shallallahu alaihi wa alihi wa salam- bahwa al Mahdi -alaihis salam- adalah salah seorang dari penduduk Haramain, bukan penduduk Indonesia, bukan penduduk Iran, dan faktanya di haramain hingga kini tidak tampak eksistensi harokah-harokah Islam melainkan hanya sedikit sekali dan itupun secara diam diam. Sehingga al mahdi dari dzahir hadits tersebut sepertinya bukan dari kalangan harokah harokah yang gencar berda’wah di Indonesia.

Pembaitan al mahdi terjadi di Makkah oleh ulama penduduk haramain karena waktu itu di Haramain (sekarang masuk wilayah saudi arabia) sedang terjadi kekosongan kekuasaan pemerintahan akibat meninggalnya penguasanya sehingga terjadilah pertikaian perebutan kekuasaan. Al mahdi dibaiat sebagai solusi atas adanya konflik pemerintahan di haramain dan sekitarnya.

Setelah resmi dibaiat sebagai amir haramain dan sekitarnya (amir negeri saudi saat ini – wallahua’lam), al mahdi masih menghadapi tantangan dari penguasa penguasa lainnya di Semenanjung arabia (Timur Tengah).

4. Siapa Saja yang Akan Diperangi dan Memerangi Al Mahdi -alaihis alam-

Telah bersabda Rasulullah -shallallahu alaihi wa alihi wa salam- :
“Kamu akan memerangi semenanjung arabia, lalu Allah akan menaklukkannya untukmu. Setelah itu Persia, dimana Allah akan menaklukkannya untukmu, Kemudian Rum, dimana Allah akan menaklukkannya untukmu. Kemudian kamu akan memerangi Dajjal, dimana Allah akan menaklukkannya untukmu”.

(HR Muslim dari Nafi’ bin Atabah. Juga Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah)

Keterangan :

Yang dimaksud dengan semenanjung arabia dalam beberapa riwayat adalah kekuasaan as Sufyani yaitu anak keturunan Khalid bin Zaid bin Abi Sufyan dari bani Umayyah (pihak ayah) dan bani Kalb (pihak Ibu). As Sufyani saat itu adalah salah satu penguasa yang berpengaruh di Timur Tengah, jadi bukan penguasa Iran karena Iran adalah wilayah Persia, juga bukan penguasa saudi, karena al mahdi lah penguasa saudi saat itu yang menggantikan dinasti saudi (jika saudi masih ada).
Adapun bangsa Rum kemungkinan adalah bangsa-bangsa barat salibis yang bersatu memerangi al mahdi.

Penutup

Secara ringkas kita bisa menarik kesimpulan bahwa khilafah ala manhaj nubuwwah akan berdiri tidak oleh harokah harokah da’wah manapun yang saat ini ada, melainkan didirikan secara spontan oleh ulama dan penduduk haramain yang membaiat seorang yang sholih dari penduduk haramain bernama Muhammad bin Abdillah karena saat itu negerinya sedang kosong kekuasaannya dan terjadi perebutan kekuasaan yang tidak sehat.

Jika sebelum peristiwa itu ada yang mengklaim telah mendirikan khilafah maka hal itu pasti bukan khilafah ala manhaj nubuwwah namun bisa jadi hanyalah khilafah ala manhaj Fulan yang mengatasnamakan khilafah islam, yang menyebut diri sebagai khilafah namun prakteknya penuh dengan penyimpangan dan kesewenang-wenangan. Sebagaimana dzahir hadits Nabi yang mengatakan bahwa sebelum berkuasanya al mahdi maka dunia ini akan dipenuhi kesewenang-wenangan.

Wallahu ta’ala a’lam wahuwal musta’an

Ba’da Isya’, 27 Sya’ban 1429

(pengelolakomaht@yahoo.co.id)

Iklan

497 responses to “Khilafah di Masa Depan menurut al Qur’an & as Sunnah

 1. Saudaraku…
  ada maksud apa menggunakan nama mantanht, mengapa tidak langsung saja menggunakan nama khas saudara, mengapa masih dibawah bayang2 ht…kalau bukan memiliki maksud tertentu. menasehati…? bukan begini caranya…
  banyak personil, tempat dan sarana yang merepresentasikan kelompok yang anda ingin “nasehati” itu…
  mengapa saudara tidak langsung menggunakan nama salafi. apa anda khawatir cerita munculnya kelompok anda diketahui oleh masyarakat.

  • lagi bebas nihhhh.....

   Saudaraku Aljirbani…….
   artinya Mas mantan itu dia pernah d HT tapi dah Pensiun Dini…..Alhamdulillah beliau mendapat Hidayah dari Allah Azza Wa Jalla makanya mutuskan Pensiun dini.

  • Keyakinan kaum muslim akan kembalinya Khilafah ‘ala Minhaj Nubuwwah semakin meningkat.Namun,ada sebagian yang percaya,bahwa Khilafah akan berdiri sendiri,karena sudah merupakan janji Allah.Caranya,dengan menurunkan Imam Mahdi.Pertanyaannya,benarkah Imam Mahdi yang akan mendirikan Khilafah?Ataukah kaum muslim yang mendirikannya,kemudian lahirlah Imam Mahdi?
   Pertama:Kalaupun ada hadis yang menunjukkan Imam Mahdi akan mendirikan Khilafah,maka hadis tersebut tetap tidak boleh dijadikan alasan untuk menunggu berdirinya Khilafah.Sebab,berjuang untuk menegakkan Khilafah hukumnya tetap wajib bagi kaum muslim,sebagaimana hadis Nabi SAW:”Siapa saja yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada Allah,niscaya dia akan menjumpai Allah pada Hari Kiamat tanpa mempunyai hujjah.Siapa saja yang mati,sedangkan di atas pundaknya tidak terdapat baiat,maka dia mati dalam keadaan jahiliah.(HR Muslim).”Manthuq hadis ini menyatakan,’Siapa saja yang mati,ketika Khilafah sudah ada,dan di atas pundaknya tidak ada baiat,maka dia mati dalam keadaan jahiliah.’Atau ‘Siapa yang mati,ketika Khilafah belum ada,dan dia tidak berjuang untuk mewujudkannya,sehingga di atas pundaknya ada baiat,maka dia pun mati dalam keadaan mati jahiliah.’
   Karenanya,kewajiban tersebut tidak akan gugur hanya dengan menunggu datangnya Imam Mahdi.
   Kedua:Memang banyak hadis yang menuturkan akan lahirnya Imam Mahdi,namun tidak satu pun dari hadis-hadis tersebut menyatakan bahwa Imam Mahdilah yang akan mendirikan Khilafah.Hadis-hadis tersebut hanya menyatakan bahwa Imam Mahdi adalah seorang khalifah yang salih,yang akan memerintah dengan adil,dan akan memenuhi bumi dengan keadilan,sebagaimana sebelumnya telah dipenuhi dengan kezaliman dan penyimpangan.Abi Said al-Hudhri ra.berkata,bahwa Nabi SAW bersabda:”Hari kiamat tidak akan tiba,kecuali setelah bumi ini dipenuhi dengan kezaliman dan permusuhan.Setelah itu lahirlah seorang lelaki dari kalangan keluargaku (Ahlul Bait),atau keturunanku,sehingga dia memenuhi dunia ini dengan keseimbangan dan keadilan,sebagaimana sebelumnya telah dipenuhi dengan kezaliman dan permusuhan.(HR Ibn Hibban).”
   Ketiga:Hanya saja,terdapat riwayat yang menyatakan,bahwa Imam Mahdi tersebut lahir setelah berdirinya Khilafah,bukan sebelumnya.Ummu Salamah menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda:”Akan muncul pertikaian saat kematian seorang khalifah.Kemudian seorang lelaki penduduk Madinah melarikan diri ke kota Makkah.Penduduk Makkah pun mendatanginya,seraya memintanya dengan paksa untuk keluar dari rumahnya,sementara dia tidak mau.Lalu mereka membaiatnya di antara Rukun (Hajar Aswad) dan Maqam (Ibrahim).Disiapkanlah pasukan dari Syam untuknya hingga pasukan tersebut meraih kemenangan di Baida’,tempat antara Makkah dan Madinah.Tatkala orang-orang melihatnya,dia pun didatangi oleh para tokoh Syam dan kepala suku dari Irak,dan mereka pun membaiatnya.Kemudian muncul seorang (musuh) dari Syam,yang paman-pamannya dari suku Kalb.Dia pun mengirimkan pasukan untuk menghadapi mereka,lalu Allah memenangkannya atas pasukan dari Syam tersebut.Pasukan itu adalah pasukan (yang didorong oleh ambisi) suku Kalb dan itulah kekalahan bagi orang yang tidak mendapatkan ghanimah Kalb.Al-Mahdi lalu membagi-bagikan harta-harta tersebut dan bekerja di tengah-tengah masyarakat…menyampaikan Islam ke wilayah di sekitarnya.Tidak lama kemudian,selama tujuh tahun,dia pun meninggal dunia,dan dishalatkan oleh kaum muslim (Dalam riwayat lain dinyatakan,tidak lama kemudian,selama sembilan tahun).(HR ath-Thabrani).”
   Hadis di atas dengan jelas menyatakan,bahwa akan lahir khalifah baru setelah meninggalnya khalifah sebelumnya.
   Dengan demikian,pandangan yang menyatakan bahwa Imam Mahdilah yang akan mendirikan Khilafah Rasyidah Kedua jelas merupakan pandangan yang lemah.Demikian juga pandangan yang menyatakan bahwa tidak perlu berjuang untuk menegakkan Khilafah,karena tugas itu sudah diemban oleh Imam Mahdi,sehingga kaum muslim sekarang tinggal menunggu kedatangannya,adalah juga pandangan yang tidak berdasar.
   Perjuangan mendirikan Khilafah,bukan hanya diwajibkan atas Ahlul Bait,tetapi merupakan kewajiban seluruh kaum muslim,dimanapun kaum muslim itu berada.Di Indonesia,Inggris,Amerika,dan sebagainya.Dan sudah sepatutnyalah,sebagai sesama muslim,berjamaah maupun pribadi,wajib berusaha semaksimal mungkin berkontribusi dalam perjuangan mendirikan Khilafah.
   Jadi,jelas sekali bahwa Imam Mahdi bukanlah orang yang mendirikan Khilafah,dan dia bukanlah khalifah yang pertama dalam Khilafah Rasyidah Kedua yang insya Allah akan segera berdiri tidak lama lagi.
   Kebenaran hanya milik Allah SWT semata.Kesalahan adalah dari diri saya pribadi.Diterima tidaknya apa yang telah saya sampaikan sudah bukan urusan saya lagi.Mohon maaf lahir dan bathin.

   • Pertama, tafsir anda tentang hadits mati tanpa baiat itu bertentangan dengan tafsir para ulama pendahulu islam, karena yg dimaksud disana adalah mati seperti mati dizaman jahiliyah yang tidak ada kepemimpinan islam disana, jadi bukan mati sebagai orang jahiliyah. Dan dzahir hadits diatas tidak menyebutkan saat adanya baiat khilafah yang satu sehingga butuh dalil lain bila dikaitkan kesana.

    Kedua, Jika ada khilafah tegak sebelum keluarnya imam mahdi maka itu tergolong zaman mulkan, bukan zaman khilafah rasyidah, termasuk khilafah fatimiyah, seljuk, turki, taliban, su’udiyah, dsb, itu semua masuk zaman mulkan hingga saat ini, dan zaman mulkan berakhir saat kemunculan al mahdi.
    Silahkan lihat penjelasan 1 dan 2 artikel utama diatas.

   • Jelas sekali ., makasih penjelasannya

   • Makasih penjelasan nya ., jelas sekali

 2. pengelolakomaht

  Saya seorang mantan ht yang kini bermadzhab dzahiri, bukan anggota organisasi manapun termasuk salafy.

  Saya menggunakan nick mantan ht insyaAllah justru untuk memperhalus, sebab jika tidak saya tentu pakai nama anti ht atau bekas ht.

  • sy hanya ingin bertanya kepada kalian wahai antek-antek penjajah kafir :
   ” apa yang akan kalian lakukan jika HT berhasil menegakan Syariah d bawah naungan KHilafah islamiyah???”

  • Kenapa Ente ngga pake nick “Orang Yang Pasti Masuk Sorga” aja …

   ente kasi masalah,.. ngga kasi solusi.
   misal,.. temen HT anggap percaya sama semua yg ente omongin,… pada keluar lah…
   otomatis perjuangan berdirinya syariah menurun,..
   Jalan apa yg mesti mereka jalanin untuk tegaknya Islam…???
   ikut anggota blog ini selamanya,.. dan berjuang selamanya untuk menjatuhkan HT????

   Hahahaha…..
   Lucu ente,….
   sebenernya dari nama blog ini pun dengan mudah ketauan motivasi ente,…
   ckckckckck……….

   (Saya TIDAK PERNAH MENJADI ANGGOTA HT, Apalagi MANTAN, bukan anggota organisasi manapun termasuk salafy)

  • Afwan…bisa dijelaskan mksd admin, bahwa antm bermadzhab dzahiri??
   Apa mksdnya Daud Dzahiry atw bagaiman??
   Jazakallahu khoiron

 3. saudaraku…
  dari pada baca tulisan yang meretakkan ukhuwah, lebih baik tidak baca.
  maafkan saudaramu…

  • syarofunnisa Al Fath

   afwan kalau pesan ini mengganggu

   saya sepakat dengan akhi aljirbani (Afwn kalau salah ketik)

   saya bukan orang HT dan saya sangat tidak sepakat dengan ini. saya dan Murobbi saya sedang meneliti hal ini. tapi satu hal yang dapat saya kemukakan disini, alangkah lebih bijaksana apabila kita tidak ikut dalam memecah belah umat. kalau kita lihat kondisi saudara muslim kita di Manokwari, mereka berjuang sekaut tenaga agar manokwari tidak menjadi kota injil. belum lagi di wilayah lainnya. para misionaris terus melancarkan niat jahatnya, sementara para Yahudi dan Zionis terus menebarkan virusnya. sementara para da’i dan aktivisnya hanya sibuk mencari pembenaran.

   sudah cukup umat Islam terkotak-kotakkan. dan sudah saatnya setiap kelompok atau organisasi islam merumuskan siapa kawan dan siapa lawan. mari kita renungkan bersama, kenapa perjuangan ini tak pernah selesai? mungkin karena Allah tidak Ridho dengan apa yang kita kerjakan? seperti dalam surat As Shaff ayat 4. kita harus ingat bahwa tangan Allah bersama tangan jama’ah yang artinya hanya persatuan dan sistem islam yang komprehensiflah, metode kita untuk mengalahkan mereka.

   syukron atas kesempatannya. wassalam

   • Sebetulnya tidak jauh bedanya apa yang kami lakukan dengan apa yang dilakukan oleh NU saat mengkritik JT dan Muhammadiyah saat mengkritik LDII, karena semua itu adalah nasihat untuk saudara sendiri.
    Ketika saudara anda melakukan kesalahan anda tentu akan menegurnya dan menasihatinya, sebab jika tidak berarti anda sudah tidak perhatian lagi dengan saudara anda.

 4. Wah, tulisan ini pemilik blog ini sungguh tidak berbobot. saya bukan orang HT dan bukan orang harakah, saya orang awam, tapi saya melihat dalil-dalil dan hujjah-hujjah yang dikeluarkan oleh HT masih ketimbang lumayan dari tulisan di blog ini. Maaf, kalau boleh dibilang, tidak ada bobotnya sama sekali, jadi pantas sajalah temen-temen HT pada nggak menggubrisnya. Sebaiknya mas yang mau nulis di blog ini belajar islam yang mendalam lebih dahulu.. Itu saran saya, maaf..

  By: Yeni at Kairo.

 5. saudaraku…
  apakah antum masih ngeraguin perjuangan penegakkan khilafah ya, aku coba yakinin ya…

  UMAT ISLAM KINI MENEMPATKAN SERUAN KHILAFAH
  DALAM PETA POLITIK INTERNASIONAL

  Selama bertahun-tahun, para politikus Barat telah melakukan serangan terhadap tuntutan penegakan Khilafah.
  Dengan menunjuk para pelaku peledakan Bom London, Juli 2005, mantan PM Inggeris, Tony Blair, menyatakan seraya mendefinisikan pemikiran mereka sebagai Pemikiran Barbar. Dia tidak hanya berhenti sampai di situ. Blair, bahkan kemudian menambahkan, “Perundang-undangan syariah di dunia Arab akan mengantarkan terbentuknya satu kekhilafahan untuk seluruh umat Muslim.”
  Menteri Dalam Negerinya yang kala itu adalah Charles Clark pun ikut memberikan pernyataan, dalam dialognya dengan para pemikir Amerika sayap kanan, Heritage Foundation, “Kita tidak akan pernah mentolelir apapun perbincangan tentang pendirian Khilafah. Kita juga tidak akan mentolelir apapun perbincangan tentang wajibnya perundang-undangan (hukum) syariah.” George W. Bush telah mengomentari topik tersebut seraya menyatakan, “Mereka mengharapkan berdirinya entitas politik yang sadis di Timur Tengah, yang mereka sebut Khilafah. Mereka ingin memerintah semua orang dengan ideologi kebencian ini.”
  Pada Juli 2007, Menteri Pertahanan Inggeris yang baru, Lord Wist, saat menceritakan para pelaku yang berusaha meledakkan mobil di London, telah menyatakan, “Mereka adalah kaum Rasis dan Puritan. Mereka sedang mencari kekuatan. Mereka adalah orang-orang yang gila harta, dan selalu berbicara tentang Khilafah.” Seruan Khilafah benar-benar telah digambarkan dengan gambaran ekstrim dan digambarkan, bahwa Khilafah adalah tujuan para Teroris.
  Perbincangan tentang Khilafah pun telah terjadi, dan itu pun selalu dikaitkan dengna kekerasan. Padahal, tuntutan dan perjuangan untuk menegakkan Khilafah, sejak Khilafah itu dihancurkan tahun 1924 H, dengan nyata telah berlangsung tanpa kekerasan, dan perjuangan tersebut murni merupakan perjuangan politik.
  Namun, dengan pertolongan Allah SWT. semua upaya dan keikhlasan umat Islam dalam sebulan benar-benar telah membuktikan, bahwa Khilafah tidak terkait dengan kekerasan. Kaum Muslim pun menganggapnya sebagai agenda utama (vital) dan hukumnya wajib. Khilafah juga merupakan satu-satunya alternatif bagi kerusakan, kezaliman, pendudukan, perpecahan, kekacauan dan instabilitas yang kini sedang mendera dunia Islam.
  Sepanjang bulan Rajab, dan sepanjang Peringatan Runtuhnya Khilafah, Hizbut Tahrir telah melakukan serangkaian konferensi di seluruh dunia, yang didukung ratusan ribu kaum Muslim yang dengan jelas sedang menyerukan tegaknya Khilafah. Hizbut Tahrir menjelaskan metode intelektual dan politik untuk menegakkan Khilafah. Kaum Muslim pun telah membuktikan, bahwa Khilafahlah satu-satunya sistem pemerintahan yang sahih dan adil, yang harus memimpin dan menggantikan sistem Demokrasi yang penuh kebohongan, sistem kepemilikan yang rusak dan kezaliman yang terjadi saat ini.
  Di London, lebih dari 2500 orang telah menghadiri Konferensi Khilafah yang diadakan di Alexandria Palace, London, yang digambarkan oleh koran New York Times sebagai “Serangan Pertama terhadap Para Pengkritiknya”. Di kota Ramalah, Palestina, lebih dari 12000 kaum Muslim telah menghadiri longmarch yang menyerukan penegakan Khilafah. Di Sudan, ratusan ulama’ kaum Muslim telah mengikuti dialog tentang Khilafah. Di masing-masing, Malaysia, Belanda, Yaman, Ukraina dan Libanon ribuan orang telah berkumpul untuk mendialogkan dan mendiskusikan Khilafah, bahwa Khilafah merupakan jalan masa depan dunia Islam.
  Sementara Konferensi Khilafah Internasional di Indonesia yang telah dihadiri oleh lebih dari seratus ribu kaum Muslim di salah satu stadion sepakbola terbesar di dunia telah menjelaskan kepada siapa saja yang masih mempunyai mata tentang orientasi kaum Muslim yang begitu kuat menuju Khilafah. Ketika rayah berkibar, massa pun menggemakan takbir, dan berbagai orasi kemudian disiarkan melalui al-Jazerah, BBC, Reuters dan lain-lain, kepada jutaan kaum Muslim di seluruh dunia yang telah bergembira dan terus berdoa kepada Allah SWT. agar segera menolong seruan ini.
  Wahai kaum Muslim yang Mulia:
  Sesungguhnya Khilafah bukanlah monopoli salah satu kumpulan atau kelompok Islam. Khilafah adalah sistem politik Islam yang sama-sama kita harapkan. Sistem tersebut merupakan bentuk kefarduan yang agung, yang telah Allah SWT. tetapkan. Konferensi-konferensi ini, selain menjelaskan adanya kekuatan yang tengah membimbing kaum Muslim menuju tegaknya Khilafah, juga telah meruntuhkan berbagai serangan yang dipenuhi kedengkian, berbagai kritik yang keliru, serta berbagai kebohongan yang telah dihembuskan oleh musuh-musuh Islam dan kaum Muslim selama bertahun-tahun. Maka, menjadi kewajiban kita untuk memahami keagungan sistem dan struktur Khilafah, serta mempertahankan massa yang mendukung Khilafah, yang dengan pertolongan dan kekuasaan Allah telah berhasil dibangun.
  Hudzaifah al-Yaman berkata, Rasulullah saw. bersabda:
  “Akan ada di tengah-tengah kalian zaman kenabian. Maka, dengan kehendak Allah, ia pun tetap ada, kemudian Dia pun mencabutnya, jika Dia memang berkehendak untuk mencabutnya. Kemudian akan ada zaman Khilafah ‘ala Minhaj an-Nubuwwah, maka dengan kehendak Allah, ia pun tetap ada, kemudian Dia pun mencabutnya, jika Dia memang berkehendak untuk mencabutnya. Kemudian akan ada zaman penguasa yang zalim, maka dengan kehendak Allah, ia pun tetap ada, kemudian Dia pun mencabutnya, jika Dia memang berkehendak untuk mencabutnya. Kemudian akan ada zaman penguasa diktator, maka dengan kehendak Allah, ia pun tetap ada, kemudian Dia pun mencabutnya, jika Dia memang berkehendak untuk mencabutnya. Setelah itu, akan ada zaman Khilafah ‘ala Minhaj an-Nubuwwah. Belia pun kemudian terdiam.” (HR. Ahmad)
  Di sini, di United Kingdom (Inggeris), kita harus menyatukan suara kita dengan umat Islam yang dengan penuh kekuatan sedang mengarah pada perjuangan penegakan Khilafah di dunia Islam. Tentu, kita tidak akan pernah mendukung penggunaan kekerasan. Seruan kita adalah seruan politik yang berpijak kepada tuntunan Rasulullah saw. ketika melakukan serangan intelektual dan politik demi membangun negara Islam pertama di Madinah.
  Kini, Islam, syariah dan Khilafah telah menjadi sasaran tembak kebohongan dan penyesatan pemerintah Barat, dalam rangka menghalangi kaum Muslim memerdekakan diri mereka dari para penguasa zalim dan diktator di negeri kita. Para pemerintah Barat tidak peduli terhadap keamanan.
  Sebaliknya, mereka hanya peduli terhadap keuntungan dan kepentingan strategis mereka sendiri. Aktivitas kita di sini adalah untuk membangun pandangan yang benar tentang Islam, dengan mengemban berbagai pemikiran politiknya, terutama Khilafah, di tengah-tengah komunitas kita, agar mereka mengemban pemikiran ini dan menjelaskannya kepada masyarakat non-Islam di Barat, tempat di mana komunitas kita hidup di sana. Begitu juga menantang segala bentuk kebohongan tentang Islam, kemudian menampilkan keindahan Islam dalam kata dan perbuatan.
  Membangun dakwah yang kuat di Barat dan opini global yang positif tentang Islam dan Khilafah merupakan perkara penting demi mengembalikan bangunan Khilafah di dunia Islam.Kami juga menyerukan kepada Anda untuk bergabung dengan Hizbut Tahrir dalam gerakan internasionalnya untuk Islam, yang non-kekerasan dan basa-basi. Mari kita bergabung dengan saudara-saudara kita di seluruh dunia dan bahu-membahu dengan mereka dalam pertarungan mereka demi mewujudkan tuntutan Khilafah yang terus meningkat hari demi hari.
                        
  “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian para penolong agama Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh Isa bin Maryam kepada kaum Hawariyyin, “Siapakah yang sanggup menjadi para penolongku untuk berdakwah di jalan Allah?” Maka, kaum Hawariyyin itu pun menjawab, “Kamilah para penolong agama Allah.” (Q.s. as-Shaf: 14)
  Kami memohon kepada Allah SWT. agar senantiasa menolong kita, dan memudahkan jalan kita dalam perjuangan ini. Amin.

 6. saudaraku…
  kalo masih kurang aku tambahin nih…

  DUNIA MENUNTUT TEGAKNYA KHILAFAH

  Islam dalam Khilafah Islamiyah dalam kurun yang panjang pernah berhasil menjadi peradaban agung yang memberikan jaminan kehidupan, memberikan ketenteraman dan kemakmuran kepada manusia baik muslim maupun non muslim. Ketika Khilafah redup dan akhirnya tenggelam, kehidupan pun tenggelam dalam kegelapan kekufuran. Ideologi kapitalisme akhirnya mendominasi dan memimpin umat manusia. Namun Kapitalisme itu justru melahirkan berbagai keburukan dan kerusakan yang mengancam kehidupan umat manusia. Di sisi lain ideologi Sosialisme termasuk Marxisme telah ambruk dan hilang pengaruhnya disamping dalam sejarahnya melahirkan dampak yang tidak kalah buruk dengan Kapitalisme. Maka harapan tinggal kembali kepada Islam. Secara historis, realistis dan keyakinan, tuntutan tegaknya islam dalam institusi Khilafah Islamiyah itu menjadi tuntutan dunia, tuntutan kehidupan umat manusia.

  “Peradaban Islam merupakan peradaban yang paling besar di dunia. Peradaban Islam sanggup menciptakan sebuah negara adidaya kontinental (continental super state) yang terbentang dari satu samudera ke samudera lain; dari iklim utara hingga tropik dan gurun, dengan ratusan juta orang tinggal di dalamnya; dengan perbedaan kepercayaan dan asal suku….Tentaranya merupakan gabungan dari berbagai bangsa yang melindungi perdamaian dan kemakmuran yang belum dikenal sebelumnya. (Carleton S, Chairman and Chief Executive Officer Hewlett-Packard Company, Ceramah tanggal 26 September 2001, dengan judul, “Technology, Business, and Our way of Life: What Next” )
  Will Durant menyatakan : “Para Khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan usaha keras mereka. Para Khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang bagi siapa pun yang memerlukannya dan memberikan kesejahteraan selama berabad-abad dalam keluasan wilayah yang belum pernah tercatat lagi fenomena seperti itu setelah masa mereka. Kegigihan dan kerja keras mereka menjadikan pendidikan menyebar luas, sehingga berbagai ilmu, sastra, falsafah dan seni mengalami kejayaan luar biasa yang menjadikan Asia Barat sebagai bagian dunia yang paling maju peradabannya selama lima abad” (Will Durant, The Story of Civilization, XIII/151).
  Ia juga menyatakan : “Agama Islam telah menguasai hati ratusan bangsa di negeri-negeri yang terbentang mulai dari China, Indonesia, India hingga Persia, Syam, Jazirah Arab, Mesir bahkan hingga Maroko dan Spanyol. Islam pun telah memiliki cita-cita mereka, menguasai akhlaknya, membentuk kehidupan¬nya dan membangkitkan harapan di tengah-tengah mereka, yang meringankan urusan kehidupan maupun kesusahan mereka. Islam telah mewujudkan kejayaan dan kemuliaan bagi mereka, sehingga jumlah orang yang memeluknya dan ber¬pegang teguh kepadanya pada saat ini sekitar 350 juta jiwa [1926]. Agama Islam telah menyatukan mereka dan melunakkan hati¬nya walaupun ada perbedaan pendapat maupun latar belakang politik di antara mereka”
  Begitulah, negara islam yang didirikan oleh Rasulullah saw bersama para sahabat di Madinah yang pasca Beliau disebut negara Khilafah terus terus berjaya dalam kurunj yang panjang. Khilafah berhasil tampil menjadi negara adidaya tunggal di Dunia dan menggulung negara-negara adidaya sebelumnya baik Persia di Timur maupun Romawi di barat. Kejayaan Khilafah tidak bisa dipungkiri sejarah karena telah terukir sedemikian dalam dalam lempengan sejarah. Wilayah Khilafah berhasil melewati batas-batas benua. Wilayah kekuasaan Khilafah pada satu kesempatan terbentang mulai dari Xinjiang (Uighur) –saat ini masuk wilayah China- di sebelah Timur sampai Maroko dan Spanyol di barat; dan dari India di selatan hingga ke semenanjung Crimea, semenanjung Balkan, kawasan laut Kaspia di Utara. Bahkan sangat boleh jadi Nusantara pun dahulu pernah menjadi bagian dari Khilafah.
  Wilayah seluas itu sebagian besarnya disatukan melalui futuhat (pembebasan). Namun futuhat itu bukan untuk mengeksploitasi kekayaan alamnya, memperbudak rakyatnya dan menjajah wilayahnya. Futuhat itu untuk menyatukan suatu wilayah ke wilayah Khilafah dan kemudian menjadi satu bagian dengan seluruh wilayah Khilafah tanpa ada perbedaan. Kemajuan dan kemakmuran terjadi secara merata. Kemajuan tsaqafah, sains dan teksnologi bukan hanya terjadi di kota-kota awal Khilafah, tetapi menyebar ke seluruh wilayah. Buktinya ulama dalam berbagai bidang tsaqafah, sains dan teknologi muncul dari berbagai daerah kekuasaan Khilafah. Andalusia yang ketika dibawah kekuasaan nashrani Eropa diliputi kegelapan, begitu berada di bawah Khilafah dengan cepat bangkit dan menjadi salah satu pusat peradaban, tsaqafah, sains dan teknologi di wilayah Khilafah dan dunia, sedang pada saat sama Eropa masih berada dalam kegelapan. Eropa bahkan baru terbangun ketika mendapat pancaran sinar peradaban dari dunia Islam. Prof. Sigrid Hunke dalam bukunya “Matahari Allah diatas Dunia Barat hal. 541” menyatakan : “Sungguh, barat tetap dalam keterbelakangan secara kultural, pemikiran dan ekonomi sepanjang waktu ketika eropa mengasingkan dirinya dari islam dan tidak menatapnya. Eropa belum mulai bersinar dan bangkit kecuali ketika Eropa mulai bersinggungan dengan arab baik secara praktis, politik dan perdagangan. Pemikiran Eropa setelah tidur berabad-abad, mulai bangun karena kedatangan sains, teknologi, dan sastra arab.”
  Khilafah sepanjang sejarahnya telah tercatat dengan tinta emas berhasil memberikan kemakmuran kepada rakyatnya di seluruh penjuru wilayahnya. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz sudah sangat masyhur kemakmuran yang dicapai negara. Hingga penduduk Afrika pun tidak ada diantara mereka mau mengambil harta zakat karena semuanya kecukupan. Akhrinya harta zakat itu digunakan untuk membeli budak di Eropa dan membebaskan mereka. Mahmud Syakir menukilkan bahwa pada masa Umar bin Abdul Aziz tidak ada penduduk Afrika yang berhak/bersedia mengambil harta zakat. Gaji pegawai negara mencapai 300 dinar (1275 gram emas) atau setara Rp. 89.250.000 jika 1 g emas = Rp. 70.000 (lihat, Mahmûd Syâkir, at-Târikh al-Islâmiy, IV/221).
  George Zaidan dalam bukunya Tamaddun al-Islam menyatakan, tingkat perekonomian Khilafah pada masa Bani Abbasiyah begitu baik. Pada waktu Khalifah al-Manshur meninggal dunia di kasa Baitul Mal terdapat kekayaan sebesar 810 juta dirham (2409.75 ton emas murni, atau saat ini setara ± Rp. 10, 125 T) dan pada waktu Harun ar-Rasyid meninggal terdapat 900 juta dirham (2.677,500 ton perak murni atau sekarang setara ± Rp. 11,250 T). Sampai al-Mansur berpesan :
  “Telah aku kumpulkan untuk kalian di dalam Baitul Mal kekayaan yang berlimpah. Jika sampai dalam periode 10 tahun engkau memerintah tidak ada uang masuk, maka harta yang ada itu cukup untuk membiayai tentara, para pegawai, dan anggaran belanja negara lainnya. Engkau harus bersikap hati-hati, jangan sampai istri-istrimu turut campur dalam persoalan negara; jangan sampai engkau menghabiskan harta rakyat. Lindungilah rakyat dan hindarkan bencana dari mereka. Kumpulkanlah kekayaan negara dan simpanlah baik-baik. Ingatlah, bahwa pegawai yang curang merupakan bencana zaman. Perlengkapilah para tentara dan polisi.
  Engkau harus menyadari, pekerjaan hari ini jangan sampai ditinggalkan hingga esok hari sehingga makin bertumpuk dan tidak mampu lagi dikerjakan. Sediakan beberapa petugas pada waktu malam untuk mempelajari apa yang akan terjadi esok siang. Sediakan pula beberapa petugas pada waktu siang untuk mempelajari apa yang akan terjadi nanti malam.
  Engkau harus secara langsung memeriksa sendiri urusan negara. Jangan engkau menjadi pemarah dan jangan pula menjadi pemalas. Berbaik-sangkalah secara umum, namun kepada para pegawai , terutama pembantumu, gunakanlah sikap “buruk sangka”, agar engkau tetap waspada.”
  Will Durant juga menyatakan : ”Pada masa pemerintahan Abdurrahman III (penguasa Andalusia) diperoleh pendapatan sebesar 12,045 juta dinar emas (51.191.250 gram emas dan jika 1 g emas seharga Rp. 100 ribu, jumlah itu setara ± Rp. 5.119,125 Milyar, pen.) dan diduga kuat bahwa jumlah tersebut melebihi pendapatan pemerintahan negeri-negeri Masehi Latin jika digabungkan. Sumber pendapatan yang besar tersebut bukan berasal dari pajak yang tinggi, melainkan salah satu pengaruh dari pemerintahan yang baik serta kemajuan pertanian, industri dan pesatnya aktivitas perdagangan”. Kemakmuran Khilafah begitu menonjol hingga memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada rakyatnya. Durant menyatakan, “Islam telah menjamin seluruh dunia dalam menyiapkan berbagai rumah sakit yang layak sekaligus memenuhi keperluannya. Contohnya adalah al-Bimaristan yang dibangun oleh Nuruddin di Damaskus tahun 1160, telah bertahan selama tiga abad dalam merawat orang-orang sakit tanpa bayaran dan menyediakan obat-obatan secara gratis. Para sejarawan berkata bahwa cahayanya tetap bersinar tidak pernah padam selama 267 tahun.”
  Pada masa al-Hakim bi Amrillah, di Kaero, Khilafah membangun 20.000 kios dan disewakan dengan harga yang murah. Negara juga membangun perumahan untuk rakyat dan bangunan-bangunan besar yang dilengkapi dengan suplay air, negara menyediakan 50.000 ekor unta untuk mendistribusikan air ke perumahan-perumahan rakyat.
  Kemakmuran Khilafah secara ekonomi juga masih terlihat sampai masa akhir menjelang keruntuhan Khilafah. Pada akhir Khilafah Utsmaniyah, Sultan Abdul Hamid tahun 1900 M membangun jaringan kereta api Hijaz dari Damaskus ke Madinah dan dari Aqaba ke Maan. Juga membangun jaringan fax antara Yaman, Hijaz, Syiria, Irak dan Turki, lalu dihubungkan dengan jaringan fax India dan Iran, semuanya selesai hanya dalam waktu dua tahun.
  Begitulah sejarah panjang Khilafah yang berlangsung selama ± 1300 tahun sarat dengan prestasi yang dicatat dengan tinta emas dalam bidang pemerintahan, ekonomi, pelayanan masyarakat, tsaqafah, budaya, sains dan teknologi, dsb. Namun setelah Khilafah runtuh semua itu hilang dari kaum muslim. Justru kaum mulsim terperosok ke dalam jurang kemunduran, lumpur keterpurukan, ketertinggalan dan kemiskinan.
  Kenyataan hidup kaum muslim sejak hidup tidak lagi dibawah Khilafah sungguh bertolak belakang dengan kenyataan hidup mereka dahulu ketika berada di bawah naungan Khilafah. Namun sayang kenyataan seperti itu belum menyadarkan mayoritas kaum muslim bahwa mestinya mereka kembali melanjutkan hidup dibawah Khilafah dengan mewujudkan tegaknya kembali Khilafah Islamiyah. Hal itu boleh jadi karena masih berharap kepada ideologi kapitalisme yang mengklaim akan membebaskan mereka dari kemunduran, ketertinggalan dan keterpurukan; dan memberikan kemakmuran kepada mereka. Padahal janji-janji kapitalisme itu semuanya hanyalah bualan kosong.
  Ideologi kapitalisme sejak kemunculannya sebagai hasil dari kebangkitan Eropa, sejak awal telah memperlihatkan hasil yang buruk dan menjadi ancaman bagi umat manusia dan kemanusiaan. Akibat buruk itu diantaranya adalah terpusatnya kekayaan pada sebagian kecil anggota masyarakat dan terjadinya eksploitasi terhadap masyarakat oleh kaum kapitalis dan eksploitasi bangsa-bangsa lain oleh negara kapitalis. Diantara akibat buruk itu adalah penindasan kaum kapitalis terhadap buruh yang lalu menimbulkan reaksi munculnya ideologi Sosialisme termasuk Marxisme. Namun Sosialisme dan Marxisme justru lebih dahulu kehilangan pengaruhnya di dunia sejak Uni Soviet runtuh tahun 1990.
  Sekalipun begitu kegagalan Kapitalisme tetap tampak menonjol bagi umat manusia. Ideologi kapitalisme telah melahirkan dampak buruk bagi manusia dalam semua bidang, baik politik dan pemerintahan, ekonomi, sosial budaya, dsb. Disisi lain muncul seruan membangun negara kesejahteraan dengan konsep sosialisme demokratik, yaitu gado-gado antara kapitalisme liberal dengan sosialisme dimana dalam hal politik pemerintahan menggunakan demokrasi, sedangkan dalam hal ekonomi dimasukkan moral dan ide-ide sosialisme. Namun sosdem inipun tidak bisa melepaskan diri dari melahirkan dampak buruk bagi umat manusia. Hal itu karena Sosdem hanyalah kapitalisme yang menyerap nilai-nilai sosialisme.
  Penderitaan yang dialami dunia adalah akibat dari kapitalisme. Setiap hari kurang lebih penduduk dunia bertambah 250.000 manusia; bumi ditambah 60 Juta Ton CO2 dari PLTU, cerobong asap pabrik dan knalpot kendaraan; hutan tropis seluas 63000 x lapangan bola musnah; 2 milyar US$ dihabiskan untuk persenjataan dan 36000 anak-anak meninggal kelaparan
  Terjadi aliran kekayaan dari negara dunia ketiga yang kaya akan SDA ke negara maju. Akibatnya terjadi penyebaran kekayaan di tingkat global yang tidak merata, dimana kekayaan terkonsentrasi di negara maju khususnya di tangan kaum kapitalis. Sebanyak 20% penduduk bumi menguasai 83% kekayaan dunia; mengontrol 81% perdagangan dunia; mendapatkan 81% investasi; menghabiskan 70% energi; menghabiskan 60% bahan pangan. Perbandingan pendapatan 20% yang terkaya di dunia dengan yang 20% yang termiskin = 60 : 1.
  Data Bank Dunia (2003) menunjukkan Dari total jumlah penduduk dunia sebanyak 6.271.698.000, yang berpenghasilan rendah ( $ 9386 US ) sebanyak 971.365.000 jiwa (15 % ). Lihat gambar 1. Dari data ini seakan tidak masalah karena yang berpenghasilan sedang hampir separonya ( 48 % ). Namun jika data yang berpenghasilan menengah dirinci menjadi dua klasifikasi yaitu menengah rendah dan menengah tinggi, akan nampak ada masalah distribusi pendapatan dunia. Data Bank Dunia itu menunjukkan yang berpenghasilan rendah – menengah rendah sebanyak 4,965,411,000 jiwa ( 79 % ) dan yang berpenghasilan menengah tinggi – tinggi sebanyak 1,306,287,000 jiwa ( 21 % ), lihat bambar 2.
  Data FAO (2002), menyebutkan 842 juta penduduk dunia (13%) hidup dalam kelaparan. 780 juta adalah dalam keadaan kelaparan yang amat sangat. Di dunia ketiga, 1.2 miliar orang (19 %) hidup di bawah taraf kemiskinan PBB yaitu pendapatan kurang dari $1 per orang perhari. 153 juta anak-anak di bawah umur 5 tahun di dunia kekurangan makanan. 11 juta mati setiap tahun, lebih separonya akibat kelaparan. Data terkini menunjukkan pertambahan 15 juta orang kekurangan makanan setiap tahun sejak dari 1996.
  Distribusi kekayaan yang tidak merata dan kesenjangan kekayaan itu terjadi baik di negara maju maupun di negara dunia ketiga. Edward N. Wolff, (“Recent Trends in Wealth Ownership, 1983-1998,” April 2000.) mengungkapkan buruknya distribusi kekayaan di AS (lihat gambar 3). Kkesenjangan penguasaan terhadap kekayaan di AS begitu besar, diantaranya :
  • Top 1 % orang Amerika memiliki kekayaan lebih dari total kekayaan yang dimiliki 95 % orang Amerika.

  • Total kekayaan yang dimiliki oleh 1% orang Amerika setara dengan 200 kali total kekayaan gabungan 40 % orang Amerika.
  • Total kekayaan 60 % Orang Amerika setara dengan 500 kali total kekayaan gabungan 40 % orang Amerika.
  • Bill Gates seorang –orang Amerika paling kaya–, mempunyai lebih dari total kekayaan 40 % orang Amerika atau lebih dari total kekayaan 120 juta orang Amerika.
  • Top1% rumah tangga AS memiliki hampir 40 % kekayaan nasional.
  • Top 10% orang Amerika memiliki lebih dari 70 % kekayaan nasional.
  • Top 20% rumah tangga AS memiliki 85 % kekayaan nasional.
  • Top 60% rumah tangga AS memiliki hampir 100%, atau 99.8%, kekayaan nasional.
  • 40 % total rumah tangga AS hanya memiliki 0.2 % kekayaan nasional.
  • 80 % orang Amerika hanya memiliki 15 % kekayaan nasional.

  Hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Dengan income percapita sekitar $ 1000 US/th (sekitar 9 juta/orangt/tahun) atau $ 83,3 US/bl atau $ 2,77 US/hr, jika dengan kurs $ 1 US = Rp. 9000,-, maka income percapita penduduk indonesia Rp. 24.300,-/hr. Dengan angka sebesar itu jika benar mestinya tidak ada lagi orang Indonesia yang miskin. Namun data BPS dengan standar kemiskinan berpenghasilan 170 ribuan per bulan terdapat 39,05 juta lebih orang miskin. Dan jika menggunakan standar Bank Dunia dengan garis kemiuskinan $ 2 US/hari/orang, di Indonesia terdapat 110 juta orang miskin.

  Disamping itu di Indonesia belasan juta orang kehilangan pekerjaan. Pengangguran sebanyak 40 juta orang (Kompas, 8/4/06). 4,5 juta anak putus sekolah. Jutaan anak mengalami malnutrisi. Hasil Susenas 2003, 27,3 % balita kekurangan gizi. Atau 4,9 juta dari 18 juta balita mengalami masalah gizi buruk. Tahun 2005, diperkirakan 5, 7 juta anak dari 20,87 juta anak usia 1-4 th mengalami masalah gizi buruk. 8 % yaitu 1,67 juta balita mengalami busung lapar.
  Disamping dampak buruk di bidang ekonomi, kapitalisme juga menimbulkan keburukan di bidang lainnya. Kriminalitas di dunia meningkat. DI AS sendiri menurut Associated Press, lebih dari 50 % warga AS mengaku merasa khawatir akan menjadi korban kejahatan. Perkosaan dan perampokan terjadi hampir tiap menit. Pembunuhan terjadi hampir setiap jam. Di Indonesia sendiri sejak krisis angka kriminalitas meningkat 1000 %.
  Kapitalisme juga menghancurkan institusi rumah tangga dan keluarga. Lebih dari 50 % anak di Inggris adalah hasil hubungan di luar pernikahan. DI AS terjadi lebih dari 2 juta aborsi tiap tahunnya. Angka perceraian meningkat tajam. Di Indonesia sendiri sejak krisis angka perceraian meningkat 400 %. Beban kehidupan semakin terasa berat. Akibatnya orang yang mengalami stress pun meningkat tajam. DI Indonesia penghuni rumah sakit jiwa meningkat 300 %. Akibat stress angka bunuh diri di Barat dan Jepang meningkat. Terjadilah disorientasi kehidupan.
  Kapitalisme juga telah mengakibatkan timbulnya berbagai sengketa dan peperangan dalam rangka penjajahan. PD I dan II, perang Korea, Vietnam, serbuan ke Panama, dan yang paling mutakhir adalah invasi ke Afganistan dan Irak. Disamping itu kapitalisme telah membiarkan jatuhnya ratusan ribu korban sipil. Invasi ke Irak telah menelan lebih dari 600 ribu korban sipil baik wanita maupun anak-anak. Semua itu terjadi hanya atas dasar kebohongan adanya senjata pemusnah massal atau untuk menumbangkan rezim Saddam dan menegakkan Demokrasi.
  Masih banyak akibat buruk Kapitalisme lainnya. Semua itu menunjukkan kegagalan Kapitalisme menjamin kehidupan dan memberikan kemakmuran kepada umat manusia. Karenanya mesti ada sistem alternatif untuk menggantikan Kapitalisme mengatur dunia, menjamin kehidupan dan memberikan kemakmuran kepada umat manusia. Sistem sosialisme termasuk Marxisme telah lebih dahulu menunjukkan kegagalannya dan saat ini telah kehilangan pengaruhnya. Karenanya Sosialisme termasuk Marxisme jelas tidak bisa diharapkan. Tinggallah Islam satu-satunya alternatif itu.
  Berbeda dengan Kapitalisme dan Sosialisme yang tidak memiliki catatan emas dalam menjamin kehidupan, memberikan kemakmuran dan kemajuan bagi manusia, sistem Islam justru telah terbukti sepanjang sejarahnya berhasil mewujudkan semua itu, seperti contoh yang dipaparkan sebelumnya. Karenanya secara historis sistem Islam yang dilaksanakan dalam institusi Khilafah Islamiyah merupakan satu-satunya alternatif ideologi dan sistem untuk menggantikan Kapitalisme dan menghapus berbagai kerusakan yang ditinggalkannya.
  Kapitalisme telah gagal. Kapitalisme pandai menciptakan dan menyebarluaskan problem. Namun Kapitalisme nihil dalam melahirkan solusi. Akibatnya dunia dan umat manusia semakin terancam oleh dampak buruk dan kerusakan yang terjadi akibat Kapitalisme. Realita itu artinya menyerukan upaya penyelematan dunia dan umat manusia. Pertanyaannya, diserahkan kepada siapakah tugas itu?
  Jika diserahkan kepada Sosialisme termasuk Marxisme jelas adalah mustahil. Karena Sosialisme justru telah lebih dahulu ambruk. Disamping dalam sejarah Sosialisme, keburukan yang ditimbulkannya tidak kalah buruk dari Kapitalisme. Jika diserahkan kepada Kapitalisme dan Amerika sebagai pimpinannya saat ini, juga merupakan pilihan yang konyol. Karena selama ini ancaman bagi dunia dan umat manusia itu justru muncul dari Kapitalisme. Kapitalisme telah mendapat waktu untuk mendatangkan solusi, namun masalah yang ada justru semakin parah. Dan AS sendiri justru menjadi salah satu biang kerok permasalahan. Contoh, AS membiarkan saja anak-anak Kolombia dan Meksiko yang diculik untuk diambil organ tubuhnya; AS tidak ikut meratifikasi Protokol Kyoto untuik mengurangi emisi CO2; AS menutup mata dan malah membantu tindakan zalim Israel di Palestina dan Lebanon; AS menginvasi Irak dan Afganistan dan menimbulkan bencana kamanusiaan yang dahsyat; …. dsb.
  Bahkan masalah yang dihadapi dunia tidak bisa disolusi dengan ideologi yang bersifat anthroposentris baik Sosialisme termasuk Marxisme maupun Kapitalisme. Karena justru karakter seperti itulah yang menjadi sumber masalah. Dalam hal ini Zbigniew Brezinski, mantan penasehat keamanan Carter, sendiri memberi pengakuan “bahwa adanya sejumlah orang yang kekurangan tersebut mengisyaratkan pada kenyataan yang menyakitkan dan memalukan yaitu jumlah penduduk Amerika yang hidup di bawah garis kemiskinan adalah 38 juta orang. Sebagian besar dari mereka sama sekali tidak memiliki tempat bernaung (Homeless), dan keadaan ini -menurut gambaran Brezinski- tidak dapat diselesaikan hanya dengan sebuah kekuatan dunia.”
  Karena semua itu, maka realitas yang ada menyerukan diadopsinya solusi dari selain Sosialisme dan Kapitalisme dan yang tidak bersifat anthroposentris. Solusi itu tidak lain adalah Islam. Satu-satunya sistem yang dikenal untuk menerapkan Islam hanyalah institusi Khilafah Islamiyah.
  Saat ini seruan tegaknya Khilafah semakin mendapatkan momentumnya. Setidaknya ada beberapa indikasi untuk itu :
  Pertama, ideologi yang bersifat anthroposentris (Kapitalisme dan Sosialisme) telah gagal. Sosdem yang awalnya digagas di Eropa sebagai gado-gado dari keduanya yang dijadikan sebagai solusi juga gagal. Karenanya solusi itu harus datang dari ideologi yang memiliki sifat transendental dan itu hanya ideologi islam.
  Kedua, secara historis islam yang diterapkan dalam institusi Khilafah Islamiyah telah pernah terbukti mampu memberikan kehidupan yang dipenuhi dengan kebaikan, kemajuan dan kemakmuran bukan hanya kepada kaum muslim juga kepada non muslim.
  Ketiga, eksperimen solusi oleh kaum muslim lewat nation state di berbagai negeri islam juga gagal mengentaskan kaum muslim dari masalah. Sebaliknya kaum muslim justru semakin jauh terperosok dalam kubang kolonialisme.
  Keempat, Islam yang memiliki tiga keunggulan yaitu sesuai fitrah manusia, memusakan akal dan menenteramkan jiwa, memang didesain oleh Allah untuk menjadi solusi bagi semua problem umat manusia dan diperuntukkan untuk seluruh umat manusia (QS. Saba’ : 28). Dan Allah menjamin bahwa Islam akan memberikan kehidupan (QS. al-Anfâl : 24) dan akan menjadi rahmat bagi seluruh dunia (QS. al-Anbiyâ’ : 107).
  Kelima, saat ini penerapan islam yang diperhitungkan dunia akan mampu menumbangkan Kapitalisme atau menjadi ancaman bagi ideologi Kapitalisme hanyalah penerapan Islam dalam institusi Khilafah Islamiyah. Hal itu nampak dalam hasil-hasil kajian lembaga thinkthank barat seperti Heritage Foundation, Rand Corporation, Nixon Centre, National Inteligent Council AS, dsb. Juga dalam berbagai ungkapan yang terlontar lewat mulut para pejabat di barat.
  Keenam, semakin mengentalnya kesadaran di dalam diri umat. Diantaranya adalah kesadaran akan keislaman; kesadaran terhadap rusaknya ide-ide selain islam; kesadaran akan persatuan umat; kesadaran tentang siapa sejatinya musuh islam dan kaum muslim; pemahaman tentang jati diri para penguasa di negeri islam; dsb.
  Ketujuh, pemahaman dan kesadaran tentang problem utama kaum muslim yaitu tidak diterapkannya islam dalam institusi Khilafah Islamiyah terus membesar dan mengental dari waktu ke waktu. Semakin banyak element umat yang serius memperjuangkan pendirian Khilafah. Zeyno Baran dari lembaga Thinkthank di AS, Nixon Centre, dalam testimoninya di depan The United States House of Representatives pada 16 Pebruari 2006 menyatakan dengan jelas : “sampai beberapa tahun lalu mayoritas kelompok islam menganggap pendirian kembali Khilafah hanyalah utopia. Sekarang, semakin banyak orang yang menjadikan pendirian Khilafah sebagai tujuan serius jangka panjang”.
  Kedelapan, seruan penerapan syariah islam dalam institusi Khilafah semakin mendapat sambutan dari umat. Dalam banyak kesempatan aksi di berbagai negeri islam seruan penegakan islam dan khilafah mendapatkan dukungan begitu besar yang mengejutkan semua pihak bahkan hingga penyelenggara aksi sendiri. Hal itu seperti yang terjadi di al-Khalil, Ramalah dan al-Quds pada Agustus tahun lalu yang berhasil menghimpun dukungan peserta aksi puluhan ribu bahkan sampai 35 ribu di al-Khalil. Begitu pula aksi di London. Seruan menegakkan islam di Kirgystan dalam momentum shalat Idul Fitri berhasil menghimpun 200 ribu peserta. Seruan penegakan Khilafah telah menjadi seruan yang bersifat mondial dan tidak bisa dibendung lagi. Pusat Kajian Kerajaan Belanda pada Pebruari lalu mengakui bahwa seruan pendirian Khilafah telah menjadi seruan yang mendunia. Dan seruan itu tidak mungkin dibendung dan dihalang-halangi lagi. Di Indonesia sendiri seruan penerapan syariah islam semakin mendapat dukungan dan saat ini telah menjadi arus utama kaum muslim. Hal itu nampak dalam Konggres Umat Islam Indonesia IV (KUII IV) 20 April 2005 yang merekomendasikan : “menjadikan syariat Islam sebagai solusi bagi persoalan bangsa”. Juga Munas MUI yang dihadiri oleh ulama seluruh Indonesia yang mengeluarkan fatwa haramnya ide sekulerisme, pluralisme dan liberalisme. Sementara dukungan umat nampak jelas dalam aksi untuk menyerukan pemberantasan pornagrafi dan pornoaksi yang didukung oleh sejuta peserta, yang ujung barisan berada di depan DPR sementara ekornya masih ada di bundaran HI. Disamping itu majalah Gatra juga menuliskan bahwa sesuai hasil survey Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta menunjukkan dukungan masyarakat terhadap penerapan syariat islam sejak 2001 hingga 2004 terus menaik, yaitu diatas 70 %.
  Kesembilan, bagi kita kaum muslim, perjuangan penerapan syariah islam dalam institusi Khilafah Islamiyah merupakan panggilan akidah. Penegakan khilafah adalah kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada kita. Seluruh ulama kaum muslim sepakat akan wajibnya penegtakan khilafah kecuali al-Asham dan Fuwathi dari Muktazilah dan Najadat dari Khawarij. Eksistensi Khilafah sangat penting bagi agama. Imam al-Ghazali mengungkapkan bahwa “agama adalah pondasi sementara kekuasaan adalah penjaga. Sesuatu yang tanpa pondasi pasti runtuh dan sesuatu tanpa penjaga pasti terbengkalai”. Karenanya Abu Ya’la al-Fara’ dan imam al-Mawardi dengan tegas menyatakan bahwa mengangkat seorang Khalifah (menegakkan Khilafah) adalah wajib. Bahkan Ibn Abidin salah seorang ulama mazhab Syafi’i menyebutnya sebagai ahammul wâjibât (kewajiban yang paling penting). Ibn Taimiyah juga menyatakan : “wajib diketahui bahwa pemerintahan yang mengurusi masyarakat merupakan kewajiban agama yang paling agung (min a’zham wâjibât ad-dîn), bahkan agama tidak akan tegak tanpa pemerintahan.” Lebih jauh beliau menyatakan, “al-Khilafah merupakan subyek bagi khilafah nubuwah … subyek untuk menjaga agama … dan menurut ijmak al-Khilafah merupakan sistem yang wajib”.
  Lebih dari itu, Rasulullah saw bahkan telah menubuwahkan berita akan tegaknya kembali Khilafah yang mengikuti metode kenabian (Khilâfah ‘alâ minhaj an-nubuwah). Beliau juga menubuwahkan bahwa nanti akan kelompok orang yang tidak pernah melihat Beliau tetapi mereka berjuang keras untuk sunnah Beliau, takaran mereka seperti asabiqunal awalun atau sebanding dengan lima puluh orang sahabat.
  Setelah semua itu, pertanyaannya semuanya kembali kepada diri kita. Bahwa islam akan mulia dan Khilafah akan tegak kembali adalah keniscayaan dan kepastian. Semuanya kembali kepada kita, apakah kita akan aktif turut serta secara gigih dalam perjuangan penegakannya yang karenanya kita berkemungkinan akan bisa mendapatykan predikat dan kedudukan mulia di sisi Allah; ataukah kita akan tetap diam dan tidak melibatkan diri dalam perjuangan itu serta merasa cukup menjadi penonton ? Namun haruslah kita ingat bahwa selamanya piala tidak pernah diberikan kepada penonton. Selamanya piala diberikan kepada pemain dan oficial serta semua orang yang terlibat dalam permainan.
  Semua demi diri Kita sendiri, untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Setelah mati, kita semua akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak, tentang umur, tubuh, ilmu dan harta kita selama hidup di dunia, untuk apa? Orang yang mendapatkan kemenangan atau kesuksesan yang besar (faudzu al-adzim) adalah yang hidup di akhirat dengan hasanah (mendapat ridha Allah dan surga). Kesuksesan besar di akhirat hanya dapat diperoleh bila di dunia memeluk aqidah dan melaksanakan syariah Islam, termasuk bergiat dalam dakwah dan perjuangan penegakan syariah dan Khilafah Islamiyah. Kesempatan kita untuk taat pada syariah dan bergiat dalam dakwah hanya selama hidup di dunia. Setelah mati, tidak ada lagi kesempatan. Kita bakal mati setiap saat, maka gunakan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya sebelum semua berakhir dan tinggallah penyesalan. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian setelah tiba di akhirat tiada guna. Bukankah kita tak ingin menyesal nanti…….? Yâ Allâh yâ Muwaffiq ilâ aqwâm ath-tharîq, waffiqnâ ilayhi wa ilâ kulli al-khayr.

  إِلَهِيْ هَذَا حَالُنَا لاَيَخْفَى عَلَيْكَ, وَهَذَا ضَعْفُنَا ظَاهِرٌ بَيْنَ يَدَيْكَ, اللَّهُمَّ انْصُرْنَا بِكَ لَكَ اللَّهُمَّ انْصُرْنَا بِكَ لَكَ، وَاجْمَعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ، وَحُلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ غَيْرِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ
  اللَّهُمَّ مَنْ أَرَادَنَا وَأَرَادَ لِهَذَا الدِّيْنِ خَيْرًا فَوَفِّقْهُ كُلُّ خَيْرٍ، وَمَنْ أَرَادَنَا وَأَراَدَ لِهَذَا الدِّيْنِ شَرًّا فَخُذْهُ أَخْذَ عَزِيْزٍ مُقْتَدِرٍ فَإِنَّهُ لاَيُعْجِزُكَ
  اللَّهُمَّ مَنْ زَرَعَ البَاطِلِ قَدْ نَامَ، وَآنَ حَصَادُهُ فَيَسِّرْ لَهُ يَدًا مِنَ الحَقِّ حَاصِدًا يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ.

  • Assalamu’alaikum wr.wb

   Syariat Islam dijadikan perda, contoh menarik di Padang menurut sebuah surat kabar, semua wanita wajib berjilbab, termasuk non-muslim.
   Terus kalau gak pakai jilbab, bakal dipenjara?

   Apakah juga, kalau gak sholat bakal dipenjara? Apakah kalau gak puasa bakal dipenjara? Tolong dong gimana sih yang dimaksud pelaksanaan syariat Islam yang betul-betul benar?

 7. masih kurang juga…

  KHILAFAH: MIMPI ATAU KENYATAAN?

  Opini Anda; May 30th, 2007
  (Tanggapan Atas Tulisan Ziahulhaq, Jumat 12 Mei 2007)
  Sebagaimana tulisan Sdr. (adik) Ziaulhaq, “Khilafah Islam dalam sorotan”, penulis sangat tertarik untuk mendiskusikannya lebih lanjut, baik melalui media Waspada ini, atau dalam pertemuan-pertemuan yang lain. Dengan tidak bermaksud apa pun selain menjelaskan apa dan bagaimana konsep khilafah tersebut, penulis melalui tulisan ini selanjutnya akan menjelaskan beberapa hal tentang konsep khilafah walaupun dalam ruang yang sangat terbatas dan tidak mungkin menjelaskannya sedetail mungkin.

  Kesatuan Khilafah
  Kaum muslim di seluruh dunia wajib berada dalam satu negara yang disebut daulah khilafah. Dan hanya daulah khilafah-lah yang akan menyatukan kaum muslim di seluruh dunia dalam kesatuan gerak dan kekuatan untuk menghadang laju penjajahan, baik secara fisik maupun non-fisik yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Barat. Kesatuan seperti inilah yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw dalam beberapa hadits. Rasulullah saw telah bersabda: “Siapa saja yang telah membai’at imam (khalifah), lalu ia telah memberi genggaman tangannya dan buah hatinya, hendaklah ia menaatinya sesuai dengan kemampuannya. Kemudian jika datang orang lain yang hendak merebut kekuasaannya maka penggallah leher orang itu.” (HR. Muslim). Hadits lain: “Jika dibai’at dua orang khalifah, maka perangilah (Khalifah) yang paling akhir dari keduanya.” (HR. Muslim).
  “Dulu Bani Israel diurusi oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, nabi yang lain menggantikannya. Sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku dan akan ada para khalifah dan (jumlah) mereka banyak.” Para sahabat bertanya, “Lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami?” Nabi saw bersabda, “Penuhilah bai’at yang pertama, yang pertama saja. Berikanlah kepada mereka hak mereka, karena sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka atas apa yang mereka urusi.” (HR. Muslim). Satu hadits lain: “Siapa saja yang mati, sedangkan di atas pundaknya tidak ada bai’at (kepada khalifah), maka matinya (seperti) mati jahiliyyah.” (HR. Muslim).

  Struktur Negara Khilafah
  Sesungguhnya struktur negara khilafah berbeda dengan struktur semua sistem yang dikenal di dunia saat ini, meski ada kemiripan dalam sebahagian penampakkannya. Struktur negara khilafah diambil (ditetapkan) dari struktur negara yang ditegakkan oleh Rasulullah saw di Madinah setelah beliau hijrah ke Madinah dan mendirikan negara Islam di sana. Struktur negara khilafah juga adalah struktur yang telah dijalankan oleh Khulafaur Rasyidin setelah Rasulullah saw wafat.
  Dengan penelitian dan pendalaman terhadap nash-nash yang berkaitan dengan struktur negara itu, jelaslah bahwa struktur negara khilafah dalam bidang pemerintahan dan administrasinya adalah: 1. Khalifah, 2. Mu’awin Tafwidh (pembantu khalifah dalam bidang pemerintahan), 3. Mu’awin Tanfidz (pembantu khalifah dalam bidang administrasi), 4. Para Wali (gubernur) 5. Amirul Jihad (panglima perang), 6. Keamanan dalam negeri, 7. Urusan luar negeri, 8. Departemen Industri, 9. Kemashlahatan umum (Mashalih an-Naas), 10. Baitul Mal (Kas Negara), 12. Lembaga informasi, 13. Majelis umat (Syura dan Muhasabah). (lihat Hizbut Tahrir, Ajhizah ad-Daulah al-Khilafah).

  Metode Pengangkatan
  Orang yang memimpin kaum muslim layak disebut Khalifah bila telah dilakukan bai’at kepadanya, baik melalui pelaksanaan bai’at yang diambil dari umat secara langsung, maupun melalui ahlul halli wal aqdi (semacam tim formatur), atau melalui Syaikhul Islam (seorang ulama yang sangat dipercaya oleh umat), atau melalui pemilihan umum, sehingga terpilihlah seorang khalifah yang akan dibai’at.
  Yang pasti dalam sistem khilafah tidak pernah ada sistem “putera mahkota”. Khalifah tidak pernah diangkat dengan cara pewarisan tahta (sistem putera mahkota) tanpa adanya bai’at sama sekali. Tidak ada satu pun riwayat atau peristiwa yang menunjukkan bahwa khalifah pernah diangkat dengan cara pewarisan kekuasaan tanpa melalui bai’at. Memang pernah dijumpai pengambilan bai’at yang keliru. Ada sebahagian khalifah yang mengambil bai’at dari rakyat pada saat ia masih hidup untuk anaknya, atau saudaranya, keponakannya, atau salah seorang anggota keluarganya. Namun, setelah itu bai’at diulangi lagi untuk orang yang ditunjuk setelah khalifah meninggal. Pelaksanaan seperti ini menunjukkan adanya penyalahgunaan dalam penerapan bai’at dan bukan menunjukkan pengakuan adanya sistem pewarisan tahta atau putera mahkota.
  Hal ini sama persis dengan penyalahgunaan yang terjadi pada tatacara “pemilu” untuk memilih anggota parlemen, kepala negara atau kepala daerah dalam sistem demokrasi, yang prosesnya tetap disebut sebagai pemilu dan bukan sebagai penunjukan, sekalipun yang menang dalam pemilu adalah orang-orang yang dikehendaki oleh pemerintah atau terjadinya manipulasi data. Dengan demikian, pengangkatan seorang khalifah hanya melalui bai’at saja dengan ridha dan kebebasan memilih serta memenuhi syarat-syarat in’iqadul khilafah. Dan tidak sah apabila bai’at dilakukan melalui intimidasi atau paksaan dan melalui iming-iming uang.

  Penerapan Sistem Islam
  Penerapan sistem Islam oleh Khalifah dimanifestasikan dalam lima bidang, yaitu hukum-hukum syara’ yang berkaitan dengan masalah (1) sosial (yang mengatur interaksi pria dan wanita), (2) Ekonomi, (3) Pendidikan, (4) Politik dalam dan luar negeri, dan (5) Pemerintahan. Hukum-hukum yang menyangkut kelima bagian ini telah diterapkan oleh negara Islam sejak zaman Rasulullah saw sampai jatuhnya daulah khilafah tanggal 3 Maret 1924 di Turki.
  Penerapan kelima bidang ini sangat diakui oleh sarjana mana pun termasuk sarjana barat. Seperti buku, Allah Sonne ueber dem Abendland (Matahari Allah di atas Dunia Barat), karya sejarahwan dari Jerman, Dr. Sigrid Hunke, yang melukiskan sangat rinci dalam bidang pendidikan yang dibangun sangat agung oleh para khalifah. Penerapan kelima bidang ini juga dapat ditemukan melalui berbagai dokumen di berbagai museum besar di dunia Islam, terutama di Kairo, Damaskus, Baghdad dan Istambul. Bahkan, sebahagian dokumen itu telah diangkut ke museum-museum Barat, seperti di Leiden (Belanda), Paris dan New York.
  Misalnya di Aya Sofia, museum Istambul yang sebelumnya masjid, dan sebelumnya lagi katedral, dipamerkan surat-surat Khalifah yang menunjukkan kehebatan Khalifah dalam memberikan jaminan, perlindungan dan kemakmuran kepada warganya maupun kepada orang asing pencari suaka, tanpa memandang agama mereka. Misalnya lagi, surat ucapan terima kasih dari pemerintah Amerika Serikat atas bantuan pangan yang dikirim Khalifah ke Amerika Serikat yang sedang dilanda kelaparan (pasca perang dengan Inggris) abad ke-18 dan lain sebagainya.

  Penutup
  Jadi jelaslah bahwa negara Islam di Madinah pada masa Rasulullah saw sampai pada masa kekhilafahan Islam telah mempunyai luas daerah sendiri, yang dimulai dari daerah Madinah sampai menguasai 2/3 dunia. Adapun yang berkaitan dengan undang-undang telah dimulai oleh Rasulullah saw melalui piagam Madinah (ash-Shahifah al-Madinah) (lihat Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam). Dan tidak perlu diragukan lagi tentang pengakuan negara lain, baik pada masa Rasulullah saw, maupun pada masa Khalifah sesudahnya. (lihat Dr. Ali Muhammad ash-Shalabi, ad-Daulah ‘utsmaniyah ‘awamil an-nuhudh wa asbabu as-suquth).
  Jika dikatakan khilafah adalah ‘mimpi’, seperti yang dituliskan oleh sdr. (adik) Ziaulhaq, dan seperti pernyataan Ulil Abshor Abdalla (koordinator JIL) atau pengurus JIL yang lain yakni Abdul Muqsith al-Ghazali, dalam beberapa seminar, hemat penulis memang benar, yakni ‘mimpi buruk’ bagi para penentangnya. Sedangkan bagi para pengemban dan orang-orang yang memperjuangkannya adalah ‘mimpi’ yang akan menjadi kenyataan sebagaimana mimpinya Thomas Alpha Edison untuk menjadikan Amerika pada malam hari seterang di siang hari, sehingga ia berhasil mewujudkannya setelah ia menemukan lampu listrik melalui ribuan kali percobaan. Akhirnya, siapa pun yang ingin mengenal sistem daulah khilafah silahkan merujuk pada beberapa kitab-kitab, seperti al-Ahkam as-Shulthaniyah (Imam al-Mawardi), Nidhomul Hukmi Fil Islam (Syaikh Abdul Qadim Zallum), Ajhizatu ad-Daulah al-Khilafah (Hizbut Tahrir). Wallahu a’lam bi ash-shawab.
  Oleh Muhammad Fatih al-Malawy
  * Penulis adalah Ketua Komisi Pengkajian dan Pengembangan MUI Serdang Bedagai
  (Sumber Waspada online : 21 Mei 07 )

  • Assalamu’alaikum wr.wb

   Saya hanya pertanyakan, sudah tepatkah cara-cara yang ditempuh selama ini untuk menegakkan khilafah? Kenapa lebih banyak yang sinis ketimbang menyambut dengan gembira? Dan lagi, tolong kalau turunkan pendakwah dari HTI itu yang mengerti betul sejarah pemerintahan khalifah Islam dan dunia, serta mengetahui tata bahasa yang bagus dan benar. Jangan sampai ada pendakwah HTI malah lebih buruk dari pidato anak SMA. Gimana orang bisa yakin dengan juru dakwah semacam itu? Jadi, pada intinya barang yang bagus jika dipromosikan secara jelek, gak akan kelihatan bagusnya. Dulu waktu pemilu 2004, dikatakan pemilu itu haram. Jadi, kita-kita yang ikut pemilu berarti berdosa dong…..? Cara dakwah seperti itu tidak kena di hati masyarakat. Jangan cuma bisa janji, tapi coba buktikan dengan dakwah bil hal. Rukun dulu sesama muslim lainnya. Yang sering terlihat adalah hujatan-hujatan HTI terhadap pemerintah baik Indonesia maupun Amerika, memangnya siapa sih yang tidak menghujat pemerintah Amerika? Bahkan orang-orang Amerika sendiri pun menghujat pemerintahnya. Kalau bisa, dakwah itu jangan NATO, tapi dengan bukti berupa akhlak yang baik.

   Khilafah hanya akan terbentuk jika kondisi dan syarat-syaratnya sudah terpenuhi.

  • Assalamu’alaikum wr.wb

   Teknis dalam pelaksanaan khilafah pasti banyak pertengkaran. Cara sholat masing-masing mazhab saja ada yang beda. Pertanyaannya nih, mazhab mana yang akan diikuti? Tafsir siapa yang akan dipakai? Terus, kalau ganti generasi ulama, apa nanti aturannya juga gak ganti? Dulu katanya pernah ada yang mengharamkan kopi ya…..?

   Jadi, bagi para generasi muda Islam, yang penting pemahaman inti ajaran agama itu dulu yang dimantapkan. Jangan baru diajar satu dua ayat lalu didoktrin tentang sistem khilafah. Kasihan para generasi muda itu. Apalagi kalau nantinya mereka mendapati kenyataan banyak sekali versi pendapat fiqih dalam sejarah Islam.

 8. makanya, kenali dulu apa itu khilafah…

  MENGENAL KHILAFAH
  Definisi Khilafah
  Secara ringkas, Imam Taqiyyuddin An Nabhani mendefinisikan Daulah Khilafah sebagai kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum Syariat Islam dan mengembang risalah Islam ke seluruh penjuru dunia (Imam Taqiyyuddin An Nabhani, Nizhamul Hukmi fil Islam).
  Dari definisi ini, jelas bahawa Daulah Khilafah adalah hanya satu untuk seluruh dunia. Kerana nas-nas syara’ (nushush syar’iyah) memang menunjukkan kewajiban umat Islam untuk bersatu dalam satu institusi negara. Sebaliknya haram bagi mereka hidup dalam lebih dari satu negara.
  Apa Hukumnya Mendirikan Khilafah?
  Kewajiban tersebut didasarkan pada nas-nas al-Qur`an, as-Sunnah, Ijma’ Sahabat, dan Qiyas. Dalam al-Qur`an Allah SWT berfirman:
  “Dan berpeganglah kalian semuanya dengan tali (agama) Allah, dan janganlah kalian bercerai berai…” (TMQ. Ali-’Imran [3]: 103).
  Rasulullah SAW dalam masalah persatuan umat ini bersabda: “Barangsiapa mendatangi kalian – sedang urusan (kehidupan) kalian ada di bawah kepemimpinan satu orang (Imam/Khalifah) – dan dia hendak memecah belah kesatuan kalian dan mencerai-beraikan jemaah kalian, maka bunuhlah dia!” [HR. Muslim].
  Rasulullah SAW bersabda: “Jika dibai’at dua orang Khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya.” [HR. Muslim].
  Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa membai’at seorang Imam (Khalifah), lalu memberikan genggaman tangannya dan menyerahkan buah hatinya, hendaklah ia mentaatinya semaksima mungkin. Dan jika datang orang lain hendak mencabut kekuasaannya, penggallah leher orang itu.” [HR. Muslim].
  Di samping itu, Rasulullah SAW menegaskan pula dalam perjanjian antara kaum Muhajirin – Anshar dengan Yahudi: “Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat Perjanjian ini dari Muhammad – Nabi antara orang-orang beriman dan kaum muslimin dari kalangan Quraisy dan Yatsrib – serta yang mengikut mereka dan menyusul mereka dan berjihad bersama-sama mereka – bahawa mereka adalah umat yang satu, di luar golongan orang lain…” (Lihat Sirah Ibnu Hisyam, Jilid II, hal. 119).
  Nas-nas al-Qur`an dan as-Sunnah di atas menegaskan adanya kewajipan bersatu bagi kaum muslimin atas dasar Islam (hablullah) – bukan atas dasar kebangsaan atau ikatan palsu lainnya yang dicipta penjajah yang kafir – di bawah satu kepemimpinan, iaitu seorang Khalifah. Dalil-dalil di atas juga menegaskan keharaman berpecah-belah, di samping menunjukkan pula jenis hukuman syar’ie bagi orang yang berupaya memecah-belah umat Islam menjadi beberapa negara, iaitu hukuman mati.
  Selain al-Quran dan as-Sunnah, Ijma’ Sahabat pun menegaskan pula prinsip kesatuan umat di bawah kepemimpinan seorang Khalifah. Abu Bakar Ash Shiddiq suatu ketika pernah berkata,”Tidak halal kaum muslimin mempunyai dua pemimpin (Imam).” Perkataan ini didengar oleh para Sahabat dan tidak seorang pun dari mereka yang mengingkarinya, sehingga menjadi ijma’ di kalangan mereka.
  Bahkan sebahagian fuqoha menggunakan Qiyas ‘sumber hukum keempat’ untuk menetapkan prinsip kesatuan umat. Imam Al Juwaini berkata,”Para ulama kami (mazhab Syafi’i) tidak membenarkan akad Imamah (Khilafah) untuk dua orang…Kalau terjadi akad Khilafah untuk dua orang, itu sama halnya dengan seorang wali yang menikahkan seorang perempuan dengan dua orang laki-laki!”
  Ertinya, Imam Juwaini mengqiyaskan keharaman adanya dua Imam bagi kaum muslimin dengan keharaman wali menikahkan seorang perempuan dengan dua orang lelaki yang akan menjadi suaminya. Jadi, Imam/Khalifah untuk kaum muslimin wajib hanya satu, sebagaimana wali hanya boleh menikahkan seorang perempuan dengan satu orang laki-laki, tidak boleh lebih. (Lihat Dr. Muhammad Khair, Wahdatul Muslimin fi Asy Syari’ah Al Islamiyah, majalah Al Wa’ie, hal. 6-13, no. 134, Rabi’ul Awal 1419 H/Julai 1998 M)
  Jelaslah bahawa kesatuan umat di bawah satu Khilafah adalah satu kewajipan syar’i yang tak ada keraguan lagi padanya. Kerana itu, tidak menghairankan bila para imam-imam mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad bersepakat bulat bahawa kaum muslimin di seluruh dunia hanya boleh mempunyai satu orang Khalifah saja, tidak boleh lebih:
  “…para imam mazhab (Abu Hanifah, Malik, Syafi’i, dan Ahmad) –rahimahumullah– bersepakat pula bahawa kaum mulimin di seluruh dunia pada saat yang sama tidak dibenarkan mempunyai dua imam, baik keduanya sepakat mahupun tidak.” (Lihat Syaikh Abdurrahman Al Jaziri, Al Fiqh ‘Ala Al Madzahib Al Arba’ah, jilid V, hal. 416) Hukum menegakkan Khilafah itu sendiri adalah wajib, tanpa ada perbezaan pendapat di kalangan imam-imam mazhab dan mujtahid-mujtahid besar yang alim dan terpercaya.
  Dalil-Dalil Wajibnya Khilafah
  Siapapun yang menelaah dalil-dalil syar’ie dengan cermat dan ikhlas akan menyimpulkan bahawa menegakkan Daulah Khilafah hukumnya wajib atas seluruh kaum muslimin. Di antara argumentasi syar’ie yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut :
  Dalil Al-Quran
  Di dalam al-Quran memang tidak terdapat istilah Daulah yang berarti negara. Tetapi di dalam al-Quran terdapat ayat yang menunjukkan wajibnya umat memiliki pemerintahan/negara (ulil amri) dan wajibnya menerapkan hukum dengan hukum-hukum yang diturunkan Allah SWT. Allah SWT berfirman:
  “Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul-Nya dan ulil amri di antara kalian.” (TMQ. An-Nisaa` [4]: 59).
  Ayat di atas telah memerintahkan kita untuk mentaati Ulil Amri, yaitu Al Haakim (Penguasa). Perintah ini, secara dalalatul iqtidha`, bererti perintah pula untuk mengadakan atau mengangkat Ulil Amri itu, seandainya Ulil Amri itu tidak ada, sebab tidak mungkin Allah memerintahkan kita untuk mentaati pihak yang eksistensinya tidak ada. Allah juga tidak mungkin mewajibkan kita untuk mentaati seseorang yang keberadaannya berhukum mandub.
  Maka menjadi jelas bahawa mewujudkan ulil amri adalah suatu perkara yang wajib. Tatkala Allah memberi perintah untuk mentaati ulil amri, bererti Allah memerintahkan pula untuk mewujudkannya. Sebab adanya ulil amri menyebabkan terlaksananya kewajipan menegakkan hukum syara’, sedangkan mengabaikan terwujudnya ulil amri menyebabkan terabaikannya hukum syara’. Jadi mewujudkan ulil amri itu adalah wajib, kerana kalau tidak diwujudkan akan menyebabkan terlanggarnya perkara yang haram, iaitu mengabaikan hukum syara’ (tadhyii’ al hukm asy syar’ie).
  Di samping itu, Allah SWT telah memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengatur urusan kaum muslimin berdasarkan hukum-hukum yang diturunkan Allah SWT. Firman Allah SWT:
  “Maka putuskanlah perkara di antara di antara mereka dengan apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka (dengan) meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.” (TMQ. Al-Ma’idah [5]: 48).
  “Dan putuskanlah perkara di antara di antara mereka dengan apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari apa yang telah diturunkan Allah kepadamu” (TMQ. Al-Ma’idah [5]: 49).
  Dalam kaedah ushul fiqh dinyatakan bahawa, perintah (khithab) Allah kepada Rasulullah juga merupakan perintah kepada umat Islam selama tidak ada dalil yang mengkhususkan perintah ini hanya untuk Rasulullah (Khithabur rasuli khithabun li ummatihi malam yarid dalil yukhashishuhu bihi). Dalam hal ini tidak ada dalil yang mengkhususkan perintah tersebut hanya kepada Rasulullah SAW.
  Oleh kerana itu, ayat-ayat tersebut bersifat umum, iaitu berlaku pula bagi umat Islam. Dan menegakkan hukum-hukum yang diturunkan Allah, tidak mempunyai makna lain kecuali menegakkan hukum dan pemerintahan (as sultan), sebab dengan pemerintahan itulah hukum-hukum yang diturunkan Allah dapat diterapkan secara sempurna. Dengan demikian, ayat-ayat ini menunjukkan wajibnya keberadaan sebuah negara untuk menjalankan semua hukum Islam, iaitu negara Khilafah.
  Dalil As-Sunah
  Abdullah bin Umar meriwayatkan, “Aku mendengar Rasulullah mengatakan, ‘Barangsiapa melepaskan tangannya dari ketaatan kepada Allah, nescaya dia akan menemui Allah di Hari Kiamat dengan tanpa alasan. Dan barangsiapa mati sedangkan di lehernya tak ada bai’ah (kepada Khalifah) maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah.” [HR. Muslim].
  Nabi SAW mewajibkan adanya bai’at pada leher setiap muslim dan mensifati orang yang mati dalam keadaan tidak berbai’at seperti matinya orang-orang jahiliyyah. Padahal bai’at hanya dapat diberikan kepada Khalifah, bukan kepada yang lain. Jadi hadis ini menunjukkan kewajipan mengangkat seorang Khalifah, yang dengannya dapat terwujud bai’at di leher setiap muslim. Sebab bai’at baru ada di leher kaum muslimin kalau ada Khalifah/Imam yang memimpin Khilafah.
  Rasulullah SAW bersabda: “Bahawasanya Imam itu bagaikan perisai, dari belakangnya umat berperang dan dengannya umat berlindung.” [HR. Muslim]
  Rasulullah SAW bersabda: “Dahulu para nabi yang mengurus Bani Israil. Bila wafat seorang nabi diutuslah nabi berikutnya, tetapi tidak ada lagi nabi setelahku. Akan ada para Khalifah dan jumlahnya akan banyak.” Para Sahabat bertanya,’Apa yang engkau perintahkan kepada kami? Nabi menjawab,’Penuhilah bai’at yang pertama dan yang pertama itu saja. Penuhilah hak-hak mereka. Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap apa yang menjadi kewajipan mereka.” [HR. Muslim].
  Rasulullah SAW bersabda: “Bila seseorang melihat sesuatu yang tidak disukai dari amirnya (pemimpinnya), maka bersabarlah. Sebab barangsiapa memisahkan diri dari penguasa (pemerintahan Islam) walau sejengkal saja lalu ia mati, maka matinya adalah mati jahiliyah.” [HR. Muslim].
  Hadis pertama dan kedua merupakan pemberitahuan (ikhbar) dari Rasulullah SAW bahawa seorang Khalifah adalah laksana perisai, dan bahawa akan ada penguasa-penguasa yang memerintah kaum muslimin. Pernyataan Rasulullah SAW bahawa seorang Imam itu laksana perisai menunjukkan pemberitahuan tentang adanya faedah-faedah keberadaan seorang Imam, dan ini merupakan suatu tuntutan (thalab). Sebab, setiap pemberitahuan yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya, apabila mengandung celaan (adz dzamm) maka yang dimaksud adalah tuntutan untuk meninggalkan (thalab at tarki), atau merupakan larangan (an nahy); dan apabila mengandung pujian (al mad-hu) maka yang dimaksud adalah tuntutan untuk melakukan perbuatan (thalab al fi’li). Dan kalau pelaksanaan perbuatan yang dituntut itu menyebabkan tegaknya hukum syara’ atau jika ditinggalkan mengakibatkan terabaikannya hukum syara’, maka tuntutan untuk melaksanakan perbuatan itu bererti bersifat pasti (fardu). Jadi hadis pertama dan kedua ini menunjukkan wajibnya Khilafah, sebab tanpa Khilafah banyak hukum syara’ akan terabaikan.
  Hadis ketiga menjelaskan keharaman kaum muslimin keluar (memberontak, membangkang) dari penguasa (as sulthan). Bererti keberadaan Khilafah adalah wajib, sebab kalau tidak wajib tidak mungkin Nabi SAW sampai begitu tegas menyatakan bahawa orang yang memisahkan diri dari Khilafah akan mati jahiliyah. Jelas ini menegaskan bahawa mendirikan pemerintahan bagi kaum muslimin statusnya adalah wajib.
  Rasulullah SAW bersabda pula : “Barangsiapa membai’at seorang Imam (Khalifah), lalu memberikan genggaman tangannya dan menyerahkan buah hatinya, hendaklah ia mentaatinya semaksimal mungkin. Dan jika datang orang lain hendak mencabut kekuasaannya, penggallah leher orang itu.” [HR. Muslim].
  Dalam hadis ini Rasululah SAW telah memerintahkan kaum muslimin untuk mentaati para Khalifah dan memerangi orang-orang yang merebut kekuasaan mereka. Perintah Rasulullah ini bererti perintah untuk mengangkat seorang Khalifah dan memelihara kekhilafahannya dengan cara memerangi orang-orang yang merebut kekuasaannya. Semua ini merupakan penjelasan tentang wajibnya keberadaan penguasa kaum muslimin, iaitu Imam atau Khalifah. Sebab kalau tidak wajib, nescaya tidak mungkin Nabi SAW memberikan perintah yang begitu tegas untuk memelihara eksistensinya, iaitu perintah untuk memerangi orang yang akan merebut kekuasaan Khalifah.
  Dengan demikian jelaslah, dalil-dalil As Sunnah ini telah menunjukkan wajibnya Khalifah bagi kaum muslimin.
  Dalil Ijma’ Sahabat
  Sebagai sumber hukum Islam ketiga, Ijma’ Sahabat menunjukkan bahawa mengangkat seorang Khalifah sebagai pemimpin pengganti Rasulullah SAW hukumnya wajib. Mereka telah sepakat mengangkat Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq, Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, ridlwanullah ‘alaihim.
  Ijma’ Sahabat yang menekankan pentingnya pengangkatan Khalifah, nampak jelas dalam kejadian bahawa mereka menunda kewajipan menguburkan jenazah Rasulullah SAW dan mendahulukan pengangkatan seorang Khalifah pengganti beliau. Padahal menguburkan mayat secepatnya adalah suatu kewajipan dan diharamkan atas orang-orang yang wajib menyiapkan pemakaman jenazah untuk melakukan kesibukan lain sebelum jenazah dikebumikan. Namun, para Sahabat yang wajib menyiapkan pemakaman jenazah Rasulullah SAW ternyata sebahagian di antaranya justeru lebih mendahulukan usaha-usaha untuk mengangkat Khalifah daripada menguburkan jenazah Rasulullah. Sedangkan sebahagian Sahabat lain mendiamkan kesibukan mengangkat Khalifah tersebut, dan ikut pula bersama-sama menunda kewajipan menguburkan jenazah Nabi SAW sampai dua malam, padahal mereka mampu mengingkari hal ini dan mampu mengebumikan jenazah Nabi secepatnya. Fakta ini menunjukkan adanya kesepakatan (ijma’) mereka untuk segera melaksanakan kewajipan mengangkat Khalifah daripada menguburkan jenazah. Hal itu tak mungkin terjadi kecuali jika status hukum mengangkat seorang Khalifah adalah lebih wajib daripada menguburkan jenazah.
  Demikian pula bahawa seluruh Sahabat selama hidup mereka telah bersepakat mengenai kewajipan mengangkat Khalifah. Walaupun sering muncul perbezaan pendapat mengenai siapa yang tepat untuk dipilih dan diangkat menjadi Khalifah, namun mereka tidak pernah berselisih pendapat sedikit pun mengenai wajibnya mengangkat seorang Khalifah, baik ketika wafatnya Rasulullah SAW mahupun ketika pergantian masing-masing Khalifah yang empat. Oleh kerana itu Ijma’ Sahabat merupakan dalil yang jelas dan kuat mengenai kewajipan mengangkat Khalifah.
  Dalil Dari Kaedah Syar’iyah
  Ditilik dari analisis kaedah fiqih , mengangkat Khalifah juga wajib. Dalam usul fiqh dikenal kaedah syar’iyah yang disepakati para ulama yang berbunyi :
  maa laa yatimmul waajibu illa bihi fahuwa waajib
  “Sesuatu kewajipan yang tidak sempurna kecuali adanya sesuatu, maka sesuatu itu wajib pula keberadaannya.” Menerapkan hukum-hukum yang berasal dari Allah SWT dalam segala aspeknya adalah wajib. Sementara hal ini tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna tanpa adanya kekuasaan Islam yang dipimpin oleh seorang Khalifah. Maka dari itu, berdasarkan kaedah syar’iyah tadi, eksistensi Khilafah hukumnya menjadi wajib.
  Jelaslah, berbagai sumber hukum Islam tadi menunjukkan bahawa menegakkan Daulah Khilafah merupakan kewajipan dari Allah SWT atas seluruh kaum muslimin.
  Pendapat Para Ulama
  Seluruh imam mazhab dan para mujtahid besar tanpa kecuali telah bersepakat bulat akan wajibnya Khilafah (atau Imamah) ini. Syaikh Abdurrahman Al Jaziri menegaskan hal ini dalam kitabnya Al Fiqh ‘Ala Al Madzahib Al Arba’ah, jilid V, hal. 362 :
  “Para imam mazhab (Abu Hanifah, Malik, Syafi’i, dan Ahmad) rahimahumullah telah sepakat bahawa Imamah (Khilafah) itu wajib adanya, dan bahawa umat Islam wajib mempunyai seorang imam (khalifah) yang akan meninggikan syiar-syiar agama serta menolong orang-orang yang tertindas dari yang menindasnya…”
  Tidak hanya kalangan Ahlus Sunnah saja yang mewajibkan Khilafah, bahkan seluruh kalangan Ahlus Sunnah dan Syiah ‘termasuk Khawarij dan Mu’tazilah’ tanpa kecuali bersepakat tentang wajibnya mengangkat seorang Khalifah. Kalau pun ada segelintir orang yang tidak mewajibkan Khilafah, maka pendapatnya itu tidak perlu ditolak, kerana bertentangan dengan nas-nas syara’ yang telah jelas.
  Imam Asy Syaukani dalam Nailul Authar jilid 8 hal. 265 menyatakan: “Menurut golongan Syiah, minoriti Mu’tazilah, dan Asy A’riyah, (Khilafah) adalah wajib menurut syara’.” Ibnu Hazm dalam Al Fashl fil Milal Wal Ahwa’ Wan Nihal juz 4 hal. 87 mengatakan: “Telah sepakat seluruh Ahlus Sunnah, seluruh Murji`ah, seluruh Syi’ah, dan seluruh Khawarij, mengenai wajibnya Imamah (Khilafah).”
  Bahwa Khilafah adalah sebuah ketentuan hukum Islam yang wajib bukan haram apalagi bid’ah – dapat kitab temukan dalam khazanah Tsaqafah Islamiyah yang sangat kaya. Berikut ini sekelumit saja rujukan yang menunjukkan kewajiban Khilafah :
  Imam Al Mawardi, Al Ahkamush Shulthaniyah, hal. 5,
  Abu Ya’la Al Farraa’, Al Ahkamush Shulthaniyah, hal.19,
  Ibnu Taimiyah, As Siyasah Asy Syar’iyah, hal.161,
  Ibnu Taimiyah, Majmu’ul Fatawa, jilid 28 hal. 62,
  Imam Al Ghazali, Al Iqtishaad fil I’tiqad,hal. 97,
  Ibnu Khaldun, Al Muqaddimah, hal.167,
  Imam Al Qurthubi, Tafsir Al Qurthubi, juz 1 hal.264,
  Ibnu Hajar Al Haitsami, Ash Shawa’iqul Muhriqah, hal.17,
  Ibnu Hajar A1 Asqallany, Fathul Bari, juz 13 hal. 176,
  Imam An Nawawi, Syarah Muslim, juz 12 hal. 205,
  Dr. Dhiya’uddin Ar Rais, Al Islam Wal Khilafah, hal.99,
  Abdurrahman Abdul Khaliq, Asy Syura, hal.26,
  Abdul Qadir Audah, Al Islam Wa Audla’una As Siyasiyah, hal. 124,
  Dr. Mahmud Al Khalidi, Qawaid Nizham Al Hukum fil Islam, hal. 248,
  Sulaiman Ad Diji, Al Imamah Al ‘Uzhma, hal.75,
  Muhammad Abduh, Al Islam Wan Nashraniyah, hal. 61,
  dan masih banyak lagi yang lainnya.
  Adapun buku-buku yang mengingkari wajibnya Khilafah –seperti Al Islam Wa Usululul Hukm oleh Ali Abdur Raziq, Mabadi` Nizham Al Hukmi fil Islam oleh Abdul Hamid Mutawalli, Tidak Ada Negara Islam oleh Nurcholis Madjid– sebenarnya tidak perlu dianggap sebagai buku yang serius dan bermutu. Sebab isinya bertentangan dengan nas-nas syara’ yang demikian jelas dan terang. Buku-buku seperti ini tak lain hanya sampah yang kotor yang merupakan penyambung lidah kaum kafir penjajah dan agen-agennya yaitu para penguasa muslim yang zalim yang selalu memaksakan sekularisme kepada umat Islam dengan berbagai argumentasi palsu yang berkedok studi “ilmiah” atau studi “sosiohistori-objektif”, dengan tujuan untuk menghapuskan hukum-hukum Allah dari muka bumi dengan cara menghapuskan ide Khilafah yang bertanggung jawab melaksanakan hukum-hukum tersebut. [ ]
  SUMBER : http://www.mykhilafah.com/khilafah/index.htm

 9. Moso HT percaya sama orang kafir, percaya ramalan mereka tentang kekhilafahan Islam. Memang kalau mereka meramalkan bulan depan akan ada Islamic Caliphate, terus tiba – tiba kita jadi kuat begitu ??

  Waduh, berita dari orang kafir aja harus di tabayyun, lebih dari pada berita dari orang fasik apalagi itu bukan berita tapi ramalan.

  Coba bandingkan dengan hadist Rosulullah,

  “Agama ini akan senantiasa menang selama manusia menyegerakan berbuka [1], karena orang-orang Yahudi dan Nasrani mengakhirkannya” [Hadits Riwayat Abu Dawud 2/305, Ibnu Hibban 223, sanadnya Hasan]

  Ternyata dengan hal-hal menurut kita anggap ringan, malah itulah yang akan memenangkan agama ini.

  Apalagi, mungkin Allah akan semakin menjauhkan kita dari kemenangan karena ternyata keikhlasan kita dalam berjuang terselip unsur, “prediksi orang kafir itu harus kita wujudkan”, sudah tidak murni lagi.

  Hati – hati ente percaya ramalan, bisa terjerumus syirik tuh.

 10. afwan akhi…penulisbebas,
  jaka sembung pake kopiyah…gak nyambung layaoo

 11. mas aljir yang baik,

  saya cuma punya satu pertanyaan, jika memang ht or hti memang sangat yakin dengan apa yang menjadi pemahamannya mengenai dalil-dalil mengenai model khalifah versi ht/hti (namun sayang ada bantahan yang dibuat oleh pengelola blog ini dengan dalil2 shohih juga juga menurut saya masuk akal), mengapa saya tidak pernah mendengar ulama-ulama ht or mungkin hti mengundang forum ulama-ulama internasional or untuk indonesia tokoh-tokoh agama islam nasional dari berbagai aliran untuk menyamakan persepsi menganai khilafah dan khalifah itu sendiri? (apakah saya kelewatan informasi, mohon maaf jika demikian). apakah menurut mas aljir karena forum ulama2 internasional or tokoh-tokoh agama islam nasional dari berbagai aliran kurang cerdas dan tidak mampu memahami dalil yang ada sebagaimana mestinya or karena ada sesuatu sebab lain yang tidak syar’i?…or apakah karena ht/hti sendiri tidak yakin dengan dalil yang dia pahami tsb sehingga tidak berani melakukan undangan langsung??

  monggo mas pencerahannya??

 12. Untuk Saudari Yeni di Kairo.

  Saya tidak menyampaikan asumsi namun hanya menyampaikan fakta baik yang ada dalam al Qur’an dan as Sunnah maupun dalam kitab kitab mutabanat Hizbut Tahrir,
  Jika anda bandingkan dengan betapa pandainya syabab HT berasumsi dan bersilat lidah tentunya saya akan kalah jauh.
  Namun bukan berarti saya diabaikan oleh HT karena kebodohan saya namun anda bisa melihat sendiri saya beberapa kali berdiskusi dengan pihak HT dan saya selalu mencari titik temu dalam setiap diskusi disini.

  Untuk msitompul :

  HT juga mengundang tokoh tokoh agama namun bukan untuk membicarakan konsep khilafah yang benar namun semata mata untuk menyepakati bahwa khilafah wajib, itu saja.
  Sedangkan detail konsep khilafah ala HT sendiri tidak terlalu di ekspose keluar. Bahkan tidak pernah dikritisi oleh syabab nya sendiri, hanya terkadang ditambahi hal hal yang sifatnya pengembangan seperti revisi jumlah departemen dalam khilafah, dsb.

  • “saya selalu mencari titik temu dalam setiap diskusi disini. ”
   Yakin ente,…????
   Coba buka semua postingan ente terhadap semua komentar???
   Manis banget emang ente di setiap jawaban,… tapi bukan mencari titik temu!!!!!!!!!
   Keyakinan mutlak yang mau ente dan temen2 ente capai… (Coba baca lagi,…baca semua!!!! )

 13. Pertama, bagi HT, khilafah itu sebuah model pemerintahan tertentu. Padahal istilah khilafah itu tdk merujuk pada satu model pemerintahan, namun merujuk pada institusi kekuasaan yg menaungi seluruh ummat Islam. Bukan model pemerintahannya. Shg meskipun praktik kerajaan atau kesultanan tetap disebut khilafah. Dan tdk ada yg mengharamkan model pemerintahan. Yg menjadi penekanan dalam Islam adalah kepemimpinan yg adil.

  Kedua, sbg konsekuensi pemahaman pertama, HT akan mengambil kekuasaan di suatu wilayah membentuk sistem pemerintahan khilafah ala HT kemudian deklarasi khilafah. Terus meminta negeri muslim lain tunduk, kalau tdk mau ya diperangi. Makanya pernah menawarkan ke Iran, Afghan utk membentuk khilafah model HT. Tapi ditolak. Bisa dibayangkan, urusan khilafah pertama kali adalah perang antar negeri Islam.

  Kita lihat Rasulullah SAW membangun negara Madinah. Berdiri diatas persatuan kabilah-kabilah (kekuatan) Islam. Khilafah mesti berdiri diatas kesepakatan negeri-negeri Islam. Shg Ketika negara Madinah berdiri, urusannya adalah jihad keluar, bukan memerangi muslim lain. Ketika khilafah nanti terbentuk, urusannya bukan lagi memerangi negara Islam lain, tapi ekspansi dakwah eksternal.

  Dalam pemahaman saya. wacana khilafah harus dibawa oleh negara. Shg tugas gerakan dakwah adalah perbaikan negara. Negara-negara ini ibarat kabilah Islam yg menjadi penopang khilafah. Negara-negara ini bekerja sama dan membuat kesepakatan. Mengapa negara?
  1. Negara lah yg mempunyai kekuatan riil (wilayah, militer, rakyat).
  2. Meminimalkan konflik antar gerakan dakwah krn telah menjadi urusan negara (diplomasi).
  3. Tdk berperang antar negeri muslim krn berdiri diatas kesepakatan negara-negara Islam.

 14. Untuk bisa menjauhkan dari konflik sesama muslim dan menciptakan persatuan, maka harus ada kesepahaman detail sistem pemerintahan khilafah yang akan di ciptakan, apakah mengacu pada khilafah ala khulafaur rasyidin, atau ala Hizbut Tahrir arau versi lainnya ?

 15. Lho gak nyambungnya dimana mas al jirbani ?, lihat nih ana kutipkan dari postingan antum yang sudah dihapus oleh pengelola karena terlalu panjang (makanya jng co-past panjang2),

  “Mereka menskenariokan empat kemungkinan pada tahun 2020. Pertama, dunia tetap dipimpin oleh Amerika Serikat. Kedua, dunia dipimpin oleh India atau China. Ketiga, dunia dipimpin oleh seorang tiran, entah dari mana. Lalu yang keempat berdirinya Islamic Caliphate. Bila mereka saja bisa memprediksi bahwa khilafah Islam akan berdiri, mengapa kita bilang itu tidak mungkin?”

  Gak mungkin ini dikutip kecuali dijadikan rujukkan oleh HT, sekarang antum pakai akal pikiran antum.

  Lihat, apa maksud mengutip perkataan orang kafir ini. Jika kita mengutip terus dijadikan alasan perjuangan khaliafah ini sama dengan mengatakan,

  “Ayoo, segera dirikan Khalifah Islam, sebelum keduluan India atau Cina, atau keduluan sama Tiran, kita buktikan sama mereka bahwa ramalan yang benar itu akan ada khalifah Islam”

  Apa ini bukan dikatakan percaya ramalan. Mempercayai suatu yang ghaib, ini Aqidah bung, wong katanya HT itu sangat berhati – hati dalam masalah aqidah, sampai hadist shohih pun kalau gak mutawatir tidak diimani.

  Tapi anehnya, prediksi orang – orang kafir malah dikutip dan dijadikan alat memecut semangat.

  Makanya ana katakan, mau tahun depan prediksi orang kafir, atau dua tahun lagi, gak ngaruh.

  Dakwah kita tetap mengikuti dakwah para Nabi. Dahulukan dalam memurnikan Aqidah.

  Gimana mau bersatu, masih ada syiah, sufi, khawarij, faham mu’tazilah yang mereka, masih punya kekuatan besar.

  Dan banyak yang membela serta melindungi, berbeda dengan keadaan masa sahabat dan tabiin, aliran – aliran ini hanyalah gelembung, yang mayoritas mengatakan mereka itu sesat.

  Seperti keadaan kita terhadap Ahmidiyah sekarang, begitulah keadaan Syiah, Sufi, Khawarij terhadap orang – orang pada masa sahabat, tabiin, dan tabiit tabiin.

  Tapi anehnya, syabab HT yang katanya memperjuangkan khalifah islam, malah mau mengandeng Syiah yang jelas – jelas musuh Islam, kadang memuji – muji khawarij yang suka melakukan pem-boman dinegeri Muslim, yang oleh Rosulullah dikatakan anjing – anjing neraka.

  So, tidak nyambungnya dimana ??

 16. @ penulisbebas
  afwan akhi, masalahnya jangan antum hanya mengambil penggalan dan antum vonis itu yang diambil ht jadi 10 x 10 = …

  @pengelola blog
  bila mau diskusi sehat bukan begini caranya… antum tahu lah.

  @other komentator
  afwan bila ada yang kurang berkenan.

 17. Saya sudah menawarkan anda diskusi sehat, lalu dimana letak tidak sehatnya diskusi dalam forum seperti ini ?

  Saya pernah mengajak berdiskusi langsung pada syabab HT namun sama saja akhirnya tidak mau lagi menanggapi lontaran pertanyaan atau komentar saya.

  Jika anda mau mari kita berdiskusi secara pribadi silahkan kirim di email saya di pengelolakomaht@yahoo.co.id

  Jika anda minta no hp saya mohon maaf saya dulu pernah memberi no hp ke beberapa syabab HT tapi ujung ujungnya saya malah menghadapi teror dan ancaman dari oknum yang mengaku Ormas xxx ?

  Nah… berdasar pengalaman tersebut diskusi seperti ini selama dengan cara komunikasi aktif adalah yang terbaik, insyaAllah.

 18. quote:
  BURHANUDDIN:
  Dalam tataran operasional bagaimana gagasan Khilafah Islamiah itu diimplementasikan? Dalam pandangan Hizbut Tahrir, Khilafah Islamiah itu diwujudkan dengan bersatunya negara-negara yang mayoritas Islam yang bersifat transnasional dan mengabaikan nasionalisme. Bagaimana pelaksanaan ide besar tersebut?

  ISMAIL YUSANTO:
  Implementasi dari gagasan tersebut, ya kembali pada dua substansi itu tadi. Pertama, penerapan syariat secara menyeluruh, yang berarti bahwa syariat Islam disamping mengatur kehidupan pribadi, juga menjadi sistem yang menata kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hanya perlu dicatat bahwa dalam kehidupan pribadi, implementasi syariat Islam terhadap warga dilakukan secara berbeda mengikuti agama yang dianut. Bagi seorang muslim tentu ia harus mengikuti syariat. Ia wajib melaksanakan ibadah, menjaga makanan dan minuman halal selalu, menutup aurat dan berakhlaq mulia. Sementara, bagi non-muslim dia tidak wajib mengikuti syariat Islam, tapi mengikuti ajaran agamanya masing-masing. Menyangkut masalah pakaian, makanan atau minuman dan ibadah, pendek kata semua yang berkenaan dengan keyakinan agama, mereka tidak wajib mengikuti syariat Islam karena dalam Islam memang tidak boleh ada paksaan dalam agama (la ikraha fiddin). Sementara dalam kehidupan publik, baik menyangkut aspek ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan sebagainya warga muslim maupun non-muslim semuanya wajib mengikuti syariat Islam. Larangan bermuamalah secara ribawi atau larangan berzina, menjual makanan dan minuman haram, mencuri, melakukan tindak kriminal dan sebagainya, semua itu berlaku untuk muslim maupun non muslim. Termasuk misalnya bila dalam kehidupan Islam itu berhasil diwujudkan pendidikan bebas biaya, layanan kesehatan yang murah dan bermutu atau kegiatan bisnis yang kondusif serta kehidupan yang aman, damai dan sejahtera, dan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, penerangan dan tata kota yang canggih semua itu juga akan dinikmati baik oleh muslim maupun non muslim tanpa kecuali. Di sinilah rahmat Islam bagi sekalian alam yang dijanjikan itu akan terwujud.
  Implementasi dari substansi yang kedua dari ide khilafah Islamiyah adalah terwujudnya persatuan umat. Yang kita bayangkan itu begini: suatu saat nanti misalnya khilafah itu tegak di sebuah negara, maka khalifah akan menyatukan wilayah Islam di sekitarnya ke dalam khilafah atau ittihadu bi al-daulati al-khilafah. Proses-proses menuju ke sana bisa diinisiasi oleh khilafah yang sudah tegak itu atau bisa juga oleh umat Islam yang berada di sebuah negara yang akan disatukan.
  Jadi, pada awalnya khilafah Islamiyah tetaplah merupakan sebuah unit negara. Proses berikutnya, dia akan mengembangkan wilayah dan pengaruhnya itu ke negara-negara lain yang penduduknya mendukung gagasan penyatuan negara mereka ke dalam khilafah. Misalnya khilafah berdiri tegak di Mesir, maka khalifah akan berusaha menyatukan wilayah khilafah di sekitarnya, entah itu Libya, Sudan, Aljazair, Maroko atau bahkan wilayah yang lebih jauh seperti Palestina, Syiria, Yordania, Irak, Iran dan lain-lain.

  comment:

  mas aljirbani yang baik, seperti janji saya sebelumnya, saya sudah membaca salah satu artikel panjang yang mas aljir forward. terus terang saya tidak terpuaskan oleh jawaban pimpinan saudara yang terkesan mengambang, ambivalen dan penuh dengan jebakan2 bahasa-bahasa ala pengacara (mungkin istilah dalam syariahnya tauriyah kali ya??)…maaf ya!!

  kemudian, setelah membaca cuplikan yang saya copy paste di atas, bagaimana akhirnya khilafah akan terbentuk dan bagaimana pada akhirnya menyatukannya, sepertinya ht (“khilafah versi ht) pasti akan melakukan kekerasan untuk memaksa wilayah lain (seperti negara berpenduduk islam) untuk mengikuti aturan main yang dimaui. dan spertinya sih jalan kekerasan pasti tidak akan terelakkan. klo begitu sebenarnya benar dong analisa pak pengelola bahwa nantinya ht/hti akan melakukan kekerasan?? so, lalu apa artinya slogan yang selama ini didengung-dengunkan bahwa ht akan melaksanakan cita-citanya tanpa kekerasan?? apakah hal itu tidak berarti telah melakukan pembohongan kepada publik? atau apakah karena merasa belum kuat jadi ada hal yang harus disembunyikan???

  pertanyaan kedua, jika ada kelompok lain yang sudah memperoklamirkan khilafah (or negara islam yang berlandaskan syariat) tapi bukan bentukan kader-kader ht, bagaimana sih sikap ht pada kondisi tsb?? kenapa saya menanyakan ini, karena ketika beberapa tahun yang lalu saya mendengar taliban memprolamirkan diri sebagai negara berlandaskan syariat di afghanistan, kok saya tidak mendengar hiruk pikuk ht or hti untuk menyambutnya? mengapa?? atau sayakah juga yang ketinggalan berita?? monggo pencerahannya??

 19. Dunia ini memang akan semakin banyak perang ya, saya abstain saja sampai munculnya Muhammad ibnu Abdullah yang dibaiat para ulama di Haramain sebagai pengganti penguasa disana.
  Saat ia muncul, bolehlah saya menenteng apa yang saya miliki untuk bersamanya. Itu jika ia muncul di kurun ini lho…

  • kalo kita berusaha mendirikan khilafah itu berdosa tidak mas…khan anda bilang kalo misalnya HT atau harokah lainnya berhasil mendirikan khilafah dengan izin Allah pasti ujung2nya khilafah itu akan bentrok/perang sama khilafah al-mahdi seperti maksud anda…lalu bagaimana dengan hadis2 tntang “penuhilah baiat yang pertama” “jika ada 2 orang khalifah maka bunuhlah yang kedua”…jika urusan kalian ada ditangan khilafah yang pertama dan apabila ada orang yang ingin mennghancurkan persatuan kalian maka bunuhlah yang kedua”…itu gimana mas….

   gmana itu…berusaha atau berdiam diri menunggu imam mahdi datang….

   • Dari dulu HTI memang belum berubah. HTI dan antek2nya pasti melakukan bonsai terhadap kebesaran Islam sendiri.

   • Saudaraku asna yang baik,

    Nabi tidak pernah mengabarkan peperangan khilafah HT dengan al mahdi itu, jadi peperangan itu dipastikan tidak ada.
    Yang dikabarkan Nabi adalah bahwa khilafah ala manhaj nubuwwah di akhir zaman hanya akan didirikan al mahdi.
    Memang ada hadits bahwa al mahdi juga diperangi oleh sekelompok muslim yang fasik yang menolak seruan kebenaran, saya berdo’a semoga kelompok muslim yang memerangi al mahdi itu bukanlah HT.

 20. Negara Khilafah yg ingin dibangun oleh HTI, menurut saya cuma sekedar igauan orang2 yg maaf kurang ber-akal sehat, mimpi di siang bolong kalau itu mau mereka wujudkan disini. Alasannya dr persepektif saya sederhana aja, : Dibawah Nabi dan dua Khalifah Pertama, Abu Bakar dan Umar, keutuhan negara dan solidaritas ummat itu menyatu dan nyata, khalifah ketiga, keutuhan negara, sudah goncang, begitupun masyarakatnya, sedangkan dibawah Ali negara dipecah-belah, begitu juga masyarakatnya.
  Tetapi setelah itu dimulai pd pemerintahan Umayyah dan selanjutnya ,menurut saya itu sudah bukan lagi instrumen Islam, ia memiliki tujuannya sendiri dan mempertahankan kepentingan “pribadi” mereka sendiri, apalagi seperti yg kita tahu itulah awal mula munculnya sekte-sekte dalam agama ini yg saling merasa benar. Hampir semua pemerintah tersebut bersifat sektarian, nah kalau HTI memang bermimpi menghidupkan kembali Sistem Khalifah akan mengacu ke sekte yg mana, dari begitu banyak sekte yg ada saat ini. Memang ada adagium “dlm islam tdk ada perbedaan antara agama dan negara” (apakah ada dasar hukumnya ?) , pertanyaannya apakah masih relevan dgn kondisi saat ini yg menganut paham negara bangsa. Silahkan HTI mewujudkan itu mudah-mudahan bisa terwujud!Walaupun menurut saya itu hanya omong-kosong penganut sekte HTI saja. Tidak ada yg wajib diikuti Kecuali Allah dan Rasul-Nya, walaupun saya tahu, HTI pasti mengatakan berpegang pada Al-Qur’an dan Sunnah juga. Cuma pesan saya janganlah membuat kekacauan di negara ini dengan merusak para pemuda-pemudi muslim yg mungkin awam dalam masalah agama mereka, Kasihanilah Mereka, biarkan mereka ber-Islam dgn budaya yg mereka miliki, bukan dgn cara berpikir Impor semodel HTI ini, negara ini sudah repot ngurusin fundamentalis lokal semacam penyembah Kartosuwiryo dgn NII-nya. Bertaubatlah wahai pengikut HTI, sesungguhnya ALLAH SWT itu Maha Penerima Tobat. Wassalam

 21. Assalamualaikum
  Kang pengelola, kenapa blog ini jarang di update?? Padahal tulisan dan comment disini menambah wawasan saya tentang pergerakan politik umat islam.

  Saya harap pengelola lebih produktif lagi dalam pembuatan tulisan atau tanggapan, mengingat antitesis blog ini (HTI) produktif sekali mengeluarkan wacana lewat selebaran, situs resmi dan blog2 para syabab dan darisnya

 22. Saya menghadapi sebuah komunitas besar yang terdiri dari beragam manusia, untuk itu saya harus ekstra hati-hati dalam membuat tulisan atau artikel baru terutama yang sifatnya mengkritik mereka, jika saya kurang ilmiah dan tidak disertai bukti bukti otentik tentunya hanya akan menjadi angin lalu belaka.

  Namun untuk tanggapan komentar insyaAlloh disela kesibukan akan saya upayakan selalu, semoga Alloh memudahkan kita semua

 23. assalamu`alikum
  bismillah….

  saya jadi teringat salah satu hadits rasul yaitu, `islam itu datang dalam keadaan yang asing dan akan kembali keterasingannya maka dari itu beruntunglah orang-orang yang asing`(mohon dibenarkan jika saya salah,karena kedhoifan saya).

  Mas pengelola blog mudah2an anda semua diberi kesabaran oleh allah ,amin.

  kalo bicara masalah pergerakan, anda semua ini saya akui memang jago…bersemangat sekali membentuk khalifah ini,itu dan sebagainya dibandingkan saya yang doif ini…namun yang saya khawatirkan sangkin SEMANGATnya anda semua berargumen, anda sekalian lupa akan pentingnya hakekat ilmu itu sendiri.jangan sampai hal-hal yang mendasar dilupakan.

  Dan yang sangat saya sayangkan anda semua yang menjawab di comment ini(walaupun tidak semua) penuh emosi sehingga keutamaan ilmu di blog ini menjadi sedikit sekali.

  saya hanya mengingatkan ,, dari sabda rosulullah SAW bahwa yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan,nasrani akan terpecah menjadi 72 golongan dan umat rasulullah SAW akan terpecah menjadi 73 golongan,namun masing-masing hanya 1 golongan saja yang masuk surga..(ingatkan, yahudi adalah islam sebelum adanya nasrani dan nasrani adalah islam sebelum adanya ajaran muhammad SAW dan kedua agama tersebut ketika adanya islam sudah tidak berlaku lagi).

  lalu sahabat rodiullahuanhum bertanya:`siapakah satu golongan itu ya rasul?`

  rosulullah SAW menjawab:`ma ana `alaihi liyauma wa ashabih`artinya:apa2 yang aku dan para sahabatku meniti diatasnya`

  nah,para sahabatku sekalian sekarang kalian semua ini masuk golongan mana?

  Ada PERTANYAAN dari saya untuk pengelola ataupun dari HTI…(bebaslah)

  1. Bagaimana hukumnya wanita berdemonstrasi, bukannya sebaik-baik tempat bagi wanita adalah rumah dan lagi suara wanita itu aurat,apakah wajib bagi wanita berjihad?

  2. Apakah yang menjadi dasar bagi anda dalam mendirikan kekhalifahan?(buat HTI)
  karena ilmu yang sampai pada saya menjelaskan.. setelah kekhalifahan 4 itu tidak adalagi kekhalifahan yang ada kerajaan2 dan negara2 dan yang terakhir menjadi khalifah adalah ahmad bin abdullah (mohon dibenarkan).

  3. Dalam dakwah anda (khususnya selebaran) yang saya dapati hanya dalil al-qur` an saja tanpa ada penjelasan hadits yang menguatkannya?apakah tidak apa2?karena saya pernah dimarahi ustadz saya ketika mengartikan dan memaknai Ayat2 Al-qur`an sembarangan tanpa mengetahui sebab2 turunnya ayat tersebut dan sunah rasul yang mendukungnya,,(kecuali ayatnya yang sudah jelas)

  (bukan su`udzon loh ^^cuma nanya aja,saya insyaALLAH yakin anda semua orang-orang yang hafal al-qur`an dan hadist beserta maknanya AMIN ).

  Terima kasih.mudah2an ilmu(walau cuma secuil) dari saya yang dzalim ini dapat bermanfaat buat antum.dan semoga saya dan keluarga,istri(amin mdh2an sempet nikah),anak2,saudara,sahabat2 saya dan antum termasuk orang yang mengikuti ajaran rasulullah SAW dan para sahabatnya rodiullahuanhum serta tabi`in dan tabi`it tabi`in dan para ulama soleh..dan kita semua diberikan Tempat di Surga oleh ALLAH SWT..`Laa ilahailla anta subhanaka inni kuntum minadzolimin` .Amin

  assalamu`alaikum

 24. Betulkah Imam Mahdi yang akan mendirikan khilafah?
  Tulisan dibawah ini bersumber dari situs Hizbut Tahrir Indonesia, menarik untuk diketahui dan dijadikan pelajaran oleh seluruh kaum Muslimin, agar tidak melulu bersembunyi dibalik Imam Mahdi dalam berjuang mengembalikan kehidupan Islam dalam Naungan Khilafah Rasyidah. Selamat menikmati :
  Soal:
  Keyakinan kaum Muslim akan kembalinya Khilafah ‘ala Minhaj Nubuwwah semakin meningkat. Namun, ada sebagian yang percaya, bahwa Khilafah akan berdiri sendiri, karena sudah merupakan janji Allah. Caranya, dengan menurunkan Imam Mahdi. Pertanyaannya, benarkah Imam Mahdi yang akan mendirikan Khilafah? Ataukah kaum Muslim yang mendirikannya, kemudian lahirlah Imam Mahdi?
  Jawab:
  Pertama: Kalaupun ada hadis yang menunjukkan Imam Mahdi akan mendirikan Khilafah, maka hadis tersebut tetap tidak boleh dijadikan alasan untuk menunggu berdirinya Khilafah. Sebab, berjuang untuk menegakkan Khilafah hukumnya tetap wajib bagi kaum Muslim, sebagaimana hadis Nabi saw.:
  مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ اللهِ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَحُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِيْ عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً
  Siapa saja yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada Allah, niscaya dia akan menjumpai Allah pada Hari Kiamat tanpa mempunyai hujah. Siapa saja yang mati, sedangkan di atas pundaknya tidak terdapat baiat, maka dia mati dalam keadaan jahiliah. (HR Muslim).1
  Manthûq hadis di atas menyatakan, “Siapa saja yang mati, ketika Khilafah sudah ada, dan di atas pundaknya tidak ada baiat, maka dia mati dalam keadaan jahiliah.” Atau “Siapa yang mati, ketika Khilafah belum ada, dan dia tidak berjuang untuk mewujudkannya, sehingga di atas pundaknya ada baiat, maka dia pun mati dalam keadaan mati jahiliah.”
  Karenanya, kewajiban tersebut tidak akan gugur hanya dengan menunggu datangnya Imam Mahdi.
  Kedua: Memang banyak hadis yang menuturkan akan lahirnya Imam Mahdi, namun tidak satu pun dari hadis-hadis tersebut menyatakan bahwa Imam Mahdilah yang akan mendirikan Khilafah. Hadis-hadis tersebut hanya menyatakan bahwa Imam Mahdi adalah seorang khalifah yang salih, yang akan memerintah dengan adil, dan akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya telah dipenuhi dengan kezaliman dan penyimpangan. Abi Said al-Hudhri ra. berkata, bahwa Nabi saw. pernah bersabda:
  لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَمْتَلِيءَ الأَرْضُ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا، ثُمَّ يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِيْ أَوْ عِتْرَتِيْ فَيَمْلَؤُهَا قِسْطًا وَعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا
  Hari Kiamat tidak akan tiba, kecuali setelah bumi ini dipenuhi dengan kezaliman dan permusuhan. Setelah itu, lahirlah seorang lelaki dari kalangan keluargaku (Ahlul Bait), atau keturunanku, sehingga dia memenuhi dunia ini dengan keseimbangan dan keadilan, sebagaimana sebelumnya telah dipenuhi dengan kezaliman dan permusuhan. (HR Ibn Hibban).2
  Dalam riwayat lain, Abdullah menuturkan bahwa Nabi Rasulullah saw. bersabda:
  لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمْلِكَ النَّاسَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِىءُ اسْمَهُ اسْمِي وَاسْمَ أَبِيْهِ اسْمُ أَبِيْ فَيَمْلَؤُهَا قِسْطًا وَعَدْلاً
  Hari Kiamat tidak akan tiba, kecuali setelah manusia ini diperintah oleh seorang lelaki dari kalangan keluargaku (Ahlul Bait), yang namanya sama dengan namaku, dan nama bapaknya juga sama dengan nama bapakku. Dia kemudian memenuhi dunia ini dengan keseimbangan dan keadilan. (HR Ibn Hibban).3
  Ketiga: Hanya saja, terdapat riwayat yang menyatakan, bahwa Imam Mahdi tersebut lahir setelah berdirinya Khilafah, bukan sebelumnya. Ummu Salamah menyatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda:
  يَكُوْنُ اخْتِلاَفٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيْفَةٍ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ المَدِيْنَةِ هَارِبًا إِلَى مَكَّةَ فَيَأْتِيْهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَيَخْرُجُوْنَهُ وَهُوَ كاَرِهٌ فَيُبَايِعُوْنَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِنَ الشَّامِ فَيُخْسِفَ بِهِمْ بِالبَيْدَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالمَدِيْنَةِ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبُ أهْلِ العِرَاقِ فَيُبَايِعُوْنَهُ، ثُمَّ يَنْشَأُ رَجُلٌ مِنْ الشَّامِ أَخْوَالُهُ كَلْبٌ فَيَبْعَثُ إِلَيْهِمْ بَعْثًا فَيُظْهِرُوْنَ عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ بَعْثُ كَلْبٍ وَالْخَيْبَةِ لِمَنْ لَمْ يَشْهَدْ غَنِيْمَةَ كَلْبٍ فَيُقَسِّمُ المَالَ وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ.. وَيُلْقِيَ الإِسْلاَمَ بِجِرَانِهِ فِي الأَرْضِ فَيَلْبَثُ سَبْعَ سِنِيْنَ ثُمَّ يَتَوَفَّى وَيُصَلِّى عَلَيْهِ الُمسْلِمُوْنَ وَفِي رِوَايَةٍ فَيَلْبَثُ تِسْعَ سِنِيْنَ
  Akan muncul pertikaian saat kematian seorang khalifah. Kemudian seorang lelaki penduduk Madinah lari diri ke Kota Makkah. Penduduk Makkah pun mendatanginya, seraya memintanya dengan paksa untuk keluar dari rumahnya, sementara dia tidak mau. Lalu mereka membaiatnya di antara Rukun (Hajar Aswad) dan Maqam (Ibrahim). Disiapkanlah pasukan dari Syam untuknya hingga pasukan tersebut meraih kemenangan di Baida’, tempat antara Makkah dan Madinah. Tatkala orang-orang melihatnya, dia pun didatangi oleh para tokoh Syam dan kepala suku dari Irak, dan mereka pun membaiatnya. Kemudian muncul seorang (musuh) dari Syam, yang paman-pamannya dari suku Kalb. Dia pun mengirimkan pasukan untuk menghadapi mereka, lalu Allah memenangkannya atas pasukan dari Syam tersebut, Pasukan itu adalah pasukan (yang didorong oleh ambisi) suku Kalb dan itulah kekalahan bagi orang yang tidak mendapatkan ghanîmah Kalb. Al-Mahdi lalu membagi-bagikan harta-harta tersebut dan bekerja di tengah-tengah masyarakat… menyampaikan Islam ke wilayah di sekitarnya. Tidak lama kemudian, selama tujuh tahun, dia pun meninggal dunia, dan dishalatkan oleh kaum Muslim (Dalam riwayat lain dinyatakan, tidak lama kemudian, selama sembilan tahun). (HR ath-Thabrani)
  Hadis di atas dengan jelas menyatakan, bahwa akan lahir khalifah baru setelah meninggalnya khalifah sebelumnya. Sebagaimana yang dinyatakan dalam ungkapan:
  يَكُوْنُ اخْتِلاَفٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيْفَةٍ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ
  Akan muncul pertikaian saat kematian seorang khalifah. Kemudian keluarlah seorang lelaki..” (HR ath-Thabrani).
  Dengan demikian, pandangan yang menyatakan bahwa Imam Mahdilah yang akan mendirikan Khilafah Rasyidah Kedua jelas merupakan pandangan yang lemah. Demikian juga pandangan yang menyatakan bahwa tidak perlu berjuang untuk menegakkan Khilafah, karena tugas itu sudah diemban oleh Imam Mahdi, sehingga kaum Muslim sekarang tinggal menunggu kedatangannya, adalah juga pandangan yang tidak berdasar.
  Jadi, jelas sekali bahwa Imam Mahdi bukanlah orang yang mendirikan Khilafah, dan dia bukanlah khalifah yang pertama dalam Khilafah Rasyidah Kedua yang insya Allah akan segera berdiri tidak lama lagi.
  Karena itulah, tidak ada pilihan lain bagi setiap Muslim yang khawatir akan mati dalam keadaan jahiliah, selain bangkit dan berjuang bersama-sama para pejuang syariah dan Khilafah hingga syariah dan Khilafah tersebut benar-benar tegak di muka bumi ini. Allâhu akbar! [Ust Hafidz Abdurrahman]
  Catatan kaki:
  1 Lihat, Muslim, Sahih Muslim, juz , hal.
  2 Lihat, Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban, Mu’assasah ar-Risalah, Beirut, cetakan II, 1993, juz XV, hal. 236.
  3 Lihat, Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban, Mu’assasah ar-Risalah, Beirut, cetakan II, 1993, juz XV, hal. 236.

 25. Jawabannya mudah sekali saudaraku,

  Dijelaskan oleh Rasulullah -shallallahu alaihi wa alihi wa salam- bahwa sebelum turunnya al Mahdi -alaihis salam- bumi sedang penuh dengan kezhaliman dan kesemena-menaan , oleh karena itu tidak mungkin al Mahdi di turunkan setelah adanya khilafah rasyidah akan tetapi dapat dipastikan bahwa al Mahdi lah khalifah rasyidah yang pertama kali mengikuti manhaj nubuwwah setelah zaman kedzaliman ini.

  Sedangkan hadits adanya khalifah sebelum al mahdi yang digunakan HT diatas Tidak menyebutkan seperti apakah kondisi khalifah yang meninggal sebelum munculnya al mahdi ini, namun mengingat banyak hadits menyebutkan bahwa sebelum al mahdi muncul di dunia ini penuh dengan kedzaliman, maka khalifah yang meninggal ini pastilah bukan khalifah ber manhaj nubuwwah, dan faktanya memang saat ini telah banyak pihak yang mengklaim sebagai khalifah, misalnya khalifah NII, Khalifah Jama’ah Islamiyah, bahkan manhaj salafy (wahhabi) di saudi juga mengklaim raja saudi sebagai khalifah dan banyak diantaranya yang menulis tentang Daulah Su’udiyah. Dan yang terakhir inilah yang paling berkemungkinan yang dimaksudkan hadits tersebut mengingat al mahdi muncul di haramain.

  Jadi jika ada khilafah berdiri sebelum al mahdi itu pasti bukan khilafah ala manhaj nubuwwah, dan berdasar hadits nabi, khilafah sebelum al mahdi itu pasti akan berbuat kezhaliman terhadap syariat, karena sebelum al mahdi hadir maka dunia penuh dengan kezhaliman.

  Apakah dengan demikian kita berpangku tangan ?
  Tentu tidak,
  dan salah satu upaya kita yang konkrit saat ini selain dari da’wah tauhid adalah meluruskan para pejuang khilafah agar khilafahnya nanti bener dan tidak malah merusak syari’at.
  Bagaimana mau mendirikan khilafah jika Aqidahnya dan RUU khilafahnya dan cara da’wahnya masih ada penyimpangan.

  • Pengamat diskusi

   menurut analisa saya bisa jadi khalifah ‘ala minhajil nubuwwah kedua adalah langsung Al-mahdi, namun konsep yg dipakai berasal dari HT, karena dari sekian banyak kelompok, harokah, ummat ataupun individu muslim HT lah yg paling siap, klo pun ada kekurangan akan direvisi oleh Al mahdi. HT jg telah dan terus mempersiapkan opini umum tentang khilafah ditengah2 masyarakat dunia sgh ketika almahdi dibaiat ummat islam siap menerimanya. Saya kurang sependpat berdirinya khilafah rasyidah kedua terjadi secara spontan tanpa melalui proses. Pertanyaanya sekarang ummat,kelompok mana yg lebih siap mengantarkan terbentuknya Almahdi? Hanya Allah SWT lah yang tahu. Maaf ini hanya analisis

 26. Perhatikan kerancuan pemahaman yang nyata dari orang yang mengaku mantan HT dalam artikel di atas di sini:
  http://titok.wordpress.com/2007/10/02/asasul-khomsah/

 27. Kenapa saya keluar dari salafy / salafi /wahaby/wahabi/sunni palsu/ darul hadits /wahdah islamiyah/al-Nidaa’/LBI Al atsary?

  http://salafytobat.wordpress.com/

  http://abu-syafiq.blogspot.com/

 28. Bagaimana jika anda sampaikan disini saja saudaraku ? mari berdiskusi bersama saya dan kaum muslimin yang lain yang mengimani datangnya al mahdi meskipun haditsnya ahad

 29. Perhatikan komen terakhir untuk orang yang mengaku mantan HT ini di
  http://titok.wordpress.com/2007/10/02/asasul-khomsah/

 30. Setelah berkenalan dengan kelompok dakwah Hizbut Tahrir dan mengikuti kajian-kajian yang diadakan oleh kawan-kawan di sana, saya jadi banyak tahu dan mengenal Khilafah; bahwa Islam punya sistem yang mengatur segala aspek kehidupan, tiada terkecuali.

  Selanjutnya, tinggal bagaimana kita sebagai seorang Muslim berikhtiar untuk menuju kembalinya Khilafah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya.

  Semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan-Nya kepada kita semua.

 31. pengelolakomaht

  Saudaraku yang dikasihi Alloh

  Memang benar Islam sebagai agama yang sempurna memiliki sistem pemerintahan yang sangat bagus yaitu sistem khilafah ala manhaj nubuwwah,

  Namun sistem khilafah ala manhaj Hizbut Tahrir perlulah kita kritisi agar jangan sampai menyelisihi khilafah ala manhaj nubuwwah yang indah itu.
  Sebagaimana yang sudah saya jelaskan betapa banyak ketidak miripan dan pertentangan sistem khilafah HT bila dibandingkan dengan sistem khilafah ala manhaj nubuwwah.

  Begitu pula cara menda’wahkannya dan proses pendiriannya jangan sampai menyelisihi cara dan da’wah Nabi kita yang mulia.

 32. Siip, إن شآء اللّه

 33. makanya liat aja tuch syaikhnya WAHABI UTSAIMIN yg mengatakan bahwa MATAHARI MENGELILINGI BUMI ka tanya…kalo kaum muslimin gak percaya malah dianggap..PERCAYA sama orang kafir PERCAYA SAMA ILMU2 KAFIR…liat aja postingan tentang FATWA UTSAIMIN BAHWA MATAHARI MENGELILINGI BUMI……

  liat di situs http://www.salafyindonesia.wordpress.com

  kang mantan ht kalo khilafah fersi HT itu seperti apa ya….

 34. to mas titok…..

  mas gak ada yg namanya kelompok SALAFY tapi yg ada KELOMPOK WAHABI yg bersembunyi dibalik topeng SALAFY…..

  kok watak ente mirip WAHABI ya kang mantanht….

 35. pengelolakomaht

  Saudaraku,

  Pertama,

  Meskipun saya bukan anggota wahhabi bertopeng salafy seperti kata anda, namun perlu saya luruskan bahwa fatwa matahari mengelilingi bumi itu bukanlah fatwa Utsaimin namun fatwa para shahabat karena memang dikurun awal Islam begitulah pemahaman astronomi mereka. Utsaimin dan bin baz hanya copy paste pemahaman shahabat terhadap peredaran matahari waktu itu.
  Sebenarnya fatwa ini bukan saja dipedomani oleh umat Islam dikurun awal namun juga oleh umat Nashrani dimana kalangan gereja dikurun kurun awal memfatwakan teori geosentris ini dan bahkan menghukum mereka yang menentang teori ini.
  Kesimpulannya adalah ternyata seluruh doktrin agama samawi tentang teori ini dikurun kurun awal adalah sama yaitu matahari mengelilingi bumi. Baik Islam, Nashrani, maupun agama samawi lainnya ternyata doktrin awal mereka sama. Berarti kemungkinan besar memang wahyu Allah dipahami demikian oleh seluruh orang sholeh dimuka bumi dikurun kurun awal yang mereka hanya mengkaji agama dan tidak belajar ilmu alam lainnya.
  Tinggal sekarang siapa yang anda percayai, apakah orang-orang sholeh dikurun kurun awal semua agama samawi ataukah para fisikawan modern saudaraku ?
  Saran saya sih tinggalkan saja urusan ini pada mereka, biarlah nanti di yaumil hisab berhadapan antara kubu orang-orang sholeh dikurun awal agama samawi vs kubu fisikawan modern yang kebanyakan atheis, nanti kita saksikan saja bagaimana Alloh mengadili mereka.

  Kedua,

  Khilafah HT tentunya dicerminkan oleh RUU khilafahnya, dan penyimpangan isi RUU khilafah HT sudah saya jelaskan di artikel sebelumnya.
  Hal ini cukup membuktikan bahwa ternyata khilafah ala HT sangat berbeda dengan khilafah ala manhaj nubuwwah atau sistem khilafah di masa khulafaur rasyidin.

  Ketiga,

  Saya tertarik dengan statemen anda bahwa watak saya mirip wahhabi, demi perbaikan diri saya pribadi mohon anda ceritakan watak watak saya yang mana yang mirip wahhabi. Semoga Alloh memudahkan kita semua.

  • Pengamat diskusi

   Yang saya pahami RUU khilafah yg ditulis HT itu hanya merupakan konsep atau usulan jika nanti khilafah rasyidah tegak. Monggo saja kalo Almahdi mau merevisinya untuk kemudian diadopsi menjd UU, jadi bukan merupakan RUU saklek yg kmd langsung diterapkan. Namanya juga masih RUU.

 36. om mantanht comen2 diatas saya minta bukti bahwa syabab HT itu suka MENGKAFIRKAN sesama muslim seperti kata anda….mohon kemukakan buktinya…disitus resmi HT mohon kemukakan….

  kemukakan pula bukti bahwa pemahaman sahabat mengatakan matahari mengelilingi bumi….

  anda mirip watak wahabi ya… orang2 wahabi disitus resmi salafy online dari dulu ngebahas masalah HADIS AHAD gak beres2 malah nyampe emosian, sampai menyesatkan HT….

 37. daripada diskusi2 terus gak habis2 mendingan ente undang atasan HT yg berpengaruh : ust. shidik aljawi atau ust ismail yusanto untuk diskusi dengan anda diforum terbuka….byar semuanya jelas….

 38. sesama muslim kok kaya gn sehhhhhh??????
  MALU WOY!!!
  senangnya musuh-musuh islam!!!

  ikhhh, aq org awam yg ga ngerti dalil2 aja ngerasa tercabik2 ngeliat saudara2 bertikai pendapat kaya gn!!!!!!

  Aku benciiiiiiiiiiiiiiii keadaan kaya gn!!!!!!!!!!

 39. saatnya umat islam tuh bersatu!!!!!!!!!!

 40. saudaraku abu zaenab yang dikasihi Alloh,

  Bukankah dalam blog ini salah satu syabab HT yaitu saudara kita yang mulia Saif Ayatullah Ba’abduh memposting tulisan tentang kekafiran jumhur penguasa muslim saat ini.
  Kiranya hal itu cukup membuktikan apa yang pernah saya sampaikan. Silahkan anda cermati kembali tulisan beliau dan bantahan yang saya berikan di topik diskusi RAPORT MERAH HIZB.

  Adapun tentang sikap shahabat terhadap astronomi kenapa saya katakan mereka menganggap matahari mengelilingi bumi adalah karena teori heliosentris tidak pernah sampai kepada mereka dan mereka memperoleh warisan pemahaman dari ummat yang terdahulu yang mengambil pendapat tertua yaitu teori geosentris, sehingga tampak pemahaman Ibnu Abbas ketika menafsirkan Al-Anbiya’ : 33 beliau berkata “Berputar seperti alat pemintal”, sungguh ini adalah pemahaman yang sangat tradisional dan beliau sama sekali tidak mengenal teori revolusi maupun rotasi matahari, gambaran yang ada di akal beliau adalah matahari berputar mengelilingi bumi.
  Kita tidak bisa menyalahkan salafy dalam hal ini karena memang doktrin mereka adalah mengikuti cara hidup shahabat meskipun cara hidupnya kuno dan tidak rasional.

  saudaraku,
  Dari watak-watak wahhabi yang anda sebutkan berarti ada dua yaitu ;
  1. membahas hadits ahad gak beres-beres
  2. suka emosian dan menyesatkan

  dari sini saya sampaikan kepada anda bahwa pembahasan hadits ahad sudah beres karena para syabab HT yang berdiskusi dengan saya ketika saya tawari kesimpulan mereka diam tidak membantah lagi, silahkan anda cek kembali Topik HIZB & AQIDAH NABI…, semua dalil baik al Qur’an maupun as Sunnah sudah saya sampaikan dan tidak dibantah lagi, BAHKAN al akh TITOK yang juga syabab HT di forum ini menyatakan meyakini aqidah dari hadits ahad yang shohih, jadi sudah selesai saudaraku, sekarang tinggal para petinggi HT apakah mau merevisi kitab-kitab HT yang masih mengharamkan aqidah dari hadits ahad yang shohih.

  Adapun sifat emosian dan menyesatkan setahu saya tidak pernah saya lakukan, bahkan saya yang sering dicela oleh syabab HT misalnya al akh al jirbani dan bahkan ada yang mencaci saya dengan sebutan PKI ARAB, waliyaudzubillah.

  Silahkan saudara cek kembali bagaimana jalannya diskusi saudaraku, mohon jangan berprasangka buruk dahulu kepada saya dan termakan hasutan syetan yang menjelekkan saya, jika anda simak kembali niscaya akan terang duduk perkaranya.
  Semoga Alloh memudahkan kita dalam saling menasehati saudaraku.
  Addinu Nasihah.

 41. Setahu saya, yang model – model begini itu sangat kering dari solusi. Sama sekali tidak dapat menarik kesimpulan apa akar masalah permasalahan umat dan apa solusinya.

  Sekalipun seluruh umat Islam memiliki pendapat seperti antum, saya yakin bahwa Islam tidak akan tegak. Kenapa? Karena memang bukan itu tujuannya. Tujuannya ya hanya itu ritual semata. Dikotomis antara dunia politik dan Agama. Hasilnya, debat mazhabiah semata.

  Gak ada solusi riil untuk masyarakat.

  BBM naik. Apa solusinya?
  Krisis finansial. Apa solusinya?
  Krisis palestine. Apa solusinya?

  buktikan kalau memang tidak mau dituduh sekuler atau kering solusi.

  Wassalam,

  • setuju banget…..
   benar-benar setuju banget…

   dengan semua energi yang sudah dicurahkan selama ini, semua habis untuk berkutat di perdebatan.
   klo debat yang ilmiah ga masalah, klo debat menang-menangan itu yang ga enak didengar.

 42. pengelolakomaht

  “Solusi Problematika Ummat”,
  dulu sewaktu masih aktif di HT saya pernah mengadakan seminar di kampus saya dengan judul itu. Targetnya adalah agar semua yang hadir memiliki pemikiran bahwa khilafah adalah satu-satunya solusi.

  Namun ternyata menyatakan bahwa khilafah satu-satunya solusi sangatlah naif karena bukti sejarah juga mencatat banyak krisis terjadi saat kekuasaan khalifah bahkan saat khalifah Umar bin Khathab berkuasa sekalipun pernah diuji dengan krisis pangan (paceklik).
  Krisis itu Qadarulloh saudaraku dan yang bisa mencabut hanya Alloh, kita manusia hanya ikhtiar, tawakkal dan memperbaiki tauhid keimanan kita. Dan alhamdulillah kekhilafahan di zaman Umar diselamatkan Alloh dari krisis karena khalifah Umar dan para shahabat adalah ummat yang dicintai Alloh dengan keimanan mereka yang lurus.

  Namun berbeda kasus dengan saat kesultanan Turki berkuasa yang bukan saja krisis pangan namun juga krisis kepercayaan rakyat pada penguasa yang dipelopori Jannissary, dan juga krisis keuangan negara (finansial) karena manajemen keuangan yang amburadul (maraknya korupsi). Dan akibat para sulthan Turki jahil agamanya tidak lurus pemahaman agamanya maka dihancurkanlah oleh Alloh kesultanan tersebut.

  Adapun krisis dengan Yahudi (palestin) malah bukan hanya di zaman sekarang bahkan di zaman Rasulullah sudah terjadi khaibar dan bahkan beberapa kali nyawa Rasulullah terancam oleh kaum Yahudi.

  Jadi semua krisis yang anda contohkan diatas solusi riilnya justru bukan khilafah namun solusi riilnya adalah tindakan tanggap kita saat ini,

  misalnya krisis BBM maka solusi riil adalah ; penghematan, produksi BBM dalam negeri ditambah, konversi BBM ke non migas, dsb.

  Khilafah memang syariat yang wajib diterapkan namun bukan berarti di politisir bahwa semua urusan solusinya adalah khilafah saudaraku.

  Tempatkanlah syariat khilafah pada tempatnya.

 43. Yang sedih melihat anda

  Saya hanya ingin tahu, anda keluar dari HT karena apa? di iqob kah? atau memang tidak setuju dengan pemikirannya? Sebelum keluar,anda sudah ngaji berapa kitab? dan apa kegiatan anda sekarang ini? apa hanya sibuk dengan hal seperti ini?
  Solusi riil yang anda tulis di atas, coba anda sampaikan pada saudara kita yang penghasilannya hanya 10 ribu sehari… dan solusi itu sama seperti janji para petinggi pemerintah yang hanya JANJI PALSU pada rakyatnya.

 44. pengelolakomaht

  Saudaraku,

  Sebagai bentuk etika maka saya tidak menceritakan sejauh apa posisi saya di HT yang jelas saya cukup memahami HT karena saya sempat mempertaruhkan segala-galanya untuk da’wah khilafah HT bahan terpaksa harus loncat jendela kamar karena pintu depan dan belakang banyak berseliweran aparat orde baru, dan keluarga saya pun ada yang lama di HT, dan itu saja yang bisa saya sampaikan untuk anda.

  Adapun tentang upaya konkrit bagi yang berpenghasilan 10 ribu ya kerja dan dibantu shodaqoh muslim yg lain ya akhi, bukannya seruan khilafah, apakah dengan ia menyeru khilafah lantas ia dapat uang untuk makan ? bahkan saat khilafah khilafah terdahulu berdiri pun masih sering terjadi krisis paceklik makanan.

  Cobalah realisistis saudaraku, orang mau dapat uang itu harus bekerja bukannya menyeru khilafah. Bahkan berdirinya khilafah tidak menjamin semua muslim bekerja, tidakkah antum tahu bahwa sebagian shahabat Nabi ada yang tidak memiliki pekerjaan dan hanya tinggal di masjid Nabi karena tidak memiliki rumah sendiri.
  Tidakkah antum tahu bahwa Nabi pun sering sehari hanya makan sekali bahkan tidak makan sama sekali sampai perutnya diganjal batu.
  Kalau anda mengatakan dengan khilafah HT rakyat akan sejahtera dan tidak ada yang miskin itu namanya mimpi di siang bolong, karena zaman khilafah Nabi dan zaman khulafaur rasyidin saja masih banyak orang miskin dan pengangguran. Apakah sistem pemerintahan anda lebih hebat dari mereka saudaraku ?

 45. Gitu Aja kok Repot
  NATO : No Action Talk Only

  Mending Gabung Ama HDI (Hizb Dakwah Islam ) aja. Memperjuangkan Syari’at Islam dan Khilafah Bersama Umat

  Dijamin Keren Habis

  Mahmud Marwan
  Syabab HDI (Hizb Dakwah Islam)
  hdipasuruan.blogspot.com

 46. diblog lain ( http://denagis.wordpress.com/2008/02/12/berebut-kapling-sorga/#more-46) saya baru juga membaca mengenai konsep Imam Mahdi yang berbeda dgn konsep versi HT.
  Bagaimana menurut pendapat anda?
  Salam

 47. Saudaraku,

  Apakah HDI memperbaiki kekeliruan Hizb ataukah hanya setali tiga uang ?

  Untuk apa mendirikan HDI jika esensinya sama saja saudaraku, bukankah ini justru menciptakan perpecahan baru.

 48. By: pengelolakomaht on 20 Januari 2009
  at 18:38
  Saudaraku,
  Apakah HDI memperbaiki kekeliruan Hizb ataukah hanya setali tiga uang ?
  Untuk apa mendirikan HDI jika esensinya sama saja saudaraku, bukankah ini justru menciptakan perpecahan baru.

  MM menjawab:
  1. HDI muncul gak lepas dari keluarnya HTi dari FUI dikarenakan perintah amir HTpusat, Ok ini bisa dipahami karena memang Hti secara administrasi kebijakannya terikat dengan HTpusat, sedang menurut hemat saya tidak semua kebijakan HTpusat itu sesuai dengan fakta di lapangan atau dengan kata lain itu gak bisa di jalankan dengan kondisi indonesia.
  Nah HDI yang lebih longgar administrasinya dan tidak terikat dengan pihak-pihak yang nggak tahu fakta di lapangan, setidaknya bisa menutup lobang-lobang yang ditinggalkan teman-teman HTI atau dengan kata lain lobang-lobang vital yang temen-temen HTi gak berani nyerempet karena terikat dengan kebijakan HTpusat.
  Salah satu contohnya ya FUI ini karena di dalamnya terdapat FPI yang oleh HTpusat dikhawatirkan bisa menodai dakwah “non kekerasan” yang diadopsi HT. Makanya, mengapa saya katakan HDI secara Administasi lebih longgar dari HTi.

  2. Secara person saya masih ikut dengan kaidah “sesuatu yang mengantarkan kepada yang wajib maka hukumnya wajib” jadi selepas saya dari HTi saya gabung berharokah dengan HDI ya, kalau nanti ada yang lebih baik dari HDI pemikirannya insya allah saya akan mengikuti yang lebih baik itu. Makanya saya kurang sreg dengan kata “perpecahan” :) btw istri dan adik-adik saya masih in group kok di HTi dan saya pikir itu bukanlah masalah serius.

  3. Secara person saya yakin M. Al Khaththath sebagai ketua umum HDI, yang telah berpengalaman 22 tahun bersama HT sudah paham betul Peta dan Kondisi dakwah di Tanah Air ini. So, dengan bekal tersebut beliau tentu paham betul letak lobang-lobangnya dimana dan formula apa yang dibutuhkan untuk menutup lobang-lobang tersebut.

  Wallahua’lam “Ini pendapat pribadi”
  Semoga Bermanfaat
  Mahmud Marwan
  Syabab HDI Pasuruan

 49. Klo Antum ketemu syabab HDI yang masih panasan denger nama HT mohon dimaklumi karena mungkin rata-rata mereka cukup berumur beraktivitas di HTi (5-22 tahunlah)

  dalam kurun waktu tersebut segala kemampuan baik pikiran tenaga jiwa dan raga, harta bahkan nyawa pun dicurahkan untuk dakwah tapi itu semua harus berakhir dengan perlakuan (baca didzalimi) administrasi yang sedemikian rupa. so pantes klo masih suka panasan.

  Insya Allah mayoritas syabab HDI sudah menganggap bahwa HTi adalah masa lalu yang jika kita terlalu lama menolehnya ke belakang dikhawatirkan kita malah nabrak atau ketabarak.
  Dan Satu yang nggak boleh dilupakan kita bukan memperjuangkan syarikahnya tapi ide-idenya.

  Positif thinking aja:
  Thank’s to HTi karena telah membentuk mental baja dakwah saya dengan kejadian-kejadian dibawah ini :

  – kapan lagi ngerasain dipecat dan kehilangan pekerjaan karena saya aktivis HTi.
  – kapan lagi ngerasain dijauhkan dari masyarakat (keluarga, teman, tetangga, kolega,etc) karena saya aktivis HTi.
  – Kapan lagi ngerasain diusir dari masjid karena saya aktivis HTi.
  – dan masih banyak lagi

  Sekali lagi ini bukan cerminan sakit hati, tapi saya sangat berterima kasih karena kejadian-kejadian diatas telah membentuk sebuah karakter pengemban dakwah yang tahan pukul di mata saya.

  So
  Keep Moving
  and
  Istiqomah

  Wallahua’lam “Ini pendapat pribadi”
  Semoga Bermanfaat
  Mahmud Marwan
  Syabab HDI Pasuruan

 50. Asslm.

  ya akhi.. saya liat, kok disetiap response anda selalu saja menjelek-jelekan ht. bukannya antm yang bikin perpecahan dengan membuat blog ini?

 51. By: tokohkita on 20 Januari 2009
  at 19:17

  “3. Secara person saya yakin M. Al Khaththath sebagai ketua umum HDI, yang telah berpengalaman 22 tahun bersama HT sudah paham betul Peta dan Kondisi dakwah di Tanah Air ini. So, dengan bekal tersebut beliau tentu paham betul letak lobang-lobangnya dimana dan formula apa yang dibutuhkan untuk menutup lobang-lobang tersebut.”

  comment:
  Oo..jadi berita yang ditulis di blognya osolihin. wordpress itu benar tho bahwa beliau keluar dari hti?? bukankah setahu saya dia adalah orang nomor satunya di hti?? kok tiba-tiba ada di hdi? (hdi itu harokah baru ya mas??). boleh tau alasan beliau keluar dari hti??

 52. tokoh kita said:

  2. Secara person saya masih ikut dengan kaidah “sesuatu yang mengantarkan kepada yang wajib maka hukumnya wajib” jadi selepas saya dari HTi saya gabung berharokah dengan HDI ya, kalau nanti ada yang lebih baik dari HDI pemikirannya insya allah saya akan mengikuti yang lebih baik itu. Makanya saya kurang sreg dengan kata “perpecahan” :) btw istri dan adik-adik saya masih in group kok di HTi dan saya pikir itu bukanlah masalah serius.

  comment:
  maksudnya lebih baik itu apa toh mas tokoh (dalam hal apa misalnya)? kira-kira menurut mas tokoh kita, hdi dengan pks bagusan mana ya?

 53. palestine menangis dan kita tertawa (mari…)

 54. Saya tdk pernah melihat 0rang sejahat anda..! Anda memakan bangkai saudara anda sendiri..apa anda tdk menghargai syabab2 HT yg di tangkap,diasingkan,di aniaya,bahkan terbunuh untuk mencapai kemuliaan islam! Apakah anda masih tega menyebar fitnah atas ke-syahid an mereka?jgn menjudge seakan2 anda yg paling benar,ingat.. Kebenaran datangnya dari Allah!
  Sy sedih melihat pertikaian ini.. Qt mempertahankan eg0 masing2 tanpa berfikir ada yg hal yg lebih urgen dari hal inì!
  Mas pengel0la..sy ingin pertanyakan “APA NIAT ANDA DAN ANTEK2 ANDA MEMBUAT BLOG SEPERTI INI SEBENARNYA? Kalau seandainya untuk menyadarkan 0rang HT akan kekeliruannya..sungguh sudah sangat banyak mudharat yg anda timbulkan, BACA,RENUNGKAN,DAN LIHATLAH,,,BEGITU NAMPAK BLOG ANDA TELAH MEMECAH BELAH UMAT ISLAM”
  Sm0ga Allah meluruskan kita dalam persatuan!bukan perpecahan..
  Sy heran,apa untungnya bagi anda membuat bl0g ini?memang tema tentang islam telah habis?sehingga anda lebih memilih tema ini? Sungguh..masih banyak ilmu islam yg perlu qt gali.. Ingat HT s0dara kita.. Islam.. Jgn membuatnya seakan2 HT itu sesat..
  -kecuali kalian menyaksikan kekufuran yg nyata,sementara kalian mempunyai argumentasi yg kuat di sisi Allah tentang kekufuran itu (HR Muttafaq ‘alaih)
  Apakah mas merasa paling kuat argumentasinya di sisi Allah??
  -siapa saja yg mengkafirkan saudaranya,maka berbalik kepada salah satu diantara mereka (HR Ahmad)
  Mas..taukah kau nampak seperti hadis ini..dgn sikap anda..yg sangat menganggap anda yg paling benar!astagfirullah..
  -tidak halal bagi se0rang muslim,mener0r muslim yg lain (HR Ahmad,abu dawud,ath-thabrani)
  Mas..bl0g anda adalah ter0r terbesar yg pernah sy lihat..kekejaman yg luar biasa pada s0dara anda di HT! tunggu hari pembalasan.. Allah tidak luput dari apapun..!
  Astagfirullah..

 55. By: msitompul2008 on 21 Januari 2009
  at 13:56
  comment:
  Oo..jadi berita yang ditulis di blognya osolihin. wordpress itu benar tho bahwa beliau keluar dari hti?? bukankah setahu saya dia adalah orang nomor satunya di hti?? kok tiba-tiba ada di hdi? (hdi itu harokah baru ya mas??). boleh tau alasan beliau keluar dari hti??

  MM menjawab : Waduh lebih bijak klo ditanya ke orangnya langsung aja, biar pas gitu.

  Kalau yang ditanya saya pribadi ya saya jawab, Kalau saya bukan termasuk rombongan orang-orang yang “dikeluarkan” itu.
  Saya sih termasuk golongan orang-orang yang “nggak tahan” lihat orang didzalimi kayak gitu, makanya saya mencabut qosam saya pada amir HT, yang pasti bukan karena person, atau apapun tapi semata-mata karena saya melihat perjuangan HDI lebih prospek untuk tingkatan/medan dakwah Indonesia daripada HTi yang terikat dengan kebijakan pusat, karena selama di HTi saya diajarkan jika ada sebuah harokah yang lebih baik dalam memperjuangkan syari’at Islam dan Khilafah (Dalam Kitab SGI) maka saya diharuskan mengikuti yang lebih baik. Ya udah, gak ada unsur sakit hati atau apa, toh faktanya istri dan adik-adik saya masih in group kok di HTi.

  By: msitompul2008 on 21 Januari 2009
  at 14:02
  comment:
  maksudnya lebih baik itu apa toh mas tokoh (dalam hal apa misalnya)? kira-kira menurut mas tokoh kita, hdi dengan pks bagusan mana ya?

  MM menjawab : Maksudnya lebih baik ya dalam perjuangan penegakan syari’at islam dan khilafah ini (bisa administrasinya, metode dakwahnya, bahkan mungkin person-personnya juga,dll).

  Kita ini dalam memilih harokah tentu memiliki macam alasan. Ada yang cukup satu alasan, dua alasan, atau bahkan banyak alasan untuk memilih apa itu PKS HTi, atau yang lainnya. Satu yang perlu diingat dan penting, yaitu kita tidak memperjuangkan Harokahnya/syarikahnya tapi yang kita perjuangkan adalah ide-idenya (Syari’at Islam dan Khilafah) dimana itu adalah wujud ketundukan kita terhadap hukum-hukum Allah SWT.

  HDI dan PKS :
  Jika saya sampai pada titik dimana PKS lebih baik dari HDI itu bukan sesuatu yang mustahil, begitu juga sebaliknya. Toh di padang mahsyar nanti kita gak bakalan di absen berdasarkan bendera PKS, HTi, HDI, Muhammadiyah, NU, atau yang lainnya.

  So
  Keep Moving
  and
  Istiqomah

  Wallahua’lam “Ini pendapat pribadi”
  Semoga Bermanfaat
  Mahmud Marwan
  Syabab HDI Pasuruan

 56. tokoh kita:
  MM menjawab : Waduh lebih bijak klo ditanya ke orangnya langsung aja, biar pas gitu.

  comment:
  kenal aja kagak, gimana mo nanya langsung he..he…(lagi pula kayaknya ga bakalan sempat deh beliau menjawab pertanyaan2 begini, iya tho??). bukankah sebagai “jubir” hdi, ente pasti tahu dan boleh menjelaskannya?? soale jika benar beliau sekarang ada di hdi itu beliau pasti menjelaskan ke anda sebab musabab-nya. tapi klo ndak mau jawab, yo wesss..

  tokoh kita:
  MM menjawab : Maksudnya lebih baik ya dalam perjuangan penegakan syari’at islam dan khilafah ini (bisa administrasinya, metode dakwahnya, bahkan mungkin person-personnya juga,dll).

  comment:
  Oo..gitu..bagaimana mas tokoh kita (kita??? elo kali he..he..?) bisa dengan yakin berkata begitu, wong belon ada buktinya je bahwa hdi emang benar-benar berjuangan dalam rangka peneegakan syariah dan khilafah (setidak-tidaknya buat publik).. klo hti sih walaupun perannya belum terlihat banyak tapi kan dah pernah bikin acara semacam kki (2 kali lagi), nah hdi mana??

  klo untuk person, mas tokoh emang dah membandingkan berapa person?

  tokoh kita said:
  Satu yang perlu diingat dan penting, yaitu kita tidak memperjuangkan Harokahnya/syarikahnya tapi yang kita perjuangkan adalah ide-idenya (Syari’at Islam dan Khilafah) dimana itu adalah wujud ketundukan kita terhadap hukum-hukum Allah SWT.

  comment:
  klo benar apa yang anda katakan ini, berarti kader-kader hdi tidak akan dan tidak mau terlibat dalam perdebatan-perdebatan yang ga perlu seperti di dunia maya ini donk. moga-moga seh. eh mas, dah ada website hdi ga, jadi penasaran nih?

 57. By: Ukhtifillah on 21 :

  Mas..bl0g anda adalah ter0r terbesar yg pernah sy lihat..kekejaman yg luar biasa pada s0dara anda di HT! tunggu hari pembalasan.. Allah tidak luput dari apapun..!
  Astagfirullah..

  comment:
  ah masa seh segitunya. jangan terlalu berlebihan gitu ah, ga baik lho..

  emang mas mantan pernah kafir mengkafirkan disini, kok saya ndak pernah liat ya…tolong ditunjukin bagian yang mana ada peristiwa seperti itu?

  masalah kekejaman, emank selama ini si embak kemana aja sih, emang ndak pernah lihat ya kekejaman yahudi membunuhi saudara-saudara kita di palestine sana?? mosok sih, mas mantan divonis lebih kejam dari pada yahudi he..he…

  entahlah, kadang saya bingung. sesungguhnya bagaimana sih hti mendidik kadernya?? kok yang saya jumpai sering yang model-model begini?? awalnya sih terlihat sopan, tapi kemudian sangat gampang menghakimi, sangat siap mengeritik tapi sangat tidak tahan dikritik,.. ola..la..la…

  mbak ukthi, kita boleh mencintai harokah dimana kita menimba ilmu. tapi harus diingat kita tetap harus proporsional jika harokah kita diserang..

  mungkin baiknya mbak ukti belajar ke ukhti2 tetangga. yang demikian tegar dan santun dalam menghadapi celaan-celaan.

  untuk mas mantan:
  bah!! kasian kali kau mas mantan divonis begitu he..he…(tapi ya resiko sendiri juga sih)…

 58. By: msitompul2008 on 23 Januari 2009
  at 10:20
  comment:
  kenal aja kagak, gimana mo nanya langsung he..he…(lagi pula kayaknya ga bakalan sempat deh beliau menjawab pertanyaan2 begini, iya tho??). bukankah sebagai “jubir” hdi, ente pasti tahu dan boleh menjelaskannya?? soale jika benar beliau sekarang ada di hdi itu beliau pasti menjelaskan ke anda sebab musabab-nya. tapi klo ndak mau jawab, yo wesss..

  MM: OK berarti sudah cukup sampai di sini (tp klo ada kesempatan ketemu, tanyain ya)

  comment:
  Oo..gitu..bagaimana mas tokoh kita (kita??? elo kali he..he..?) bisa dengan yakin berkata begitu, wong belon ada buktinya je bahwa hdi emang benar-benar berjuangan dalam rangka peneegakan syariah dan khilafah (setidak-tidaknya buat publik).. klo hti sih walaupun perannya belum terlihat banyak tapi kan dah pernah bikin acara semacam kki (2 kali lagi), nah hdi mana??

  MM : Itulah yang saya katakan bahwa HDI muncul nggak lepas dari keluarnya HTi dari FUI. Nah, ini kan lobang yang musti ditutup karena HTi terikat dengan kebijakan HTpusat dan gak bisa gabung di FUI karena ada FPI, maka HDI yang lebih longgar bergerak di FUI, kalau pingin tahu agenda HDI ya lihat aja agenda-agendanya FUI. Saat saya nulis ini mereka lagi aksi dari bunderan HI ke Istana, tadi pagi Al Khaththath juga Live di TV one. Gitu.

  comment:
  klo benar apa yang anda katakan ini, berarti kader-kader hdi tidak akan dan tidak mau terlibat dalam perdebatan-perdebatan yang ga perlu seperti di dunia maya ini donk. moga-moga seh. eh mas, dah ada website hdi ga, jadi penasaran nih?

  MM: Ya, kira-kira begitu. Klo boleh pinjam istilah PAN “Hidup Adalah Perbuatan”. Saya berani angkat bicara karena saya punya waktu luang dan saya lihat ada pihak-pihak (gak usah tunjuk hidung deh) yang berusaha menyesatkan informasi tentang HDI (yang barisan sakit hati lah, yang inilah, yang itulah, sedang saya termasuk orang yang “nggak tahan” lihat orang lain dapat informasi yang salah). Hanya sebatas itu, kalau dah masuk ke dapurnya orang lain ya berhenti, gak usah diperpanjang, kalau masuk dapurnya HDI Insya Allah saya akan menjawab semampu saya.Andaikan kebenaran tidak datang dari mulut saya tentu dari mulut orang lain, Insya Allah.
  Kalau Website resmi kayaknya belum ada. kalaupun ada hanya blog-blog yang dikelola personal syabab HDI, namanya juga baru meramaikan.
  Kalau mau dilanjut saya stanby di arcoku@yahoo.com
  Lagian gak enak sama pemilik blog kalau setiap posting panjang-panjang gini.

  Wallahua’lam “Ini pendapat pribadi”
  Semoga Bermanfaat
  Mahmud Marwan
  Syabab HDI Pasuruan

 59. mas tokoh kita,

  terima kasih ya atas informasinya. senang mendengar ada harokah baru muncul yang membela kepentingan umat. moga-moga saja, kemunculannya merangsang harokah lain untuk saling berlomba-lomba buat kebajikan.

  eh mas nanya atu lagi boleh? setahu saya sih, dulu pak mashadi yang dari pks pernah aktif di fui ini, kira-kira beliau ikutan bergabung di hdi ini ga ya, mungkin semacam supported atau apalah namanya?

 60. By: msitompul2008 on 23 Januari 2009
  at 14:58
  eh mas nanya atu lagi boleh? setahu saya sih, dulu pak mashadi yang dari pks pernah aktif di fui ini, kira-kira beliau ikutan bergabung di hdi ini ga ya, mungkin semacam supported atau apalah namanya?

  MM: Kalau gak salah beliau adalah ketua umum FUI, kalau sekarang saya belum tahu. Insya Allah Klo FUI terbuka untuk semua komponen tokoh-tokoh umat (dlm aktivitas penegakan Syari’at Islam dan Khilafah), bahkan agenda-agenda acara HTI yang udah menarik diri dari FUIpun selalu dimuat di medianya FUI (Tabloid Suara Islam –klo gak salah aksi terbaru ganyang israel HTI juga dimuat kok di edisi 59–)

  Demikian Saya undur diri, kepada pemilik blog saya mohon maaf jika bicara tidak pada tempatnya dan atas segala kesalahan kata-kata saya.
  Jika ada pertanyaan-pertanyaan tentang HDI silahkan saya tunggu di :
  arcoku@yahoo.com

  Wassalamu’alaikum Wr. Wb
  Semoga bermanfaat
  Mahmud Marwan
  Syabab HDI Pasuruan

 61. syukron jazakalloh atas wawasannya akh admin.

  ana jadi tau. tapi tidak menjadi anti. karena kita sesama muslim. imam hasan al banna pernah bilang sikap ikhwan terhadap organisasi islam lainnya adalah penuh kasih sayang dan kerjasama kalo bisa.

  meski, keteladanan akhlak rosul dan contoh nyata dari pejuang dakwah yang ikhlas dan lembut seperti hasan al banna dll jarang bisa diintegrasikan oleh kita2.

  wallohu a’lam.

 62. tuh kan …. mentokkk….
  sia-sia dehhhh

 63. sungguh tidak berbobot…:-(

 64. Saudaraku,

  Menasehati sesama muslim adalah kewajiban dan saya sudah lakukan semampu saya untuk menasehati HT dengan menunjukkan kekeliruannya.

  Hidayah kembali pada Alloh semata.

 65. Mending admin ini ngkritik golongan/jamaah yg bener2 out dr akidah.. spt ahmadiah, JIL, dll..
  yg jelas2 menggerogoti islam… eh malah sebaliknya..

  Setiap ucapan akan dimintai pertanggungjawaban..

 66. Saudaraku yang baik,

  Sepertinya sudah sangat banyak sekali pengkritik ahmadiyah, JIL, dsb. Bila semua umat Islam hanya mengkritik mereka. Lantas siapa yang akan mengkritik dan menasehati HT ?. Apakah HT maksum sehingga tidak butuh nasihat ?

 67. Udahlah, yang penting bertindak dengan landasan syar’i, bukan asal ngomong dan tidak bertindak, apalagi ngomongnya juga tidak syar’i ….

 68. Saudaraku,

  Untuk itu saya perlu menasihati beberapa hal yang tidak syar’i dari HT yang hal itu justru perkara perkara mendasar yang harus diperhatikan.
  Dan silahkan anda simak bahwa saya menasehati kekeliruan ht insyaAlloh hanya berdasar al Qur’an dan as Sunnah.

 69. mas pengelola mantanHT, maaf saya cuman mau tau mas di HT lama yah… kira kira berapa kitab HT yang sudah dilahap sama mas…. maaf mas mo tau aja

 70. Saudaraku yang dirahmati Alloh,

  Telah banyak yang menanyakan kepada saya tentang sejauh mana aktifitas saya dahulu di Hizb untuk itu silahkan dilihat kembali jawaban jawaban saya sebelumnya, dan sungguh saya tidak ingin terlalu mengekspose demi kebaikan ht sendiri.

  Mohon maaf apabila saudara-saudara di ht ada yang marah atau tersinggung, bagi saya anda semua tetap saudara sesama muslim, untuk itulah saya menasehati anda semua meskipun saya harus keluar dari ht mengingat ht memiliki sistem terstruktur dan terkomando, sehingga untuk memperbaiki kekeliruan ht seseorang harus keluar dari sistem ht.

  Teruntuk saudari annidaazmi perlu saya sampaikan bahwa syaikh taqiyyuddin bukanlah mujtahid mengingat beliau tidak hafidz al hadits bahkan kitab bukhori dan muslim pun beliau belumlah menghafalnya, namun beliau hanyalah pakar politik islam dan kitab mutabanat ht hanyalah pemikiran politik dan da’wah Hizbut tahrir yang posisinya tidak lebih layak untuk dikaji terus menerus melebihi al qur’an dan al hadits.
  Padahal bila anda aktif di hizb maka yang anda akan kaji terus menerus adalah kitab-kitab hizb dan bukan al qur’an ataupun al hadits.
  Bila anda bertanya pada para daris maupun syabab ht apakah mereka telah membaca semua hadits dalam kitab bukhori atau muslim maka jawabnya tentu tidak, namun jika anda tanya apakah mereka telah baca sampai selesai mafahim, nidzamul, syakhsiyah, dsb… maka jawabnya tentu sudah.
  Sungguh ini adalah kekeliruan saudaraku.

  Wallahul musta’an

 71. Assalamualaikum Wr Wb
  Alhamdulillah segala puji bagi Allah pemilik segala kebenaran Pengatur setiap Kejadian, Shalawat serta Salam atas Junjungan Nabi Besar Muhammad saw, Rasul bg sekalian Alam
  Semoga Rahmat Allah Swt selalu tercurah kepada kita memayungi atas segala niat baik kita
  tak terlepas segala khilaf atas mahluk, tak jauh dri godaan setiap rencana yang terbersik di dada.

  Saudara Ikhwah fillah, Syabab Dien
  Tak selayaknya kita berpecah belah dengan pemikiran2, Yakin lah bahwa ISlam itu Mulia tidak hancur hanya dengan kata kata argumen sempalan dsb. Khilafah Akan Berdiri Tegak lagi sebelum AKhir jaman

  maka setiap perbedaan yang munkin muncul dalam mengembalikan Kemulian islam tak perlu banyak diperdebatkan jika itu muncul dari sesama umat Islam karena kita Adalah Jamaah. Jamaah Islamiayah, kita bersaudara, bersaudara atas iman, kita seharusnya saling mencintai sesama umat Islam, cinta kerena ALLAH, akan tetapi jika ancaman,argumen, pemikiran itu dari luar ISlam itulah yg patut kita Curigai karena mereka itulah MUSUH BESAR ( YAHUDI dan Musrikin paling keras permusuhannya) bg kita. jangan sampai kita jd terpecah pecah hanya masalah kecil, saya yakin Apakah itu Syek Taqiyudin AnNabani, Syeh Muhammad Abdul Wahab, Mursyid Hasan Al bana dsb, Abul A,la AlMaududi semua nya menginginkan Terapnya Syariat Islam secara menyeluruh walaupun jalan nya berbeda beda tak sepantasnya kita yg datang belakangan jd salah memahami hakikat ini.

  MAka mari kita semua bersatu, Toleran lah terhadap perbedaan2 sesama kita BAngkit Bersama Berjuang Dalam SAtu IKATAN Yang ber nama ISLAM

  sungguh Indah kalimat berikut : Tegak Dalam Aqidah, Toleran dalam Khilafiyah, Santun dalm Muamalah Terus berjuang dalam Tegaknya Syariah.

  Wassalamualaikum wr wb

  anangadul@gmail.com wallahualam bissawab

 72. pengelolakomaht

  Saudaraku yang dikasihi Alloh,

  Ketahuilah bahwa hancurnya bangsa bangsa kafir yang memusuhi Islam bukan karena ummat Islam memiliki jumlah yang banyak, senjata yang kuat dan canggih, ilmu pengetahuan yang hebat.

  Lihatlah dalam khaibar ketika Nabi hanya memiliki jumlah kaum muslimin yang sedikit ternyata pasukan Romawi yang bersekutu dengan Yahudi pun tidak mampu berbuat makar kepada kaum muslimin.

  Namun saat zaman keemasan Abbasiyyah jumlah ummat Islam sangat banyak serta pintar ilmu pengetahuan dan mereka pun meskipun berbeda ragam sekte tetap bersatu dalam satu negara ternyata dengan mudahnya dihancurkan pasukan bar-bar.

  Bukti bahwa kejayaan Islam bukan pada persatuan semu sebuah institusi negara namun pada persatuan hakiki atas kesamaan keyakinan dan kesamaan pandangan terhadap syariat Islam.

  Sungguh sedih saya dengan cara pandang saudara bahwa semua perbedaan dalam urusan agama Islam itu diperbolehkan, padahal tidak semua perbedaan itu dibolehkan meskipun tidak semua perbedaan itu dilarang.

  Untuk itu perlu kita rinci perbedaan apakah yang kita miliki dalam urusan agama ini.

  Apakah boleh tidak menjadikan aqidah keyakinan adanya pertanyaan malaikat munkar nakir dalam kubur karena syaikh Taqiyyuddin (pendiri HT) mengharamkan meyakininya.

  Apakah boleh menghukumi melihat gambar porno itu mubah karena HT tidak melarangnya dan beberapa syabab HT memubahkannya.

  Apakah boleh mendirikan khilafah dengan sistem pemerintahan nya berbeda dengan sistem pemerintahan para khulafaur rasyidin sebagaimana khilafah HT yang tercermin dalam RUU khilafahnya.

  Apakah boleh melakukan kudeta terhadap pemerintahan muslim modern yang eksis saat ini sehingga jika tidak kita yang menghukum mereka maka mereka yang menghukum kita, jika tidak kita yang melukai mereka maka mereka yang melukai kita, jika tidak kita yang membunuh mereka maka mereka yang membunuh kita, padahal kita dan mereka sama sama muslim, meskipun dengan alas an demi tegaknya syari’at Islam.

 73. Assalamualaikum Wr Wb
  Alhamdulillah
  Saudaraku Semoga kita Sama2 Di Rahmati Allah amin
  Ya Benar Sekali Akhi Setuju sekali, Kita Sependapat
  Bukan maksud saya kemaren menulis komentar untuk membahas tulisan tulisan anda, Sungguh tidak. Kita sependapat. Sepaham atas Ahlus sunah Wal Jamaah, bukan Syiah, bukan Khawarij, bukan Mutazillah yg menuhankan akal, apalagi Ahmadiyah

  Yang saya harapkan adalah kita tidak terlalu menunjukkan perbedaan atas sesama muslim, klo mereka yg terkhilaf dan melenceng anggap lah seperti saudara kita yang bandel “Saudara Bandel”yang perlu perhatian lebih perlu pendekatan khusus, YA itu saja

  hatta,, boleh minta data Abang Pengelola ni mungkin nombor hp atau alamat bisa dikirim ke email saya : anangadul@gmail.com untuk silaturahmi. :) Syukron
  Saya pernah dekat dgn HT, pernah kasih nasehat pada temen yg bergabung dgn HTI Alhamdulillah dulu mereka mulai kritis terhadap ajarannya bahkan ada yg menjauh dan keluar,,
  Sekarang memang saya menjadi pemerhati gerakan Islam.

  Salam Perjuangan
  Hidup Mulia atau Mati Sahid
  Allahu Akbar

  Wassalamualikum wr wb

 74. @ anangAbdullah

  Lalu setelah keluar, apa yang selanjutnya ia kerjakan?

 75. @ زهير Assalamualiakum wr wb
  Pujian hanya bg Allah , Sholawat ke atas Rasul
  setelah keluar apa yang iya kerjakan ? answer :Melanjutkan hidup
  iya hidup must go on, he he :)
  maaf bercanda, Alhamdulillah ,setau saya beragam apa yg dilakukan mereka2 mantan HT itu- Bang pengelola pinjam istilahnya- Ada yg mencerca, ada yg mengkritis keras, ada juga yg give more Soft Opinion, ada juga yg cuek2 aja, ada yg jd fokus nyari Ukhti buat nikah lah dsb nya

  Saudaraku yang ku cinta, bukan saya ato kami yg diluar HTI memusuhi HT , Sungguh tidak, -malah saya mau khitbah akwat HT tp ga jadi- Tidak,, yang kami inginkan hanya mereka dapat menerima yg Baik dan benar serta menolak,melanggar apa yg buruk dan bhatil.
  Tp ‘sebagian’ mereka yang udah mengandung ideologi HT kebanyakan menjadi “buta” pada kebenaran Ahlus sunah Wal Jamaah padalah keinginan kami ini ingin mereka bisa menerima ajaran benar yg tidak ada di ideologi HT itu. Ya itu saja. contoh : misalnya tt masalah siksa kubur, bagi mereka yg udah Kadung “mengandung” ideologi itu pasti akan menolak habis2 tt masalah itu, dan ini pernah saya alami saat menasehati seorang Syabab. ya begitu pula pada masalah masalah yg perlu perhatian dalam ajaran HT.. Tapi Sungguh cuma itu saja,, kami tidak pernah menghalang halangi org yg akan melakukan kebajikan, kami mendorong pada kebenaran, kami menyadarkan pada saudara yang bandel, berjuang bersama pencari kebenaran,

  wah jd Curhat
  afwan jiddan mas/abang زهير , saya udah liat wordpress nya bagus.
  Syukron

  Wallahuallam bissawab

 76. Semoga tidak termasuk mendapatkan dosa besar mereka yang tidak ikut pemikiran HT, amin

 77. Untuk ummu salamah ,kami dari keluarga besar penegak khilafah mengucapkan salam hormat buat antum.Dan untuk semuanya….!

 78. Assalamua’alaikum..

  Trimakasih pak mantanht, sudah membuka pikiran saya bahwa, sya semakin sadar.. semakin yakin..
  bahwa pemikiran HT adalah pemikiran yg lebih rajih, lebih kuat…

  hee..
  klo p. mantanHT ngeyel wae.. nanti pasti ktemu juga d akhirat tho sapa sing bener.. gtu ja koq repot, lgian P.mantanHT pasti dakwahnya menyesatkan sana-sini.. gak mikirin ummat, gak mikirin saudara Qt d palestina.. gak mikirin aborsi semakin banyak, dak mikirin riba masih meraja lela.. demokrasi mash di terapkan, sumber daya alam kita masih saja..dicuri pihak asing, belum lagi bnyak hukum Allah yg ditinggalkan… eeee… mlh yg dipikirin hanya menyesatkan.. iy tho.. waduh2…

  sy berdoa mudah2an ndk beliau segera sadar…. bahwa musuh utama saat ini bukan HT, tp musuh sebenarnya adalah Setan yg bekerja sama dgn org Barat utk menghancurkan Islam…

  Allahu Akbar..3x
  buat saudaraQ, saudara Seperjuangan Tetap Istiqomah, ummat sudah menunggu datangnya Khilafah..

  Terus berdakwah dan berdakwah…

 79. Saudaraku yang dirahmati Alloh,

  Memang banyak saudara dari HT yang mengklaim bahwa pemikiran HT yang paling rajih dan memang itu bagian dari doktrin yang harus ditanamkan pada para daris maupun syabab HT, sehingga pada tingkatan ini mereka tidak akan bisa keluar dari HT, namun ironisnya justru banyak para tokoh besar HT seperti syaikh Umar Bakri Muhammad yang dulunya di anggap sebagai ulama HT malah keluar dari HT dan masuk ke wahhabi garis keras.

  Saya pribadi tidak pernah menyesat nyesatkan, tuduhan anda itu bukti bahwa anda tidak membaca isi blog ini, bahkan beberapa syabab HT di blog ini ada yang keceplosan menyampaikan pengkafiran mereka terhadap kaum muslimin yang tidak sejalan dengan HT bahkan ada yang mencacimaki saya atau malah memfitnah saya sebagai agen kafir, wallahul musta’an.

  Saya juga menyayangkan anda yang belum membaca isi blog lantas menyimpulkan saya seperti apa, bahkan anda tampak tidak tahu bahwa nilai-nilai demokrasi pun terbukti diadopsi juga oleh HT, silahkan simak lagi diskusi di blog ini agar anda lebih paham maksud dan tujuan blog nasihat ini untuk HT.

  Tidak semua yang menegur kesalahan itu adalah agen kafir, atau anggota kelompok wahabi atau salafy, tidak saudaraku. Saya tidak berafiliasi dengan kelompok manapun, saya adalah muslimin mantan HT yang tulus ingin melihat adanya kebaikan pada ajaran HT yang sedikit banyak tentu memiliki kekurangan dan kesalahan.
  Wallahu ta’ala a’lam.

 80. @ miphz : Semoga tidak termasuk mendapatkan dosa besar mereka yang tidak ikut pemikiran HT, amin

  menjawab hal itu , tak apa Saudaraku HT hanya firqah, tidak berdosa org yg tidak menjadi anggota HT, sekali lg HT hanya firqah, Sedangkan Klo tidak mengikut Ahlus Sunah wal Jamaah (Aswaja) itu baru sesat, bahkan sekira di HT ada hal yg bertentangan dengan Aswaja maka WAJIB MENOLAK hal tersebut dan harus kembali pd Al Haqq sesuai Al Quran wasSunah.
  HT mungkin hanya Wasilah jangan di jadikan Tujuan , Tujuan yang benar HAnya Milik Allah SWT ,
  Yang WAJib itu Mendirikan Khilafah yg sesuai Ala Minhaj AnNubuwah ,

  Jangan menkafirkan sesama Muslim

  Dukungan buat Abang pengelola , pa Muhammad Al Khatat jg keluar dr HTI dan sekarang bergabung dgn FUI ( Forum Umat Islam ) dan klo “tidak salah”-saya blum meneliti- Sudah Mendirikan HDI ( hizb Dakwah Indonesia)

 81. saya heran … kok setiap perrmasalahan yang gak bisa diajwab… mesti ujung2nya :

  1. akan saya tuntut di akhirat …
  2. antek kafir .. dlll

  kok bisa… ?

  artinya belum biasa menerima perbedaan pendapat!

  kebanyakan ketika ikut harokah .. doktrinnya adalah “jamaah saya yang paling benar” (ingat pake tanda kutip) dan ketika kritis… maka akan dicap tidak taat, pengkhianat.. dlll

  saya sungguh sedih melihat orang2 yang terjebak seperti itu.

  jadinya pemahaman agamnya cuman merujuk satu golongan saja

  jadi?

  tantangan kita adalah berani mengkritisi pemahaman kita dan kelompok kita…

  kalo salah ya ditinggalkan..

  gitu seharusnya

  sayangnya nafsu kita lebih dominan dan ta;ashub kita lebih besar

  astaghfirullah

 82. Jujur…mengenai konsep khilafah (Pemerintahan Islam) ide-ide syeikh Taqi masih yang terbaik…silahkan bandingkan sendiri dengan yang lain, jika ada. Namun yang pasti Syaikh Taqi bukan orang yang maksum, itulah mengapa ide-ide syeikh taqi/ide-ide HT dari masa ke masa mengalami revisi, di masa Abdul Qodim Zallum, saya kira nggak ada masalah, justru di masa Atha bin Khalil Abu Rusythah saya melihat ada banyak kejanggalan-kejanggalan. Namun yang bisa saya soroti adalah langkah-langkah yang di ambil HT saat ini :

  1. Ketika saya membaca Pernyataan Pers HT Pakistas, saya tersentak cukup kaget dan bingung membaca ini, :
  “Adapun mereka yang mengatakan, “Di mana amir, kami tidak pernah melihatnya?” maka boleh jadi mereka memang tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu. Sebab, jika tidak, faktanya amir Hizb itu jelas sudah diketahui, bukan tidak diketahui. Beliau telah melakukan aktivitas politik bersama Hizb sejak Hizb berdiri. Beliau pernah menjadi jurubicara resmi Hizb sebelum menjadi amir Hizb. Pernah dipenjara beberapa kali karena sikap beliau yang kukuh, dan pengaruhnya yang luar biasa terhadap orang-orang zalim dan rezim mereka. Beliau adalah bendera, yang merupakan lentera, sangat dikenal di arena politik, intelektual dan media massa. Waktu untuk membuktikan semuanya itu, dengan izin Allah, tidak akan lama lagi, sampai Khilafah berdiri. Beliaulah yang akan menjadi Khalifah pertama, yang akan menjadi pemimpin bangsa Arab dan non-Arab, yang akan menyatukan mereka dengan Kitab Allah SWT dan sunnah Rasulullah saw.”
  (sumber :http://hizbut-tahrir.or.id/2008/11/30/jilani-kami-terima-tantangan-anda-hizbut-tahrir-mampu-menyelesaikan-masalah-pakistan-melalui-daulah-khilafah/ )

  Bukankah menempatkan Amir HT sebagai Khalifah pertama, jika khilafah berdiri ini menunjukkan bahwa mereka nggak mau konsep khilafah selain khilafahnya HT. Ini sangat menjurus kepada ekslusifisme, walaupun nggak akan ada syabab HT yang mau terima kalau dikatakan HT ekslusif.

  2. Mengenai konsep Muqotho’ah (memutuskan hubungan dengan sesama muslim), saya sangat tersentak dengan konsep yang dikeluarkan oleh HTI. (sumber : http://hizbut-tahrir.or.id/2008/12/01/bolehkah-memutus-hubungan-dengan-sesama-muslim/ )

  3. Takmim Tentang keluarnya HTI dari FUI, yang dibocorkan ke publik oleh O. Sholihin. ( sumber : http://osolihin.wordpress.com/2008/10/18/takmim-tentang-hti-yang-harus-keluar-dari-fui/ )

  Setelah saya dapatkan bayan dan exit strateginya semakin jelas langkah HTI saat ini, menuju pada ekslusifisme meskipun sekali lagi saya katakan tidak akan diakui oleh syabab HTI.

  Kesimpulan saya, sekali lagi kesimpulan saya pribadi : Ide-ide tentang Khilafah (sistem Pemerintahan Islam) syeikh Taqi masih yang terbaik jika dibandingkan yang ada saat ini, walupun tidak berarti Sempurna tanpa ada kesalahan. Justru saya pikir permasalahan utama HT saat ini adalah aplikasi, karena umumnya mereka beraktivitas di negeri-negeri yang menerapkan sistem demokrasi, akhirnya kebanyakan mereka “terjebak dalam dikotomi dakwah di dalam dan di luar sistem demokrasi”

 83. Sejarah,akan berulang…

  Siapakah yang akan mendirikan khilafah ala minhajin nubuwwah nantinya? Tentu saja, mereka yang telah memperjuangkan tegaknya kekhalifahan tersebut.

  ” Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai ‘uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk[340] satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk[341] dengan pahala yang besar, yaitu) beberapa derajat dari pada-Nya, ampunan serta rahmat. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (TQS. Annisa: 95-96)

  Dan Allah memang benar-benar menjanjikannya. Bagi mereka yang teguh memegang amanat Allah swt.

  “Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. ” (TQS. Annur:55)

  #Perkara khalifah adalah personal, ya iyalah…, masa orang HT sedunia mau rame-rame jadi khalifah? HT adalah salah satu gerbong Islam yang sangat bersemangat mewujudkan janji Allah swt. lewat lisan Rasulullah. “…sesungguhnya, akan tegak kembali kekhilafahan yang mengikuti manhaj kenabian.” Sebuah kabar gembira, penghilang dahaga. Yang menjadi obat bagi penderitaan umat.

  Sebagaimana layaknya para khalifah islam dalam mewujudkan janji takluknya konstantinopel yang keluar dari lisan Rasulullah saw. Tak kurang dari sebelas serangan yang dilancarkan oleh lima khalifah secara bergantian. Dan akhirnya, kemenangan itu diberikan Allah swt lewat tangan seorang khalifah muda, Muhammad Al Fatih (24th).

  Oleh sebab itu, HT hanya menjalankan risalah yang mengharuskan disebarkannya akidah islam dan diterapkannya syariah Islam untuk menaungi isi dunia dengan rahmat. Perkara siapa yang akan menjadi khalifah, kembali pada QS. Annur:5 tadi. Apakah dari HT,IM, JT, Salafi, atau, bla..bla…Allah lebih berkenan menurunkan orang yang akan menjadi nashruddin (penolong agama Allah).

  #Masalah munculnya Al Mahdi setelah khalifah yang melakukan kezhaliman? Bagaimana antum bisa menafsirkan khalifah itu sebagi khalifahnya NII dan organisasi sejenisnya? Lha wong makna khalifah sudah jelas-jelas adalah pemimpin umat Islam, bukan pemimpin jamaah.Kalau pimpinan NII antum anggap sebagai khalifah, wah, sudah semestinya kita rame2 berbaiat kepadanya. Lha wong khalifah dah tegak. Bagaimana dianggap khalifah, sedangkan ia tidak punya kedaulatan?

  Catatan sejarah:
  Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah lurus yang istiqomah dalam menjalankan agamanya. Ia terlahir dalam keluarga bani Umayyah yang pada saat itu mayoritas bergelimang harta. Sifat pemimpin yang zalim telah tergambar dengan perilaku mereka yang lebih mengedepankan urusan duniawi. Bahkan, sejarah telah mencatat sebuah ironi akan terbunuhnya para imam yang sholeh, Husein bin Ali bin Abu Thalib (buah hati Ali bin Abi Thalib dan Fatimah az Zahra), Abdullah bin Zubair bin Awwam (putera Zubeir bin Awwam dan Asma’ binti Abu Bakar), oleh pesuruh bani Umayyah, Hajjaj bin Yusuf.

  Umar bin Abdul Azis, muncul dari kalangan mereka, tepat ketika kekhalifahan yang zalim tersebut sedang berjalan. Dan kekhalifahan ini (Bani Umayyah) merupakan perpanjangan sejarah dari khulafaur rasyidin (kekhalifahan yang mengikuti manhaj kenabian).

  Jadi, Umar bin Abdul Azis yang lurus ini,yang menjadi pembaharu sistem zalim dan menggantinya dengan sistem islam, memang benar2 hadir setelah masa kekhalifahan yang mengikuti manhaj kenabian, yang berlalu dan digantikan masa kekhilafahan yang zalim.

  Dengan begitu, munculnya Imam Mahdi pada saat terjadi kekosongan dan perebutan kekuasaan setelah meninggalnya kekhalifahan yang telah terbentuk dapat dijelaskan secara ilmiah. Tepat sama persis saat Umarbin Abdul Azis terpilih sebagai khalifah saat Khalifah Sulaiman menyaksikan bahwa baju ‘kebesaran’-nya memang benar-benar kebesaran saat dikenakan pada puteranya yang masih kecil. Begitu pula saat sang khalifah melihat puteranya memegang pedang kehormatannya.

  Para pembesar keluarga pun berbisik-bisik dan berharap mereka dapat menggantikan posisi khalifah. Hanya saja, Raja’ in Haiwah, penasehat khalifah, membisikkan nama Umar bin AbdulAzis pada khalifah Sulaiman dan ia pun menyetujuinya.

  Jadi, dari perjalanannya:

  -Didahului kondisi jahiliyah masyarakat Arab. Datanglah masa kenabian Nabi Muhammad sebagai pembawa cahaya keimanan, merubah kondisi masyarakat Arab dari kegelapan menuju cahaya.

  -Selanjutnya, kepemimpinan dipegang oleh para khalifah yang mengikuti manhaj kenabian, khalifah yang mendapat petunjuk (khulafaur rasyidin).

  -Setelahnya, masa ini diganti oleh khalifah yang zalim. Pada masa ini, timbul tenggelam antara khalifah yang menyimpang dan khalifah yang lurus. Pada era ini, para khalifah masih menjadikan islam sebagai rujukan (meski sebagian-sebagian) dan tetap menyebarkannya ke seluruh persada.

  -Berikutnya, masa di mana Islam tidak lagi dianggap sebagai aturan hukum yang layak untuk diterapkan. Semua pemimpin bertindak laksana diktator. Pada masa ini, muncullah raja-raja, presiden, kaisar yang menginjak-injak kehormatan islam.

  -Dan terakhir…sebagaimana sabda nabi, akan muncul kekhalifahan yang mengikuti manhaj kenabian.

  Jelas, bukan? Bisa diartikan bahwa khilafah yang akan muncul ini bukan Imam Mahdi. Kekhalifahan ini akan berjalan hingga masanya berlalu dan kembali muncul kezaliman. Pada saat itulah Imam Mahdi muncul untuk melakukan perbaikan. Adapun setelah masa Imam Mahdi, dunia akan kembali penuhi kemaksiatan. Hinga…datanglah masa yang telah ditentukan, KIAMAT!

 84. Saya yakin, meski telah memecat Anda sebagai anggota HTI, tidak ada permusuhan antara kawan-kawan HTI dengan Anda. Kita semua bisa fokus untuk berdakwah, menggarap lahan-lahan yang belum tergarap. Ada kaum nashrani, yahudi, budha, hindu, konghucu, bahkan kaum atheis yang belum memahami rahmatnya Islam.
  Ada pula gerakan-gerakan yang meski berlabel islam justru bergerak untuk menghancurkan islam itu sendiri.

  Tidak tertarikkah Anda menggarap lahan itu? Sebagaimana Ibnu Abbas diutus Ali bin Abu Thalib untuk menyadarkan kaum khawarij, di tengah-tengah pertikaian besar ketika itu. Dan beliau berhasil menarik kembali ribuan kaum khawarij kembali ke pangkuan Islam.

  Jangan ada dendam dan sakit hati. Sebab jalannya dakwah itu memang penuh onak dan duri. Namun, semua menjadi tidak berarti ketika kita semua ikhlas berjuang untuk Islam. Agar segala amalan kita tercatat sebagai amalan sholih. Bukankah mengajak kepada islam ganjarannya lebih baik daripada unta merah?

  Anda tau Khalid bin Walid? Taukah Anda akan sikap yang diambilnya begitu Umar bin Khattab mengumumkan pemecatan dirinya sebagai panglima perang dan menggantinya dengan sahabat lain. Apa yang dikatakannya? “Sesungguhnya aku berjihad karena Allah, bukan karena Umar?” dan Ia pun melanjutkan pertempurannya. Ia tidak menebarkan ketidakpercayaan dala diri pasukannya agar memusuhi Umar bin Khattab. Sebab ia sadar, tugas besar membentang di depan mata. Begitu mulianya sikap ksatria perang ini. Ingat bagaimana sikap Umar bin Khattab saat menjenguk jenazah Khalid ketika wafat? Beliau mengatakan, “Sungguh, tidak ada lagi laki-laki yang sekuat dia” sambil berurai air mata. Ada isu yang beredar ketika itu bahwa Umar sebetulnya hendak kembali “mengaktifkan” beliau. Namun, sang ksatria ini telah lebih dulu dipanggil pulang oleh Tuhannya. Meski di antara mereka terdapat “konflik” pribadi, mereka tetap berkasih sayang.

  Abu Hurairah pun demikian. Betapa sakitnya saat Umar bin Khattab menyita hartanya dan mengatakannya sebagai musuh Allah dan Rasul-Nya karena kesalah pahaman yang terjadi di antara mereka berdua. Namun, Abu Hurairah mengatakan “Semoga Allah memaafkan Umar”. Dia pun tidak kasak-kusuk menjelekkan Umar.

  Ingat pula, bagaimana ketika para pemberontak dari Mesir mendatangi Abdullah bin Masud dan Abu Dzar Al Ghiffari yang telah diasingkan Utsman bin Affan untuk memberontak. Apa sikap mereka?Tak ada lain selain ketaatan pada pimpinannya.

  Ingatlah bagaimana para sahabat utama memerintahkan putera-putera mereka untuk melindungi Utsman bin Affan dari kepungan pemberontak. Sementara terjadi perbedaan pandangan yang sangat tajam ketika itu. Ingat pula bagaimana Ammar bin Yasir berusaha mengantarkan air untuk sang Khalifah di tengah kepungan pemberontak. Padahal di antara mereka berdua terjadi konflik.

  Kasih sayang dalam islam itulah yang telah menjadikan mereka umat yang terhebat, tersolid, dan terkompak. Benarlah ucapan Utsman bin Affan menjelang saat kembali keharibaan Rab-nya. “Janganlah kalian membunuhku. Jika tidak, tidak akan ada lagi kasih sayang dan kalian akan saling membunuh satu dengan lainnya”

  Semakin sering antum berbicara tentang hal ini, semakin terlihat bahwa ada motif lain di luar semangat untuk perbaikan. Dan terlihat semakin banyak “celah lemah” dalam argumen antum. Awalnya, saya cukup tercengang juga membaca blog antum yang lain. Apakah benar seperti itu? Baca dan terus saya baca…ternyata simpati saya justru memudar. Something wrong in your letter, bro.

  Sungguh kemarahan itu datangnya dari syetan. Rasulullah itu tidak pernah marah, kecuali jika agamanya dicela, lho. Beliau begitu tabah menghadapi “ujian” dari musuh-musuhnya. Kalo cuma menyakiti pribadi belaiau sih, beliau lebih condong memberikan maaf…

  Namun, semua kini kembali pada antum. Tetap memilih terus berkomentar ya…mangga…kritik yang membangun tentu sangat diharapkan, bukan? Bukankah kritik dan hujatan akan kembali pada si pelakunya?

  Jika tidak, mari rekatkan tali ukhuwah yang telah tercerabik ini. Sonsong dakwah, lebih semangat, dan lebih gencar lagi!Musuh besar harus ditumbangkan!Misi besar harus dilaksanakan!Keep spirit bro. Allah selalu beserta orang yang sabar.

 85. jawaban seorang hamba yang miskin ilmu ini….sebelumnya camkan, saya berbicara atas nama pribadi yang memposisikan sebagai pembela HT, sebagaimana pengelola blog ini yang memposisikan dirinya sebagai penentang HT. Jika ada kesalahan dalam penjelasan, mohon maaf kepada kawan-kawan dari HT dan semoga berkenan meluruskannya.

  1. Apakah boleh tidak menjadikan aqidah keyakinan adanya pertanyaan malaikat munkar nakir dalam kubur karena syaikh Taqiyyuddin (pendiri HT) mengharamkan meyakininya.

  Jawaban saya:Keyakinan syabab HT tentunya tidak didasarkan pada pemahaman Syaikh Taqiyuddin an Nabhani. Beliau adalah guru, pembimbing, dan pembina yang memberikan pencerahan kepada para muridnya dalam memahami Islam. Tak berbeda dengan mengambil pendapat Hasan al Banna oleh Ikhwanul Muslimin, Albani oleh salafi, ust. Abu Bakar Ba’asyir oleh MMI. Dan begitu pula mazhab yang mengambil ilmu dari para Imam Mazhab. Keberadaan beliau hanya sebagai wasilah terbentuknya sebuah pemahaman.

  Adapun kesimpulan yang akan kita ambil tentunya berdasarkan proses berpikir yang telah kita lakukan. Ada yang muqallid muttabi’, ada juga yang am.

  Sejauh pemahaman saya, Hizbut Tahrir tidak menolak, apalagi mengharamkan hadits ahad. Namun, dalam bingkai disiplin ilmu, meletakkan hadits ahad sebagai dasar aqidah, yang menuntut “pembenaran” secara pasti tanpa keraguan, tentu tidak pada tempatnya. Sebab, khabar ahad yang diriwayatkan oleh satu perawi bisa membuka celah terjadinya kekeliruan akibat kealpaan. Bukankan manusia tempat khilaf dan alpa?

  Oleh sebab itulah, permasalahan aqidah tak lebih lebar dari enam hal yang tercakup dalam rukun iman. Iman kepada Allah, Kitab-kitab-Nya, Malaikat-Nya, Rasul-Nya, hari akhir, serta Qada dan qadar.

  Percaya adanya setan, tentu kita percaya, karena Al Quran mengabarkannya. Percaya surga dan neraka, tentu saja, karena Al Quran mengabarkannya. Percaya pada siksa kubur? Itu hanya ada dalam hadits ahad.

  Apakah Hizbut Tahrir mengingkari hadits ahad? Jika bena, akan banyak hadits dalam muamalah yang tidak terpakai. Padahal, adakalanya Rasulullah hanya berdua saja, misalnya dengan Abu Bakar. Maka hanya Abu Bakar yang mengetahui kondisi Nabi ketika itu. Begitu pula saat bersama istrinya. Jika hadits ahad tidak diadopsi, hadits-hadits dari Siti Aisyah ra tentu tidak akan dipakai. Padahal hadits ini penting dalam hal mengikuti sunnah beliau, baik dalam hidup berumah tangga maupun lainnya.

  So, Hizbut Tahrir, begitu pula dengan pendirinya tidak mengharamkan penggunaan hadits ahad. Hadits ahad tentang ibadah dan muamalah tentu saja dipakai selama bukan hadits palsu! Dan sebagai umat terbaik tentu kita seharusnya memilih hadits yang lebih kuat dan shahih.

  2.Apakah boleh menghukumi melihat gambar porno itu mubah karena HT tidak melarangnya dan beberapa syabab HT memubahkannya.

  jawaban saya:Kesimpulan tanpa riwayat! Khas modus kampanye hitam. Mari kita pilah masalahnya secara lebih detil.

  -Terkait benda
  Kaidah syara’ mengatakan, “hukum asal benda adalah mubah, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya”. Anda tau yang namanya benda, kan? Foto itu-terlepas dari foto porno ataukah fotonya Parno- benda atau bukan? Jika benda, maka ia masuk dalam kategori ini. Kaidah syara’ tadi jangan dibalik, bisa kacau. Kalo dibalik, hukum asal benda haram, makan permen karet bisa jadi haram karena Nabi nggak pernah makan permen karet.

  Jadi, meskipun Nabi belum pernah foto-fotoan, bukan berarti status foto adalah haram. Begitu pula foto porno.

  -Terkait perbuatan
  Kaidah syara’ mengatakan, “hukum asal perbuatan mengikuti hukum syara”. Jadi segala aktivitas harus didasarkan pada aturan islam yang telah dicontohkan Kanjeng Nabi Muhammad saw. Mulai dari tidurnya, shalatnya, dakwahnya, aktivitas politiknya, cara memimpinnya, cara beliau merubah masyarakat, bagaimana beliau menjalankan sangsi, bagaimana cara berdagang, dlll. Semua perbuatan diatur oleh hukum syara’.

  Jangan diubah, “hukum asal perbuatan adalah haram”. Kalo gitu, naik sepeda motor jadi haram dong. Lha wong Nabi nggak pernah naik sepeda motor. Mas pengelola blog ini pasti pernah naik motor, tho?

  Terkait dengan ayat dalam Al Quran yang mengatakan bahwa “janganlah kamu mendekati zina”. Mendekati zina itu kata benda ato kata kerja mas? benda ato perbuatan? Perbuatan tho. Jadi, jangan dekatin zina karena syara’ melarangnya.

  Lha kalo melihat foto porno itu termasuk mendekati perbuatan zina, Ya jangan dilakukan tho..jangan “melihat foto porno”. Melihat foto porno itu aktifitas/perbuatan yang bisa terjadi karena kita memilih untuk melakukannya. Makanya ada konsekuensi hukumnya.

  Begitu juga dengan membuat foto porno. “Membuat foto porno” itu aktivitas/perbuatan. Makanya aktivitas itu diharamkan!

  Sekarang balik ke foto porno. “kertas foto” tidak pernah meminta dirinya sebagai tempat foto porno. Ia juga tidak pernah meminta dirinya sebagai tempat akhi-akhi berjenggot. Lha kok dihukumi. Jangan disamakan dengan kasusnya daging babi, khamr, dan benda lain yang jelas2 dilarang sebagaimana kaidah syara’ tentang benda.

  Sama halnya pisau, ia tidak pernah meminta dirinya digunakan untuk membunuh orang sholeh. Makanya status hukum pisau itu mubah. Yang haram adalah aktivitas membunuh orang sholeh itu.

  Maka melihat foto porno, yang haram adalah aktivitas melihatnya karena dapat mengantarkan seseorang pada perbuatan zina, bukan pada fotonya. Lha kalo foto pornonya dipendem di tanah dan gak ada yang liat, gimana? Apa masih terkategori mengajak orang berbuat zina, lha wong udah dipendem.

  Contoh kasus:
  Anda sedang … dengan istri Anda dan iseng di foto-foto sendiri. Maksudnya buat konsumsi sendiri, haram? Melihat foto bagian tubuh istri sendiri-bukan istri orang lain-haram? Bukankah itu foto porno karena menampakkan aurat?

  Tapi akan berbeda jika foto itu Anda sebarkan pada khalayak ramai. Sebagaimana haramnya saat Anda menceritakan kejadian itu pada orang lain.

  Jangan lupa, kaidah yang mengatakan bahwa niat seseorang untuk berbuat baik telah dicatat sebagai amal kebaikannya. Sementara niat jahat tidak tercatat sampai ia benar-benar melakukannya. Sepemahaman saya, jika otak Anda sedang ngeres dan ingin berbuat zina, maka itu belum tercatat sebagai perbuatan dosa. Jika Anda berjalan dan di tengah jalan Anda sadar bahwa itu salah, putar arah, dan ambil langkah seribu…tentu belum tercatat sebagai dosa. Dalam hal ini, ada dua hal yaitu”mendekati” perbuatn zina dan “berbuat” zina. Maka keduanya diharamkan.

  3.Apakah boleh mendirikan khilafah dengan sistem pemerintahan nya berbeda dengan sistem pemerintahan para khulafaur rasyidin sebagaimana khilafah HT yang tercermin dalam RUU khilafahnya.

  Jawaban saya: Saya rasa, hanya di situs ini dan saudara2 sepemahamannya yang menggembar-gemborkan istilah khilafah HT. Sementara HT sendiri memperjuangkan khilafah Islam.

  Inget bro, jabatan itu amanat. Dan akan diberikan umat pada mereka yang mampu memikulnya. Emang apa untungnya jadi khalifah? Makan tak enak, tidur tak nyenyak. Baca deh kisah para khulafaur rasyidin, khalifah yang empat, dan Umar bin Abdul Azis. Emangnya enak, jadi khalifah? Emangnya enak, jadi pejabat? Mending jadi bisnisman…gak keurusan amanat umat.

  “Sesungguhnya kekuasaan itu amanah. Pada hari kiamay nanti ia akan berubah menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambilnya dengan Haq dan menunaikan apa yang diamanahkan di dalamnya.” (HR. Muslim)

  Lha wong yang tercantum dalan kitab Nizhomul Islam itu konsepsi dari Hizbut Tahrir melalui penggalian berdasarkan hukum dan fakta. Bukan hukum di awang-awang. Bukankah aturan itu untuk dijalankan dan dilaksanakan?

  Bagaimana mau menegakkan Kekhilafahan sementara konsepnya saja belum punya, belum menggali. Masih bingung mikirin, “Mungkinkah khilafah akan tegak?” :).

  Untuk penyimpangan konsepsi HT tentang kekhilafahan..saya pikir cukup banyak bantahan yang dilakukan teman2 HT terhadap penghakiman Anda.

  4.Apakah boleh melakukan kudeta terhadap pemerintahan muslim modern yang eksis saat ini sehingga jika tidak kita yang menghukum mereka maka mereka yang menghukum kita, jika tidak kita yang melukai mereka maka mereka yang melukai kita, jika tidak kita yang membunuh mereka maka mereka yang membunuh kita, padahal kita dan mereka sama sama muslim, meskipun dengan alas an demi tegaknya syari’at Islam.

  jawaban saya:Tentu para aktivis Wahabi termasuk yang Anda maksud, bukan? Mereka membantu keluarga Saud untuk memberontak dari kekhalifahan Turki Utsmani. Dan dengan bantuan Inggris, Bani Saud mendirikan pemerintahan sendiri dan menjadi penguasa. Gerakan Wahabi pun mendapat tempat di kerajaan ala Saud itu. Tak heran, meski sikap mereka keras dalam mem”bid’ah”-kan umat islam lainnya, ia aman tenteram dan tidak mendapat gangguan dari pemerintah. Karena mereka sendiri diam terhadap kediktatoran para penguasa itu.

  Tentu saja HT mengambil jalur yang berbeda. HT ingin membangun kembali kekhilafahan yang telah diruntuhkan Wahabi beserta para pengikut mazhabnya. Jika para penentang ide khilafah meneriakkan slogan-slogan “khilafah cuma utopia”, “khilafah hanya mimpi”, maka aktivis HT akan meneriakkan slogan “khilafah tinggal menunggu waktu!”, “khilafah akan segera tegak!”

  Jika mereka mencari jalan selamat, maka HT pun akan mencari jalan selamat. Hanya saja, HT ingin seluruh umat selamat dalam perhitungan amal di akhirat, kelak!

  Jika Anda mau berbagi sejarah dengan para pengunjung blog ini, Anda tentu mau bercerita tentang gerakan para sahabat utama, seperti Ali bin Abu Thalib, Ammar bin Yasir, Abu Dzar al Ghiffari, Abdullah bin Masud, untuk melakukan gerakan perbaikan dengan memberikan nasihat kepada khalifah Utsman bin Affan. Hanya saja, gerakan bersenjata yang dilakukan kaum pemberontak justru memperunyam kondisi, menjadikan masalah berlarut-larut.

  Jika antum pernah di HT untuk mempelajari Islam, “bukan mempelajari HT”, Anda pasti tau bahwa gerakan yang dibawa HT adalah gerakan perbaikan. Mereka menasihati penguasa agar mengambil Syariat Islam sebagai sumber hukum dalam bernegara. Mereka menginginkan para penguasa untuk menjalankan roda pemerintahan berdasarkan contoh dari Nabi Muhammad saw. dan para sahabatnya ‘rasyidin’.

  HT juga mengajak umat untuk kembali pada syariat dan mengajak mereka merubah sistem yang tak hendak diubah para penguasa yang mengabaikan aspirasi dari Tuhannya itu, untuk mengambil Islam sebagai aturan dan mencampakkan UUD buatan manusia. Bukankah ketaatan mutlak hanya pada Allah? Pemerintah zalim, lewaatt….

  HT juga melakukan dakwahnya tanpa kekerasan.Aktivitasnya difokuskan pada bidang politik dan melakukan perang pemikiran. Bukan untuk memerangi penguasa, tapi memerangi kepemimpinan berpikir yang diadopsi oleh para penguasa zalim.

  Jadi, Anda nggak perlu lagi menggembar-gemborkan istilah kudeta dan membuat para penguasa menjadi ngeri mendengarnya. Kami ingin para penguasa mau merubah diri dan bersama-sama rakyatnya menjemput berkah dengan menegakkan khilafah dan menerapkan syariah.

 86. wildan said:

  #Masalah munculnya Al Mahdi setelah khalifah yang melakukan kezhaliman? Bagaimana antum bisa menafsirkan khalifah itu sebagi khalifahnya NII dan organisasi sejenisnya? Lha wong makna khalifah sudah jelas-jelas adalah pemimpin umat Islam, bukan pemimpin jamaah.Kalau pimpinan NII antum anggap sebagai khalifah, wah, sudah semestinya kita rame2 berbaiat kepadanya. Lha wong khalifah dah tegak. Bagaimana dianggap khalifah, sedangkan ia tidak punya kedaulatan?

  comment:
  saya yang lupa or saya yang kelewatan ya. walaupun rutin monitoring tapi klo tulisan/komentarnya kepanjangan suka sering kelewatan ga sempat baca semua tanggapan dengan baik deh. Benarkah ada komentar mas mantan yang berkata seperti kutipan wildan di atas?? menafsirkan ‘khalifah” yang dimaksud seperti tulisan di atas sebagai khalifahnya NII or dan sejenisnya…bisa direview ulang mas wildan, pernyataan mana dari mas mantan yang berkesimpulan seperti itu? atau jangan-jangan salah pengertian lagi deh??

 87. wildan said:
  ….. Kita semua bisa fokus untuk berdakwah, menggarap lahan-lahan yang belum tergarap. Ada kaum nashrani, yahudi, budha, hindu, konghucu, bahkan kaum atheis yang belum memahami rahmatnya Islam.
  Ada pula gerakan-gerakan yang meski berlabel islam justru bergerak untuk menghancurkan islam itu sendiri.

  comment:
  menggarap lahan-lahan yang belum tergarap, benarkah?? menarik. mudah-mudahan bukan cuma retorika saja ya he..he….

  ups tuduhan yang sangat keji bin ganas deh. contoh gerakan2 yang dimaksud itu apa ya? (ini versi wildan or versi hti ya,monggo dijelaskan juga ya)…

 88. Saudara wildan yang dirahmati Alloh,

  Ijinkan saya menjawab komentar panjang saudara, dengan jawaban sebagai berikut :

  PERTAMA,

  Alloh dan Rasul Nya sudah menjelaskan dalam al hadits bahwa khilafah ala manhaj nubuwwah akan berdiri oleh seorang laki-laki warga madinah keturunan Nabi yang dibaiat oleh warga makkah di baitullah setelah wafatnya penguasa haramain yang mengakibatkan perebutan kekuasaan,

  adapun khilafah ala manhaj HT tentu saja akan didirikan HT, begitu pula khilafah ala manhaj wahabi akan didirikan wahabi, dan khilafah ala manhaj ikhwani akan didirikan ikhwani.
  Namun dalam hadits khilafah-khilafah yang didirikan HT, wahabi, ikhwani, itu disebut mulkan bukan khilafah ala manhaj nubuwwah karena khilafah ala manhaj nubuwwah hanya akan didirikan oleh al mahdi yaitu seorang laki-laki warga madinah keturunan Nabi yang dibaiat oleh warga makkah di baitullah.

  Maka marilah kita meyakini kabar dari Alloh dan RasulNya ini jika kita memang beriman kepada Nya.

  KEDUA,

  Tujuan da’wah Islam bukanlah khilafah namun syari’ah, sehingga anda tidak boleh mengklaim bahwa jumhur kaum muslimin hanya diam bertumpu tangan sementara HT adalah pejuang sejati yang pahala di sisi Alloh lebih besar dibanding orang yang diam.

  Kaum muslimin selain HT memang tidak memperjuangkan khilafah secara langsung maupun formal namun mereka justru menda’wahkan syari’ah Islam yang sebenarnya.

  Para alim yang tidak tergabung dalam HT melakukan tarbiyah dan tashfiyah agar syari’ah Islam bisa diterapkan meskipun khilafah tidak ada, dan faktanya 90 % syari’ah Islam tidak memerlukan adanya khilafah.

  Apakah rukun Islam dan rukun Iman tidak bisa diterapkan tanpa khilafah ?

  Padahal umat Islam masih banyak yang belum melakukan rukun Islam dan rukun Iman bahkan banyak yang tidak tahu ilmunya.
  Maka jika syari’ah adalah tujuan seharusnya HT pun menda’wahkan ini terlebih dahulu di masyarakat sebelum mengajak pada khilafah. Namun sepertinya HT lebih menitik beratkan khilafah ketimbang syari’ah itu sendiri.

  Anda tahu bahwa ponari laku keras dan pelanggannya adalah saudara anda kaum muslimin ?
  Dan anda mengesampingkan fakta bahwa tauhid umat Islam masih amburadul ?

  KETIGA,

  Anda perlu membuka kitab mutabanat anda dan baca kembali fatwa taqiyyuddin tentang aqidah dari hadits ahad, dan fatwa ini tidak dikoreksi oleh HT, sehingga bila anda hanya menggunakan pemahaman anda sendiri maka saya justru menggunakan kitab mutabanat HT yang jelas jelas mengharamkan aqidah dari hadits ahad.

  Bagaimana anda mengomentari kata kata yang jelas berikut :

  Taqiyyuddin berkata : …”Apa saja yang tidak terbukti oleh kedua jalan tadi, yaitu akal serta nash al qur’an dan hadits mutawatir, HARAM baginya untuk mengimaninya (menjadikan sebagai aqidah)…..”.

  Maka apakah haram mengimani bahwa pertanyaan munkar nakir itu ada ?
  Sadarkah anda bahwa taqiyyuddin telah mengharamkan aqidah Nabi kita yang mulia ?

  Mengenai ini telah didiskusikan di : https://mantanht.wordpress.com/2008/07/30/hizbut-tahrir-aqidah-aqidah-nabi-yang-diragukannya/
  dan tidak ada satupun aktifis HT yang mampu membantahnya, jika anda berminat mari kita diskusikan di bawah tema dan judul tersebut, silahkan.

  KE EMPAT,

  Mengenai pemberontakan pada penguasa dan sejarah saudi telah juga saya diskusikan di https://mantanht.wordpress.com/2008/07/30/kenapa-allah-mencabut-khilafah-khilafah-islam-terdahulu/

  Dan bahkan mas hanichi dari HT telah mengakui kesalahannya serta baru paham bahwa ternyata sejarah saudi tidaklah demikian.

  Namun baiklah akan saya ulangi sekilas tentang sejarah yang benar atas saudi :

  Ibnu suud baru menguasai hijaz di tahun 1924 sementara pemberontakan pada Turki Utsmani terjadinya pada tahun 1916, sehingga tidak mungkin Ibnu Suud yang memberontak pada Turki Utsmani.

  Yang memberontak pada Turki adalah musuh Ibnu Su’ud yaitu Raja Syarif Husain yang sebelumnya adalah Gubernur Makkah dibawah Turki Utsmani, sehingga yang memberontak adalah orang bawahan Turki Utsmani sendiri (Syarif Husain) yang tidak suka berada di bawah kekuasaan Turki sehingga ingin melepaskan diri.

  Syarif Husain bin Ali (1856-1931) ialah Penguasa Makkah pada tahun 1908 dan Raja Hijaz antara 1916-1924.

  Ia memberontak terhadap khilafah Turki Utsmani pada Juni 1916.

  Ibnu Saud menyerang dan mengalahkannya pada 1924, sehingga Syarif Husain harus turun tahta Hijaz dan memilih Siprus sebagai tempat tinggalnya sejak itu.

  Syarif Husain meninggal di Amman, Yordania.

  Keturunan dari Syarif Husain ini yang kemudian memegang kekuasaan di Yordania sampai sekarang dan Iraq pada masa kerajaan.

  Wallahu ta’ala a’lam wahuwal musta’an

 89. antum lihat d darussalaf.org
  di situ jelas tentang wajibnya antum berusaha mendirikan khilafah, bukan hanya gerakan khayalan menunggu Imam Mahdi!

 90. Saudaraku yang baik,

  Imam mahdi itu berita yang berasal dari Nabi kok, bukan khayalan lho …

  Kita semua menunggu al mahdi saudaraku, tapi tidak berpangku tangan lho…

  Kita tetap melakukan tarbiyah dan tashfiyah pada umat, dan faktanya umat masih banyak yang belum paham dan belum menerapkan rukun Islam dan rukun Iman.

  Kasihan kan kalo rukun Islam dan rukun Iman belum diterapkan tapi sudah disuruh mendirikan khilafah.

  Padahal rukun Islam dan rukun Iman bisa berjalan tanpa adanya khilafah lho..

 91. @pengelola
  Assalamu’alaikum. pak, di beberapa komen kok anda menulis wahabi. mohon djelaskan kalau menurut anda wahabi itu ada yang kurang. tapi, menurut saya jgan di cap wahabi. coba ditabayunkan

 92. (faktanya 90 % syari’ah Islam tidak memerlukan adanya khilafah). asal tulis aja, lihat dong kenyataannya.

 93. wah saya setuju sekali, saya sependapat dengan antum, rukun iman dan rukun Islam bisa dterapkan tanpa adanya khilafah, 100 buat bapak! hehehehe

  tapi tanpa khilafah, orang yang nggak melaksanakan rukun iman dan rukun Islam dibiarkan begitu saja, hiks2

  sama juga pak, di HT kalo orang g mengimani rukun iman dan manjalankan rukun Islam juga bakal dikeluarkan lho^-^

  setuju pak, mari qta sama mengedukasi masyarakat. juga kita edukasi bahwa kalau tidak berusaha mendirikan khilafah maka matinya seperti kematian jahiliah (hadits shahih muslim) dan jg qta edukasi masyarakat bahwa sistem selain khilafah (demokrasi, kerajaan^-^, kekaisaran dll) adalah bathil

  tapi y kasihan jg pak, kalau orang belum melaksanakan rukun iman dan rukun Islam tidak boleh mendengarkan musik dan tidak boleh berisbal, hehehehehe

  peace man!!!

 94. Teruntuk saudaraku hana dan hm cahyo,

  saya tidak pernah menyalahkan wahabi atau salafy , dan jika memang wahabi atau salafy adalah sebutan bagi mereka yang melaksanakan al Qur’an dan as sunnah maka saya ingin menjadi bagiannya. JIka tidak ? anda tahu sendiri jawabannya kan saudaraku :)

  untuk saudara sajali dan arie yang baik :

  syari’ah Islam yang utama adalah rukun Islam dan rukun Iman dan itu tidak membutuhkan khilafah dalam penerapannya.

  Dan siapa bilang yang tidak melaksanakan arkanul islam dan iman dibiarkan saja ? itu tidak benar, yang benar adalah mereka tetap di dakwahi agar sadar dari kesalahannya.

  Khilafah pun tidak akan bisa menjamin semua umat Islam pasti melakukan syariat Islam, sepanjang sejarah hanya khulafaur rasyidin yang mampu melakukan itu, itu karena mereka memang di tazkiyah oleh Nabi.

  Adapun khilafah sesudah mereka justru banyak yang tidak mampu menjaga syariat Islam, bahkan kholifahnya sendiripun banyak yang jahil agamanya.

  Dan salah satu penyebab kehancuran Turki adalah KORUPSI aparat khilafah nya, waliyaudzubillah.

  Adapun edukasi tentu ada tahapannya,
  masak anak TK diajar materi SMA, masak rukun Islam dan rukun iman saja belum mahir sudah diajak mendirikan khilafah.

  Saya bahkan heran dengan anda yang mengatakan bahwa yang tidak melakukan da’wah khilafah maka mati jahiliyah, ini pemahaman siapa ?
  jangan menafsirkan hadits sembarangan loh …
  Ini saya ingatkan bunyi haditsnya :
  Rasulullah bersabda:“Barangsiapa yang mati dan dilehernya tidak ada bai’at maka dia mati dalam keadaan jahiliyah” (HR. Muslim, Juz. 9, Hal. 393, No. 3441. Al Maktabah Asy Syamilah)
  Baiat ini hanyalah pada amirul mukminin, dan arti mati jahiliyah disini bukan berarti mati dalam kekafiran namun maksudnya adalah mati seperti mati di zaman jahiliyah ketika belum ada kepemimpinan Islam, jadi muslim yang mati tetap muslim namun seperti orang Islam yang mati di zaman jahiliyah saat belum ada kepemimpinan Islam.
  Dan hadits ini juga tidak bisa menjadi dasar istimbath wajibnya da’wah khilafah apalagi sampai mengatakan yang tidak ikut da’wah khilafah akan mati jahiliyah, wah wah … ini tafsir yang baru dan nyleneh saudaraku.

  Dan benarkah musik dan isbal harom ?
  itu pendapat sebagian ummat Islam saja lho
  Imam nawawi saja menghukumi isbal makruh saja
  Dan saya tahu pasti bahwa temen2 salafy tidak langsung mengajarkan ini di awal da’wah,
  ini adalah hukum fiqh dan fiqh adalah konsumsi bagi salafiyin yang sudah mahir aqidah, arkanul islam wal iman, dan manhaj adapun yang belum alim tidak langsung dicekoki ikhtilaf fiqh seperti ini lho…

  coba konfirmasi lagi ke temen temen salafy deh…

 95. Untuk komentar di atas, kali ini saya sependapat 100% deh ama mas pengelola…terlihat bukan beliau bukan “wahabi” seperti pengertian “wahabi” yang dituduhkan para daris hti itu…

  @ mas pengelola:
  menurut anda sebenarnya apa sih wahabi itu? kok dikit-dikit mas pengelola suka dituding wahabi sih? mohon pencerahannnya?

  @ arie:
  boleh tahu pengertian anda tentang wahabi? or klo pertanyaannya terlalu berat, boleh deh diwakili ustad den mas titok…(bolehlah wahabi dalam pandangan hti deh?)..ente masih disini tho, tok?

 96. ?????????????
  wah ternyata banyak dari jawaban pak pengelola pada g nyambung, pantas diskusi d sini g selesai2^-^
  y beginilah diskusi d blog, hanya debat kusir saja

 97. oh y buat sitmpul lagi, wahabi itu apa y? g ada pandangan HT tentang wahabi, tapi yang ane denger dari seorang ustadz NU(waktu ane SMA) begini:
  “pokoknya jangan sampai ikut aliran WAHABI, mereka sukanya membid’ah-bid’ahkan sama keras kepala g mau menerima pendapat orang lain!”
  ditambahi juga “kalo HTI saya g setuju dengan pendapatnya, tapi selama g suka mengkafir2kan seperti wahabi, saya rasa qta juga bisa saling hormat dengan mereka”(gtu, kl g salah)
  gtu katanya, kalo arti aslinya wahabi sih ane gtw
  mungkin ada hubungannya dengan syaikh ibnu Abdul Wahab, taman Ibnu Saud, agen Inggris pendiri kerajaan Arab Saudi . daripada ane nanti memfitnah takutnya. lebih baik antum cari referensi lain tentang arti wahabi^-^
  OK, mari bersama berjuang menegakkan Islam!

 98. oh y pak mantan, kenapa anda menuduh saya menafsirkan hadits sembarangan???
  saya juga dapat tafsiran itu dari para ulama. wah kalau gini sudah jelas, anda orang yang sempit sekali pandangannya dan tidak menghargai perbedaan pendapat, pantas anda menjadi mantanHT^-^

 99. Saudaraku Arie yang dirahmati Alloh,

  Coba saudara sebutkan ulama mana yang mengatakan :
  ” siapa saja yang tidak ikut da’wah khilafah saat ini berarti akan mati jahiliyah “.
  Silahkan.

  Hadits yang ada adalah :
  Rasulullah bersabda:
  “Barangsiapa yang mati dan dilehernya tidak ada bai’at maka dia mati dalam keadaan jahiliyah” (HR. Muslim, Juz. 9, Hal. 393, No. 3441. Al Maktabah Asy Syamilah)

  Baiat disini hanyalah baiat pada amirul mukminin saat adanya amirul mukminin, dan arti mati jahiliyah disini bukan berarti mati dalam kekafiran.

  Sekarang saya tanya kepada anda, bagaimana status kematian Imam Husein bin Ali yang wafat dalam keadaan tidak membaiat khalifah Yazid bin Muawiyah ???
  Apakah anda berani mengatakan beliau mati jahiliyah (kafir) ???

  Maka benar apa yang dikatakan Imam An Nawawi ketika menjelaskan makna miitatan jahiliyah (mati jahiliyah) dalam hadits tersebut, dengan huruf mim dikasrahkan (jadi bacanya miitatan bukan maitatan), artinya kematian mereka disifati sebagaimana mereka dahulu tidak memiliki imam (seperti hidup pada masa jahiliyah). (Syarah Shahih Muslim, 6/322/3436)

 100. aslm

  mas mantan jadi skarang kita harus bagaimana…nunggu imam mahdi dateng…..atau berusaha agar khilafah itu terwujud dengan cara metode penyadaran umat dan tidak dengan kekerasan…

  dalam situs mas titok anda berkata “Khilafah versi HT” afwan mohon dijelaskan yang seperti apa ya khilfah versi ht itu..

  lumayan bwt nambah ilmu…
  syukron…

 101. Saudara asna yang diberkahi Alloh,

  Da’wah Islam dan kedatangan al mahdi adalah dua hal yang tidak berbenturan.
  Apakah saat belum ada al mahdi kita tidak bisa da’wah ?

  Adapun da’wah Islam dilakukan sesuai tahapan da’wah Nabi dari pondasi Islam, yaitu Tauhid, Arkanul Iman, Arkanul Islam, wal Ihsan.
  Karena da’wah seperti diatas jua yang bisa menyelamatkan seseorang di yaumil akhir, terutama Tauhid.
  Misalnya ketika kaum muslimin yang meyakini kehebatan ponari meninggal maka ia berada dalam penyimpangan tauhid meskipun ia semasa hidupnya ikut menjadi simpatisan da’wah khilafah. Dan da’wah khilafah tidak bisa menyelamatkannya namun hanya da’wah tauhid yang bisa menyelamatkannya.
  Jadi metode penyadaran ummat saat ini lebih difokuskan pada penyadaran tauhid, jangan sampai ummat ikut daftar KETIK REG SPASI RAMAL meskipun ia setuju dengan adanya khilafah. Atau membaca rubrik astrologi di majalah meskipun tidak menolak khilafah.
  Yakinlah nanti ketika tauhid membaik maka al mahdi semakin cepat pula datangnya karena ummat telah siap menerimanya.

  Mengenai khilafah versi HT tercermin dalam RUU Khilafahnya, silahkan disimak di https://mantanht.wordpress.com/2008/07/29/raport-merah-uu-khilafah-hizbut-tahrir/

 102. lho kan pernyataan saya dipelintir lagi, siapa yang bilang mereka mati dalam keadaan kafir????? antum sendiri yang menyimpulkan statemen saya seperti itu^-^
  coba baca baik2, sebelum kata kematian ada kata “seperti”, toling baca dengan baik!

 103. mas mantan yang terhormat…

  oh jadi biang keladinya adalah kesyirikan….kenapa bisa banyak kesyirikan ya mas hanya karena keuntungan yang secuil aqidah umat bisa dikorbankan….

  apa penyebab dari semua ini…BBM NAIK, KESYIRIKAN MERAJA LELA…KAUM KAFIR MENJARAH TANAH KAUM MUSLIMIN, KORUPSI..DAN MASIH BANYAK LAGI…

  apa solusi untuk permasalahan ini mas mantan menurut anda….

  apakah dengan ganti sistem yang diterapkan di negeri ini…dengan Al-Qur’an dan As-sunnah atau ………..dengan apa…

  bagaimana pandangan anda tentang islam politik…apa arti politik menurut anda…..

  afwan saya hanya bertanya…..bwt tambah ilmu…

  mohon kasih solusi yang tepat dalam permasalahan ini…..
  syukron

 104. skalian sama yang anda tulis dibawah ini..mohon kemukakan…satu persatu…metodenya seperti apa…

  “Tauhid, Arkanul Iman, Arkanul Islam, wal Ihsan”

  syukron

 105. afwan yang saya tanyakan apakah kita harus berdiam diri menunggu imam mahdi datang atau berusaha supaya khilafah itu tegak……

  mohon ditanggapi pertanyaan saya…

  “Apakah kita harus berdiam diri menunggu Imam Mahdi turun kebumi atau berusaha dengan sekuat tenaga berdakwah tidak dengan kekerasan sampai Allah memberikan pertolongan khilafah tegak”….

  BERDIAM DIRI MENUNGGU IMAM MAHDI ATAU BERUSAHA……

 106. asna:
  apa penyebab dari semua ini…BBM NAIK, KESYIRIKAN MERAJA LELA…KAUM KAFIR MENJARAH TANAH KAUM MUSLIMIN, KORUPSI..DAN MASIH BANYAK LAGI…

  komen:
  penyebabnya adalah karena orang-orang, baik yang akhlak dan pemahaman agamanya lurus dan bersih, cuek, somse dan tidak mau tau (alias lebih sibuk berdebat dalam hal-hal yang ga urgent-urgent amat agar disebut yang paling benar) terlibat dalam sistim pemerintahan yang ada. akhirnya yang duduk dalam ruang kekuasaan tadi adalah orang-orang yang ga bener dari segi akhlak dan pemahaman agama yang lurus tadi…jadi ya, yang dipikir ya cuma harta, tahta dan wanita…

 107. @sitompul…

  saya gak nanya sama kamu tuch pul…..

  saya cuma nanya sama mas mantan…..

 108. afwan sebelumnya kalau saya sempat berdebat dengan cara yang kasar, tapi sebelumnya saya ingin sekali mengucapkan terima kasih kepada mas mantanHT yang membuat blog ini
  Alhamdulillah dengan adanya blog ini nama hizbut tahrir semakin menyebar, saya semakin banyak teman diskusi dan Alhamdulillah semua hujjah tmn2 saya bisa saya patahkan, subhanallah juga tmn2 saya(terutama yang dari tarbiyah) banyak yang akhirnya mengikuti saya masuk k HTI
  y semakin berkembang blog ini nama HTI akan semakin berkibar, semakin juga banyak diskusi yang akan dilakukan, terima kasih mas pembuat blog telah membantu membesarkan nama HTI. alhamdulillah sekarang saya bisa mengambil hikmahnya
  saya minta maaf atas semua pernyataan saya yang menyinggung
  wassalamu’alaikum^-^

 109. Untuk saudara Asna yang mengatakan:

  ” BERDIAM DIRI MENUNGGU IMAM MAHDI ATAU BERUSAHA….”

  Pengelola blog bukan berdiam diri, tetapi selama menunggu Imam Mahdi beliau berdakwah

  Bedanya dengan HT prioritas dakwah beliau adalah menyeru pada Tauhid, Rukun Iman, Rukun Islam dan Kebaikan. Karena beliau berpendapat bahwa penyakit umat justru disitu, Tauhid terdistorsi, rukun Iman dan Islam tidak dipahami dan diamalkan dengan baik yang akhirnya bukan kebaikan yang didapat umat. Dengan mengobati pokok2 tersebut(edukasi, pelurusan aqidah) maka umat akan bangkit.

  Sedangkan HT berdakwah menyeru kepada khilafah karena berpendapat bahwa segala penyakit umat timbul akibat tidak adanya kekuatan politik/kekuasaan yang menaungi seluruh umat Islam (Khilafah). Dengan mendirikan khilafah maka umat akan bangkit.

  Saya bersaksi bahwa kalian berdua (golongan mantanht dan ht) bukan golongan yang berdiam diri.

  Perkara mana yang lebih utama di sisi Allah, dakwah kepada Aqidah yang benar atau Dakwah Khilafah? mari kita kupas dengan diskusi yang sehat, berhujjah dengan sumber2 hukum Islam. Sehingga umat tercerahkan.

  • saya tanya kepada anda…kenapa banyak kesyirikan, tauhid terdistorsi…dan penyakit2 lainnya….kenapa umat bisa menukar aqidah nya dengan harga yang murah….kenapa apa penyebabnya…..???….

   SOLUSI APA YANG TEPAT UNTUK MENYELAMATKAN UMMAT…..SAYA BERTANYA KEPADA ANDA…..

   kira2 ada kaitannya gak menurut anda…KHILAFAH DAN AQIDAH….??….

   • Y adalah, dasar negara khilafah kan aqidah Islam^-^

   • Kita hidup di Dunia tidak sendirian, ada Syetan yang ingin menyesatkan manusia telah berjanji menggoda sampai hari kiamat.

    Saudara Asna, betul sekali kata saudara Arie, Aqidah Islam harus jadi dasar Khilafah. Sebab apabila berdiri pun Khilafah dan berada di tangan orang yang akidahnya tidak benar, maka yang terjadi adalah kekacauan bahkan mungkin kehancuran, bukankah Allah SWT menghancurkan umat2 terdahulu karena alasan aqidah yang tidak benar? kaum Ad, Tsamud, Sodom dll.

    Solusi apa yang tepat? Ya kembali ke cara Rasul SAW yaitu berdakwah menyeru kepada Kalimat Tauhid dengan cara2 yang baik, sehingga objek dakwah tidak lari atau malah memvonis kita sesat dan berlebihan.

 110. oi fey, salah tuh, pendapat HT itu umat akan bangkit dengan berubahnya pemikiran di tengah2 masyaraktat. bukan karena tegaknya khilafah^-^
  karenanya HT juga melakukan pembinaan lho pada daris2nya masalah2 Islam selain politik, termasu tauhid, rukun Iman dan rukun Islam, jangan salah^-^
  cuma memang yang terlihat d luar y aktivitas politik itu, karena itu memang butuh gembar-gembor biar umat paham
  HT juga terang2an menjaga aqidah umat saat orasi membubarkan ahmadiyah, apa itu kurang cukup?^-^
  beda dengan suatu golongan yang berani bahas ahmadiyah cuma d majalah saja^-^

 111. oh salah yah? maaf
  Saya sering membaca buletin Al-Islam, saya kira cara HT untuk membangkitkan umat adalah lewat jalur politik sehingga nanti ketika kekuasaan ada di tangan umat Islam, perubahan dapat segera dilakukan dengan kekuasaan/khilafah sebagai alat perubahan.

  Dus bener kata mas Arie kekuasaan di tangan umat islam akan percuma bila mayoritas umat pemikiranya masih belum berubah, akidahnya belum bener dan gontok2an madzab akidah dan fiqih.

  Saya kira ini cocok juga dengan ide pengelola blog, no problems.

 112. setuju!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!^-^

 113. Saudaraku semua yang berbahagia,

  Perlulah saya ingatkan kembali firman Alloh yang merupakan Solusi Problematika Ummat :

  Allah –subhanahu wa ta’ala- berfirman dalam QS. An Nur [24] :55, yang artinya ;

  “Allah telah menjanjikan orang-orang yang beriman diantara kalian dan beramal sholih, Ia akan benar-benar memberikan kepadamu kekuasaan KEKHILAFAHAN di atas bumi, sebagaimana Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan merobah (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku.Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang yang fasik.”

  Ternyata syarat agar kaum muslimin diberi kekuasaan kekhilafahan oleh Allah, berdasarkan ayat janji Allah diatas, adalah yang pertama masalah kualitas keimanan ummat Islam itu sendiri yaitu menjauhkan segala macam kesyirikan dan menutup rapat-rapat pintu yang mengarah kesana.
  Kemudian yang kedua adalah kualitas amal shalih ummat Islam yaitu amal yang ikhlas dan ittiba’ kepada Rasul semata tanpa ada tambahan-tambahan baru yang tidak pernah dicontohkan oleh generasi pendahulu ummat.

  Demikianlah Firman Alloh saudaraku dan percayalah janji Alloh pasti benar adanya.

 114. Saya senang sekali diskusi di sini, semoga Saudara-Saudaraku sekalian dirahmati Allah..

 115. lah iya, setuju, HT juga terus berusaha menjaga aqidah umat^-^!!!!!!!!!!!!

 116. pengelolakomaht

  Saudara Arie yang baik,

  Sebelum kita menjaga aqidah ummat maka tentunya kita harus meluruskan dahulu aqidah kita.

  Apakah anda mengimani adanya pertanyaan munkar nakir dalam kubur ?
  Apakah anda berpendapat siapa saja yang tidak beriman dengan adanya pertanyaan munkar nakir dalam kubur berarti telah kafir ?

 117. Nah betul kata pengelola saudara Arie (ini bukan echoing)

  Munkar Nakir bagian dari Aqidah, 2 prinsip sekaligus Iman Kepada Malaikat, dan Kepada Rasul
  (karena yang memberitakannya Rasul SAW lewat hadist ahad). Hal ini bukan perkara ringan lho..lebih penting dari politik dan kekuasaan..

 118. assalamualaikum,
  maaf saya sebagai orang awam baru enyimak diskusi semacam ini,dan alhamdulillah
  dengan menyimak semua ini saya semakin yakin dengan HT,Semoga Allah memberi pertolongan kepada orang2 yang ikhlas dan semoga Khilafah segera tiba.

 119. Saudaraku yang budiman,

  Selama ini saudara saudara dari HT tidak ada yang mampu membantah dengan menunjukkan hujjah yang kuat, bahkan yang terakhir saudara Arie meninggalkan diskusi begitu saja setelah bersalah memalsukan riwayat siroh Nabi mengutus mush’ab bin ‘umair ke Yathrib yang oleh saudara Arie dikatakan mush’ab disuruh Nabi ke Yathrib untuk meminta kekuasaan padahal menurut seluruh kitab siroh yang ada adalah untul mengajarkan al Qur’an, meskipun saya sudah menasihatkan kepada saudara Arie untuk bertaubat atas kekhilafannya memalsukan riwayat tersebut, namun saudara Arie tidak mau melakukannya, mungkin karena beliau membawa nama baik HT sehingga tidak mau mengakui kesalahan fatalnya tersebut.
  Sungguh hidayah itu milik Alloh semata.
  Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun.

  Namun ijinkan saya menyampaikan pesan agar saya bisa mempertanggung jawabkan ilmu saya di yaumil akhir dan agar saya tidak mendapat murka Alloh karena tidak mengingatkan saudaranya.

  1. HT dalam kitab mutabanatnya mengambil fatwa haramnya menjadikan aqidah apa apa yang bersumber dari hadits ahad,
  padahal banyak aqidah Nabi bersumber dari hadits ahad misalnya adanya pertanyaan munkar dan nakir dalam kubur. dst.
  Bahkan 90% hadits Nabi adalah ahad dan jumlah hadits mutawatir hanya 324 buah.

  2. RUU HT tidak identik dengan khilafah ala manhaj nubuwwah (khilafah para shahabat) bahkan banyak tata cara pemerintahan yang berbeda. Dan ini diakui oleh para syabab HT dengan alasan kondisi dulu dizaman shahabat dan saat ini jauh berbeda.

  3. HT terbukti pernah melakukan kudeta pengambil alihan kekuasaan di beberapa negara muslim di Timur Tengah, meskipun akhirnya Alloh tidak mengijinkan keberhasilannya.

  4. HT sebagai kelompok akhir zaman tidak maksum namun HT tidak pernah merasa perlu mengkoreksi kekeliruan pokok dalam kitab kitab mutabanat yang notabene karangan manusia belaka.

  5. Beberapa ulama HT keluar dari HT dan berpindah ke kelompok lain semisal syaikh Umar Bakri Muhammad namun hal ini tidak menjadi koreksi. Bahkan ketika ulama yang dianggap pakar hadits HT (Fathi M Salim) mengatakan “Mutawatir ma’nawy itu tidak ada” maka hal itu meskipun salah namun tetap tidak menjadi perhatian serius dari HT dan masih menganggap Fathi M Salim sebagai pakar hadits HT.

  Saudaraku, sebenarnya masih banyak yang harus saya nasihatkan namun dengan adanya blog ini saya minta kesaksian anda bahwa saya telah menasehati dan mendakwahi anda.
  Sehingga di yaumil akhir nanti mohon nama saya jangan dibawa, mari kita pertanggung jawabkan sendiri diri kita nantinya.
  Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun.

  Semoga Alloh memudahkan kita semua.

 120. alumnirohissmanjas

  tau tuh kayaknya kitab RUU KHILAFAH itu seperti kitab suci ketiga HT setelah quran dan hadis, fanatik banget,

 121. Asslm, jika memang blog ini tujuannya hanya untuk mencari kebenaran, saya pikir janganlah kita selalu menjelekkan saudara kita sendiri. Sebab jika kalau begitu sama dengan kita memakan bankai saudara kita sendiri. Maukah kita dikatakan begitu?
  Seharusnya jika memang Blog ini untuk dakwa seharusnya diarahkan bagaimana mengajak saudara kita yang belum paham dengan Islam agar mereka turut berjuang ——— bukan saling menjelekkan. apalagi saling menyalahkan. padahal diketahui bersama kebenaran semua itu berasal dari ALLAH Sang Pencipta Alam Semesta dan Semua Isinya.
  Tahukah anda dan kita semua jika kita/ummat Islam yang ribut orang kafir bertepuk tangan. dan inilah yang diharapkan, yakni Ummat Islam Berpecah Belah Tidak Bersatu.
  Saudaraku janganlah ulangi peristiwa yang lalu-lalu. Seharusnya kita belajar dari sejarah lalu kenapa ummat Islam tidak bersatu.
  Dan saat ini saatnya kita bersatu untuk Tegakkan Syariat Islam Dalam Naungan Khilafah Islam. Wassalam

 122. lho pak mantan, kenapa anda blm2 sudah menuduh saya menghindar? apakah itu alasan terakhir antum. saya baru off beberapa hari sudah antum kira tidak ada lagi yang bisa saya katakan, afwan karena berbagai kesibukan saya belum bisa aktif lagi d blog ini^-^
  dan antum selalu menganggap orang lain lebih bodoh, bisa dilihat dari kalimat2 antum yang bikin panas telinga orang.
  saya hanya bisa katakan, I’ll be back!!!!!
  Allahu Akbar!!!!!!
  buat pak pengelola, kalau antum yakin pemikiran antum lebih benar, kenapa juga harus takut dakwah terhalang dan buat blog seperti ini? toh antum bisa membuat blog tanpa menyudutkan kelompok tertentu, sehingga jidal bisa lebih objektif d sana. saya bisa pahami kenapa antum menang, lha orang HT yang datang sudah panas duluan, mana bisa mikir y kan?^-^
  atau jangan2 antum memang takut hujjah antum tidak kuat?

 123. alumnirohissmanjas

  tuk arie:

  “…buat pak pengelola, kalau antum yakin pemikiran antum lebih benar, kenapa juga harus takut dakwah terhalang dan buat blog seperti ini? toh antum bisa membuat blog tanpa menyudutkan kelompok tertentu, sehingga jidal bisa lebih objektif d sana saya bisa pahami kenapa antum menang, lha orang HT yang datang sudah panas duluan, mana bisa mikir y kan?^-^
  atau jangan2 antum memang takut hujjah antum tidak kuat?…”

  hueek… ada yang nggak panas, omonganya amburadul dan kekanakan,

  perasaan kita ngga pernah khawatir tuh dengan adanya HTI toh ngga diapa-apain HTI pecah sendiri, emang al-khaththat, o.solihin,umar abdullah, syaikh umar bakri, abdurahman albagdady mdll mereka keluar dari HTI karna abis lihat blog ini…???? NGAWUR,…., MEREKA KONFLIK EMANG HTI-NYA YANG AMBURADUL

 124. msitompul2008

  Arie yangbersemangat,

  gimana ga diduga begitu, wong kamu sendiri yang sudah pengumuman di komentar2 mu sebelumnya bahwa ini komentar terakhir saya. …

  oke deh. selamat datang kembali. semoga kedatangannya kali ini dipenuhi amunisi yang lebih banyak…

 125. msitompul2008

  @alumni:

  kenapa ya di hti itu sangat rentan dengan perpecahan begitu..padahal klo dilihat-lihat tokoh-tokoh mereka yang keluar itu adalah para pelopor dakwah hti di indonesia baik yang kapabilitas maupun akhlaknya ga diragukan lagi??…

 126. alumnirohissmanjas

  itu karena mereka memegang teguh doktrin “qiyadah fikriyah/kepemimpinan ideologi/kepemimpinan akal” yang artinya akal yang memimpin dan memiliki porsi lebih dalam menentukan sikap pribadi masing-masing anggota HT dan bukan mengacu pada kebijakan kolektif(syuro)/keputusan sang ketua walaupun itu juga merupakan subsistem dalam mekanisme organisasi mereka.

  mungkin ini interpretasi saya tapi bukti empiris dan fakta yang ada menguatkan pendapat saya, dalam berbagai kasus pecahnya HT itu selalu bisa ditarik “benang merah” yang sama, yaitu perbedaan persepsi atau penyikapan yang berbeda tentang prioritas dalam menentukan arah hizbnya,contoh kasus keluarnya(dipecat) pendiri HTI abdurrahman albaghdady karena ian menentang kebijakan HT yang mulai moderat dalam menyikapi demokrasi karena dibeberapa negara tim-teng aktifis HT baik secara institusi maupun perorangan berpartisipasi dalam pemilu dinegaranya, sama halnya dengan o.sholihin (dikenai sanksi “ilhaamal taam/skorsing total)kader HTI yang terkenal vokal dalam banyak kebijakan HTI yang dianggap menyimpang dari koridor perjuangan HT seperti :

  -terdaftarnya HTI diDEPKUHAM,

  -iuran wajib yang dibebankan kepada seluruh anggota baik “daris maupun hizby” untuk pembelian gedung sebagai sentra pertemuan dan fasilitas dakwah untuk tokoh2 nasional dimana yang enggan menyetor iuran yang sebesar 200 ribu akan terkena sanksi “untuk kader bakhil”

  -sikap pemimpin HTI yang ikut menolak golput ( http://miatinarevolt.multiply.com/reviews/item/11 ) [namun ternyata hampir semua anggota HTI tidak mengindahkan keputusan pimpinan mereka,termasuk yang namanya “mas TITOK”]

  -dll, lihat diblognya o.sholihin ( osolihin.wordpress.com )

  dan demikian juga ketika al-khaththat memilih keluar dari HTI dari pada harus meninggalkan FUI yang menganggap kebijakan HT yang mengharuskan seluruh issu dakwah harus diatas namakan HT jelas tidak irrasional dan dianggap ashobiyah ( osolihin.wordpress.com/2008/10/20/m-al-khaththat-dikeluarkan-dari-hti-kenapa-ditutup-tutupi/ )

  ini semua karen masing2 “qiyadah fikriyahnya” memiliki perbedaan persepsi satu sama lain.

 127. Saudaraku yang diberkahi Alloh,

  Sungguh luar biasa penelitian anda terhadap HT, sepertinya saya harus belajar banyak dari anda.

  Dan hasil observasi anda tersebut semakin membuktikan bahwa HT sangat anti kritik, fanatik, dan ashobiyah. Sehingga tokoh tokoh besarnya sendiri akhirnya banyak yang keluar karena tidak tahan oleh aturan partai yang sangat mengekang yang susah diluruskan kesalahannya.

 128. alumnirohissmanjas

  sama halnya masalah kasus dalam salah satu pernyataan pemimpin HT internasional yang menuduh PM turki erdogan adalah agen yahudi dan amerika dan dalam salah satu edisi buletin AL_ISLAM yang menuduh ikhwan HAMAS dipalestina turut “membantai” warga palestina yang banyak mengundang kontroversi dan protes dari kader ikhwan diIndonesia karena pernyataan tersebut, dan dengan “pekok” seorang kader (TITOK)HTI (BANGETTTT) dalam blognya mengatakan itu adalah baik dan tidak salah menurut syara’, itu “qiyadah fikriyahnya” yang ngomong walaupun sah-saja jika kader ikhwan merujuk kepada syara’ menganggap pernyataan itu adalah “HASUTAN dan FITNAH”.

 129. pengelolakomaht

  Saudara alumnirohissmanjas yang diberkahi Alloh,

  Subhanalloh,
  Apabila anda memiliki tulisan tulisan hasil penelitian anda terhadap HT, dan bila anda belum memiliki site/ blog sebagai wadahnya, saya persilahkan dikirim ke email saya di extralive@yahoo.co.id
  untuk selanjutnya saya muat sebagai artikel baru di blog yang diberkahi Alloh ini.

  Atau jika anda berminat saya bisa menjadikan anda admin blog ini juga,
  namun untuk itu saya mohon diberi biografi singkat anda dikirimkan ke email saya di atas.
  Jazakallahu khoiron katsiron.

 130. msitompul2008

  @alumni:

  Thanks atas informasinya. Sepertinya penjelasan anda sangat masuk akal. saya juga setuju dengan perkataan anda bahwa” perbedaan persepsi atau penyikapan yang berbeda tentang prioritas dalam menentukan arah hizbnya” sangat kental di internal mereka”.

 131. alumnirohissmanjas

  tuk KOMAHT:

  syukron jazaakaLlah tuk tawaranya, saya tidak punya kepentingan apapun kecuali men-counter syubhat mereka terhadap “saudaranya” yang lain, adapun syubhat mereka untuk diri mereka sendiri itu urusan mereka sendiri dan dalam hal ini antum lebih kapabel dari saya karena pengalaman antum yang pernah lama berinteraksi dengan mereka.

 132. saya jadi curiga blog ini yang punya Amerika Serikat atau sebangsanya. yang sengaja di Buat agar ummat Islam pecah. atau membuat kelompok yang istiqomah mengamalkan Syariat Islam menjadi goyah. Namun HT tidak akan seperti itu. Kelompok ini tidak kemudian mendengar fitnahan sana sini lalu dakwahnya melemah. sudah banyak kali orang kafir mencarikan jalan untuk menjerumuskan atau kata kasarnya menyudutkan HT agar masuk dalam kelompok telarang dan bredel atau di bubarkan. namun sampai saat ini tetap eksis. karena apa? dia tetap istiqomah mengamalkan dakwahnya sesuai dengan petunjuk Rasullullah.

  Dan kenapa selalu ada kelompok/orang yang tidak senang terkait dengan perjuangannya?
  Karena hal yang fitra dalam perjuangan menegakkan Syariat Islam selalu banyak cobaannya.
  Rasul dan para sahabat berjuang menegakkan Syariat Islam di Makkah mengalami tiga hal yakni Siksaan, Propaganda buruk dan Boikot.
  Saya melihat Blog ini melakukan cara ayang kedua yakni propaganda buruk. dan itu wajar. semakin dekat iman seseorang atau semakin dekatnya perjuangan terealisasinya tegaknya Syariat Islam cobaannya makin berat.

  Dalam perjuangan tegaknya Syariat Islam tidak hanya membutuhkan semangat saja. namun juga diperlukan pemahaman dan keistiqomaan. dan perlu diketahui jika ada yang loyo, futur atau tercerahkan dalam artian keluar dari perjuangan itu wajar juga.
  Dan Juga HT tidak menjadikan Al Khatat atau lainnya sebagai suri tauladan. Namun yang jadi Suri Tauladan itulah Rasullullah SAW. jika apa yang dibawakan Muhammad kekasih Allah ini yang kita jadikan sandaran maka kita tidak akan berpecah. dan tidak mungkin saling menyudutkan.

  Hemat Saya bagi pengelolah Blog ini, segerah bertobat jika dia adalah seorang Muslim. namun jika dia adalah seorang agen penjajah, maka segeralah hentikan. Ingat Azab Allah sangat pedih. Anda selalu diperhatikan dan selalu dicatat perbuatan anda dengan malaikat rakib dan atib. Dan akhirnya akan diminta pertanggungjawaban Allah.
  wasslm

  • #

   saya jadi curiga blog ini yang punya Amerika Serikat atau sebangsanya. yang sengaja di Buat agar ummat Islam pecah.

   suudzon kok dipelihara…

   katanya semua tindakan terikat hukum syara…

   lha ini pake suudzon… mana kaidah fikih yang sering hti pake itu?

 133. pak udin jgn suuzon ah orang saling nasehat menasehati malah dituduh macem2.
  masalah pak khatat keluar dari HTi kok dibawa2 ke suri tauladan. itu haknya pak khatat lah. beliau mw keluar dan bwt Hdi.

 134. alumnirohissmanjas

  tuk udin:

  “LEBAY” banget nuding nih ounyanya amerika, ngga ada yang lebih kerenan apa tuduhanya, bukankah perintah HT yang melarang anggotanya tuk gabung FUI lebih nyata memecah umat ketimbang blog ini?…

  “DASAR FANATIK BUTA TAK BERILMU”

  • titok priastomo

   Zulkifli-zulkilfi. Anda tidak kenal orang secara personal nuduh dia tidak berilmu. Kalo saya sih tahu betul kapasitas antum dalam ilmu, he-he-he!

   • MAS… begitukah seorang anggota HT? emang suka melecehkan? hmmmm semakin saya banyak berinteraksi dengan temen2 HTI kok sama kayak anda model2nya :(

 135. alumnirohissmanjas

  tuk udin:

  jika meniru suri tauladan RasuluLlah pastinya takkan ada konflik atau perpecahan sesama mukmin yang ikhlas berjuang dijalan Allah,konflik menunjukan adanya ketidak beresan internal, malu dong menklaim jamaah pro syariah tapi menunjukan perpecahan internal, kalo gitu mah musuh islam ngga usah ngobok-ngoboki islam umat pecah sendiri kalo kaya HT mah… dasar “LEBAY”…

 136. alumnirohissmanjas

  tuk TITOK:

  “Zulkifli-zulkilfi. Anda tidak kenal orang secara personal nuduh dia tidak berilmu. Kalo saya sih tahu betul kapasitas antum dalam ilmu, he-he-he”

  -itulah DEGILnya anggota HT, BUKANKAH BUAH ILMU ITU AMAL,BUKAN PERPECAHAN DAN KEANGKUHAN UNTUK MENERIMA KEBENARAN DARI ORANG LAIN.

  apa yang bisa dibanggakan ketika bisa menguasai buku-buku: nizhom islamy, takatul hizby,mafahim HT dll jika itu membuat sesama internal HT berpecah belah, sungguh lebih ridho DIKATAN AWAM DENGAN FIKROH HT DARIPADA SEPERTI ITU OUTPUTNYA!!.

  TANYA PADA ALBAGHDADY, TANYA O.SOLIHIN,TANYA ALKHATHTHAT,UMAR ABDULLAH, BUKANKAH HT YANG MEREKA PELAJARI ADALAH SAMA DENGAN FIKROH HT NYA ISMAIL YUSANTO DKK?LANTAS ITUKAH OUTPUTNYA?SIAPA YANG BENAR DAN SIAPA YANG SALAH TIDAK MUNGKIN KEDUA-DUNYA BENAR ATAU BISA JADI SALAH SEMUA

 137. Saudaraku Udin yang dirahmati Alloh,

  Apakah HT itu maksum sehingga semua yang mengkritiknya jika muslim wajib taubat dan jika non muslim di….. ?

  Wallahulmusta’an

 138. yang pastinya begini. pertama saya kurang yakin tulisan di sini adalah didasari dengan hati yang iklas untuk meluruskan perjuangan HT. setahu saya jika anda ingin meluruskan bukan dengan model seperti ini. cara-cara seperti modelnya kayak kerja intelejen. Saya pernah baca Majalah Hidayatullah edisi kapan dan tanggalnya saya lupa. namun disitu menerangkan ada agen Mozak yang bertobat dan menceritakan bagaimana kinerja mereka alam menghancurkan Ummat Islam. diantaranya adalah membiayai para pemuda Islam yang katanya dalam tanda kutip ikhlas berjuang karena Allah Taala namun mereka menulis buku untuk mencarikan kejelekan saudara mereka. dan memang saat ini orang kafir barat untuk memecah islam dari dalam dengan melakukan POLITIK BELAH BAMBU.
  Kedua saya kurang percaya kalau yang mempunyai blog ini adalah mantan HT. karena setahu saya jika dulu dia ngaji di HT pemahaman dia pasti mengkristal bagaimana perjuangan mengarah perubahan. dan Ini secara hati Nurani tidak akan dia tolak. walaupun semarah atau sedendam bagaimanapun karena di keluarkan
  ketiga saya tetap menduga dengan dugaan yang kuat yang mempunyai blog ini adalah orang-orang yang tidak menginginkan persatuan di kalangan Muslim. sebab jika dia menginginkan tentunya dia akan menjaga Silatuhrahmi sesama muslim dan mengedepankan persoalan perbedaan pendapat adalah hal yang fitri selagi keduanya mempunyai dalil yang kuat
  ——————————————–
  Pernah aku diskusi dengan Salafi aku katakan begini. “dalam buku HT Mutazila Gaya baru disitu dijelaskan HT adalah teroris. lalu saya katakan juga Amerika Serikat memberikan stigma pada HT adalah teroris. terus apa perbedaan antara Salafi dan Amerika Serikat, dan apa kesamaan Salafi dan Amerika Serikat?

  demikian

  • permasalahannya anda suuzdon dulu BUNG!.. trus… kata Imam Ali LiHAT APA ISI NASIHATNYA BUKAN ORANGNYA… lha kalo belum mimpin udah alregi kritik kayak anda… maka TIDAK LAYAK UNTUK MEMIMPIN ini belum di kritik PAKE PEDANG kayak UMAR r.a – baru pake tulsan udah nuduh2 tanpa bukti…

   itu kan asumsi anda mengkait2kan dengan intel

   kalo mau bantah tulisannya dengan cara Ilmiah

 139. selain itu, blog ini menamakan mantan HT. kalau berani sebut namalah dan alamat dimana? supaya yang membaca blog ini yakin memang dia mantan HT?
  soalnya biasanya orang baru berinteraksi dengan HT mengaku bahwa dia anggota HT.
  tidak lama sesudah itu dia keluar karena tidak memahami arah perjuangan dari HT.
  lalu dia umumkan “saya dulunya adalah anggota HT. begitu sementara.

 140. alumnirohissmanjas

  tuk udin:

  mas tidak hanya mas KOMAHT ini saja yang jadi mantan HT,bukankah sekarang sudah banyak orang2yang keluar HT bahkan tokohnya sendiri. dan bukankah keluarnya mereka(termasuk mas KOMAHT) ini ada alasan kuat yang membuat mereka keluar dari keyakinan yang dulu mereka pegang teguh, dan apakah salah ketika keyakinan itu yang sekarang dianggap menyimpang berusaha untuk diluruskan.

  semua artikel yang mas KOMAHT buat disini pada dasarnya tidak ada hal yang bersifat “belah bambu” sebagaimana teori konspirasi yang antum kemukakan hanya respon kalian yang begitu fanatik dan menganggap “SAKRAL” fikroh kalian yang mendekati “KEMAKSUMAN” yang menjadikan kalian(aktifis HT) paranoid dalam menyikapinya.

  kalaupun memang muatan blog ini begitu mengundang konfliknya kenapa juga antum tidak mengkoreksi isi blognya “TITOK” yang lebih propokatif ketimbang blog ini, inilah subjektifnya sehingga saya katakan “lebay”

 141. msitompul2008

  @ udin:

  kayaknya mas udin ini dah frustasi deh karena ditelanjangi terus-terusan. klo kader hti yang mengkritik pasti deh dikatakan sesuai syariat tapi klo orang lain yang mengkritik pasti deh divonis macam-macam. persis dengan kebanykan kader hti yang saya temui, mikirnya suka kejauhan. terlalu mudah menuduh, paranoid, gampang menghakimi, sok pintar, merasa benar sendiri dan sering salah pengertian…

 142. yang frustasi itu saya atau anda.
  baca ulang tulisan anda dari awal hingga akhir. jadi untuk sementara saya simpulkan apa yang di bolg ini kerja intelejen AS dan kroninya.
  pertama, Mas tidak ada pencuri yang ngaku.
  kedua, saya malas membalas dengan artikel juga. kalau anda gentel datang di kantor Jubir mas. jangan dengan menyebar fitna.
  Ingat fitna itu lebih kejam dari membunuh.

 143. msitompul2008

  lha, emang sih orang frustasi ga bakalan pernah ngaku frustasi juga (persis deh seperti kata pepatah anda, tidak ada pencuri yang ngaku) hehehe…

  pertama, disini ga ada yang pencuri, maling atau sejenisnya. Dalam hal ini saja anda sudah salah dan frustasi, menuduh serampangan..

  kedua, malas apa “malas”..lho, dari tadi yang menuduh ente kok..

  terus terang ada 3 peristiwa yang saya alami secara langsung yang membuat saya semakin lama semakin tidak simpatik dengan hti ini:

  1. Pada saat pemutaran film palestina di sebuah masjid oleh kader hti beberapa bulan yang lalu,seorang ustad hti dengan pongahnya menuduh salah seorang ulama internasional (yang kebetulan saya sangat menyukai karya-karyanya) adalah seorang yang ga jelas komitmen keislamannya..(harusnya klo emang ga suka, tidak usah menyinggung orang lain apalagi diumbar di depan jamaah awam)

  2. Pada sebuah khotbah jum’at di masjid yang sama, seorang ustad asal hti dengan terang-terangan membangga-banggakan bahwa yang berjuang menegakkan syariah itu hanya hti dan mempengaruhi secara gamblang untuk mendukung hti. Disisi lain dia mempengaruhi jamaah agar tidak merasa bersalah karena golput pada pemilu legislatif sebelumnya…masa hal hal-hal seperti ini yang cenderung memicu perdebatan dibahas di sebuah khotbah jum’at).

  3. Beberapa hari setelah kejadian situ gintung, lumayan banyak (30-50 orang) syabab hti melakukan pertemuan di sebuah masjid dekat rumah saya. entah apa yang mereka bahas, tapi yang jelas mereka sudah diberi kebebasan oleh orang-orang sholeh di komplek untuk menggunakan masjid tsb untuk keperluan partai mereka. Memang tidak ada yang salah. bagi saya, hanya apa yang mereka lakukan tidak mengundang simpatik, ketika di tempat yang tidak terlalu jauh dari sebuah tempat yang mengalami musibah, mereka bukannya sibuk mengkoordinir anggotanya untuk memberikan bantuan, eh malah sibuk ngebahas khilafah..

 144. Saudaraku udin yang seiman dan yang dikasihi Alloh,

  Pada muqadimah blog yaitu tulisan utama Sekilas Blog Koma HT sudah saya tuliskan semua jawaban atas pertanyaan anda tersebut,
  Saya sampaikan kembali kepada anda dan jumhur kaum muslimin bahwa saya bersaksi tiada ilah kecuali Alloh dan Muhammad adalah hamba dan utusan Nya.
  Maka tidak cukupkah persaksian mulia itu wahai saudaraku, dan apakah dengan mudahnya engkau menuduh ahlut tauhid sebagai agen kafir ?
  Itu sama halnya anda menuduh saya Zindiq (kaum kafir yang pura pura masuk Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam).

  Persatuan Islam itu terletak pada pemahaman aqidah yang satu dan pelaksanaan syariat yang mengikuti Nabi dan para shahabat, bukan pada persatuan dari berbagai macam sekte yang berbeda ajaran.
  Persatuan yang anda perjuangkan itu hanya sebatas pada persatuan kekuasaan negara belaka, sehingga anda akan menyeru : wahai syi’ah mari bersatu dalam khilafah Islam , wahai khawarij mari bersatu dalam khilafah Islam, wahai sufi mari bersatu dalam khilafah islam, wahai mu’tazilah mari bersatu dalam khilafah islam.
  Sedangkan persatuan yang kami perjuangkan adalah persatuan hakiki pada ajaran Islam yaitu dengan menyeru : wahai syi’ah tinggalkan ajaran batilmu dan mari bersatu dalam ajaran Nabi yang benar, dst. walhamdulillah.

  Mereka yang memecah belah Islam adalah mereka yang mendirikan sekte sekte, kelompok kelompok, partai partai, yang satu dengan yang lain berbeda tafsir terhadap ajaran Islam. Yang satu dengan yang lain memiliki amir sendiri sendiri, yang satu dengan yang lain memiliki anggota sendiri sendiri. Memiliki metode da’wah yang khas dan berbeda beda.
  Inilah contoh perpecahan itu, HT pecah menjadi HTI dan HDI, meskipun sama sama menginginkan khilafah, namun inilah perpecahan itu, meskipun keinginan untuk bersatu dalam khilafah ada namun tetap saja ini sebuah perpecahan, dan inilah hakikat perpecahan yang perlu kita hindari.

  Wahai kaum muslimin yang tercinta,
  Kembalilah kepada Islam, tinggalkanlah kelompok kelompok itu, ingatlah hadits Nabi :

  Nabi berkata (pada Hudzaifah), “Berpeganglah pada jamaah kaum Muslim dan imam mereka!”
  Aku (Hudzaifah) bertanya, “Jika mereka tidak memiliki jamaah dan imam ?”
  Beliau menjawab, “Jauhilah semua kelompok-kelompok sekalipun engkau harus menggigit akar pohon hingga kematian menghampirimu, sedangkan engkau tetap dalam keadaan seperti itu.”
  (HSR al-Bukhari dan Muslim).

 145. Mas, Mengapa Nabi Adam dapat dikeluarkan dari Surga? karena mulut manisnya Iblis. dia bersumpah mengatasnamakan Allah wahai Adam demi Allah kalau kamu tidak makan buah khuldi itu kamu tidak akan kekal selama-lamanya di Neraka. karena mengatasnamakan Allah lalu Nabi Adam beserta isterinya Hawa memakan buah khuldi itu. Apa akhirnya? apakah kemudian nabi Adam beserta Hawa kekal di Surga?
  akhirnya dia harus di diusir dari Surga oleh Allah.
  Lalu apa hikma kita petik dari itu?
  kita jangan terlalu percaya begitu saja pada seseorang yang mengajak pada kebenaran dalam tanda kutip.
  Apalagi seseorang itu tidak mau sebut nama? darimana dia, alamatnya dimana? dll
  Dan kita tahu bersama saat ini intelejen AS beserta sahabatnya sementara mencarikan cara untuk menghambat perjuangan Islam yang sungguh-sungguh berjuang tegaknya Syariat Islam dimuka bumi menjadi rahmat pada seluruh manusia.
  Tulisan2 seperti anda sadar atau tidak sadar akan memberikan stigma buruk pada pejuang Islam oleh masyarakat. namun kata Allah dalam Firmannya Allah tidak akan pernah memberikan kemenangan pada orang kafir atas Islam.
  Dan ingat kebenaran cepat atau lambat akan nampak. Walaupun ada kelompok Islam mengatasnamakan pejuang Islam lalu menyerang kelompok lain dikarenakan berbeda metode. dan itu dimaklumi.
  karena orang yang berjuang hal fitri jika selalu mendapat cobaan baik secara internal maupun non Islam.

  dari ungkapan Mas Sitompul tadi dugaan saya kuat berarti yang punya blog ini bukan mantan HT. jika dia mantan minimal dia memahami arah perjuangan HT. kalau begitu apa dong????????
  Hanya Allah SWT yang tahu.
  Sadarkah anda setiap apa yang kita buat senantiasa dilihat, dicatat oleh Allah. dan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah nanti.

 146. jika mas gentel ke kantor Jubir saja, atau ke Maktab HTI terdekat. artinya supaya mas menyampaikan itu langsung di respon bukan semacam cara intelejen. Kan kasihan kata yang bermaksud “baik” diterjemahkan buruk.

 147. msitompul2008

  udin said:
  dari ungkapan Mas Sitompul tadi dugaan saya kuat berarti yang punya blog ini bukan mantan HT. jika dia mantan minimal dia memahami arah perjuangan HT. kalau begitu apa dong????????
  Hanya Allah SWT yang tahu.
  Sadarkah anda setiap apa yang kita buat senantiasa dilihat, dicatat oleh Allah. dan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah nanti.

  komen:
  ha! ungkapan yang mana dari saya yang bisa dimaknai bahwa yang punya blog ini manta or bukan mantan ht (kok perasaan ndak ada ya yang seperti itu). aneh…din, udin….jangan suka ngarang begitu ah..entahlah apakah di memang di hti itu kadernya dididik untuk paranoid begini ya???

 148. mungkin berpijak pd hal yg salah dalam menginterpretasikan Alquran dan sunnah saya mengambil 1 kesimpulan : Hizbut tharir akan menemui 1 dari 3 ini ; 1. akan hancul dari dalam tubuhnya sendiri dan melebur dgn gerakan lain untuk menyelamat kan organisasi , 2. para pemimpin nya pada keluar dari HT sendiri dan labilnya di tingkat grassroot dan akhirnya tercerai berai 3. para pendukung,kader dan simpatisan akan memilih gerakan Islam lain dan terjadi Vacum

 149. itukan pendapat Hafiz dan dan intelejen AS beserta kroninya.

 150. alumnirohissmanjas

  tuk udin:

  “itukan pendapat Hafiz dan dan intelejen AS beserta kroninya”

  lha buktinya pendahulu HT begitu,dari syaik omar bakri,albaghdady,alkhathtat,o.solihin dall mereka keluar dari HT, jangan jauh jauh nuduh AS dan intel

 151. dan tentu perpecahan pasti yang diingikan orang yang tidak suka melihat Islam itu bangkit. Namun pagi pejuang ideologis tidak seperti itu? Silakan berharap, namun itu adalah hal yang Mustahil

 152. bang orang yang futur dari perjuangan itu hal biasa dan wajar. karena Allah lah sang pembolakbalik hati. Namun bagi yang menginginkan perpecahan dapat diduga kuat dia itu agen yang harus diwaspadai

  • lagi bebas nihhhh.....

   to udin saudaraku
   “Namun bagi yang menginginkan perpecahan dapat diduga kuat dia itu agen yang harus diwaspadai”,
   Coment…….. agen minyak tanah kali ( tapi dah di konfersi ke GAS ) paling argumennya cuma gitu gitu aja kalo para HT ni pemahamannya kita tolak, kaya atm aja yg memperjuangkan Islam, bah gak mutu…..kata katanya gitu gitu aja.

 153. @ mas Komaht…gimana kalo thread diskusi ini dipindah dihalaman (posting) baru… biar yang fakir bendwith nggak ngos-ngosan mau bacanya :)

  mungkin beberapa tanggapan dipindah ke halaman baru itu sehingga lebih ringan loadingnya

  sekadar saran aja :D

 154. Assalamu’alaikum, saya kembali!!!!!!!!!!!!!!!!^-^

  pada kangen kah????? alhamdulillah sebagian besar tugas saya telah selesai^-^
  wah ni blog rame banget y, tandanya HT makin berkembang nih, Alhamdulillah^-^
  tapi bingung mana yang harus saya komen dulu, huff

  wah kelihatannya makin panas nih blog, setelah saya juga ikut2an panas gara2 komen pak pengelola yang g mutu^-^

 155. Bebas Juga Ahhh.....

  HT = Khawarij + Mu’tazilah…….kayanya simpel banget tuk kita pahami manhaj mereka nih ( Khilafah…….? cuma 2 Firqoh ini yang mendahulukan Khilafah dari pada yang namanya Tauhid )

  • eh mas..kata mas sastro yg ngirimin artikel di blog ini stelah saya cek/mampir ke situsnya http://www.salafyindonesia.wordpress.com ternyata salafy itu WAHABI / KHAWARIJ lho..silahkan cek aja kalo gak percaya….malahan perpecahan diatara SALAFY/WAHABI itu lebih parah….saling nyesatin…hiiiyyyy nauzubillah…..

   • alumnirohissmanjas

    he..he.. dasar minim ilmu sejarah islam, wahaby tuh istilah yang disematkan kepada gerakan tajdid yang dikawal oleh imam muhammad bin abdul wahhab membersihkan dua tempat suci dari prilaku2 bid’ah seperti minta berkah ditempat kuburan nabi (seperti prilaku islam kejawen disini),takhayul,dan keyakinan-keyakinan yang jauh dari islam, ngga ada yang salah dalam gerakan ini,hanya paranoid dan fitnah dari sisa-sisa ahlu bid’ah dan kufar saja,

    adapun salafy-salafy terkini itumah ngga ada sangkut pautnya sama beliau,orang salafy tuh ngga ada istilah organisasi atau tanzim jadi emang bukan pecah belah satu sama lain emang bukan satu pemahaman,dan pemikiran beliau tuh termasuk rujukan utama ulama-ulama kontemporer,dan sampai sekarang dua masjid suci tuh dipelihara dan dimakmurkan oleh pengikut-pengikut setia beliau,bukan oleh HTI dan lainya itu bukti keridhoan Allah pada amalan imam abdul wahab

 156. lagi bebas nihhhh.....

  alahhhhhh……arie lagi……dah ga sah dengerin tu anak, ngomong aja lepotan…yg bener dia pahami jadi keliru…….

 157. lagi bebas nihhhh.....

  tuk mas mantaht………
  Saya seorang mantan ht yang kini bermadzhab dzahiri, bukan anggota organisasi manapun termasuk salafy.

  Saya menggunakan nick mantan ht insyaAllah justru untuk memperhalus, sebab jika tidak saya tentu pakai nama anti ht atau bekas ht.

  Coment….darimana pula awa nih bermadzhab dzahiri, sejak kapan ya salafi itu organisasi siapa KETUA salafy international atawa KETUA Salafy Indonesia ( Kayanya di sini antm agak ngawur ) afwan ya mas mantaht…..( Koreksi buat Antm ).

 158. Saudaraku yang dirahmati Alloh,

  Wah ternyata salafy bukan organisasi ya ? afwan kalo gitu, tapi ada ta’ashub kelompok gak akh ?
  Kayaknya jawabannya pasti gak ya ?
  baguslah, jazakallah atas koreksinya, untuk para aktifis salafy saya mohon maaf bila ada yang salah, sebab saya memang belum begitu mengenal salafy, kalo HT sih insyaAlloh sudah bertahun tahun saya teliti, afwan ya, barokallohufikum

 159. asw…mas mantan ht yang dirahmati Allah…

  mau tanya dunx..skarang apa yang harus kita lakukan…

  berusaha mendirikan khilafah tegak tidak dengan jalan kekerasan dalam dakwahnya & mengharap ridho-Nya, berdoa kepada Allah agar khilafah berdiri ATAU berdiam diri duduk berpangku tangan (karena kalau berusaha mendirikan khilafah trus khilfah berdiri nanti akan PERANG / BERANTEM sama imam mahdi dan akan terjadi perpecahan antara imam mahdi dan khilafah bentukan harokah….??…

  mana yang harus dipilih mas..?????????……

  trus kalo khilafah udah berdiri, bagaimana dengan hadis2 dibawah ini…

  Siapa saja yang menghampiri kalian, sementara urusan kalian semuanya berada di tangan seseorang (yakni Khalifah), lalu ia hendak memutuskan tali ikatan kalian atau ingin memecah-belah kesatuan jama’ah kalian maka bunuhlah dia
  (HR. Muslim)

  Jika dibaiat dua orang khalifah, maka bunuhlah yang terkhir diantara keduanya
  (HR. Muslim)

  Siapa saja yang telah membaiat seorang imam, lalu ia memberikan tangan dan buah hatinya (baca : kesetiaannya), maka hendaklah ia menaatinya semaksimal mungkin, kemudian, jika ada orang lain yang hendak merebut kepemimpinannya, hendaklah mereka membunuhnya….
  (HR. Muslim)

  mana yang harus dibunuh…yang kedua atau yang pertama….

  bwt nambah ilmu saya…mas :)..

  jazakallah khair sbelumnya…

 160. pengelolakomaht

  Saudaraku asna yang baik,

  Pertanyaan anda sudah pernah anda tanyakan dan sudah langsung saya jawab di bagian tulisan :

  KENAPA ALLOH MENCABUT KHILAFAH ISLAM TERDAHULU

  Lihat komentar saya
  pada 3 Mei 2009 jam 12:52

  dan dilanjutkan komentar saya
  pada 10 Mei 2009 jam 15:00

  Silahkan dilihat kembali.

  Barokallohufikum

 161. maaf mas anda belum menjawab pertanyaan saya yang ini :

  berusaha mendirikan khilafah tegak tidak dengan jalan kekerasan dalam dakwahnya & mengharap ridho-Nya, berdoa kepada Allah agar khilafah berdiri ATAU berdiam diri duduk berpangku tangan (karena kalau berusaha mendirikan khilafah trus khilfah berdiri nanti akan PERANG / BERANTEM sama imam mahdi dan akan terjadi perpecahan antara imam mahdi dan khilafah bentukan harokah….??…

  pertanyaan saya hanya

  BERUSAHA ATAU DUDUK BERPANGKU TANGAN NUNGGU IMAM MAHDI DATENG..??…

  MOHON DIJAWAB MAS…??..

  afwan

 162. msitompul2008

  Asna..asna..(mode: gw, kehabisan kata-kata deh)…

 163. maaf mas anda belum menjawab pertanyaan saya yang ini :

  berusaha mendirikan khilafah tegak tidak dengan jalan kekerasan dalam dakwahnya & mengharap ridho-Nya, berdoa kepada Allah agar khilafah berdiri ATAU berdiam diri duduk berpangku tangan (karena kalau berusaha mendirikan khilafah trus khilfah berdiri nanti akan PERANG / BERANTEM sama imam mahdi dan akan terjadi perpecahan antara imam mahdi dan khilafah bentukan harokah….??…

  pertanyaan saya hanya

  BERUSAHA ATAU DUDUK BERPANGKU TANGAN NUNGGU IMAM MAHDI DATENG..??…

  MOHON DIJAWAB MAS…??..

  afwan

  ===

  Mbak pertanyaan ini sudah berulang-ulang ditanyakan

 164. alumnirohissmanjas

  tuk asna:

  bolak-balik terus,maksa banget sih tuk ikut HT

 165. #

  maaf mas anda belum menjawab pertanyaan saya yang ini :

  berusaha mendirikan khilafah tegak tidak dengan jalan kekerasan dalam dakwahnya & mengharap ridho-Nya, berdoa kepada Allah agar khilafah berdiri ATAU berdiam diri duduk berpangku tangan (karena kalau berusaha mendirikan khilafah trus khilfah berdiri nanti akan PERANG / BERANTEM sama imam mahdi dan akan terjadi perpecahan antara imam mahdi dan khilafah bentukan harokah….??…

  pertanyaan saya hanya

  BERUSAHA ATAU DUDUK BERPANGKU TANGAN NUNGGU IMAM MAHDI DATENG..??…

  MOHON DIJAWAB MAS…??..

  afwan

  ===
  saya masih belum jelas jawabannya mas….

  berusaha atau berdiam diri….??…

  CUMA ITU SAYA YG SAYA MAU TANYAKAN….SIMPEL KHAN JAWABANNYA…

  BERUSAHA ATAU BERDIAM DIRI…??…

  • Anda bertanya dan menawarkan opsi jawaban, tapi opsi yang anda tawarkan kurang.. ya ga perlu dijawab, percuma kalo dipilih salah satu nanti saudara Asna akan menggiring pada opini yang dimaukan oleh saudara Asna sendiri.. jadi itu bukan pertanyaan tapi jebakan.

   Kalo dijawab berusaha, yang anda maksudkan kan “berusaha mendirikan Khilafah dengan cara HT” selain dari itu : Dakwah Tauhid, Berahlakul Karimah, Pendidikan, Ekonomi dan lain-lain yang lebih urgent akan anda kategorikan “berdiam diri/Tidak bernilai tanpa Khilafah.”

   Jangan menjahili diri sendiri Ah saudara Asna, anda sepertinya sangat gelisah.

 166. afwan saudaraku mas fey yg dirahmati Allah…saya hanya pengen bertanya 2 pilihan kepada mas mantanht….simpel saja kok….coz beliau belum menjawab pertanyaan saya tapi hanya menjelaskan tentang Al-mahdi yg dibaiat di haramain…tapi kalo menjawab 2 pertanyaan ini beliau belum menjawab…??…

  apa yang harus qta lakukan…berusaha mendirikan khilafah tegak tidak dengan jalan kekerasan dalam dakwahnya & mengharap ridho-Nya, berdoa kepada Allah agar khilafah berdiri ATAU berdiam diri duduk berpangku tangan (karena kalau berusaha mendirikan khilafah trus khilfah berdiri nanti akan PERANG DUNIA KETIGA/ PERANG / BERANTEM sama imam mahdi dan akan terjadi perpecahan antara imam mahdi dan khilafah bentukan harokah….??…

  pertanyaan saya hanya….

  BERUSAHA ATAU DUDUK BERPANGKU TANGAN NUNGGU IMAM MAHDI DATENG..??…

  simpel bukan…???….

  mas mantan ht Syukron….

  • alumnirohissmanjas

   -berusaha mendirikan khilafah tegak tidak dengan jalan kekerasan= HT BANGEET…= BUL****…..

   – berdiam diri duduk berpangku tangan= MURJI’AH BANGET ini mah

   apa ngga ada opsi representatif dari kalangan ahlu sunnah?,itu pikirannya asna aja,he..he..

   ====
   untuk yang komentar… mohon gunakan bahasa yang baik dan sopan … mudahan-mudahan bahasa yang baik adalah cermin akhlak islami anda

   • berusaha mendirikan khilafah tegak tidak dengan jalan kekerasan= HT BANGEET…= BU****…..

    EMANG BAWA PISTOL YA OM…

   • alumnirohissmanjas

    maaf yah mas komaht, habis nih orang bolak-balik trus muter2,subjektif lagi

 167. Saudaraku Asna yang dikasihi Alloh,

  Inti dari pertanyaan anda adalah,

  Apa yang harus kita lakukan saat ini ?

  Kemudian anda memberikan opsi jawaban :

  A. berusaha mendirikan khilafah

  B. berdiam diri duduk berpangku tangan

  Dengan demikian anda sendiri membatasi opsi da’wah anda pada dua hal ini,
  Padahal Nabi sendiri tidak pernah menyatakan dua opsi seperti ini dalam da’wah beliau,
  Pertanyaan anda adalah haq namun opsi jawaban yang anda tentukan adalah muhdats.

  Jawaban saya sudah jelas, bahwa untuk saat ini tidak kedua-duanya, Namun opsi ketiga.
  Yaitu mengajarkan kembali syariat Islam kepada Ummat Islam sendiri.

  Yang pokok dan yang sederhana saja,
  Rukun Islam ada lima dan itu belum dipahami dan belum di amalkan ummat Islam sendiri khususnya di negeri kita sendiri.
  Kenapa kita mendahulukan khilafah dari rukun Islam.
  Bahkan rukun Islam yang pertama yaitu Tauhid masih banyak ummat Islam Indonesia yang carut marut, seprti saya nyatakan sebelumnya bahwa ribuan pelanggan ponari, pelanggan ketik reg spasi ramal, dsb semuanya mayoritas muslim. Dan mereka dekat dengan kita, bahkan mungkin tetangga kita, teman sekolah, teman kuliah, teman kerja, yang sehari hari bersama kita. Jumlah mereka ribuan, bahkan jutaan.
  Dan mengajarkan pemahaman dan pengamalan tauhid dan rukun Islam termasuk dalam kategori berdiam diri menurut anda ? wallahul musta’an

  Mengenai crash antara khilafah dan imam Mahdi saya berani nyatakan itu tidak mungkin terjadi, karena khilafah ala manhaj nubuwwah di akhir zaman menurut Nabi hanya akan didirikan oleh imam mahdi,

  namun sekedar untuk memudahkan, silahkan jawab pertanyaan saya berikut.

  Bagaimana jika nanti HT berhasil mendirikan negara di Inggris kemudian penguasa penguasa muslim (termasuk Indonesia) tidak mau gabung sehingga terjadi perang ?
  Anda membela siapa ?

  Semoga Alloh memudahkan kita semua.

 168. Alhamdulillah…syukron bgt atas jawaban anda mas mantan..saya lega, seneng dech bisa diskusi sama mas mantan  jadi nambah ilmu saya yang masih kurang dalam pemahaman keislaman…

  Mas mantan yang dirahmati Allah…apakah khilafah itu merupakan bagian yang terpisahkan dari rukun islam, apakah syahadat/tauhid itu hanya cukup sekedar diucapkan…??…, Bukannya membatasi tapi saya hanya bertanya kepada anda, karena anda bilang Khilafah Bentukan bakal PERANG/RIBUT/SALING BUNUH/BERANTEM sama imam mahdi….berarti anda tidak ada usaha untuk memperjuangkan Khilafah itu dunk…jadi kesimpulan saya adalah Anda hanya diam Menunggu…silahkan saja anda nunggu,kalaupun anda berdakwah tapi tidak dakwah aqidah dan khilafah karena anda takut kalo anda berusaha mendirikan khilafah kalo anda berhasil mendirikan khilafah, nanti khilafah bentukan anda akan PERANG/BERANTEM sama imam mahdi…..banyak kaum muslimin Palestina DIBANTAI sama YAHUDI LAKNATULLAH … bilang aja sama saudara kita yang di Palestina itu…SABAR SAUDARAKU, KITA TUNGGU AJA IMAM MAHDI TURUN KEBUMI…..

  Gak bakalan…??..Lho…katanya khilafah bakal berantem sama imam mahdi dengan khilafah bentukan HT….hehehe

  ibarat saya pengen dapat pekerjaan/jodoh…dan Allah udah nentuin Rizki/Jodoh setiap manusia…apakah qta harus diam (Emang Duit/jodoh dateng dari langit)…..??..tentu tidak…saya harus berusaha, berdoa,beristiqomah, bertawakal kepada Allah agar mendapatkan pekerjaan/jodoh itu…dan kalo saya udah dapet jodoh itu apakah nanti jodoh yang saya dapat dari usaha saya itu akan BERANTEM, RIBUT, PERANG sama jodoh yang udah Allah sediakan bwt saya itu..jadi bingung dech..!!…hehehe
  Astagfirullah….

  Yg saya tahu imam ahmad pernah meriwayatkan bahwa ” Constantinopel akan dibebaskan ditangan SEORANG LAKI-LAKI, maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang membebaskannya, dan sebaik-baik tentara adalah tentaranya (HR. AHMAD)

  Setelah Rasulullah mengabarkan tntang pembebasan Constantinopel lantas para Khulafurasyidin tidak berdiam diri tapi BERUSAHA untuk membebaskan kota tersebut, terbukti udah 11 kali serangan ternyata gagal membebaskan kota tersebut dan kaum muslimin selalu dipukul mundur..lalu kemudian Sultan Muhamad Al-Fatih berhasil membebaskan kota tersebut dengan USAHA, DOA, KEGIGIHAN DAN KETAKWAAN BELIAU KEPADA ALLAH kemudian Allah SWT memberikan KASIH SAYANGNYA dengan dimenangkannya pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Sultan Muhamad Al-Fatih hanya dalam tempo satu malam…..

  Mas mantan yang dirahmati Allah…dalam hadis itu tidak disebutkan ”Constantinopel akan dibebaskan ditangan Sultan Muhamad Al-Fatih…tapi dalam hadis itu disebutkan ”Ditangan Seorang laki-laki”….siapakah laki-laki itu……??….

  Apakah para khlafurasyidin berdiam diri….tentu tidak, mereka BERUSAHA supaya menjadi bagian yang disebutkan dalam bisyarah Rasulullah itu…..

  Kalo gitu udah aja diem…”jangan bebaskan kota konstantiniopel itu, tar juga ada seorang laki-laki yg membebaskannya…takut kalo kita membebaskan kota konstantinopel itu, Kita bakalan RIBUT/PERANG lagi sama SEORANG LAKI-LAKI yang disebutkan dalam bisyarah Rasulullah itu tar laki-laki itu bilang ”HEH KENAPA KAMU BEBASIN KOTA KONSTANTINOPEL ITU, ITU KHAN JATAH SAYA, KAMU MAU BERANTEM SAMA SAYA”..kira-kira begitu kali ya..

  Betul…Anda bilang kesyirikan2 meraja rela, Indonesia Carut marut, ketik reg spasi ramal, Dukun Ponari..setahu saya keadaan sistem di negeri ini kacau..karena negeri ini menerapkan sistem kapitalisme yang menguntungkan para pemilik modal…sistem kapitalisme yang masih mencengkram negeri ini….masuk akal menurut saya apa yang diserukan oleh HT..yaitu solusi problematika umat adalah kembali kepada Syariah dan khilafah…

  Kalo diterapkan syariah secara menyeluruh berati kesyirikan2 yang menguntungkan segolongan pihak bisa diblok/dibasmi….karena disamping menyesatkan ummat kapitalisme juga menjadikan negeri ini Miskin…disini peran negara pun ada….
  Qt dakwah kepada mereka/tetangga kita/saudara kita yg masih belum tahu/melakukan kesyirikan, ya kita kasih tahu dengan cara yang baik tentunya…..

  Mengenai negara yang baru terbentuk di Inggris misalnya…justru setahu saya mas mantan, disetiap negeri terus digencarkan dakwah khilafah, berusaha ditengah-tengah umat dakwah tentang Khilafah, melalui kesadaran umat tentunya tidak dengan kekerasan……

  Saya percaya ucapan Rasulullah, bagaimana dgn hadis dibawah ini :

  Siapa saja yang menghampiri kalian, sementara urusan kalian semuanya berada di tangan seseorang (yakni Khalifah), lalu ia hendak memutuskan tali ikatan kalian atau ingin memecah-belah kesatuan jama’ah kalian maka bunuhlah dia
  (HR. Muslim)
  Jika dibaiat dua orang khalifah, maka bunuhlah yang terkhir diantara keduanya
  (HR. Muslim)
  Siapa saja yang telah membaiat seorang imam, lalu ia memberikan tangan dan buah hatinya (baca : kesetiaannya), maka hendaklah ia menaatinya semaksimal mungkin, kemudian, jika ada orang lain yang hendak merebut kepemimpinannya, hendaklah mereka membunuhnya….
  (HR. Muslim)

  tentu Rasulullah TIDAK INGIN kaum muslimin itu terpecah belah….

  Kalo imam mahdi Rahasia Allah, dateng Cepat itu lebih baik, Alhamdulillah…
  Tapi kita juga harus berusaha dan dengan kekuatan doa, Insha Allah semuanya bisa terwujud, Allah berkuasa atas segalanya….

  Mohon maaf kalo ada kesalahan…

  mas mantan kereeen….

  :)

  Syukron…

  • msitompul2008

   asna,

   aku kok ra mudheng blas ya yang kamu maksudkan di atas….? kayaknya logika berfikir kamu benar-benar mengkhawatirkan deh. dibaca lagi deh semua artikel mas pengelola ini dari awal biar agak naymbung githu he..he…

 169. msitompul2008

  sepertinya yang cocok dan cukup kabel dari kalangan kader-kaderan hti untuk diskusi di sini cuma den mas titok sumarsono ups titok priastomo wae dink…dah sekarang tugasnya asna adalah membujuk den mas titok agar lebih aktif disini…

 170. Haduh.. mbak asna ini kok ngalor ngidul ya… ngebahas nya?

  hmmm….

  menurut tulisan dari Machfudz Maghfur a.k.a Hafidz Abdurrahman… (lupa di Al Waie kalo gak salah)…. orang yang tidak memperjuangkan Khilafah… termasuk Bid’ah dan berdosa.. itu saja… jadi gak ada kaitannya dengan Iman! – yang menyebabkan orang kafir atau tidak!

 171. Izin kan saya menulis lagi komen di situs ini,, sebelumnya Saya bukan agen AS seperti yg dituduhkan mas Udin, tetapi untuk gerakan2 Islam banyak yg saya ketahui

  Mengenai khilafah ala minhaj an nubuwah akan ada lagi, tp siapa yg akan mendirikannya yaitu Al Mahdi,ini ketetapan yg diyakini pr ahlus sunah, jd jelas sekali bukan HT yg mendirikan , apalagi sesuai dengan prediksi saya sebelumnya bahwa HT akan hancur dr dalam maupun dr luar-ini dibuktikan dgn fakta2 yg ada- mengapa saya berani mengatakan begitu alasannya InsyaAllah akan saya jelaskan 1per1 , tp intinya mereka ‘bermasalah’ dalam memahami dasar agama dan itu jg mengapa khilafah yg dicanangkan mereka belum jg terwujud.
  saya bukan melemahkan semangat syabab2 di HT. jd apa yg perlu dilakukan umat muslim sekarang ini adlah pertama2 : memperbaiki aqidah dan pijakan hidupnya , agar Islam menjadi bagian yg tak terpisahkan dgn jiwa dan raganya meyakini bahwa Islam adalah aturan yg total dan Kaffah seperti kain yg di celup ke air tak bisa lepas , disaat itu pula konsisten, Istiqamah membangun Islam yg total dalam bermasyarakat bernegara hingga mendunia dan terus amar ma’ruf nahi mungkar bersiap untuk jihad dan berjihad menyongsong era Kejayaan Islam di akhir jaman

  apa yg perlu disiapkan : ilmu ( aqidah yg benar, syariat, Thariqat(jalan) yg banar), persiapan mental, persiapan fisik termasuk strategi ekonomi dan politik,

  jadi ikhtiar,usaha diperlukan walaupun itu tidak bisa diedentikkan dengan thariqat (jalan)nya HT

  mohon maaf jika ada salah

  wallahualam

 172. hmcahyo dan msitompul, saya rasa jelas sekali yang dmaksudkan asna di atas, intinya qta harus berusaha menegakkan khilafah!
  kalau anda masih g mudeng juga, tolong belajar lagi bahasa Indonesia^-^
  justru menkhawatirkan kalau apa yang sudah jelas tertulis di situ tidak antum pikirkan dalam2, sehingga membuat antum jauh dari kebenaran
  tolong dipikirkan baik2, bersama qta berusaha selalu menjadi manusia yang lebih baik tiap harinya
  dan saya berharap semua nantinya bisa kembali bersatu dalam khilafah, baik itu didirikan oleh HT maupun yang lain, demi Allah, saya akan ikhlas membai’at khalifah dari golongan apapun jika memang khilafah telah terbentuk, Allahu Akbar!
  wallahu’alam bis shawab

  • msitompul2008

   mas arie yang pintar,

   intinya, tanggapan asna terhadap mas pengelola ini bukanlah hanya terbatas pada kesimpulan kita harus mendirikan khalifah. Terlalu banyak bunga-bunga yang ditulis asna sehingga ga nyambung dengan yang dimaksud dan dibahas mas pengelola ini. Ini yang bikin malas mengomentarinya.

   saya pernah denger di afganistan sudah pernah didirikan khilafah. anda sudah baiat belum?

   terakhir, selamat datang dan bersua kembali hehehe…bujuk titok biar lebih aktif disini donk!!!

 173. @ arie… cobalah anda juga terbuka dan jujur menilai dan mengkaji pendapat lain yang berbeda dengan kelompok anda… (misal pendapat Hafiz di atas) ..agar kebenaran juga menyertai anda… bukankah begitu… ?

  • msitompul2008

   setuju mas cahyo. kayaknya sampai saat ini pendapat saya relatif idem dengan pendapat mas hafiz di atas deh…(bukan karena nyontoh-nyontoh lho he3x)..

 174. pengelolakomaht

  Saudaraku yang diberkahi Alloh,

  Pertama saya ingatkan kepada antum semua sabda Nabi kita yang mulia :

  Dari Abu Said Al Khudri bahwasanya Rasulullah bersabda:
  “Allah memasukkan penghuni Sorga ke Sorga, Dia memasukkan orang yang di kehendakiNya dengan rahmatnya dan memasukkan penghuni Neraka ke Neraka, kemudian Dia berfirman : “Lihatlah orang yang kamu sekalian dapati di dalam hatinya iman seberat biji sawi, maka keluarkanlah ia”. Kemudian mereka dikeluarkan dari neraka seperti arang, mereka telah terbakar maka mereka dilemparkan di sungai kehidupan, lalu mereka tumbuh di dalamnya, sebagaimana biji-bijian itu tumbuh di tanah yang dibawa banjir, tidaklah kamu melihatnya, bagaimana ia tumbuh dengan kuning emas”.
  (HR Muslim).

  Jadi seorang muslim meskipun imannya hanya sebiji sawi maka ia masuk surga biidznillah.

  Tidak ada satupun ayat atau hadits yang mengatakan bahwa siapa mendirikan khilafah maka ialah masuk surga.

  Jika saudara asna mengatakan bahwa khilafah adalah bagian dari tauhid maka saya katakan bahwa sholat, zakat, puasa, dan haji (rukun Islam) lebih berhak masuk ke dalam bagian Tauhid Islam.

  Khilafah adalah bagian dari syariat Islam namun tentunya saudara asna harus membedakan khilafah yang seperti apa yang bagian dari syariat Islam itu.
  Yaitu khilafah ala manhaj nubuwwah yang pada prakteknya adalah khulafaur rasyidin.
  Sistem khilafah yang diusung saudara saudara HTI sayangnya berbeda dalam beberapa hal dengan sistem khilafah khulafaur rasyidin.

  Dalam da’wah Islam kita tidak menolak syariat khilafah dan kita pun wajib menyampaikan risalah itu kepada masyarakat, namun setelah tahapan da’wah lainnya terpenuhi.

  Ketika anda bertemu dan berbicara dengan seorang muslim anda tidak boleh langsung mengarahkan pembicaraan pada penegakan syariat islam melalui khilafah,
  namun anda harus menanyakan perihal tauhidnya dahulu, perihal sholatnya, perihal, zakatnya, perihal puasanya, hajinya. Apakah ada yang ia masih belum mengerti dari syariat syariat itu.
  Baru setelah ia paham semua syariat itu bolehlah anda mengajaknya mengubah negara ini menjadi negara yang syar’i.

  Namun apa yang terjadi dengan para aktifis HTI ?
  Dimana mana selalu mengutamakan menyerukan penegakan syariat melalui khilafah Islam, hal ini meloncati tahapan da’wah syariat yang mulia.
  Dan apapun yang menyelisihi cara da’wah Nabi maka ia tidak akan menemukan keberhasilan yang hakiki. Wallahul musta’an

 175. apakah menurut anda hizbut-tahrir tidak mendakwahkan aqidah? qta juga mendakwahkan aqidah pada masyarakat, karena itu dakwah aqidah harus tetap berjalan bersama dengan dakwah pada syari’ah, karena pelaksanaan syariah merupakan konsekuensi logis dari aqidah, benar kan?

  apakah ketika turun ayat mengenai khomer tidak ada orang munafik d madinah? kenapa ayat itu turun sementara ada aqidah yang belum lurus?

  @hmcahyo
  y, bersama2 qta selalu berusaha mencari kebenaran

 176. @msitompul
  nah masalahnya benarkah d afganistan itu khilafah? sudah antum pelajari belum bagaimana khilafah itu sendiri? sudahkah anda sering masuk ke situs http://www.hizbut-tahrir.or.id? saya yakin jika antum ikhlas membandingkan pendapat dengan kelompok manapun tidak jadi masalah kan?^-^

  • msitompul2008

   Sudah. sering banget malah. tapi bukan pencerahan yang saya peroleh, malah kekesalan yang semakin bertumpuk..sya tipikal orang yang lebih percaya fakta di lapangan mas Arie…

   • ada apa dengan fakta di lapangan? fakta di lapangan kan banyak sekali mas? mungkin yang antum lihat baru sebagian kecil saja.

    oh y, kenapa anda kesal? apa karena penjelasan di situs tanpa dalil? saya rasa juga tidak kan?^-^

 177. Saudaraku Arie yang diberkahi Alloh,

  Bagaimana seseorang hendak mendakwahkan aqidah jika aqidahnya sendiri masih belum tentu benar ?

  Apakah kitab-kitab mutabanat HT ada yang menyebutkan bahwa pertanyaan munkar nakir dalam kubur itu qath’i dan wajib diimani dan siapa yang tidak mengimaninya maka ia kufur ?

  (pertanyaan munkar nakir dalam kubur adalah aqidah yang berasal dari hadits ahad shohih).

  itu hanya contoh sederhana.

  Namun pada prakteknya seperti telah saya sebutkan bahwa problematika ummat yang terbesar menurut HT adalah tidak adanya khilafah,

  Padahal problematika yang jauh lebih besar yang melanda ummat Islam saat ini adalah penyimpangan tauhid, kebodohan dan kelalaian atas rukun Islam, serta kerosakan akhlaq.

  Jika pemahaman atas problematika ummat saja sudah berbeda, maka cara da’wah pun akan beda, sehingga dari sini bisa anda simpulkan sendiri apakah HT lebih menda’wahkan aqidah atau lebih menda’wahkan khilafah, silahkan direnungi sendiri saudaraku, semoga Alloh memudahkan.

 178. pertama saya jawab dulu :
  mengenai pertanyaan munkar dan Nakir saya percaya akan ada pertanyaan itu, namun saya tidak berpendapat orang yang tidak meyakininya merupakan orang melenceng aqidahnya

  mengenai penjelasan khabar ahad, begini saja mas, mohon maaf saya agak bingung menyusun kata2 kalau penjelasannya panjang

  tolong kunjungi blognya akh titok (sepertinya^-^) :khabar-ahad.blogspot.com

  mengenai problematika umat, sekarang begini, kalau ada orang yang murtad, tidak sholat, akhlaqnya rusak. apa langkah yang antum lakukan? hanya berdakwah kan? berbeda dengan ketika negara yang menjaga, yang murtad akan dihukum, yang tidak shalat juga akan dihukum, sehingga lebih terjaga kan? justru tanpa adanya khilafah orang murtad, syirik, tidak sholat, berzina malah dibiarkan, begitu kan saudaraku?^-^

  • BUKANcatatanpinggirhati

   -setahu saya titok tuh alumni UGM bukan berasal dari kampus yg khusus kompetensinya membidangi ilmu hadis atau syariah,antum nyuruh mas KOMAHT belajar dari beliau,sama aja nyuruh mahasiswa belajar keanak TK

   -yang nolak tuh syariat orang islam juga,itulah makanya kenapa pembinaan aqidah umat lebih didahulukan dibanding penegakkan daulah,karena yg menghendaki syariat atau tidaknya itu adalah umat, dan kita adalah bagian dari umat,hak dan kewajiban kita sama,samakan dulu persepsi ente sama umat,kalo umat dah setuju baru tuh ente serukan syariat,pembinaan aqidah lah yng membuat kita dan umat memiliki persepsi yg sama tentang syariat

  • duh… kok susah ngomong sama orang yang sudah ta’ashub terhadap pemahaman tertentu….

   tolong deh tunjukin dimana pas era makkah nabi berdakwah minta kekuasaan?

 179. oh y, satu pertanyaan lagi, boleh tahu jama’ah mana yang menurut antum paling mendakwahkan aqidah? saya mau belajar juga

  • BUKANcatatanpinggirhati

   baca tuh buku memurnikan laa ilaaha illaLlah karanganya imam muhammad bin abdul wahhab dan buku kitab at-thohawiyah,atau karanganya ibn taymiyah dan ibnul qoyyim al jauziyah

  • ini lagi… emang harus terikat dengan jamaah tertentu untuk memahami aqidah… duh-duh… mbok ya jangan begitu :(

 180. Saudaraku arie yang baik,

  Jadi anda menyatakan bahwa mereka yang tidak percaya dengan adanya pertanyaan munkar nakir itu tidak menyimpang ? innalillahi wa inna ilaihi rojiun.

  Lantas bagaimana dengan syaikhukum taqiyyuddin yang dalam kitabnya Nidzamul Islam mengatakan haram mengimaninya yang berarti saya dan anda yang mengimani pertanyaan munkar nakir justru telah berdosa ? innalillahi wa inna ilaihi rojiun.

  Jadi anda juga mengatakan bahwa berda’wah saja kepada kaum muslimin yang menyimpang aqidahnya itu kurang efektif ? innalillahi wa inna ilaihi rojiun.

  Itulah cara yang ditempuh Nabi kita selama bertahun tahun saudaraku, tanpa kekuasaan beliau da’wahkan tauhid, beliau da’wahkan akhlaqul karimah, dan anda katakan kurang efektif ? innalillahi wa inna ilaihi rojiun.

 181. Salam
  Btw, nie kok lom update lagi.

 182. msitompul2008

  arie // 22 Mei 2009 pada 23:46

  ada apa dengan fakta di lapangan? fakta di lapangan kan banyak sekali mas? mungkin yang antum lihat baru sebagian kecil saja.

  oh y, kenapa anda kesal? apa karena penjelasan di situs tanpa dalil? saya rasa juga tidak kan?^-^

  komen:
  betul, mungkin sangat banyak, dan tak mungkin toh saya kudu “mengkaji” semua fakta lapangan tsb? yang jelas, apa yang saya lihat, dan denger dari teman yang menurut saya bisa dipercaya merupakan kesimpulan saya sementara ini.

  kesel, karena kebanyakan kader hti tuh bicara melampui kapasitas yang dimilikinya. bukan masalah tanpa dalil, tapi sering dalil yang dipakai dilihat hanya secara partial (dan kadang ga nyambung) dengan tujuan yang ingin disampaikannya. oke!!

 183. Assalamu’alaikum ikhwah semua.
  Sebagai seorang muslim kita merupakan saudara. Jangan sampai kita terpecah belah!
  1. Luruskan niat kita!
  2. Menasihati saudara sesama muslim adalah kewajiban kita. Namun perlu di ingat, jangan sampai kita menyatakan saudara kita sesat/kafir karena mereka (yang dinasehati) tak menerima nasehat kita selama mereka masih beraqidah dengan benar, karena mereka juga mempunyai dalil yang kuat.
  3. Bagi yang dinasehati, ak perlu marah. Jika antum mempunyai argumen (dengan dalil syar’i tentunya) silahkan kemukakan dengan lemah lemut dan dengan niat mencarikebenaran.
  4. Jika antum semua (penasehat maupun yang dinasehati) masih tetap dengan keyakinan masing-masing, maka jangan samapi ukhuwah diantara kita, seama muslim, menjadi pecah.
  5. INGAT!!! Perbedaan itu wajar, selama sama-sama demi kemuliaan islam dan selama sesuai dengan syari’at.
  6. Jangan pernah berhenti berjuangan demi kemulian Islam dan Ummat Islam!

  Ya Allah, lihatlah saudara-saudaraku ini! Mereka hamba-hambamu yang mencari keridhaanMu. Hamba memohon kepada-Mu, tunjukanlah kami jalan jalan yang lurus! Kebenaran hanya milik-Mu.

 184. benar mas … tapi coba lihat komen2 dari temen HT di atas… bagaimana menurut anda?

 185. @ Arie
  Jama’ah Anshori Tauhid

 186. @ Arie
  Tinggalin HT insya Allah kau akan selamat

  @ gus pur
  Jama’ah Neo-Khawarij donk

 187. @ gus pur
  Jama’ah Neo-Khawarij donk pecahan dari kelompok MMI kan.

 188. Assalamu’alaykum. Saya ingin bertanya kepada Mantan HT. Apa pendapat HT tentang daulah islam yang didirikan di Afghanistan dan Irak? Syukron

 189. wa’alaikumussalam warahmatulloh wabarokatuh, saudaraku mujahid yang diberkahi Alloh,
  apakah maksud anda thaliban ? setahu saya HT tidak pernah menganggap afghan dan irak sebagai sebagai daulah khilafah Islam.
  Wallahu ta’ala a’lam

 190. alhamdulillah ana sudah mengerti jalan pikiran saudara mantan HT, karena dari beberapa haroqah yg pernah ana ikuti , jalan pemikiran saudara sama dengan salah satu haroqah tsb, yg intinya untuk sekarang bersabar, berdiam diri dan pasrah sambil menunggu al mahdi datang. antum salah menggunakan nama mantan HT karena telah menyakiti salah satu Haroqah tsb, maaf saya bukan anggota HT. bukankah ini yg disebut bibit2 permusuhan dan Tentu Antum tahu Islam tdk mengjarkan itu. berbesar hatilah saudaraku,mungkin atum bisa gunakan nama yg lain.dan saya rasa saudara di HT tidak akan masalah dengan Hal tsb.atau lebih baik antum mengkritisi pemerintah yg sangat jelas menjalankan hukum THOGUT
  ====

  Sayangnya anda belum membaca semua komentar sebelumnya… sehingga mudah menyimpulkan hal seperti itu

 191. bagaimana saudaraku, saran ana, silahkan antum berbeda dengan HT dan biarkan saja mereka berjalan sesuai fiqroh dan thoriqoh mereka,nah..antum suarakan diluar dengan dakwah antum kepda masyarakat bahwa ini konsep khilafah menurut pemahaman antum, rasanya kurang etis kalau menjegal lewat dunia maya spt ini, afwan saudaraku ini ana katakan karena spt inilah yg membuat musuh2 islam tertawa

  • msitompul2008

   compac40 yang kritis,

   klo dikritik ga boleh, tapi klo “ngritik” boleh malah , sangat dianjurkan di hti ya hahaha..

   tuh, liat “saudara” lo sang pemilik titokwordpress. hobbynya “ngritik” mulu (kayak ga ada kerjaan lain aja). emang sih diembel-embeli ilmiah, walupun menurut gw sih rada-rada lebay…

   udah apa yang ada nikmati aja. klo punya pendapat yang lebih kuat dan ilmiyah, bantahlah kritikan-kritikan yang ada disini tentunya dengan cara yang baik….buktikan dong, klo kader-kader hti itu “lebih” dibandingkan yang lain hehehe..

 192. Assalamu’alaikum, untuk saudaraku yang masih bergabung dengan HT : Yg 1. Silahkan kaji Aqidah yang di ajarkan HT terlebih dahulu, apakah mengakui hadis AHAD?, 2. mengapa Tulisan Syekh Taqiyuddin di ubah dari cetakan kecetakan…? yg ke 3. kalau pendapat antum di atas benar antum inginkan, jangan juga mencela perjuangan yang lain dong-dong…

 193. mas tung-tung

  assalamlkm, koma ht emang mantab g’ seperti blog lainnya, di sini kita bisa langsung komentar dan langsung terkirim komentar kita apa adanya, kalau blognya ht/hti berbeda di moderasi dulu baru di tampilin, g’ enak bangeTKAN pada hal kita ingin berdiskusi secara baik… ia kalau di tampilin komentar kita… ini membuktikan KOMA HT memang jujur dalam memberikan nasehat dan pencerahan bagi yang mau baca, sekali lagi g’ kayak blog tukang kritik yang lainnya…. Siipppp untuk koma ht maju terus… ALLAHUAKBAR

 194. T.E.R.S.E.R.A.H

  D.A.S.A.R .K.A.L.I.A.N.S.E.M.U.A.
  Y.A.N.G.S.U.K.A.”M.E.M.B.U.N.U.H”.
  B.R.E.N.G.S.E.E.K.K.K
  G.A.K.B.E.R.M.U.T.U
  O.T.A.K.U.D.A.N.G
  G.A.K.P.U.N.Y.A.O.T.A.K
  M.A.T.I.S.A.J.A.O.T.A.K.D.A.N.H.A.T.I.K.A.L.I.A.N
  T.E.R.U.S.K.A.N
  T.E.R.U.S
  F.U.C.K.Y.O.U
  S.H.I.T
  K.I.S.S.M.Y.A.S.S.S.H

 195. T.E.R.S.E.R.A.H

  D.A.S.A.R .K.A.L.I.A.N.S.E.M.U.A.
  Y.A.N.G.S.U.K.A.”M.E.M.B.U.N.U.H”.
  B.R.E.N.G.S.E.E.K.K.K
  G.A.K.B.E.R.M.U.T.U
  O.T.A.K.U.D.A.N.G
  G.A.K.P.U.N.Y.A.O.T.A.K
  M.A.T.I.S.A.J.A.O.T.A.K.D.A.N.H.A.T.I.K.A.L.I.A.N
  T.E.R.U.S.K.A.N
  T.E.R.U.S
  F.U.C.K.Y.O.U
  S.H.I.T
  K.I.S.S.M.Y.A.S.S.S.H
  S.A.Y.A.B.E.R.H.A.R.A.P.
  D.A.N.T.E.R.T.A.R.I.K.D.E.N.G.A.N.I.S.L.A.M
  D.A.N.B.E.R.H.A.R.A.P.M.E.N.E.M.U.K.AN.K.E.B.E.N.A.R.A.N
  T.A.P.I
  S.A.Y.A.M.E.N.Y.E.S.A.L
  S.A.Y.A.B.E.N.C.I.M.A.S.U.K.H.A.L.A.M.A.N.I.N.I
  S.E.L.A.M.A.N.Y.A
  B.E.N.C.I

  • kayaknya ini orang lama deh,kader HTI yang tipikalnyamirip asna,arie dkk.yah begitulah orang yang sudah dibutakan oleh fanatisme jahiliah,mereka mengutuk nasionalisme tapi tidak untuk ta’ashubiyah HTIisme yang sejatinya saudara kembar nasionalisme,sama-sama bangga dengan golongannya sendiri ngga peduli salah ataupun benar golongannya,inikah kata2 yg didoktrinkan oleh guru spiritua pekanan mereka?menyedihkan…

  • Lho kok menyesal tertarik dengan Islam? jangan gitu ah.. Islam cinta damai .. tidak suka kekerasan kalau tidak sangat terpaksa..

   http://salafiyunpad.wordpress.com/2009/07/18/perhatian-jangan-suka-buang-bom-sembarang-tempat/

  • Saudaraku TERSERAH yang diberkahi Alloh,

   Islam mengajak ummatnya berfikir dan berdiskusi dan hal ini tidak sama dengan agama lain yang hanya menyuruh pasrah semata dengan doktrin tokoh agamanya.

   Seorang muslim yang berilmu tentu akan berdiskusi dengan cara yang baik dan elegan, berbeda dengan seorang awam yang hanya bisa mencela tanpa dalil dan solusi.

   Mari kita berdiskusi secara sehat untuk mencari kebenaran, dan hidayah kembali kepada Allah semata.
   Semoga Allah memudahkan anda.

 196. zul jangan anda memfonis orang seperti itu.
  Zul nulis
  ah begitulah orang yang sudah dibutakan oleh fanatisme jahiliah,mereka mengutuk nasionalisme tapi tidak untuk ta’ashubiyah HTIisme yang sejatinya saudara kembar nasionalisme

  jangan suka fonis zul.camkan itu
  bersatulah jangan saling menjelekkan antar harakah.mari bangkitkan islam

  • wah akan lebih tepat lagi kalo anda alamatkan nasehat anda kepada saudara2 HT(anda?) yang lebih tegas dan lugas ungkapannya dalam memvonis saudaranya

 197. InsyaAllah Islam bisa bangkit bila ummat islam mempraktekkan Islam secara benar, mengimani apa yang diimani Nabi, mengamalkan apa yang diamalkan Nabi.

 198. Pak De. Mungkin nggak kita mengembangkan Islam ala Indonesia lalu diekspor ke negera lain? Masa negeri mayoritas muslim masih impor juga ide dari negera lain! Malu, ah.

 199. Saudaraku yan parta elok,

  Islam yang benar itu Islam ala Nabi bukannya Islam ala budaya Jawa.
  Bahkan jika anda mengatakan Islam ala Indonesia maka sangat sulit sebab Islam di Jawa berbeda dengan Islam di Sumatera dan berbeda lagi dengan Islam di Sulawesi, hal itu apabila dikaitkan dengan asimilasi budaya daerah masing-masing.

  Jadi kembalilah ke al Qur’an dan as Sunnah semata karena hanya disanalah Islam itu berada.

 200. Buat koma aneh banyak istigfar dimalam hari,sambil shalat tahajjud,lalu baca al-qur’an,kemudian baca buku HT dgn syarat hilangkan rasa dendam terlebih dahulu,insya Allah engkau akan dapat jawaban yang benar
  SALAM DARI FARABY SAUDARA KAUM MUSLIM SEDUNIA HIZBUT-TAHRIR MAKASSAR

  • saya yakin orang yg rajin melakukan ibadah2 yg seperti anda anjurkan kepada KOMA HT tidak akan menyajikan kata2 yg bernada merendahkan seakan-akan anda merasa telah benar2 melakukannya,dan seakan-akan anda sudah menyaksikan bahwa mas KOMA HT adalah hamba Allah yg malas dalam melaksanakan anjuran seperti itu,karena hamba Allah yg betul2 telah melaksanakan hal itu tidak akan merasa bahwa ia telah layak untuk melakukan sebagaimana yg anda lakukan ini,atau bahkan mungkin anjuran anda lebih tepat dialamatkan kearah anda?waLlahu a’lam

  • Saudara faraby yang diberkahi Alloh,

   Jazakallahu katsiran atas nasihatnya, mari di bulan yang suci ini kita tingkatkan keimanan, ketaqwaan, dan ibadah kita, serta kelapangan hati kita menerima nasihat dari saudara kita kaum muslimin lainnya.
   Barakallahufikum.

 201. perbincangan yang di bawa dalam blog ini jauh menyimpang dari idea2 mutabbanat HT. saya yang berada di wilayah jiran ini dapat merasakannya. ingin saya bertanya kepada pemilik web ini, untuk apa kalian bersikap begini? siapa yang sebenarnya mensponsori kalian untuk hijack HT. kerana saya telah menemukan beberapa website internasional yang hampir serupa dan menulis dalam kesamaran untuk terhadap idea-idea mutabbanat HT dengan tujuan untuk mengelirukan ummat. Hentikan usaha kalian ini. Kerana ia tidak bisa menangguhkan kebangkitan yang telah di jana HT.

  • Saudara pemerhati blog sekalian… bisa kita saksikan bagaimana sikap dan prilaku anggota HT apakah dari HTI dan HTM ternyata sama… sama sekali tidak membahas hujjah dengan baik.. tapi hanya membesarkan rasa ta’ashubnya kepada HT yang begitu besar…

   apakah begitu dengan anggota HT yang lain?

   wallahu’alam

 202. Saudaraku mahmud yang diberkahi Allah,

  Anda memprotes kami seakan akan HT tidak mungkin berbuat salah, dan itulah kefanatikan yang menghinggapi HT.
  Padahal saya cuma hendak menasehati belaka tapi kenapa anda begitu sewot ?
  Coba anda jawab pertanyaan saya ini :
  Menurut anda apakah HT memiliki kekeliruan ? dan apakah kekeliruan HT menurut anda ?

 203. dari tulisan MANTAN HT pada POINT NOMOR 3 (TIGA) yakni :

  ” dan faktanya memang saat ini telah banyak pihak yang mengklaim sebagai khalifah, misalnya khalifah NII, Khalifah Jama’ah Islamiyah, bahkan manhaj salafy (wahhabi di) saudi juga menganggap raja saudi sebagai khalifah dan banyak diantaranya yang menulis tentang Daulah Su’udiyah. Dan yang terakhir inilah yang paling berkemungkinan yang dimaksudkan hadits tersebut mengingat al mahdi muncul di haramain.”

  jd hal tsb dapat disimpulkan :
  1. saudara adalah orang Wahabbi/ yg ngaku2 SALAF selama ini di indonesia.
  2. saudara bekerja untuk kepentingan dinasti saud, untuk menyebarkan keyakinan bahwa keluarga SAUD lah AL MAHDI yg sesungguhnya.
  3. setelah negeri2 muslim kalian hancurkan keyakinannya selama ini dan mengimani fatwa-fatwa kalian, maka otomatis Raja SAUDI ARABIA akan diangkat sebagai AL MAHDI akhir zaman (menurut versi penafsiran kalian)
  4. dan yg terpenting, Kalian adalah Antek-Antek INGGRIS / BARAT. yg ingin menghancurkan Aqidah kaum muslimin yg BERSOLEK DAKWAH TAUHID

 204. Saudaraku yang bijak,

  Apa yang saya sampaikan tersebut adalah perbandingan tiga kekhilafahan yang faktual ada saat ini, yaitu :

  1. NII
  2. JI
  3. Suudiyah Wahabi

  Jadi bukan karena saya antek suudi namun karena memang yang saya bandingkan adalah tiga konsep kehilafahan yang beda diatas.

  Mungkin jika saja HT telah mendirikan khilafah akan saya pertimbangkan juga mana yang lebih obyektif kemungkinannya merupakan khilafah akhir zaman sebagaimana kabar Nabi.
  Makanya buruan dirikan khilafah dengan benar biar nanti kalian berkemungkinan juga menjadi khilafah al mahdi yang dijanjikan.

  Buktikan dan jangan asal tuduh karena itu fitnah, insyaAllah saya sabar dengan tuduhan anda terhadap saya semoga saya dijauhkan dari semua kedustaan tersebut.
  Saya bukan antek saudi dan bukan antek kafir, saya muslim ahlus sunnah yang senang menasehati saudaranya, dan saya tidak mendukung kelompok manapun bahkan saya menganjurkan kaum muslimin untuk fa ta’jil firoqo kullaha (jauhilah semua kelompok yang ada).

 205. Satu lagi tambahan agar anda dan saudara-saudara aktifis HT lainnya tidak suka asal tuduh :

  Muslim yang menuduh wajib menghadirkan bukti dzahir yang jelas dan saksi saksi adapun muslim yang dituduh wajib bersumpah, demikian syariat Islam.
  Saya sebagai yang anda tuduh dengan ini bersumpah WALLAHI saya bukan antek suudiyah apalagi antek kafir sebagaimana yang anda tuduhkan.
  Dan anda sebagai pihak yang menuduh silahkan tunjukkan bukti dan saksi.
  Hatu burhanakum in kuntum shodiqien.

  Jika tidak berarti anda telah melanggar syariat qada wa syahadah dalam Islam,
  Apakah seperti ini perilaku para pejuang khilafah ?
  Katanya menyerukan syariat tapi tidak mau menjalankan syariat untuk dirinya sendiri.
  Atau anda masih awam dengan syariat qada wa syahadah ? maka pelajarilah kembali Islam yang mulia ini.

 206. Maafkan kata-kata saya , mungkin saya keterlaluan saya meminta maaf kepada pengelola Web ini. saya tadinya hanya ingin mencoba menyimpulkan sendiri atas artikel yg anda tulis, saya masih bingung tujuan anda mendirikan blog dengan judul bertajuk MANTAN HT. jadi sudah sewajarnya kesimpulan (hipotesis saya pribadi) mengarah demikian bukan berarti ini tuduhan secara nyata . klo emang hal itu anda anggap saya keterlaluan dan tidak benar saya minta maaf sebesar2nya kepada anda dan semoga Allah SWT mengampuni saya. Jazakumullah Khoiron Katsiro

 207. Alhamdulillah, saya terima permohonan maaf saudara fadly, saya juga mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, termasuk kepada komunitas wahabi ataupun suudi apabila ada yang kurang berkenan saya mohon maaf, dan mohon perkataan saya dicermati dengan bijak dan insyaAllah saya tetap berusaha netral tidak memihak kelompok manapun meskipun banyak dari pendapat saya yang kebetulan sejalan dengan salafy atau wahabi namun itu bukan berarti semua pendapat kita sama terutama dalam perkara-perkara furu fiqih bahkan apabila dirinci kan ditemukan hal-hal yang sedikit berbeda yang insyaAllah saudara saudara di salafy atau wahabi tahu akan hal ini, semoga Allah mengampuni saya dan kita semua.

 208. CUKKUP…!!!!!!!!!1
  MS ARI DAN SYABAB YANG LAIN TIDAK PERLU IKUT SERTA DALAM FORUM GA MUTU KAYAK GINI.INI HANYA AKAN MENJAUHKAN DARI NASRULLAH.MASIH BANYAK YANG HARUS DIKERJAKAN…….INGAT ITU!!!

 209. sudahlah…. janganlah kalian menjauh.

 210. assalamualaikum,

  secara kebetulan saya menemukan blog ini di search engine dan banyak sekali komentar hingga perlu waktu lama membacanya (^_^).

  terus terang aya masih bingung dengan penjelasan khilafah disini. Berdasarkan ilmu yang saya pahami yang dimaksud kekhilafahan disini aalah kekilafahan nubuwwah yang bersifat umum dimana umat muslim satu dunia hanya memiliki satu khalifah seperti masa khulafa. Dalam hal ini saya setuju dengan pemilik blog bahwa itu hanya akan terjadi setelah kemunculan Al Mahdi dan tidak mungkin ada sebelumnya dan sampai saat ini al Mahdi belum muncul. saya seorang salafy tapi saya belum pernah ada doktrin kalau dinasti Suudiyah itulah Al Mahdi. Bagaimana mungkin dipastikan lawong Al Mahdi sendiri aja tidak tahu kalau beliau adalah Al Mahdi sampai Allah mengislahkan beliau. Yang jelas saya setuju dengan pemilik blog bahwa Al Mahdi adalah keturunan rasulullah bernama Muhammad dan bapaknya bernama Abdullah.

  yang kedua bagaimana kalau khilafah dalam artian seorang pemimpin di suatu negara yang negaranya berdasarkan mahdzab ahlus sunnah atau yang berusaha menegakkan mahdzab ahlus sunnah meskipu terjatuh pada beberapa kesalah juga. menurut pendapat saya dalam situasi kacau sekalipun sangat bisa jadi adanya khilafah seperti ini. Saya tidak tahu persis khilafah yang mana yang dimaksud HTI/HT yang jelas syarat terbentuknya khilafah awal adalah tauhid harus benar terlebih dahulu.

  dalam hal ini saya berpendapat bahwa daulah suudiyah termasuk khilafah yang kedua (yaitu yanag penguasaanya cuma wilayah tertentu meskipun masih ada kekurangan yang tidak patut dalam syariat islam seperti masih bersistem kerajaaan, masih adanya bank-bank riba juga dan lain-lain. tapi secara umum syariat ahlus sunnah sudah berusaha ditegakkan. Hal ini juga berlaku bagi negara lain selain saudi yang berusaha berasaskan islam ahlus sunnah meskipun ada kekurangan sana-sini.

  oleh karena itu bagi saya : kepemimpinan umar bin abdul aziz adalah khilafah, ke pemimpinan harun al rasyid adalah khilafah, ke pemimpinan muhammad al fatih adalah khilafah dan seterusnya setiap negara yang berusaha melaksanakan mahdzab ahlus sunnah adalah khilafah walapun mungkin sistemnya masih kerajaan sekalipun (sekali lagi ini adalah pengertian khilafah yang kedua bukan Al Mahdi)

  mohon maaf atas kekurangan saya

 211. Akhi Pengelolakomaht,
  Saya hanya ingin satu hal saja : bertemu dengan Anda. Ini jika Anda ikhlas ingin mengoreksi HT. Mohon hubungi saya : 081328744133 . Atau boleh juga ke rumah saya : Jageran MJ 3 no 236 Mantrijeron Yogyakarta (sebelah utara masjid Al Huda Harnas). Sekian dulu. Sampai Jumpa. Wassalaam

  • Asslm, sdr ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Semoga antum antunna sekalian senantiasa dilindungi dan diberi hidayah oleh Allah SWT. Amin yra.

   Sdr, antum yg mengaku mantan HT..saya cukup sering dengar blog ini dr teman2 yg lain. Blog anda terkenal bahkan melebihi blog yg kemarin baru ditutup pemiliknya. PKS Wacth. Terkenal karena tulisan-tulisan anda di sini.

   Sec. pribadi sy tidak perduli dan merasa penting dengan isi blog disini yg ditulis oleh anda2 yg mengaku manhaj sunnah salafu shalih. Semoga pengakuan anda diterima oleh para salafu sholeh yang telah merintis kemuliaan Islam yg diwariskan nabiyullah SAW ini.. Ini kali pertama saya klik tautan dr teman dlm diskusi di fb sehingga saya buka situs ini.

   benarkah antum pernah menjadi anggota HT atau hanya pernah menjadi simpatisannya saja? atau tidak keduanya sama sekali, antum hanya mengaku-ngaku saja lalu membuat blog ini dgn mengatasnamakannya, kemudian antum ingin menggiring opini publik ttg kekeliruan ide-2 HT di mata antum dan utk meyakinkan org2 yg mampir di blog anda ini, antum kutip pendapat ulama2 yg menurut antum dapat menguatkan pendapat dan tujuan antum. ah namanya juga dunia maya. Toh gak bakalan bertemu di dunia nyata. begitu barangkali ya ustad-2 di koma ini.

   *mungkin anda bisa kirim ke inbox saya di FB Hilyat Bunda aysyaHumayro, tahun berapa anda mengaji, dengan siapa musyrif anda waktu itu, sudah kitab apa yg anda kaji*
   Kalau sudah menjawabnya bisa menjadi bukti bagi saya bahwa antum mantan HT.
   Selama tidak ada jawaban, status antum di mata saya atau mungkin org lain yg sama persepsinya dgn saya akan menganggap “ah paling juga antum sedang menggunakan ‘merek dagang anda =Mantan HT= utk menaikkan dagangan anda”
   Biasalah itu khan namanya strategi pemasaran, bagaimana merebut pangsa pasar dan menjatuhkan pesaing. Iya ndak?
   Namanya juga dunia maya, intel itu kadang gak nyadar kalau kebohongan demi kebohongan yg dia bangun atas suatu teori dapat menunjukkan kelemahannya utk tidak terbongkar.. bukan begitu ya mas ‘mantan h’?t

 212. InsyaAllah saudaraku.

  Tapi apa benar ini senior HT sendiri yang nulis ?
  Bukannya ragu cuman agak sangsi aja mbahnya HT berkenan menulis di blog yang katanya orang kurang bermutu ini.
  Barokallahufikum.

 213. Fitnah dan Tuduhan Dusta Kelompok Sesat Hizbut Tahrir Terhadap Dakwah Syaikh Imam Muhammad bin Abdil Wahhab rahimahullahu

  Tuduhan mereka bahwa Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dan para pembelanya adalah antek-antek Inggris.

  http://geocities.com/abu_amman/Imam-Ibnu-Abd-Wahhab.htm

 214. atau mungkin lebih lengkap

  Menjawab Fitnah dan Tuduhan HT terhadap Dakwah Syaikh Muhammad Abdul Wahhab
  Mengapa Menolak Hadits Ahad??
  Mengapa Mendahulukan Khilafah??
  Tanya Jawab Seputar Hizbut Tahrir (Syaikh Salim al-Hilaly)
  Silsilah Bantahan Terhadap HT 1
  Silsilah Bantahan Terhadap HT 2
  Silsilah Bantahan Terhadap HT 3
  Jabat Tangan dengan ajnabiyah haram wahai Hizbut Tahrir
  Dialog dengan syabab HT

  http://abusalma.wordpress.com/maktabah-library/

 215. Bagaimana dgn hadits ini Bro;

  Diriwayatkan bahwa Ummu Salamah radhiyallahu ’anha berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda:

  يَكُونُ اخْتِلافٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيْفَةٍ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَيٌّاتِي مَكَّةَ، فَيَسْتَخْرِجُهُ النَّاسُ مِنْ بَيْتِهِ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالمَقَامِ، فَيُجَهَّزُ إليهِ جَيْش مِنَ الشَّامِ حَتَّى إذَا كَانُوا بالبَيْدَاءِ خُسِفَ بِهِمْ، فَيَأتِيْهِ عَصَائِبُ العِرَاقِ وأبْدَالُ الشَّامِ: ويَنْشئا رَجُلٌ بالشَّامِ أَخْوالُهُ مِنْ كَلْبٍ، فَيُجَهَّزُ إليهِ جَيْش، فَيَهْزِمُهُمُ الله، فَتَكُونُ الدَّائِرَةُ عَلَيْهِمْ، فَذَلِكَ يَوْمُ كَلْبٍ، الخَائِبُ مَنْ خَابَ مِنْ غَنِيْمَةِ كَلْبٍ، فَيَسْتَفْتِحُ الكُنُوزَ، وَيَقْسِمُ أَلامْوَالَ وَيُلْقِي إلاسْلاَمُ بِجَرَانِهِ ِإلى أَلارْضِ، فَيَعِيْشُونَ بِذَلِكَ سَبْعَ سِنينَ أو قال: تِسْعَ.

  “Terjadi perselisihan ketika meninggalnya seorang Khalifah. Kemudian, seorang dari Bani Hasyim (Al-Mahdi) keluar pergi ke Makkah. Masyarakat membawanya (Al-Mahdi) keluar rumah menuju antara ar-rukn (hajar aswad) dan al-maqâm (maqam Ibrahim ‘alaihissalam). Sementara, dari Syam telah disiapkan pasukan untuk menyerangnya, namun ketika mereka berada di al-Baida’ (sebuah tempat antara Makkah dan Madinah), mereka semua ditenggelamkan (oleh Allah). (Melihat karamahnya itu), beberapa kelompok dari Irak, dan para wali (Abdal) dari Syam mendatanginya (untuk berbaiat). Seseorang di Syam yang ibunya dari Bani Kalb, menyiapkan pasukan untuk menyerangnya, kemudian Allah-pun mengalahkan mereka, sehingga bencana pun menimpa mereka, maka hari itu merupakan hari kekalahan bagi Bani Kalb. Bahkan, orang yang menyesal adalah orang yang tidak berhasil mendapatkan ghanimah (harta rampasan perang) Bani Kalb. Kemudian, ia (Al-Mahdi) membuka berbagai harta simpanan, membagi-bagi harta, menyampaikan (mendakwahkan) Islam ke wilayah-wilayah sekitarnya. Masyarakat hidup bersama (Al-Mahdi) itu selama tujuh tahun, atau sembilan tahun.” (HR. Ath-Thabarani dalam Al-Ausath, Al-Haitsami menyebutnya dalam Majma’uz Zawâij, ia berkata “semuanya rawinya adalah para rawi yang shahih).

  Hadits ini disepakati oleh para rawi hadits dan pensyarahnya bahwa Khalifah yang dimaksud dalam hadits ini adalah Al-Mahdi (Imam Mahdi). Hadits ini merupakan nash yang sharîh (gamblang) bahwa Khalifah (Imam Mahdi) ini datang menggantikan Khalifah sebelumnya, “Terjadi perselisihan ketika meninggalnya seorang Khalifah. Kemudian, seorang dari….” Dengan demikian, Imam Mahdi bukan orang yang akan menegakkan Khilafah, dan ia juga bukan Khalifah pertama dalam negara Khilafah Rasyidah—yang tidak lama lagi—akan tegak dengan izin Allah. Sehingga yang tersisa di depan setiap orang Muslim adalah kekhawatiran dan ketakutan dari mati jahiliyah, mati dalam keadaan berdosa. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain, selain bangkit dengan penuh semangat beraktivitas untuk menegakkan kembali Khilafah, dan mengangkat seorang Khalifah. Wallahu a’lam bish-shawab.(www. http://www.al-aqsa.org)

  Pak pengelola yg berbahagia…di kesimpulan anda disebutkan “khilafah ala manhaj nubuwwah akan berdiri tidak oleh harokah harokah da’wah manapun yang saat ini ada, melainkan didirikan secara spontan oleh ulama dan penduduk haramain yang membaiat seorang yang sholih dari penduduk haramain bernama Muhammad bin Abdillah”
  Jadi Secara SPONTAN yaa….. … …

  dan ” karena saat itu negerinya sedang kosong kekuasaannya dan terjadi perebutan kekuasaan yang tidak sehat” ini juga kesimpulan anda sendiri..

  Jika sama2 dibandingkan dgn keterangan sebelumnya :

  “Terjadi perselisihan ketika meninggalnya seorang Khalifah. Kemudian, seorang dari….” Dengan demikian, Imam Mahdi bukan orang yang akan menegakkan Khilafah, dan ia juga bukan Khalifah pertama dalam negara Khilafah Rasyidah—yang tidak lama lagi—akan tegak dengan izin Allah….

  Bukankah ini yang mendukung hadits
  ” Keempat. Dari Nu’man bin Basyir, dari Hudzaifah radhiyallahu ’anhu berkata: Rasulullah SAW bersabda:

  تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ

  “Akan ada fase kenabian di tengah-tengah kalian. Dengan kehendak Allah, ia akan tetap ada, kemudian Dia akan mengakhirinya, jika Dia berkehendak untuk mengakhirinya. Kemudian akan ada fase Khilafah berdasarkan metode kenabian. Dengan kehendak Allah, ia akan tetap ada, kemudian Dia akan mengakhirinya, jika Dia berkehendak untuk mengakhirinya. Kemudia akan ada fase penguasa yang zalim. Dengan kehendak Allah, ia akan tetap ada, kemudian Dia akan mengakhirinya, jika Dia berkehendak untuk mengakhirinya. Lalu akan ada fase penguasa diktator. Dengan kehendak Allah, ia akan tetap ada, kemudian Dia akan mengakhirinya, jika Dia berkehendak untuk mengakhirinya. Selanjutnya akan datang kembali Khilafah berdasarkan metode kenabian. Kemudian belia SAW diam.” (HR. Ahmad dan Ath-Thabarani) ..

  Inilah sandaran kenapa Kholifah sebelum Al-Mahdi adalah Kholifah ala Minhaj Nubuwwah…(saya kira anda faham maksud saya)

  Jadi mana dalil sandaran Anda..

  Walloohu a’lam

 216. @Ibnu Tarmidi

  pengambilan kesimpulannya terlalu memaksa sekali. hanya karena disebutkan khalifah maka berarti pasti ada khilafah ala manhaj nubuwwah. Kalau saya pribadi disebut khalifah karena suatu negara secara resmi menyandarkan pada hukum islam. seperti kita lihat sejarah sebutan khalifah umar bin abdul aziz, khalifah harun al rasyid, banyak khalifah-khalifah lainnya. Sepaham saya khalifah menyandarkan hukum negara ada syariat islam secara resmi meskipun didalamnya bisa jadi banyak penyimpangan. jadi disini ada dua kemungkinan :
  1. ada khalifah yang berusaha menegakkan manhaj ahlusunnah dengan sedikit penyimpangan (misal kepemimpinan diturunkan secara waris sebagaimana kerajaan sekarang)
  2. ada khalifah hanya saja melakukan banyak penyimpangan pada prakteknya

  lalu khalifah mana yang disebut sebelum al-Mahdi ? jawabannya saya tidak tahu bisa yang pertama dan bisa yang kedua. Kalau melihat hadits mengenai al-Mahdi maka jelas bahwa hanya al mahdi yang akan menjadi pemimpin seluruh kaum muslimin. Hal ini berarti khalifah sebelum al-Mahdi bukanlah pemimpin keseluruhan kaum muslimin (silakan cek mengenai sifat al mahdi)

  misal raja saudi itu bisa disebut khalifah bagi rakyak saudi tentunya. lha karena saya di indonesia maka raja saudi bukan khalifah saya karena secara resmi saya dipimpin bapak SBY. Artinya saya juga tidak membai’at raja saudi sebagai khalifah saya akan tetapi justru mengakui bahwa SBY adalah pemimpin saya. artinya kewajiban taat (dalam hal bukan maksiat) adalah kepada SBY bukan raja saudi

 217. insya Alloh, islam akan berjaya lagi di masa depan..
  entah kapan, wallohu a’lam.

 218. Hadits diatas tidak menyebutkan bahwa khalifah yang meninggal sebelum munculnya al mahdi tersebut adalah khalifah bermanhaj nubuwwah,
  sehingga kata khalifah tersebut diartikan khalifah secara umum yaitu penguasa pengganti atau penerus kekuasaan.
  Misalnya di afghan dahulu pemimpin taliban adalah khalifah mereka, di saudi sang raja adalah khalifah menurut mereka dan hal ini juga didukung dengan pernyataan dari pihak saudi bahwa raja mereka adalah khalifah mereka.

  Dalil sandaran bahwa kata-kata khalifah pada hadits diatas adalah khalifah yang bermakna umum adalah hadits berikut :

  Bersabda Rasulullah -shallallahu alaihi wa alihi wa salam- :
  “Sungguh bumi ini akan dipenuhi oleh kezhaliman dan kesemena-menaan. Dan apabila kezhaliman dan kesemena-menaan telah penuh, maka Allah akan mengutus seorang laki-laki yang berasal dari ummatku (dalam hadits lain keturunanku), namanya seperti namaku, dan nama bapaknya seperti nama bapak ku. Maka ia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kemakmuran, sebagaimana telah dipenuhi sebelum itu oleh kezhaliman dan kesemena-menaan. Di waktu itu langit tidak akan menahan sedikitpun dari tetesan airnya, dan bumi tidak akan menahan sedikitpun dari tanam-tanamannya. Maka ia akan hidup bersama kamu selama 7 tahun atau 8 tahun, dan paling lama 9 tahun”.

  (HSR Thabrani, Al Bazzar, dan Abu Nu’aim. Dishahihkan oleh Imam As Suyuthi dalam Al Jami’)

  Dalam hadits ini dijelaskan oleh Rasulullah -shallallahu alaihi wa alihi wa salam- bahwa sebelum turunnya al Mahdi -alaihis salam- bumi sedang penuh dengan kezhaliman dan kesemena-menaan , oleh karena itu tidak mungkin al Mahdi di turunkan setelah adanya khilafah rasyidah akan tetapi dapat dipastikan bahwa al Mahdi lah khalifah yang pertama kali setelah zaman kedzaliman ini yang ia BERMANHAJ NUBUWWAH.
  adapun khalifah lainnya menurut definisi umum tentunya mungkin akan ada banyak berdiri sebelum al mahdi baik dalam bentuk kerajaan (seperti daulah suudiyah di saudi) atau bentuk-bentuk lain (seperti bentuk pemerintahan khilafah HT, taliban, JI, NII, dsb) namun mereka tidak bermanhaj nubuwwah seperti al mahdi, sehingga al mahdi lah khalifah rasyidah pertama di akhir zaman.

 219. re
  Disini dijelaskan oleh Rasulullah -shallallahu alaihi wa alihi wa salam- bahwa sebelum turunnya al Mahdi -alaihis salam- bumi sedang penuh dengan kezhaliman dan kesemena-menaan , oleh karena itu tidak mungkin al Mahdi di turunkan setelah adanya khilafah rasyidah akan tetapi dapat dipastikan bahwa al Mahdi lah khalifah yang pertama kali setelah zaman kedzaliman ini.

  . . .

  Bersabda Rasulullah -shallallahu alaihi wa alihi wa salam- :
  “Akan terjadi suatu perselisihan ketika meninggalnya seorang khalifah (penguasa pengganti). Maka keluarlah seorang laki-laki dari penduduk Madinah dan ia lari ke Makkah. Lalu datanglah kepadanya orang-orang yang berasal dari penduduk Makkah, dan mereka membawa laki-laki tersebut dengan paksa. Kemudian mereka membai’atnya antara sudut Ka’bah dengan Maqam Ibrahim”.

  (HR Ahmad dan Abu Dawud dari Ummu Salamah –radliallahuanha-, dishahihkan Al Haitsami dalam Majma’ az Zawaid, dan di hasankan oleh Ibnul Qayyim, dan terdapat syawahid (penguat) hadits serupa dari ‘Aisyah –radliallahuanha-)

  saya lebih setuju jika imam mahdi itu khalifah pengganti setelah ada khalifah sebelumnya. dan dhohir nash menunjukkan bahwa khalifah sebelumnya hanya khalifah saja, bukan khalifah yang dzalim atau khalifah palsu yang indikasinya adanya khalifah tersebut “disetujui oleh syari’at”
  Mas pengelola dalam memberikan keterangan harap ditambahi penjelasan para ulama’ salaf dan mohon bukan hanya pendapat pribadi.
  syukron, barokalloh.

 220. Saudara MAmad yang diberkahi Allah,

  Jika dzahir nash yang anda simak hanya pada hadits ummu salamah saja maka maknanya tentu saja umum yaitu khalifah penguasa secara umum dan bukan khalifah dzalim/ palsu namun perlu diingat juga bukan khalifah ala manhaj nubuwwah karena kata-katanya bersifat umum dan tidak dirinci.

  Namun anda juga harus melihat dzahir hadits lain yaitu hadits riwayat thabrani yang dishahihkan as suyuti dalam al jami’ yaitu bahwa sebelum al mahdi turun maka dunia ini penuh kedzaliman dan disini kedzaliman yang terjadi digambarkan dengan kata penuh atau bisa diartikan dunia sudah tidak ada yang selamat dari perilaku dzalim padahal perilaku dzalim berarti pelanggaran syariat dan firman Allah mengatakan “Sungguh kesyirikan adalah keDZALIMan yang besar” maka bisa dikatakan bahwa sebelum al mahdi turun maka dunia ini banyak kesyirikan untuk itulah saya katakan bahwa tidak mungkin sebelum al mahdi ada khilafah rasyidah yang berdiri diatas manhaj nubuwwah, kalopun ada khalifah maka itu khalifah umum yang berlaku dzalim dan membiarkan kesyirikan tetap merajalela di muka bumi atau dengan kata lain bukan khalifah ala manhaj nubuwwah.

 221. ALhamdulillah.
  mungkin kita perlu telaah bersama.
  fase kedzaliman yang nyata itu mungkin adalah saat ini yang menurut saya pada fase “mulkan jabariyyan”
  usaha untuk mengganti fase mulkan jabariyyan inilah yang dilakukan oleh khalifah “yang pertama” nanti dan kemudian barulah Imam Mahdi meneruskan dengan penuh keadilan.
  Ketika nabi diawal pemerintahannya di madinah, maka kondisi masyarakat sekitar masih banyak yang kufur sehingga perlu pembenahan.
  pemerintahan pada masa Abu Bakar juga tidak lepas dari perbuatan masyarakat yang dzalim (enggan zakat, adanya nabi palsu dll) yang juga memerlukan perbaikan.
  jadi “kholifahpertama” yang akan berdiri tidaklah boleh dicap sebagai “khalifah yang dzalim” namun karena parahnya kondisi saat ini yang menyebabkan perbaikan yang dilakukan “khalifah awal” ini tidak tuntas dan akan dituntaskan oleh Imam Mahdi. InsyaAllah.
  Semoga kita diberi hidayah.

 222. @mamad

  sepertinya kesimpulan anda terlalu memaksa. dari mana anda mendapatkan kesimpulan seperti itu. Tolong tunjukkan hadits/dasar anda kepada saya (forum) agar kita bisa meyakini kebenaran perkataan anda.

  dari dasar yang shahih (yang saya ketahui) bahwa hanya disebut “khalifah” tanpa ada keterangan apakah dzalim (tidak sesuai manhaj numbuwwah) ataukah adil.

  disini saya dengan mantanht berbeda pendapat terutama dalam mendefinisikan kalimat “penuh kedzoliman”. Menurut mantanht penuh kedzoliman adalah bahwa seluruhnya dan tak ada satupun yang selamat dari fitnah kedzoliman ini karena kata penuh menujukkan makna semuanya. Sedangkan penuh bagi saya adalah sebagian besar sekali (yang begitu terlihat jelas) atau bisa seluruhnya ada fitnah kedzoliman yang melanda dunia. Hal ini sebagaimana saya sudah terbiasa dengan kalimat misal : tempat X ini sudah penuh kemaksiatan dan kalimat semisalnya. Bukan berarti saya menyatakan tidak ada yang selamat dari fitnah kemaksiatan disuatu tempat kecil dari tempat yang saya sebutkan, akan tetapi kalau kita lihat ketempat itu kemaksiatan begitu terlihat dengan penuh. dari sinilah saya tidak bisa memastikan apakah khalifah yang dimaksud itu tidak sesuai manhaj numbuwwah, sesuai dengan manhaj nubuwwah, atau gado-gado (sebagian sesuai dan sebagian tidak). Kecuali ada dalil yang memastikan bahwa khalifah itu dzolim/tidak maka saya bersikap tengah2 dalam masalah ini. Akan tetapi jelas bahwa makkah merupakan kota yang tidak akan diserang lagi karena kekafiran (bukan darul kufur sampai kiamat) sebagaimana sabda Rasulullah :

  Diriwayatkan dari ’Abdullah bin Muthi’ bin Al-Aswad, saudara bani ’Adiy bin Ka’b, dari ayahnya – dahulu bernama Al-’Ash, lalu Rasulullah shallallaahu ’alaihi wasallam menggantinya menjadi Muthi’ – ia berkata : ”Aku mendengar Rasulullah shallallaahu ’alaihi wa sallam ketika memerintahkan untuk membunuh beberapa tawanan di Makkah mengatakan :

  ”Makkah tidak akan diserang lagi setelah tahun ini untuk selama-lamanya. Dan tidak akan ada lagi orang Quraisy yang dibunuh secara sia-sia setelah tahun ini” [Diriwayatkan oleh Ahmad 3/412, Ath-Thahawi dalam Syarh Musykilil-Atsar no. 1508, dan Ath-Thabarani dalam Al-Kabiir no. 20/691; hasan].

  Diriwayatkan dari Al-Harits bin Malik bin Al-Barsha’ radliyallaahu ’anhu, ia berkata : Aku mendengar Nabi shallallaahu ’alaihi wasallam berkata pada hari penaklukan Makkah : ”Kota ini (Makkah) tidak akan diserang setelah tahun ini sampai hari kiamat” [HR. At-Tirmidzi no. 1611, Ahmad 3/412, Al-Humaidi no. 572, Ibnu Sa’d 2/145, Ibnu Abi Syaibah 14/490, Ath-Thahawiy dalam Syarh Musykilil-Atsar no. 1509, Al-Haakim 3/627, dan lain-lain; shahih].

  Al-Imam Sufyan bin ’Uyainah rahimahullah – salah seorang perawi perawi hadits hadits Al-Harits bin Al-Barsha’ – mengatakan :
  ”Tafsirnya adalah mereka tidak akan kafir lagi selama-lamanya dan tidak akan diserang karena kekafiran” [Syarh Musykilil-Atsar, 4/162-163 – shahih].

  Al-Imam Abu Ja’far Ath-Thahawi rahimahullah berkata :
  ”Begitu juga makna : ’Orang Quraisy tidaklah dibunuh secara sia-sia setelah hari ini (Fathu Makkah’; sesungguhnya maksudnya adalah bahwa mereka (yaitu penduduk Makkah) tidak akan kembali pada kekafiran sehingga diperangi karena kekafiran. Sebagaimana halnya Makkah tidak akan menjadi Daarul-Kufur yang diserang, wabillahi ’azza wa jalla at-taufiq” [idem, 4/163]

 223. Saudara Mamad yang diberkahi Allah,

  Hadits tersebut menggunakan kata “maliun” yang artinya penuh sesak yang apabila digambarkan pada ruangan maka bagaikan ruangan yang penuh sesak dengan manusia sampai sampai kita tidak bisa lagi melangkah disana (mirip kondisi kereta ekonomi saat lebaran).
  jadi bukan hanya sekadar ada kedzaliman namun penuh sesak dengan kedzaliman hal ini berarti mencakup juga kedzaliman dibidang pemerintahan oleh penguasa saat itu sehingga sangat menyedihkan bagi saya jika anda mencontohkan pada zaman khulafaur rasyidin adalah termasuk didalamnya, sebab di zaman khulafaur rasyidin dunia penuh keadilan dan bukannya penuh kedzaliman seperti kata anda, maka hendaknya anda bertaubat dari persangkaan anda pada para khulafaur rasyidin dan sesungguh al mahdi tidak lebih baik dari para khulafaur rasyidin karena mereka sama-sama memenuhi dunia dengan keadilan.

  Kemudian tentang persangkaan anda bahwa setelah mulkan jabariyah akan ada khilafah lain baru kemudian ada al mahdi maka hal itu mungkin saja namun khilafah versi anda itu adalah khilafah yang dzalim yang melanggar syariat Islam dan bukannya menegakkan syariat Islam mengingat hadits shahih yang mengatakan bahwa fase sebelum turunnya al mahdi adalah fase zaman penuh kedzaliman, sebagaimana hadits Abdullah bin Mas’ud, juga hadits dari Ali, dan juga hadits dari Abu Said al Khudri.

  Silahkan simak hadits2 berikut :
  1. Dari Abdullah bin Mas’ud dari Nabi beliau bersabda:
  لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ يَوْمٌ – قَالَ زَائِدَةُ فِي حَدِيْثِهِ – لَطَوَّلَ اللهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَبْعَثَ فِيْهِ رَجُلاً مِنِّي – أَوْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي – يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمَ أَبِي، يَمْلَأُ اْلأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا
  “Bila tdk tersisa dari dunia kecuali satu hari tentu Allah akan panjangkan hari tersebut sehingga Allah utus pada seorang lelaki dariku. Nama sesuai dgn namaku dan nama ayah seperti nama ayahku. Ia memenuhi bumi dgn keadilan sebagaimana sebelum telah penuh dgn kedzaliman dan keculasan.”
  2. Dari ‘Ali dari Nabi ia mengatakan:
  لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ الدَّهْرِ إِلاَّ يَوْمٌ لَبَعَثَ اللهُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَمْلَؤُهَا عَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا
  “Bila tdk tersisa dari masa ini kecuali satu hari tentu Allah akan munculkan seorang lelaki dari ahli baitku yg akan memenuhi dunia dgn keadilan sebagaimana telah penuh dgn keculasan.”
  3. Dari Abu Sa’id Al-Khudri ia berkata: Rasulullah telah bersabda:
  الْمَهْدِيُّ مِنِّي، أَجْلَى الْجَبْهَةِ أَقْنَى اْلأَنْفِ، يَمْلَأُ اْلأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِيْنَ
  “Al-Mahdi dariku dahi lebar hidung mancung memenuhi bumi dgn keadilan sebagaimana telah dipenuhi dgn kedzaliman berkuasa selama 7 tahun.”

  Maka apabila sebelum turunnya al mahdi ternyata ada berdiri khilafah versi saudara mamad ini maka ia adalah termasuk dalam khilafah yang memenuhi dunia dengan kedzaliman dan keculasan sebagaimana hadits di atas.
  Dan apabila di zaman khilafah versi saudara mamad itu dunia ini penuh kedzaliman maka khilafah itu masuk dalam fase mulkan jabriyyah dan bukan masuk dalam fase khilafah ala manhaj nubuwwah sebagaimana hadits an-Nu’man bin Basyir (hadits khilafah) sebab yang dimaksud khilafah ala manhaj nubuwwah adalah khilafah yang adil.
  Khilafah versi saudara mamad masuk dalam kategori mulkan jabriyyah sebagaimana khilafah bani umayyah yang masuk dalam kategori mulkan ‘aadhdhan meskipun sistemnya masih disebut khilafah dan meskipun penguasanya masih disebut khalifah.
  Wallahu ta’ala a’lam wahuwal musta’an.

 224. cuma mencari sensasi aja, sepertinya blog ini paling ramai dikunjungi. mending pakai iklan dan lainnya. bisa nambah penghasilan (atau tujuannya untuk ini).
  saya cuma mau mengingatkan semua teman2 yang akses blog ini (saya ngak peduli dari HTI atau non HTI). cari forum yang lebih produktif ketimbang yang ginian. objekfititasnya sangat rendah karena menyudutkan atau juga mebawa embel-embel nama organisasi tertentu. ingin populis dengan dompreng nama HT. usul saya bagi yang punya blog baiknya anda rubah nama blog ini, atau malah akan menjustifikasi betapa bodohnya orang yang keluar dari HT karena punya analisa dan kemampuan analisa yang masih di bawah standar. bukannya saya mau menghina, tapi saya suka membaca tulisan dengan standar penilaian yang sudah lazim.
  juga bagi teman2 teman HTI, mestinya pengelola blog ini diajak diskusi terbuka face to face langsung.

 225. Saudaraku coet yang diberkahi Allah,

  Komentar seperti yang anda tulis tersebut adalah ketakutan yang tidak beralasan.
  Percayalah bahwa nasihat itu betapapun pahitnya adalah demi kebaikan bersama.
  Nasihat lewat dunia maya sama dengan tatap muka karena bisa langsung saling komentar dan saling berdiskusi disaat yang sama.
  Hanya saja keunggulan dialog dalam dunia maya adalah lebih terdokumentasi dengan baik dan lebih menjauhkan dari tindakan tidak terpuji yang mungkin terjadi di dunia nyata.

  Maka apa yang menghalangi kita untuk saling menasehati dan tabayun di dunia maya yang mubarokah ini ?

 226. itulah bedanya org yg putus asa dan yang tidak putus asa. Kasihan… sgt kasihan kalian ini

 227. pencinta peersatuan umat

  berikut kutipan artikel mengenai penyerangan terhadap orang salaf :

  KH Ma’ruf Amin: Salafi Harus Merobah Cara Dakwah

  Buntut serangan warga terhadap jamaah Salafi membuat MUI ikut berkomentar. Salafi haru merobah cara dakwah, kata MUI

  Buntut salah paham yang membuat warga Dusun Mesangguk, Gapuk, Kecamatan Gerung Lombok KH Ma’ruf AminBarat menyerang jamaah Salafi membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) harus berkomentar.

  Ketua MUI Pusat, KH Ma’ruf Amin mengatakan kasus seperti ini tidak boleh terulang lagi. Menurut Ma’ruf, peristiwa terjadi akibat sifat egoisme beberapa kelompok yang suka menyalahkan golongan lainnya yang berbeda pandangan.

  “Golongan ini tidak mau toleransi dengan pemahaman yang berbeda dengan mazhab mereka inilah yang menyulut kemarahan warga,” tutur Ma’ruf kepada http://www.hidayatullah.com Selasa siang.

  Menurut Kiai Ma’ruf, pihak MUI sebelumnya sudah mengingatkan aktivis Salafi agar memperbaiki sifat ananiyah mazdhabiyah yang menganggap dirinya paling benar dan menyalahkan golongan yang lain yang menurutnya salah. Meski menurut Ma’ruf, hal tersebut masih dalam taraf ikhtilaf yang dibolehkan, namun hingga kini belum mau ada tanda-tanda perubahan.

  Padahal kalau masih dalam skala majalul ihktilaf perbedaan yang masih dibolehkan maka tidak boleh asal menyalahkan.

  “Berbeda dengan Ahmadiyah yang sudah jelas-jelas salah,” tuturnya. Agar hal itu tidak terjadi kembali, Ma’ruf menasehati agar para aktivis Salafi merubah cara dakwah agar lebih baik dan memikat golongan lain yang berbeda pandangan.

  Selain itu, Ma’ruf juga menyayangkan anarkisme masyarakat atas peristiwa ini. Ma’ruf yang juga salah satu pengurus pusat PBNU meminta warga NU tidak boleh mengekpresikan kemarahannya dengan cara anarkisme karena hal itu berujung konflik. “Sebaiknya, perselisihan seperti itu diselesaikan secara kekeluargaan, “ujarnya.

  Sebelum ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nusa Tenggara Barat mengatakan, kasus serangan warga ini sebenarnya tak ada masalah yang terlalu serius. Menurutnya antara kelompok Salafi dan warga sama-sama menganut ahlussunnah wal jamaah.

  Sekretaris MUI, Tuan Guru Haji Mahaly Fikri, mengatakan, kelompok Salafi tak menyimpang dari ajaran Islam. Hanya saja, katanya, penyebaran ajaran itu tak dikemas sesuai dengan kultur agama yang dianut warga.

  “Warga menjadi tersinggung dan terjadi tindak anarkis,” katanya di Mataram kemarin.

  Di Lombok Barat, sudah beberapa kali terjadi perusakan fasilitas milik penganut Salafi. Sebelumnya, November 2005, ribuan warga Desa Sesela menyerbu Yayasan Pondok Pesantren Ubay bin Kaab di Dusun Kebon Lauk. (hidayatullah.com, 24/02/09)

 228. mo tanya, pengelola blog ini sp2 aja sh orangnya? berapa lama emangnya di HTI?

 229. Saudara Rijali yang diberkahi Allah,
  Untuk pertanyaan tersebut sudah beberapa kali saya jawab.

 230. Hi, as you may already noted I’m fresh here.
  In first steps it’s really good if someone supports you, so hope to meet friendly and helpful people here. Let me know if I can help you.
  Thanks and good luck everyone! ;)

 231. Astaghfurullahaladziim…..99x,istighfar akhi..!kalau antum seorang muslim sejati tidak mungkin ada blog seperti ini yg membuatnya pun sudah barang tentu dilatar belakangi oleh kebencian yang sangat amat terhadap HT.gak mungkin objektif!!!kata2 yg keluar di tunggangi nafsu kbencian dan emosi semata seolah ada ambisi untuk balas dendam…..ya ALLah…,berikanlah petunjukMu bagi pembuat blog ini agar dia segera bertobat, kami tman2 HT yg sering dilukainya perasaan kami Insya Allah memaafkan jk dia mau segera bertobat&meminta maaf.krn kami bukan pendendam!!

 232. Seorang muslim yang baik selalu memaafkan tanpa menunggu orang yang menyakitinya meminta maaf lho… :)

  Saya minta maaf bila ada yang tersinggung dengan blog ini, namun semua isinya ini insyaAllah kebenaran yang bisa dibuktikan dan bukanlah fitnah, jadi gak usah sewot ya akhi.

  Kalo ada yang mengganjal ya silahkan saja dibantah, saya akan dengan senang hati menampilkan bantahan anda semua, dan akan saya balas dengan hujjah yang berdasar dalil insyaAllah.

 233. assalaamu’alaikum akhi,alhamdulillah ana senang sekali membaca blog2 yg ilmiyah ini.
  Afwan akhi boleh ana mengenal lebih jauh lagi tentang akhi( pengelola MantanHT ) ?
  apakah antum punya no hp dan punya akun di facebook??

  Tolong kirim ke ana no hp dan fb antum melalui email
  muhibbu_aulad@yahoo.com
  ana tunggu secepatnya jika dibolehkan kenal lbh dekat lg.
  Sukran jazakumullahu khairan katsiran

 234. Fian Al-Bantani

  “Apabila seorang hakim hendak memutuskan sesuatu lalu berijtihad kemudian benar maka dia memperoleh dua pahala. Adapun apabila dia akan memutuskan sesuatu lalu berijtihad kemudian tersalah maka dia akan memperoleh satu pahala.” (HR. Bukhari dalam Kitab al-I’tisham bil Kitab wa Sunnah dari Amr bin al-’Ash radhiyallahu’anhu)

  al-Hafizh Ibnu Hajar menukil keterangan dari Ibnul Mundzir, beliau mengatakan, “Seorang hakim yang tersalah itu mendapat pahala sesungguhnya hanyalah apabila dia adalah seorang alim/yang berilmu tentang ijtihad kemudian dia pun berijtihad. Adapun apabila dia bukanlah seorang yang alim/berilmu maka dia tidak mendapatkan pahala.” Bahkan apabila dia nekad memutuskan dan mengeluarkan fatwa tanpa ilmu maka dia berdosa, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar sebelum menukil ucapan Ibnul Mundzir di atas. Beliau juga menukil keterangan dari al-Khatthabi bahwa seorang yang berijtihad akan diberi pahala jika dirinya memang telah memiliki alat-alat/ilmu untuk berijtihad. Orang seperti itulah yang apabila tersalah masih bisa diberi toleransi (lihat Fath al-Bari [13/364])

  Syaikh Muhammad bin Husain al-Jizani mengatakan, “Ijtihad tidak boleh dilakukan kecuali oleh seorang yang faqih/ahli hukum agama yang mengetahui dalil-dalil dan tata cara menarik kesimpulan hukum darinya, sebab melakukan penelitian terhadap dalil-dalil tidak mungkin dilakukan -dengan benar- kecuali oleh orang yang memang ahli di dalam bidangnya.” (Ma’alim Ushul Fiqh ‘inda Ahlis Sunnah wal Jama’ah, hal. 470).

  Terlebih lagi, untuk berijtihad ada syarat-syaratnya yang tidak sembarang orang bisa memenuhinya. Di antaranya adalah: [1] Memahami seluk beluk sumber hukum yaitu al-Kitab, as-Sunnah, Ijma’, Qiyas, dsb. [2] Memahami bahasa Arab [3] Mengetahui maksud dari ungkapan umum dan khusus dalam bahasa Arab, muthlaq dan muqayyad. Bisa membedakan antara nash, zhahir, dan mu’awwal. Mujmal dan mubayyan. Manthuq dan mafhum, dsb [4] Dia harus mengerahkan segenap kemampuannya dalam mengambil kesimpulan hukum, tidak boleh setengah-setengah. Itu adalah sebagian syarat yang terkait dengan orangnya. Masih ada lagi syarat lain yang terkait dengan perkara yang menjadi objek ijtihad, di antaranya: bukan dalam perkara yang sudah ada dalil tegasnya, dalil yang ada dalam perkara tersebut memang masih membuka ruang -tidak dipaksakan- yang memungkinkan adanya perbedaan penafsiran, dsb (lebih lengkap baca di Ma’alim Ushul Fiqh ‘inda Ahlis Sunnah wal Jama’ah, hal. 479-484).

  InsyaAllah, Syaikh An-nabhani faqih dalam ijtihad. Jika ada sekelompok orang yang memutarbalikkan fakta, maka ia termasuk pendusta.

  Allah SWT berfirman :
  “Sesungguhnya
  yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman
  kepada ayat-ayat Allah, dan mereka Itulah orang-orang pendusta”. (An Nahl : 105)

  Bahkan syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani mengatakan tidak boleh mencaci / memaki ijtihad ulama, karena setiap ulama pasti bersandar pada ulama2 terdahulu. Dan yang pasti, ulama2 terdahulu bersandar pada Allah (Al-Qur’an) dan Rasulullah Saw (sunnah).

  “Apabila seorang hakim hendak memutuskan sesuatu lalu berijtihad kemudian benar maka dia memperoleh dua pahala. Adapun apabila dia akan memutuskan sesuatu lalu berijtihad kemudian tersalah maka dia akan memperoleh satu pahala.” (HR. Bukhari dalam Kitab al-I’tisham bil Kitab wa Sunnah dari Amr bin al-’Ash radhiyallahu’anhu)

 235. Fian Al-Bantani

  Jangan menganggap diri dan golongan yng di TAQLID kan sebagai satu2nya yg benar. JANGAN SOK TAHU. Saya yakin si pembuat blog murahan ini belum tahu hadits shohih dari imama Bukhori ttg nilai setiap ulama2 mujtahid??? Kalau dia tahu, pasti akan lebih arif dalam bersikap

  • kasihan sekali anda ini. Sepertinya ada yang tertinggal bagaimana satu ulama “mengkritik” ijtihad ulama yang lain. Selama dalam koridor ilmiah bagi saya tidak masalah tidak seperti kata-kata ngawur anda ini.

   inikah kapasitas mereka yang ada di HTI ? tantangan saya yang dulu menyatakan kalau HTI merasa benar dalam masalah ini TUNJUKKAN DALILNYA. kita lihat mana yang lebih kuat

  • Saudaraku Fian al-Bantani yang diberkahi Allah,

   Apakah ijtihad para ulama sufi ketika membuat paham wihdatul wujud juga harus kita hormati.
   Apakah ijtihad para ulama mu’tazilah ketika menyelisihi ahlus sunnah juga mendapat pahala disisi Allah ?

   Benarkah Taqiyyuddin seorang mujtahid ?
   Mungkinkah karena ia memfatwakan hal-hal baru yang tidak pernah difatwakan ulama sebelumnya ?
   Mungkinkah karena ia membuat pemahaman Qadha’ dan Qadar yang baru yang berbeda dengan ahlus sunnah dan yang lain lantas ia kita sebut mujtahid ?

   Padahal tidak ada satupun ulama pendahulu Islam yang memiliki pemahaman Qadha & Qadar yang sama dengan Taqiyyuddin,
   Ini pembaharu atau pembuat aliran baru dalam aqidah ?

   Jika dalam aqidah saja beliau goncang, lantas apakah kita tidak boleh mengkritik konsep kekhilafahan versi beliau.
   Sungguh nasihat itu memang pahit ya akhi, tapi telanlah karena itu obat bagi kesempurnaan agamamu.

   Wallahul mustaan

 236. arif darmawan

  assalamualaikum,
  ana baru tau ini ada mantan HT yang ana rasa sangat membenci HT,
  dalam penjelasan anta tentang khilafah , al mahdi dan HT sendiri, terlihat sangat memojokkan HT,seolah olah HT adalah organisasi antagonis yang terlalu pede bahwa berdirinya negara islam murni dari dirinya (HT).
  negara islam tidak akan berdiri dengan sepontan seperti yang anda jelaskan diatas, dan HT hanya dapat dikatakan sebagai jalan menuju terbentuknya khilafah,nah dengan itu kita diwajibkan untuk membantu terbentuknya khilafah ini dengan jalan menyadarkan umat akan pentingnya khilafah, bukan hanya saling mencari kesalahan orang lain terlebih itu saudara seiman kita. sebaiknya mulai saat ini kita sampaikan kepada umat bahwa pentingnya sebuah khilafah….wasalamualaikum.

  • itulah ashobiyah, sebaik apapun nasehat dan sejelas apapun argumentasi tetap dianggap sebuah sikap memusuhi,kalo memang argumen dan hujjah KOMA HT salah maka berikanlah hujjah yg benar,bila memang KOMA HT yg benar kewajiban kitalah mengikuti kebenaran tersebut,bukan bisanya hanya menyalahkan mas KOMA HT membabi buta tapi belum bisa memberikan hujjah yg benar tentang kebenaran HT

  • InsyaAllah saya tidak membenci HT, apakah setiap orang yang menunjukkan kesalahan kita selalu kita cap sebagai pembenci ?

   Saya juga mendukung da’wah khilafah karena itu juga bagian dari syariat, namun bukan berarti saya tidak meluruskan kekeliruan HT baik dalam aqidah maupun cara da’wah.

   Saya tidak mengatakan khilafah akan berdiri dengan spontan, tapi saya cuma sampaikan hadits-hadits Nabi terkait khilafah akhir zaman yang sering diabaikan oleh HT.

   Adapun soal menyadarkan ummat tentang pentingnya khilafah maka lebih utama menyadarkan ummat untuk meluruskan tauhidnya, menjauhi aqidah-aqidah menyimpang sebab semua dosa akan diampuni kecuali dosa syirik, padahal berapa puluh ribu ummat Islam yang berduyun-duyun mendatangi ponari ? bagaimana jika setelah mendatangi ponari kemudian mereka mati?

   Begitu pula dengan mencari kesalahan orang maka ketahuilah justru salah satu cara da’wah HT adalah mencari kesalahan-kesalahan penguasa dan menyebar luaskannya ke kaum muslimin agar mereka tidak bersimpati pada penguasa.
   Bagaimana juga dengan HT yang sering menjelk-jelekkan hamas ? wallahul musta’an.

 237. Jadi masksud nya sang mantan, kita ga usah perjuangan khilafah, kita tunggu aja nanti juga muncul sendiri dari daerah haramain.
  hujjah yang sangat lemah.

  liat rosul, para shabat, Rosul sebagai kepala negara islam pertama , selanjutnya dilanjutkan oleh para khulafaurosidin,dan seterusnya. semua dilakukan dengan perjuangan dan ikhtiar. Sama dengan saat ini kita berada pada fase pemerintahan yang dzholim, maka kita akan berjuang menuju fase khilafah min hajnubuwwah. Siapapun, dimanapun, dari belahan manapun, khilafah itu akan berdiri termasuk dari ulama-ulama haromain, kaga masalah, tapi sangat masalah jika kita tidak memperjuangkannya. Masalah khilafah akan muncul dari haramain, itu adalah masalah yang hanya Alloh yang mengatur dan mengetahuinya, yang penting kita ikhtiarin untuk mendirikannya. bukan nunggu.

  Antum liat, muhammad alfatih, jauh sebelumnya rorul pernah bersabda bahwa akan ada yang akan menaklukan konstantinovel, tapi apakan alfatih, itu turun dari atas langit, tidak ,justru dia dan pasukannya adalh orang yang telah dididik , dipilih,dan dipersiapkan dari usia kecil untuk menaklukan konstantinovel. artinya semua diiktiarkan. kalo khilafah yang diperjuangkan oleh HTI dan harokah lain, bukan yang sesuai dengan hadist rosul, lha antum tau dari mana, emangnya punya dalil or hadist, yang menerangkannya. Atau OK lah, kalo emang benar khilafah minhajnubuwah itu akan didirikan dari haramain, bukan dari harokah seperti HTI dll. tapi setidaknya saat ini HTI dan yang lainnya, telah menyuarakan, menyadarkan , mengingatkan bahwa tentang KHILAFAH. Dan yakin itu merupakan suatu pahala, bukan dosa.

  Akhi sang mantan, semoga antum membuat blok ini, bukan karena motivasi kekecewaan.
  Seharusnya antum juga perlu dipertegas, tentang posisi antum. Hengkang dari HTI, karena apa ? mengundurkan dir, or memang dikeluarkan / dipecat.

  • Jadi masksud nya sang mantan, kita ga usah perjuangan khilafah, kita tunggu aja nanti juga muncul sendiri dari daerah haramain.
   hujjah yang sangat lemah.

   hanya satu kalimat suatu kesimpulan yang ngawur (^_^)

  • @jojon: he..he..beliau bukan karena dipecat atau kecewa sama HTI,tapi emang beliau mendapatkan kekeliruan yang fundamental yang ada dalam pemahaman HTI,beliau sudah pernah mengemukakan hal itu secara pribadi sama saya,saya juga pernah diHTI,dan kontribusi kritikan sayapun bukan karna saya pernah dikecewakan atau dipecat sama HTI,tapi emang ngga sreg aja sama pemahamannya

 238. kayanya benar juga nich, kita ga perlu ngebahas dan ngubris masalah-masalah ini itu diblog ini, karena diperhatikan dari kemarin, kita semua berada dalam sebuah forum, yang bertema “debat kusir” alis ga da ujung pangkalnya, saling menyalahkan dan selalu merasa diri kita paling benar. Astagfirulloh, Ampuni dosa Kami semua Ya Alloh.
  Mohon Maaf kepada yang mengaku dirinya Mantan HTI , Zul, dll. Smoga kita selalu dalam petunjuk dan perlindungan Alloh Swt, Amin

 239. @. Mas pengelola koma Ht : sbnrnya antum itu manhajnya apa?
  N apa untungnya antum hnya membongkar kedok ddlm Ht/Hti?
  Pa antum ini orang yg paling benar n paham masalah agama?
  Antum ini stlh keluar dr Ht, ngaji dimana kok pinter banget?

  @. Pertanyaan Untuk yg mengaku anggota Ht/Hti :
  1. Kalian mengatakan ” tegakkan khilafah islamiyah” tegakkan khilafah islamiyah “, itu menurut Ht/Hti, la coba tunjukkan pada kami 1 dalil / hadist dari Al qur’an maupun sunnah yg mengatakan perintah langsung n jelas bahwa khilafah haruz ditegakkan dari pada mendakwahkan TAUHID, yaitu “Sembahlah Allah”, “Sembahlah Allah”.
  Kq ana gk pernah dengar kata-kata “Sembahlah Allah”, “Sembahlah Allah”. Dlm artikel2, selebaran2 dll.

  2. Truz za klo umpama khilafah itu sudah ditegakkan, Kira2 yang pantes mimpin ITU low SIAPA?
  Kalian banyak mengatakan khilafah islamiah, brarti lak sudah siap menegakkan hukum2 islam secara kaffah n melaksanakan semua sunnah2, n apa2 yg dilakukan pada zaman Rasulullah n para sahabat dulu.

  3. Siapkah antum semua yg mengaku penegak khilafah islamiyah itu melaksanakan Potong tangan kl mencuri, siapkah melaksanakan hukum Rojam, cambuk, dll
  menurut kaidah hukum2 islam menurut rasulullah dan para sahabat?
  Bukan menurut Ht/Hti?

  • @ Rio yang diberkahi Allah,

   Saya menisbatkan diri saya pada manhaj ahlus sunnah, adapun membongkar kedok ht untungnya tentu saja bukan keuntungan materi karena justru saya kehilangan banyak materi karenanya, namun keuntungannya adalah saya mengharap ridho Allah di yaumil akhir kelak karena telah berupaya menjaga ummat Islam dari penyimpangan agama, dan telah menasehati saudara seIslam saya di HT agar tidak melakukan kesalahan dan tidak menjerumuskan ummat pada kesalahan yang serupa, inilah bagian dari amar ma’ruf nahy munkar.
   Tidak ada manusia yang paling benar kecuali hanya Rasulullah shallallahu alaihi wa salam, tidak ada ummat terbaik kecuali para shahabat, tabi’in, dan tabiut tabiin, oleh karena itu semua yang saya sampaikan selalu didasari pada sunnah Nabi dan pemahaman generasi awal ummat, bukan pemahaman saya pribadi.
   Kalo masalah tempat ngaji saya ngaji dimana saja asalkan memiliki prinsip yang benar dalam Islam ahlus sunnah, saya tidak mementingkan kelompok atau harokah da’wah dan saya tidak menyukai ikatan-ikatan yang dibuat pada anggota harokah, karena Nabi dan generasi awal ummat Islam tidak pernah membuat itu.

 240. majalahababail

  assalamualaikum , terimakasih untuk banyak info bermanfaat di sini, sekalian kami menyampaikan majalah kami edisi terbaru
  http://www.4shared.com/document/iUPRkUeE/Majalah_Ababil_Edisi_4_Juni_20.html

 241. @ bang Rio,

  Saya anggota Hizbut Tahrir. Pertanyaan2 antum di atas silahkan bisa kita diskusikan via email.

  Email saya: arya.bima.c [at] gmail [dot] com

 242. mas yang buat blog ini, dapat bayaran berapa dari oarng kafir, enak ya

 243. @ Abu Altan:
  Hush, jangan sembarang fitnah, bang!
  Astaghfirullah..

 244. Bantahan Terhadap Syubhat Hizbut Tahrir (HTI); Mengoreksi Penguasa Harus dengan GAYA TUKUL?

  http://salafiyunpad.wordpress.com/2010/06/20/bantahan-hizbut-tahrir/

  • Puarah banget…
   Sayangnya yg bisa menang debat ma HTI cuma orang yg pengetahuan Hadist2, hukum2 syariah, dan dalil Al-qur’an nya sdah tingkat tinggi…
   Klo yg baru ngaji kemaren sore trus debat ma ustadz HTI, siap2 aja tuk dipermalukan habis2an…

 245. Asslm, sdr ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Semoga antum antunna sekalian senantiasa dilindungi dan diberi hidayah oleh Allah SWT. Amin yra.

  Sdr, antum yg mengaku mantan HT..saya cukup sering dengar blog ini dr teman2 yg lain. Blog anda terkenal bahkan melebihi blog yg kemarin baru ditutup pemiliknya. PKS Wacth. Terkenal karena tulisan-tulisan anda di sini.

  Sec. pribadi sy tidak perduli dan merasa penting dengan isi blog disini yg ditulis oleh anda2 yg mengaku pengikut. Ini kali pertama saya klik tautan dr teman dlm diskusi di fb sehingga saya buka situs ini.

  antum mengaku pengikut manhaj sunnah salafu shalih. Semoga pengakuan anda diterima oleh para salafu sholeh yang telah merintis kemuliaan Islam yg diwariskan nabiyullah SAW ini.

  benarkah antum pernah menjadi anggota HT atau hanya pernah menjadi simpatisannya saja? atau tidak keduanya sama sekali, antum hanya mengaku-ngaku saja lalu membuat blog ini dgn mengatasnamakannya, kemudian antum ingin menggiring opini publik ttg kekeliruan ide-2 HT di mata antum dan utk meyakinkan org2 yg mampir di blog anda ini, antum kutip pendapat ulama2 yg menurut antum dapat menguatkan pendapat dan tujuan antum. ah namanya juga dunia maya. Toh gak bakalan bertemu di dunia nyata. begitu barangkali ya ustad-2 di koma ini.

  *mungkin anda bisa kirim ke inbox saya di FB Hilyat Bunda aysyaHumayro, tahun berapa anda mengaji, dengan siapa musyrif anda waktu itu, sudah kitab apa yg anda kaji*
  Kalau sudah menjawabnya bisa menjadi bukti bagi saya bahwa antum mantan HT.
  Selama tidak ada jawaban, status antum di mata saya atau mungkin org lain yg sama persepsinya dgn saya akan menganggap “ah paling juga antum sedang menggunakan ‘merek dagang anda =Mantan HT= utk menaikkan dagangan anda”
  Biasalah itu khan namanya strategi pemasaran, bagaimana merebut pangsa pasar dan menjatuhkan pesaing. Iya ndak?

  • Jadi bingung nihhhh. Mana sih yang benar Syabab HT atau Mantan HT. Tolong dong JUBIR HTI.. Ust. Ismail Yusanto turun tangan menjawab tantangan bang Mantan HT. Jangan diam aja begini nih

  • @ Hilyat :
   Wah berarti anda tidak mendownload file MP3 diskusi di dunia nyata antara kontributor kami dengan aktivis HTI ya ?
   Itu bukti bahwa kami tidak hanya di dunia maya.
   Tapi memang harus hati-hati, soalnya rawan diteror.

  • aku butuh cermin untuk melihat wajah asliku…bila wajahku tak seperti yang kubayangkan, mengapa harus kurusak cermin itu atau malah ku buang jauh???

 246. Seandainya kaum muslimin mengemblikan setiap urusan kepada Allah dan Rasulnya dengan pemahaman salafusshalih, niscaya tidak akan ada perpecehan umat. Saya kira tidak sulit untuk sma’na wa atho’na kecuali orang-orang yang dikuasai hawa nafsunya. wallahu a’lam

 247. PRESS RELEASE

  Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

  Sehubungan dengan tidak ada lagi saudara di Hizbut Tahrir yang menunjukkan hujjah dan dalil dalam materi-materi diskusi di blog yang mubarokah ini, maka saya sampaikan bahwa saya tidak akan lagi berkomentar atau mengomentari hal-hal yang tidak terkait dengan materi diskusi dan hal-hal yang tidak bertujuan untuk menimba ilmu syar’i dengan hujjah dan dalil dari nash yang jelas.
  Hal itu bertujuan untuk menghindari perdebatan tanpa ilmu dan tidak bertujuan untuk beroleh kebenaran, yang kita disunnahkan menjauhinya sebagaimana hadits , “Aku jamin rumah di dasar surga bagi yang menghindari berdebat sekalipun ia benar, dan aku jamin rumah di tengah surga bagi yang menghindari dusta walaupun dalam bercanda, dan aku jamin rumah di puncak surga bagi yang baik akhlaqnya.” (HR Abu Daud)
  Dan sebagaimana telah berwasiat kepada kita pendahulu kita dari kalangan tabi’in Yahya bin Muadz :
  “Ada enam perkara, apabila dimiliki oleh seseorang maka telah sempurnalah keimanannya : (1) memerangi musuh Allah dengan pedang, (2) tetap menyempurnakan puasa walaupun di musim panas, (3) tetap menyempurnakan wudhu walaupun di musim dingin, (4) tetap bergegas menuju mesjid (untuk melaksanakan shalat berjama’ah) walaupun di saat mendung, (5) meninggalkan perdebatan dan berbantah-bantahan walaupun ia tahu bahwa ia berada di pihak yang benar dan (6) bersabar saat ditimpa musibah.”
  Kepada seluruh kaum muslimin harap hal ini dimaklumi, dan di akhir bulan mulia yang penuh berkah ini saya dengan tulus memohon maaf atas segala khilaf yang saya lakukan baik disengaja maupun tidak disengaja, begitu pula apabila antum semua memiliki khilaf terhadap saya maka saya dengan ikhlas telah memaafkan kesalahan antum terhadap saya sebagaiman hadits, “Akhlak yang paling mulia adalah menyapa mereka yang memutus silaturahim, memberi kepada yang kikir terhadapmu, dan memaafkan mereka yang menyalahimu.” (HR Ibnu Majah)
  Apabila ada yang masih ingin berkomunikasi dengan catatan benar-benar serius ingin mencari kebenaran, dapat mengirimkan email ke kami di pengelolakomaht@yahoo.co.id atau bisa menghubungi salah satu rekan kontributor kami di no HP 081373441891 (yogi) sebagai perantara dengan kami.
  Demikian penyampaian kami, semoga Allah memberkahi kita semua.
  Nuun, wal qolami wa maa yasthuruun.
  Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

 248. mohon maaf pengolakomaht yg terhormat ..setahu saya ht tuh bukan tempat kulian,skul or lembaga pendidikan…. sehingga ada kata2 manta ht or apa lah…… pun setahu saya dalam islam tuh ga ada tuh manta ustad…. yang ada tuh manta copet dan kawan2…… karna sekali ustad tetap aj dia ustad……

 249. Lho memangnya copet itu tempat kulian,skul or lembaga pendidikan…. (minjam pola pikir anda hehe)

 250. saudara sekalian aku Muh.Harun Bin Syu`aib Thalib menyeru kalian agar percaya bahwa akulah bakal Imam Mahdi sang Khalifah umat islam
  usiaku saat ini di 2010:32th
  aku akan dibai`at di 2011/2012 at di2018/2019 Insya Allaah

  • aku tunggu saatnya kau dibai`at wahai imamku, sudah lama kami mengalami kekosongan khalifah, islam merindukanmu! jangan takut kecuali pada Allaah swt yg akan senantiasa menjagamu…! Allaahu Akbar…!!!!

   • Allaahu Akbar…!!! harapanku semoga masih banyak lagi orang sepertimu saudaraku, aku juga menunggu bai’atmu padaku jika saatmya tiba.

 251. nie lg, ada yg ngaku2 Imam Mahdi, jgn2 bis semedi di Gunung Merapi nie…! Masya Allah, makin bnyk aja org sesat….!

  • hee..! saudara baru insyaf..! kalau ngomong dipikir dulu, nanti kalau saya ketemu sama kamu dn pilihan yg ada saat itu cuman 2 ykn:
   1. berbai,at padaku kemudian memjadi bagian dari tentaraku
   2.mengingkari ku kemudian menjadi musuhku
   lantas apa yg akn kau lakukan?

 252. pengelolakomaht

  Nama Imam Mahdi itu Muhammad bin Abdullah, sebagaimana Hadits Nabi, dan dia penduduk Madinah yang di Baiat di Makkah.
  Orang yang paham Islam tidak akan tertipu dengan Imam Mahdi gadungan hehe.

  • Nama nggak jadi soal yg pentimg orangnya bener alias asli dari sisi Allaah swt
   aku rasa itulah cara Allaah swt menjaganya hingga saatnya tiba dia akan dibai’at di tempat yg memang dikehendaki olehNya.

   • tampaknya saudari Lily Madinah lebih dapat memahami letak permasalahan yg sesungguhnya, thanks Allaahu Akbar…!!!!

 253. mmm, afwan dalam hal ini penjelasan madzhab syiah lebih mudah dipahami bahwa Imam Mahdi sesungguhnya telah lahir lama sebelumnya, garis keturunannya pun jelas (Imam Mahdi adalah Ahlul Bait Rosulullah)namun atas izin Allah beliau dighoibkan keberadaannya. Hingga akhirnya atas izin Allah beliau akan muncul kembali dan menebar kebaikan ke seluruh alam semesta

 254. Sesama Islam kok bertengkar, kapan berdirinya khilafah. Yang satu pesimis dan tidak mau perjuangkan khilafah, karena merasa sudah pasti akan berdiri sendiri jadi ngapain bikin harokah segala.

  Bung nyadar dong, baca shiroh, Rasulullah aja bikin tandzim dalam dakwahnya sehingga terorganisir berdirinya khilafah, itu bentuk ikhtiar kita semua. Low nanti tiba2 khilafah berdiri sendiri la ngapain kalian semua berusaha mendirikan. Gak nyambung bos!!

  buat orang hti : saya sepakat dengan kalian, meski saya bukan orang hti tapi saya sepakat dengan pentingnya khilafah. Tapi saya mohon marilah berdakwah dengan jalan dan manhaj masing-masing karena kita jamaatul minal muslimin bukan jamaatul muslimin. Saling menghargai. Kelak ketika HTI mendirikan khilafah duluan yang lain pasti akan berbaiat. Dan kalau entah itu NU, salafy, IM, atau apalah yang lebih dulu menyentuh khilafah kalian juga harus mau berbaiat.

  Sya kira itulah persaudaraan yang paling indah dengan sesama muslim, ketika semua berjuang demi kejayaan Islam.

  • Saudara misionaris..! dgn Izin Allaah akulah yg akan menegakkan Khilafah dgn metode kenabian tentunya terlaksana atas bai’at kalian terhadapku Allaahu Akbar……………!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 255. misionaris :
  Bukan pesimis Mas, selama umat Islam penuh kesyirikan dan kemaksiatan seperti sekarang ini, yang paling tepat adalah berdakwah kepada TAUHID bukan ikutan2 mendirikan partai.

  Apalagi firgah tsb, memiliki pemahaman mengenai takdir (Aqidah) yang berbeda dengan ulama2 terdahulu (ahlussunnah). pemahaman mereka mengenai takdir :

  Menurut mereka kehidupan manusia terbagi dua : Pertama, Hal-hal yang telah ditentukan Allah, yaitu yang terjadi pada manusia tanpa disengaja, misal kecelakaan. Kedua, Hal-hal yang tidak ditentukan Allah dan murni manusia sendiri yang menciptakan terjadi tidaknya hal tersebut, misal manusia tidak ditentukan masuk surga atau neraka akan tetapi manusia sendiri yang menentukan ia akan menjadi ahli surga atau neraka dengan melakukan amalan sholih atau maksiyat, sehingga amal sholih dan maksiyat manusia yang menentukan manusia masuk surga dan neraka adalah murni manusia sendiri yang menciptakan terjadinya sedangkan Allah tidak menentukannya.

  pemhaman tersebut bertentangan dengan Al-Qur’an surat At-Takwir 28-29

  “yaitu) bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah. Tuhan semesta alam.”

  dari ayat di atas jelas sekali bahwa”….manusia tidak dapat berkehendak kecuali apabila dikehendaki Allah…”

  Kalau tahuidnya aja masih ngaco bagaimana mau mendirikan Khilafah?

  Allah –subhanahu wa ta’ala- berfirman dalam QS. An Nur [24] :55 ;
  “Allah telah menjanjikan orang-orang yang beriman diantara kalian dan beramal sholih, Ia akan benar-benar memberikan kepadamu kekuasaan KEKHILAFAHAN di atas bumi, sebagaimana Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan merobah (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku.Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang yang fasik.

  Ternyata syarat agar kaum muslimin diberi kekuasaan kekhilafahan oleh Allah, berdasarkan ayat janji Allah -subhanahu wa ta’ala- tersebut diatas, adalah yang pertama masalah kualitas keimanan ummat Islam itu sendiri yaitu menjauhkan segala macam kesyirikan dan menutup rapat-rapat pintu yang mengarah kesana.
  Kemudian yang kedua adalah kualitas amal shalih ummat Islam yaitu amal yang ikhlas dan ittiba’ kepada Rasul semata tanpa ada tambahan-tambahan baru yang tidak pernah dicontohkan oleh generasi salaful ummah.

  silahkan dibaca kalau berminat :
  http://assunnah-qatar.com/manhaj-artikel-198/528-beberapa-hakikat-dakwah-ahlussunnah-dan-perbedaannya-dengan-ahlul-bidah.html

 256. afwan
  yang ana pahami dari diskusi ini adalah
  apa yang ingin disampaikan HT adalah bahwa takdir itu adalah ilmu Allah manusia tidak usah ikut2an memikirkan takdir mereka seperti apa dan akan bagaimana. Manusia hanya wajib berihktiar. barang siapa dalam ikhtiarnya melakukan kemaksiatan sebesar biji zarrah maka akan dibalas oleh Allah, begitu juga sebaliknya. itulah amal perbuatan manusia yang akan dihisab di yaumul akhir kelak
  (note : semua yang terjadi di alam semesta ini ada dalam jangkauan ilmu Allah, yang tidak akan pernah bisa terjangkau dengan ilmu makhluk)

  dan yang ingin disampaikan pengelola blog ini adalah manusia tidak boleh takabur, karena hidup dan takdir manusia ada dalam genggaman/kuasa Allah dan Ia lah yang maha menentukan segalanya.

  afwan lebih baik disudahi saja diskusinya soalnya jadi berbelit2 dan membuka topik baru.

  afwan jiddan
  wasslm

 257. Bukan itu yg dipermasalahkan ya akhi, yang dipermasalahkan adalah HT berpendapat bahwa manusia memiliki lingkaran yang dikuasainya yang itu tidak termasuk qadha qadar Allah.

 258. oh ya untuk masalah takdir bukan disini tempat bahasnya, silahkan ke artikel yang sesuai :)

 259. afwan ana salah posting
  :)

 260. Mengingkari kedatangan Imam Mahdi tentu TIDAK
  Mengingkari ente yg ngaco SO PASTI LA YAW…..!
  GAK JAUH BEDA ENTE SAMA LIA AMINUDIN DAN MUSADEK….

  • Imam Mahdi AL-Muntadhaar

   saudara sesama muslim, aku nggak ngaco lagian sudah pasti bedalah sama yg namax lia aminuddin n musadek …!!!

 261. Imam Mahdi (Gadungan) :
  Mengingkari kedatangan Imam Mahdi tentu TIDAK
  Mengingkari ente yg ngaco SO PASTI LA YAW…..!
  GAK JAUH BEDA ENTE SAMA LIA AMINUDIN DAN MUSADEK….

 262. Ya imam al kadzdzab, hatu burhanakum in kuntum minash shadiqien

 263. Imam Mahdi AL-Muntadhaar

  aku khawatir jika bukti datang padamu engkau hanya berkata ini adalah sihir yg nyata..!!!!

 264. Imam Mahdi AL-Muntadhaar

  sudah pasti datang nya ketetapan Allaah maka janganlah kamu memintanya agar segera didatangkan…Tunggulah saatnya akan tiba dimana kita akan dipertemukan , berbai`at or mengingkariku, pikirkanlah n berbuatlah sekehendakmu engkau jualah yg akan menuai hasilx walau seberat zarrah.

 265. Coba anda sebutkan hadits2 Rasulullah tentang siapakah al mahdi

  • Imam Mahdi AL-Muntadhaar

   anda telah menyebutkannya…. Namun yg realitanya akulah yg kalian cari “sesungguhnya rencana Allaah swt Maha Dahsyat” Dia melakukan apa yg Dia Kehendaki tanpa lebih dulu meminta persetujuan kpd hambaNya , tinggal manusianya apkh ia menerima or mengingkari[ sebagai ujian],namun demikian Allaah amt sayng pd hambaNya dgn senantiasa memberikan petunjuk menuju jalan yg lurus, pikirkanlah….. yg kalian menghabiskan waktu cukup banyak mencarinya namun ktk ia dtng didepanmu ……. hanya Allaah lah yg berhak memberikan petunjuk kepada hamba yg dikehendakiNya.

  • Berarti anda tidak mengimani khabar dari Rasulullah tentang siapakah al mahdi ?

 266. Assalamu ‘alaikum, maaf urusan agama jangan dimain-mainkan, mari kita akur bahwa kondisi saat ini masuk zaman Malikan Jabariyah, zaman raja menggigit, ditandai tidak adanya khilafah sehingga syariah mlempem dan penguasa dzalim….sadarlah saudaraku, di tengah masyarakat banyak sekali kemasiatan, kemusyrikan yang perlu diluruskan…jadi kita harus bersatu, bersinergi, kita boleh beda dikit, tp jangan jadi sebab kita saling mencaci dan memaki….saya bertugas di pedalaman Sabah, di sana banyak orang Indonesia, namanya pakai Muhammad…Solihin, tapi tidak pernah salat, anak-anak dianting dan ditato, kerjanya main domino dan mengadu ayam…banyak haji jual wiski, pokoknya ngeri…dan hanya khilafah yang tanggap dan peduli. jadi berjuanglah untuk tegaknya khalifah Islam di hizb mana pun nanda berada!

 267. @Semua HTI ers :

  Semua kitab-kitab dari para ulama yang sholeh menganjurkan untuk hanya ber ITTIBA’ kepada Rasulullah SAW yang Ma’shum bukan yang lain.

  1. Apakah anda meyakini bahwa semua Hadits Rasulullah SAW adalah benar ?

  2. Apakah anda juga percaya semua Hadits-Hadits Rasulullah tentang Khilafah di Masa Depan adalah benar ??

  3. Apakah anda hanya beriman kepada sebagian Hadits Rasulullah SAW dan meninggalkan sebagian Hadits yang lain ?

  3. Manakah yang lebih Utama ?
  mengikuti dan meyakini semua Hadits Rasulullah SAW ataukah Fatwa Taqiyudin Nabhani yang sudah jelas-jelas keliru ?

 268. @ Nak Rutho
  Jangan copy paste komentar yang sudah ditulis di komentar lain, jangan juga hanya main copy paste hadist….tulis sendiri saja…Juga jangan menganggap antum saja yang ikut manhaj Rasul. Masing2 punya alasan. Jadi bersinergilah. Quran hadist sudah harga mati, jadi pedoman. Antum jangan mlintir2 menganggap orang HT mengabaikan hadist, karena itu saya sarankah jadi pelajar di HT, kalau gak cocok, baru jadi mantanht.

 269. pengelolakomaht

  @Nak Rutho
  anda itu sudah gila!!jangan ikut2an kon ok!!!

  • afwan ya ayyuhal ikhwah, koment diatas bukan dari saya (pengelola) namun dari simpatisan HT yaitu dari saudara yongki (pemudakacung@yahoo.com) yang memalsukan identitas saya, sengaja tidak saya hapus sebagai ibrah tentang akhlak para simpatisan HT pada kita dalam diskusi, wallahul musta’an

 270. asslm wr wb

  ahlus sunnah wal jama’ah
  orang yang teguh diatas Al-Qur’an dan sunnah serta kuat dalam satu barisan jama’ah muslimin.

  ikhwah fillah sudah saatnya kita bersinergi dalam dakwah. Perbedaan pemahaman tidak usah diperuncing. menasihati dalam kebaikan adalah wajib, tapi jika berujung pada perdebatan dan hancurnya ukhuwah maka lebih baik diam karena Allah telah menjanjikan rumah di surga bagi mereka yang menjauhi perdebatan walau pun ia benar.
  sudah saatnya kita bersinergi dalam setiap aktivitas dakwah. musuh kita sama yaitu syaithon thogut dan ashor2nya yang merusak pemikiran2 islam baik dari luar maupun dari dalam dengan ghozwul fikri-nya. Mari kita sama2 berdakwah demi tegaknya hujjah dan izzah kaum muslimin di muka bumi.

  sesungguhnya hanya pada Allah kita bertawakal, hanya kepada Allah kita bertaubat, dan hanya kepada Allah lah kita kembali

  wasslm

 271. pengelolakomaht

  @Nak Rutho
  ANDA YANG ANEH…DASAR JAHIL!!!
  BERTOBATLAH SEBELUM MALAIKAT IZRAIL MENJEMPUT!!!

  *****

  pemudakacung@yahoo.com
  223.255.225.8

  • afwan ya ayyuhal ikhwah, koment diatas bukan dari saya (pengelola) namun dari simpatisan HT yaitu dari saudara yongki (IP address 223.255.225.8) yang memalsukan identitas saya, sengaja tidak saya hapus sebagai ibrah tentang akhlak para simpatisan HT pada kita dalam diskusi, wallahul musta’an

 272. Tiada kemuliaan tanpa Islam
  Tak sempurna Islam tanpa Syariat
  Takkan tegak Syariat tanpa daulah
  Daulah khilafah Rasyidah

  ********

  pemudakacung@yahoo.com
  223.255.225.8

  • Tiada kemuliaan tanpa Islam
   Tak sempurna Islam tanpa Syariat
   Takkan tegak Syariat tanpa daulah
   Daulah khilafah Rasyidah
   TAKKAN TEGAK DAULAH TANPA AQIDAH (AQIDAH YG BENAR)

   klo mau khilafah tegak, ber aqidah dulu yg bener ente ini pengikut Taqiyudin atau pengikut Rasulullah?

 273. Ya … Pemalsunya adalah

  Nama: Yongki
  emailnya: pemudakacung@yahoo.com
  IP address: 223.255.225.8

 274. @pengelola :
  Awas aksi-aksi negatif simpatisan HT yang lain berupa HACKER, DE-FACE dll yang dapat mengacaukan blog yang penuh berkah ini ..

 275. he2….sibuknya di dunia maya!

 276. Imam Mahdi AL-Muntazhar

  facebook.com/Daeng.Arung

 277. assalamu,alaikum warohmatullahiwabarokatuh…

  tak perlu khawatir…mari kita berjuang terus untuk menegakan khilafah yang akan mempersatukan,melindungi dan mengayomi umat…

 278. hufff…capeknya…

  antara yang ‘menasehati’ ama yg ‘dinasehati’ sama saja..
  ya sudahlah,,tiap orang punya pendapat masing-masing..

  buat yang ‘menasehati’, ingat tujuan awal yaitu ‘menasehati’ bukan malah cenderung berusaha mencari-cari aib dan membuka aib saudara sendiri.. ingat Dari Ubaidilah bin Khiyar berkata :
  “Aku mendatangi Usamah bin Zaid radliyallahu ‘anhu dan aku katakan : “Kenapa engkau tidak menasihati Utsman bin Affan untuk menegakkan hukum had atas Al Walid?” Maka Usamah berkata : “Apakah kamu mengira aku tidak menasihatinya kecuali harus dihadapanmu? Demi Allah sungguh aku telah menasihatinya secara sembunyi-sembunyi antara aku dan ia saja. Dan aku tidak ingin membuka pintu kejelekan dan aku bukanlah orang yang pertama kali membukanya.” (Atsar yang shahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim)?y udahlah, pdkt aj ama yg mw dinasehati,,ngomong lgsg..klo udah pnah coba n yg dinasehati emg susah,,nyobanya brp kali??butuh bkali2 kali..klo udah nkali2 dan emang ‘bandel’ ya udah biarin aj..mereka punya alasan yg kuat akan tindakan mereka..

  buat yang ‘dinasehati’, kalo ada yg ‘menasehati’ didengerin n instrospeksi..klo emg bener g ada salahnya berubah jd bener,,klo salah n kalian punya dasar untuk mmpertahankan pndpt kalian y udah biarin aj..susah amat..

  gitu aj koq repot..

 279. Kepada :
  – Kader dan Simpatisan HT/HTI
  – Daris, Musyrif, Syabab ataupun Amir HT/HTI
  – Pengurus DPD, DPW, DPP HTI

  Berhubung antum semua tidak bisa menghadirkan hujjah dan dalil yang kuat untuk menggugurkan topik-topik di blog ini, maka antum semua selayaknya dengan jujur mengakui bahwa topik-topik di blog ini benar adanya dan memang HT/HTI keliru dalam hal ini.

 280. Menarik membaca essay nya…
  Saya teringat dengan sebuah buku berjudul KUDETA MEKKAH, dalam buku tersebut diungkap peristiwa tragis di lingkungan Kabah, di mana seorang yang bernama Juhaiman melakukan aksi baiat kepada seseorang pemuda bernama Muhammad bin Abdullah yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Prosesi baiat itu dilakukan disampaing bangunan Kabah karena terinspirasi oleh hadits yang dikutip di atas. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 20 November 1979 yang bertepatan dengan tahun baru Hijriah 1400. Namun dalam aksi baiat itu pengikut Juhaiman dan Imam Mahdinya, yaitu Muhammad bin Abdullah, membantai ratusan umat Islam yang sedang melakukan ibadah yang menolak untuk berbaiat kepadanya.
  Berdasarkan catatan sejarah aksi itu tidak kurang menelan korban lebih dari seribu orang dan menghancurkan pilar-pilar yang menopang bangunan masjid Harram. Peristiwa berdarah di lingkungan Kabah itu adalah peristiwa pertama dalam kurun waktu ribuan tahun sejak Kabah didirikan kembali oleh Nabi Ibrahim (as).

  Mencermati tulisan essay di atas, saya sangat yakin 100%, bahwa Imam Mahdi yang akan turun itu akan ditolak oleh umat Islam sendiri dan ke-Khalifahan nya pun akan diasingkan oleh umat Islam sendiri. Alasannya karena penafsiran tentang Imam Mahdi yang umat Islam percayai selama ini akan berbeda dengan kondisi Imam Mahdi yang kelak turun.

  Saya yakin pula kelak jika Imam Mahdi datang figur manusia yang pertama melakukan perlawanan terhadap Imam Mahdi adalah para Ulama, karena ulama lah yang merasa tersaingi dan akan banyak kehilangan pengikut ketika Imam Mahdi itu datang.
  Sekarang ini tengah terjadi fenomena yang mengerikan di antara ulama. Para ulama satu sama lain saling mengklaim paling unggul dan terlibat pada urusan duniawi mulai dari politik, panggung hiburan, iklan, reality show hingga konser musik. Mereka pun tidak malu-malu menetapkan harga tertentu bagi jasa memberikan ceramah, Tabligh Akbar, hingga jasa Zikir Massal. Tujuan para ulama itu hanya kesenangan dunia belaka.

  Satu lagi…
  Mengacu pada Surat An Nur ayat 55, seperti yang dikutip di atas, nampaknya saat ini mayoritas umat Islam sedang rusak imannya dan tidak beramal shaleh. Pasalnya saat ini umat Islam sedang kekosongan Khalifah.

  • mirsha likes this

  • @sukma :

   Imam Mahdi tahapannya dalam hadits jelas, jadi sebelum beliau dibaiat di Makkah oleh penduduk Makkah, beliau tinggal di Madinah, dan sebelum di baiat itu beliau dikejar oleh sepasukan tentara yang kemudian pasukan itu ditenggelamkan Allah di gurun pasir, itulah khabar tentang imam mahdi sebelum dibaiat.

   Jadi tidak bisa orang mengaku bernama Muhammad bin Abdullah di Makkah dan minta dibaiat, karena itu justru menyalahi Hadits-hadits Nabi.
   Bagi orang yang berilmu pasti bisa membedakan mana Imam Mahdi asli dan mana yang gadungan.

   • ana pernah baca sebuah riwayat yang mengatakan
    bahwa pada saat kemunculannya Imam Mahdi hanya dibai’at oleh sebagian kecil umat muslim. sedangkan sebagian besar lainnya malah memusuhi beliau.
    benar kata antum orang yang berilmu pasti bisa membedakannya.
    pertanyaannya, apakah kita cukup berilmu untuk mengetahui tanda2nya?
    apakah cukup dengan menghafal hadits tentang tanda2 kemunculannya lantas kita bisa mengetahui kehadiran beliau?
    bisa saja ketika kemunculan beliau kita malah mendustakannya (naudzu billah)

 281. alhamdulillah ilmu yang bermanfaat,ana izin copas artikelnya y afwan?

 282. alhamdulillah ilmu yang bermanfaat,ana izin copas artikelnya y ,afwan?

 283. Katanya Ulama pewaris Nabi…
  Tapi belum kulihat ulama yang menghancurkan berhala, lalu dia dibakar…
  Katanya uma pewaris Nabi….
  Tapi belum kulihat ulama seperti Luth yang berjuang menolak aksi liwath bangsa Sodom…
  Katanya Ulama pewarus Nabi…
  Tapi belum kulihat ulama seperti Musa yang mendatangi Firlaun yang menyurh taat kepada Allah…
  Katanya Ulama pewaris Nabi, tetapi belum ada ulama yang berusaha menghentikan ziarah seks di Kemukus…
  Katanya Ulama pewaris Nabi….
  Belum kulihat ulama seperti Zakaria dan Yahya….yang menentang kezaliman Raja Herodes, kemudian kedunya syahid terbunuh….
  Wahai para ulama di pundak mulah kini tugas suci para Nabi….
  Jangan diam ketika Quran tidak dijalankan…
  Jangan diam saat Quran dihinakan…
  Jangan menjadi manusia pertama yang kelak akan diminta tanggung jawabnya, karena mengaku ulama…
  tapi tidak berusaha mengubah masyarakat yang bobrok akhlahnya….
  Ingat Allah sangat MURKA KEPADA ORANG YANG MENGATAKAN TAPI TIDAK MELAKUKAN….
  Astaghfirullah hal Adziim….

 284. alhamduliLlah mas KOMA HT,ane pikir blog ini dihack,makanya jadi males browsing blog ini,tapi untungnya cuma pemalsuan nama saja,akun fesbuk antum aktif??

 285. Ada teman yang mengatakan kpd saya bahwa HT dekat dengan Syi’ah Rafidhah. Padahal Syi’ah Rafidhah adalah sekte paling sesat. Mohon penjelasannya dari pengelola blog ini

 286. Para alim yang tidak tergabung dalam HT melakukan tarbiyah dan tashfiyah agar syari’ah Islam bisa diterapkan meskipun khilafah tidak ada, dan faktanya 90 % syari’ah Islam tidak memerlukan adanya khilafah.

  Apakah rukun Islam dan rukun Iman tidak bisa diterapkan tanpa khilafah ?
  Pertanyaan koma yang ini mengingatkan saya PADA Dialog Di TV antara Kelompaok LIBERAL VS HTI persis sekali pertanyaanya
  Kalo kita perhatikan dengan seksama KITA dapat menarik kesimpulan Dari PERNYATAAN2 si koma semakin JELAS SIAPA dia sebenarnya
  DAKWAh HT itu MENYERU PENERAPAN SYARIAH jangan salah menuduh bahwa anda aja yg berdakwa syaria, apa emang benar begitu!!!!
  SOAL HADIS AHAD DALAM AQIDAH
  HIZBUT TAHRIR bukanlah peletak dasar yang mengeluarkan pendapat bahwa Hadits Ahad tidak bisa dijadikan dalil dalam masalah aqidah. Ketika HT lahir (1953), kedua pendapat itu sudah ada. HT hanya memilih diantara dua pendapat yang berbeda tersebut kemudian dijadikan / ditabani sebagai pendapat HT. Jadi Claim yang menyebutkan bahwa pendapat tersebut adalah hanyalah pendapat Nyleneh HIZBUT TAHRIR Insya Allah akan terbantah dengan sendirinya. Berikut pendapat ulama yang menyatakan bahwa Hadits Ahad tidak bisa dijadikan dasar dalam masalah aqidah tetapi bisa digunakan dalam masalah hukum syariat.

  Sayyid Qutub dalam tafsir Fi Dzilalil Quran menyatakan, bahwa, hadits ahad tidak bisa dijadikan sandaran (hujjah) dalam menerima masalah ‘aqidah. Al-Quranlah rujukan yang benar, dan kemutawatirannya adalah syarat dalam menerima pokok-pokok ‘aqidah .

  Imam Syaukani menyatakan, “Khabar ahad adalah berita yang dari dirinya sendiri tidak menghasilkan keyakinan. Ia tidak menghasilkan keyakinan baik secara asal, maupun dengan adanya qarinah dari luar…Ini adalah pendapat jumhur ‘ulama. Imam Ahmad menyatakan bahwa, khabar ahad dengan dirinya sendiri menghasilkan keyakinan. Riwayat ini diketengahkan oleh Ibnu Hazm dari Dawud al-Dzahiriy, Husain bin ‘Ali al-Karaabisiy dan al-Harits al-Muhasbiy.’

  Prof Mahmud Syaltut menyatakan, ‘Adapun jika sebuah berita diriwayatkan oleh seorang, maupun sejumlah orang pada sebagian thabaqat –namun tidak memenuhi syarat mutawatir [pentj]—maka khabar itu tidak menjadi khabar mutawatir secara pasti jika dinisbahkan kepada Rasulullah saw. Ia hanya menjadi khabar ahad. Sebab, hubungan mata rantai sanad yang sambung hingga Rasulullah saw masih mengandung syubhat (kesamaran). Khabar semacam ini tidak menghasilkan keyakinan (ilmu) .”

  Beliau melanjutkan lagi, ‘Sebagian ahli ilmu, diantaranya adalah imam empat (madzhab) , Imam Malik, Abu Hanifah, al-Syafi’iy dan Imam Ahmad dalam sebuah riwayat menyatakan bahwa hadits ahad tidak menghasilkan keyakinan.”

  Al-Ghazali berkata, ‘Khabar ahad tidak menghasilkan keyakinan. Masalah ini –khabar ahad tidak menghasilkan keyakinan—merupakan perkara yang sudah dimaklumi. Apa yang dinyatakan sebagian ahli hadits bahwa ia menghasilkan ilmu, barangkali yang mereka maksud dengan menghasilkan ilmu adalah kewajiban untuk mengamalkan hadits ahad. Sebab, dzan kadang-kadang disebut dengan ilmu.”

  Imam Asnawiy menyatakan, “Sedangkan sunnah, maka hadits ahad tidak menghasilkan apa-apa kecuali dzan ”

  Imam Bazdawiy menambahkan lagi, ‘Khabar ahad selama tidak menghasilkan ilmu tidak boleh digunakan hujah dalam masalah i’tiqad (keyakinan). Sebab, keyakinan harus didasarkan kepada keyakinan. Khabar ahad hanya menjadi hujjah dalam masalah amal. ”

  Imam Asnawiy menyatakan, “Riwayat ahad hanya menghasilkan dzan. Namun, Allah swt membolehkan dalam masalah-masalah amal didasarkan pada dzan….”

  Al-Kasaaiy menyatakan, “Jumhur fuqaha’ sepakat, bahwa hadits ahad yang tsiqah bisa digunakan dalil dalam masalah ‘amal (hukum syara’), namun tidak dalam masalah keyakinan…”

  Imam Al-Qaraafiy salah satu ‘ulama terkemuka dari kalangan Malikiyyah berkata, “..Alasannya, mutawatir berfaedah kepada ilmu sedangkan hadits ahad tidak berfaedah kecuali hanya dzan saja.”

  Al-Qadliy berkata, di dalam Syarh Mukhtashar Ibn al-Haajib berkata, “’Ulama berbeda pendapat dalam hal hadits ahad yang adil, dan terpecaya, apakah menghasilkan keyakinan bila disertai dengan qarinah. Sebagian menyatakan, bahwa khabar ahad menghasilkan keyakinan dengan atau tanpa qarinah. Sebagian lain berpendapat hadits ahad tidak menghasilkan ilmu, baik dengan qarinah maupun tidak.”
  Syeikh Jamaluddin al-Qasaamiy, berkata, “Jumhur kaum muslim, dari kalangan shahabat, tabi’in, dan ‘ulama-ulama setelahnya, baik dari kalangan fuqaha’, muhadditsin, serta ‘ulama ushul; sepakat bahwa khabar ahad yang tsiqah merupakan salah satu hujjah syar’iyyah; wajib diamalkan, dan hanya menghasilkan dzan saja, tidak menghasilkan ‘ilmu.”

  Dr. Rifat Fauziy, berkata, “Hadits ahad adalah hadits yang diriwayatkan oleh seorang,dua orang, atau lebih akan tetapi belum mencapai tingkat mutawatir, sambung hingga Rasulullah saw. Hadits semacam ini tidak menghasilkan keyakinan, akan tetapi hanya menghasilkan dzan….akan tetapi, jumhur ‘Ulama berpendapat bahwa beramal dengan hadits ahad merupakan kewajiban.”

  Perlu diketahui, bahwa ulama-ulama di atas sepengetahuan kami bukan anggota HIZBUT TAHRIR. Jadi pendapat bahwa hadits Ahad tidak bisa digunakan untuk masalah Aqidah, tetapi hanya bisa digunakan untuk masalah syariat adalah pendapat para ulama2 di atas.
  Piye koma iki………………..

 287. bismillah, alhamdulillah wassholaatu wassalaamu ‘alaa rosuulillah, amma ba’du:
  hadits-hadits yang disabdakan Rosulullah SAW pasti benar. dan HT memperjuangkan khilafah bukan khilafahnya HT, tapi khilafah untuk kaum muslimin. kalau kepastian akan datangnya KHILAFAH RASYIDAH “ALAA MINHAJIN NUBUWWAH adalah PASTI, lalu apakah kita berpangku tangan. sedangkan dalam pembahasan Qodlo dan Qodar ada penukilan hadits
  “Tak seorangpun dari kamu kecuali telah tertulis tempatnya di surga atau tempatnya di neraka” Kemudian (sahabat) bertanya : “Ya Rasulullah, apakah kita tidak pasrah saja” (Dalam suatu riwayat disebutkan :’Apakah kita tidak pasrah saja pada ketetapan kita dan meninggalkan amal). Beliau menjawab : “Jangan, (tetapi) beramalah, setiap orang dipermudah (menuju ketetapannya)”. (Dalam suatu riwayat disebutkan : “Beramalah, karena setiap orang dipermudah menuju sesuatu yang telah diciptakan untuknya”). Kemudian beliau membaca ayat : “Adapun orang yang memberi dan bertaqwa dan membenarkan kebaikan, maka Aku akan mempermudahnya menuju kemudahan. Adapun orang yang bakhil dan menumpuk kekayaan dan mebohongkan kebaikan, maka Aku akan mempermudahnya menuju kesulitan”
  [Hadis riwayat al-Bukhari & Muslim].
  kesimpulan dari komen saya adalah: menurut saya HT hanyalah
  1) sekumpulan dari orang-orang yang beramal, agar dipermudah menuju ketetapannya untuk terwujud KHILAFAH ROSYIDAH.
  2) Kumpulan orang-orang yang ingin mempersembahkan jawaban terbaik manakala di hadapan Allah ditanya dikemakanan hartanya, untuk apa umur dan masa mudanya
  mohoon maaf bila ada khilaf
  Wallohul musta’aan

 288. Bismillahirahmanirahim,..

  Allah Maha Benar,..
  Sesungguhnya apa yang di perjuangkan saudara2 kita di HTI adalah Untuk umat islam,.
  Dari yang saya dengar melalui salah satu sahabat saya yang Aktivis Hti ia mengatakan Sesungguhnya tujuan HTI adalah ” Mengembalikan Kehidupan Islam ” ,.
  Masyaallah Itu sungguh luar biasa,.
  Bukankah Kita semuanya ini akan Mati,.
  marilah kita jadi pejuang islam sebelum kematian kita,..
  Seharusnya kita umat muslim ini juga mendukung,.

  ( Saya Bukan Anggota HTI )
  Tolong jangan Di Delete,.
  Ini Untuk Islam,.

  • luar biasa perjuangan sodara2 di HT, niat baiknya semoga di balas Allaoh SWT dengan berlipat2 kebaikan…. namun niat saja tidak cukup, kalo terdapat kekeliruan atas pedoman yang dipakai maka seyogyanya kita luruskan…
   Rasulullah shallallahu ‘alayhi wasallam menekankan dalam beberapa haditsnya tentang pentingnya taat kepada seorang khalifah. Dalam salah satu haditsnya Rasulullah shallallahu ‘alayhi wasallam bersabda:
   “Barangsiapa yang ditindas oleh penguasanya maka hendaknya ia bersabar, sungguh barangsiapa yang keluar dari perintah sultan (penguasa) sejengkal saja maka ia mati dalam kematian jahiliyah” (Shahih Bukhari Bab Fitnah)

   Sabda Rasulullah SAW:
   “Barangsiapa yang melihat hal pada penguasanya sesuatu yang tidak disukainya maka hendaknya ia bersabar, sungguh barangsiapa yang keluar dari jamaah sejengkal saja, lalu ia wafat maka ia wafat dengan kematian jahiliyah” (Shahih Bukhari Bab Fitnah)

   Berkata zubair bin Adiy ra : kami mendatangi Anas bin Malik mengadukan kekejian Hajjaj dan kejahatannya pada kami,
   maka berkata Anas ra : Bersabarlah kalian, karena tiadalah datang masa kecuali yang sesudahnya akan lebih buruk, sampai kalian akan menemui
   Tuhan kalian, kudengar ini dari Nabi kalian (Muhammad saw)” (Shahih Bukhari Bab Fitnah)

   Sabda Rasulullah saw :
   “Dengar dan patuhlah bagi seorang muslim selama ia tak diperintah berbuat maksiat, bila ia diperintah berbuat maksiat maka tak perlu dengar dan patuh” (Shahih Bukhari Bab Ahkam)

   Rasulullah saw dan kesemua para Imam dan Muhaddits ahlussunnah waljamaah tidak satupun menyerukan pemberontakan dan kudeta, selama pemimpin mereka muslim maka jika diperintah maksiat mereka tidak perlu taat, bila diperintah selain dosa maka mereka taati.

   Sebagaimana dimasa merekapun terdapat kepemimpinan yg dhalim, walau berkedok dengan nama “KHALIFAH” namun mereka dhalim, diantaranya Hajjaj yang sering membantai dan menyiksa rakyatnya, namun ketika mereka mengadukan pada Anas ra, maka mereka diperintahkan bersabar, bukan diperintahkan merebut Khilafah dengan alasan khalifah itu dhalim.

 289. nisfahQurrotayyun

  kita percaya ajjah.. kalau suatu saat khilafah akan tegak.. sehingga para diktator akan lengah dengan kepemimpinan mereka….
  dan hukum hukum Allah segera di tegakkan…..

 290. Ini juga perlu direnungkan
  Musibah umat ini adalah akibat para penguasanya … Juga akibat sikap diam umat terhadap bencana-bencana dari para penguasa zalim dan diktator. Maka umat pun ditimpa musibah berupa azab seperti yang terjadi selama ini, bukan hanya di akhirat saja, tetapi hingga di dunia. Dan sekarang umat melihat musuh-musuhnya membombardir negerinya, mengelilingi langitnya, dan melanggar kehormatannya.

  وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

  Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya. (QS al-Anfal [8]: 25)

  Orang zalim dihukum karena kezalimannya. Sedangkan orang yang dizalimi mendapat siksa karena sikap diamnya terhadap kezaliman. Abu Bakar ash-Shiddiq ra berkata: Aku mendengar Rasul saw bersabda:

  «إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمْ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ»

  Sesungguhnya manusia jika melihat orang berbuat zalim lalu ia tidak menindak dengan kedua tangannya, maka hampir-hampir Allah meratakan azab dari sisinya (HR Ahmad)

 291. Ind0nesia adalah negara muslim, pemimpinnya muslim, menteri – menterinya mayoritas muslimin, mayoritas masyarakatnya muslimin, tidak semuanya oruptor, tidak semuanya buruk, masikh ada kok yang amanah, barangkali cuma sedikit…. terus khilafah apalagi yang mesti ditegakkan?, ini adalah khilafah islamiyah (kepemimpinan islam), adakah presiden kita melarang shalat?, adakah pemimpin kita melarang puasa ramadhan? Mengenai kesalahan kesalahan lainnya selama ia seorang muslim maka kita diperintah oleh Rasul saw untuk bersabar dengan cara mengingatkan, mendakwahi dengan cara santun, kalo mampu ya lakukan dengan tanganmu (kekuasaanmu tp bukan dengan merusak anrkis/kudeta), kalo tidak mampu dengan tanganmu, lakukan dengan ucapanmu / lidahmu / mulutmu, kalo masih tidak mampu ya lakukan dengan hatimu.

  Para Imam dan Muhaddits itu tak satupun menyerukan kudeta dan penjatuhan kekuasaan dari seorang pemimpin muslim.

 292. Negara Islam dan Negri Islam itu beda, Indonesia itu negri Islam.
  Negara Islam adalah negara yang di dalamnya diterapkan hukum-hukum Islam dan keamanan negara tersebut berada di bawah keamanan Islam. Negara kafir adalah negara yang di dalamnya diterapkan hukum-hukum kufur dan keamanan negara tersebut berada di bawah keamanan bukan Islam.

  sebuah negara barulah absah disebut Negara Islam (Darul Islam) ketika telah memenuhi dua syarat: (1) hukum yang diterapkan di negara tersebut adalah hukum Islam; (2) kekuasaan (pemerintahan) di negara tersebut dikendalikan dan dipimpin sepenuhnya oleh kaum Muslim. Dengan demikian, pengkategorian Negara Islam atau negara kafir tidak didasarkan pada seberapa banyak jumlah penduduk Muslim atau kafir yang ada di negara tersebut, tetapi ditentukan oleh hukum yang diterapkan dan kekuasaan yang mengendalikan negara tersebut. Kategorisasi inilah yang dipilih dan dianggap paling râjih (kuat) , setelah sebelumnya dilakukan pengkajian yang jernih dan mendalam terhadap realitas Negara Islam dan negara kafir pada masa Nabi saw. dan Khulafaur Rasyidin, juga setelah dilakukan penelitian dan tarjîh terhadap pendapat para ulama.

  Pendapat Ulama Mengenai Negara Islam dan Negara Kafir

  Dr. Muhammad Khair Haekal menyatakan bahwa sesungguhnya frasa dâr al-Islâm adalah istilah syar’i yang dipakai untuk menunjukkan realitas tertentu dari sebuah negara. Frase dâr al-kufr juga merupakan istilah syar’i yang digunakan untuk menunjukkan realitas tertentu dari sebuah negara yang berlawanan dengan Darul Islam. Begitu pula istilah dâr al-kufr, dâr as-Syirk dan dâr al-harb; semuanya adalah istilah syar’i yang maknanya sama1 untuk menunjukkan realitas tertentu dari sebuah negara yang faktanya berbeda dengan fakta pertama (Darul Islam).

  Istilah dâr al-Islâm dan dâr al-kufr telah dituturkan di dalam Sunnah dan atsar para Sahabat. Imam al-Mawardi menuturkan sebuah riwayat dari Nabi saw. bahwa beliau pernah bersabda, “Semua hal yang ada di dalam Darul Islam menjadi terlarang (terpelihara), sedangkan semua hal yang ada di dalam dâr asy-syirk telah dihalalkan.”2

  Maksudnya, semua orang yang hidup di dalam Darul Islam, harta dan darahnya terpelihara. Harta penduduk Darul Islam tidak boleh dirampas, darahnya juga tidak boleh ditumpahkan tanpa ada alasan yang syar’i. Sebaliknya, penduduk darul kufur, maka harta dan darahnya tidak terpelihara, kecuali ada alasan syar’i yang mewajibkan kaum Muslim melindungi harta dan darahnya.3

  Di dalam kitab Al-Kharaj karya Abu Yusuf dituturkan, bahwa ada sebuah surat yang ditulis oleh Khalid bin Walid kepada penduduk al-Hijrah. Di dalam surat itu tertulis:

  Aku telah menetapkan bagi mereka (penduduk Hirah yang menjalin perjanjian dzimmah), yakni orang tua yang tidak mampu bekerja, atau orang yang cacat, atau orang yang dulunya kaya lalu jatuh miskin, sehingga harus ditanggung nafkahnya oleh penduduk yang lain; semuanya dibebaskan dari pembayaran jizyah, dan mereka akan dicukupi nafkahnya dari harta Baitul Mal kaum Muslim, selama mereka masih bermukim di Darul Hijrah dan Darul Islam. Jika mereka berpindah ke negeri lain yang bukan Darul Hijrah maka tidak ada kewajiban bagi kaum Muslim untuk mencukupi nafkah mereka.4

  Ibnu Hazm mengatakan, “Semua tempat selain negeri Rasulullah saw. adalah tempat yang boleh diperangi; disebut dâr al-harb, serta tempat untuk berjihad.”5

  Berdasarkan riwayat di atas dapat disimpulkan bahwa frasa dâr al-Islâm adalah istilah syar’i yang ditujukan untuk menunjukkan realitas tertentu dari sebuah negara. Sebab, di sana ada perbedaan hukum dan perlakuan pada orang yang menjadi warga negara Darul Islam dan darul al-kufur.

  Para fukaha juga telah membahas kedua istilah ini di dalam kitab-kitab mereka. Dengan penjelasan para fukaha tersebut, kita dapat memahami syarat atau sifat yang harus dimiliki suatu negara hingga absah disebut negara Islam. Imam al-Kasai, di dalam kitab Badâi’ ash-Shanai’, mengatakan:

  Tidak ada perbedaan di kalangan fukaha kami, bahwa darul kufur (negeri kufur) bisa berubah menjadi Darul Islam dengan tampaknya hukum-hukum Islam di sana. Mereka berbeda pendapat mengenai Darul al-Islam, kapan ia bisa berubah menjadi darul al-kufur? Abu Hanifah berpendapat, Darul; al-Islam tidak akan berubah menjadi darul al-kufur kecuali jika telah memenuhi tiga syarat. Pertama: telah tampak jelas diberlakukannya hukum-hukum kufur di dalamnya. Kedua: meminta perlindungan kepada darul kufur. Ketiga: kaum Muslim dan dzimmi tidak lagi dijamin keamanannya, seperti halnya keamanaan yang mereka dapat pertama kali, yakni jaminan keamanan dari kaum Muslim.

  Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat, “Darul al-Islam berubah menjadi darul kufur jika di dalamnya telah tampak jelas hukum-hukum kufur.6

  Di dalam hâsyiyah (catatan pinggir) Ibnu ‘Abidin atas kitab Ad-Durr al-Mukhtâr Syarh Tanwîr al-Abshâr disebutkan:

  Darul Islam tidak akan berubah menjadi dâr al-harb….(karena) misalnya, orang kafir berhasil menguasai negeri kita, atau penduduk Mesir murtad kemudian mereka berkuasa, atau diterapkan atas mereka hukum-hukum kufur; atau negeri itu mencabut dzimmah (perjanjian untuk mendapatkan perlindungan dari Daulah Islam), atau negeri mereka dikuasai oleh musuh; salah satu hal tersebut tidak menjadikan Darul Islam berubah menjadi dar al-harb jika telah memenuhi tiga syarat. Adapun Abu Yusuf dan Mohammad berpendapat, cukup dengan satu syarat saja, yakni tampaknya hukum-hukum kufur di negara itu, dan ini adalah qiyas.7

  Syaikh Muhammad Abu Zahrah berkomentar:

  Barangkali buah perbedaan di antara dua pendapat tersebut tampak jelas pada masa kita sekarang ini. Karena itu, jika pendapat Abu Hanifah itu diterapkan maka negeri-negeri mulai dari wilayah barat hingga daerah Turkistan dan Pakistan terkategori Darul Islam. Sebab, walaupun penduduknya tidak menerapkan hukum-hukum Islam, mereka hidup dalam perlindungan kaum Muslim. Karena itu, negeri-negeri ini termasuk Darul Islam. Jika pendapat Abu Yusuf dan Muhammad serta para fukaha yang sejalan dengan keduanya diterapkan maka negeri-negeri Islam sekarang ini tidak terhitung sebagai Darul Islam, tetapi dâr al-harb. Sebab, di negeri-negeri itu tidak tampak dan tidak diterapkan hukum-hukum Islam.8

  Di dalam kamus fikihnya, Syaikh Sa’di Abu Habib menjelaskan tentang Darul Islam dan dâr al-harb sebagai berikut:

  Menurut pengikut mazhab Syafii, dâr al-harb adalah negeri-negeri kaum kafir (bilâd al-kuffâr) yang tidak memiliki perjanjian damai dengan kaum Muslim. Adapun Darul Islam menurut pengikut mazhab Syafii adalah setiap negeri yang dibangun oleh kaum Muslim, seperti Baghdad dan Bashrah; atau penduduknya masuk Islam, seperti Madinah atau Yaman; atau negeri yang ditaklukkan dengan perang, semacam Khaibar, Mesir dan wilayah kota Irak; atau ditaklukkan secara damai; atau wilayah yang kita miliki dan orang kafir yang hidup di dalamnya membayar jizyah.

  Adapun menurut pengikut Imam Ahmad bin Hanbal, “Darul Islam adalah setiap negeri yang dibangun oleh kaum Muslim, seperti Bashrah, atau negeri yang ditaklukkan oleh kaum Muslim, seperti kota Yaman.”9

  Abdul-Qadir Audah menyatakan:

  Darul Islam adalah negeri yang tampak jelas di dalamnya penerapan hukum-hukum Islam, atau penduduknya yang Muslim mampu menampakkan hukum-hukum Islam di negeri itu. Termasuk Darul Islam setiap negeri yang seluruh penduduknya beragama Islam, atau mayoritasnya beragama Islam. Juga termasuk Darul Islam setiap negeri yang dikuasai dan diperintah oleh kaum Muslim, walaupun mayoritas penduduknya bukan kaum Muslim. Termasuk Darul Islam juga setiap negeri yang dikuasai dan diperintah oleh non-Muslim, namun penduduknya yang Muslim masih tetap bisa menampakkan hukum-hukum Islam, atau tidak ada satu pun halangan yang merintangi mereka untuk menampakkan hukum-hukum Islam.10

  Di dalam kitab As-Siyâsah asy-Syar’iyyah karya Syaikh ‘Abd al-Wahhab Khalaf dituturkan, “Darul-Islam adalah negeri yang diberlakukan di dalamnya hukum-hukum Islam dan keamanan negeri itu dibawah keamanan kaum Muslim, sama saja, apakah penduduknya Muslim atau dzimmi. Adapun dâr al-harb adalah negeri yang tidak diberlakukan di dalamnya hukum-hukum Islam dan keamanan negeri itu tidak dijamin oleh kaum Muslim.11

  Syaikh Taqiyyuddin an-Nabhani merinci apa yang dijelaskan di dalam kitab As-Siyâsah asy-Syar’iyyah karya Syaikh ‘Abd al-Wahhab Khalaf sebagai berikut:

  Penetapan suatu negeri termasuk Darul Islam atau darul al-kufur harus memperhatikan dua perkara. Pertama: hukum yang diberlakukan di negeri itu adalah hukum Islam. Kedua: keamanan di negeri itu harus dijamin oleh kaum Muslim, yakni kekuasaannya. Jika suatu negeri memenuhi dua perkara ini maka ia disebut Darul Islam dan negeri itu telah berubah dari darul kufur menuju Darul Islam. Akan tetapi, jika salah satu unsur itu lenyap maka negeri itu menjadi darul kufur. Negeri Islam yang tidak menerapkan hukum-hukum Islam adalah darul kufur. Begitu pula sebaliknya, jika negeri Islam menerapkan hukum-hukum Islam, namun keamanannya tidak dijamin oleh kaum Muslim, yakni kekuasaannya, namun dijamin oleh kaum kafir, maka negeri itu termasuk darul kufur. Oleh karena itu, seluruh negeri kaum Muslim sekarang ini termasuk darul al-kufur. Alasannya, negeri-negeri itu tidak menerapkan hukum Islam. Suatu negeri juga tetap disebut darul kufur seandainya di dalamnya kaum kafir menerapkan hukum-hukum Islam atas kaum Muslim, namun kekuasaannya dipegang oleh kaum kafir. Dalam keadaan semacam ini, keamanan negeri itu di bawah keamanan kafir, dan secara otomatis ia termasuk darul kufur.12

  Menurut Dr. Mohammad Khair Haekal, dari pendapat-pendapat di atas, pendapat yang paling râjih adalah pendapat yang menyatakan, bahwa Darul Islam adalah negeri yang sistem pemerintahannya adalah sistem pemerintahan Islam (diatur dengan hukum Islam) dan pada saat yang sama, keamanan negeri tersebut, baik keamanan dalam dan luar negeri, berada di bawah kendali kaum Muslim.13

  Catatan kaki:

  1 Lihat: Dr. Muhammad Khair Haekal, Al-Jihâd wa al-Qitâl, 1/660. Lihat pula: Imam asy-Syafii, Al-Umm, IV/270-271.

  2 Imam al-Mawardi, Ahkâm as-Sulthâniyyah, hlm. 60.

  3 Dr. Mohammad Khair Haekal, Op. Cit., 1/661.

  4 Abu Yusuf, Al-Kharâj, hlm. 155-156.

  5 Imam Ibnu Hazm, Al-Muhalla, VII/305 [969]

  6 Al-Kasai, Badâi’ al-Shanâi’, VII/130.

  7 Hâsyiyyah Ibnu ‘Abidîn, III/390.

  8 Syaikh Muhammad Abu Zahrah, Al-Jarîmah wa al-’Uqûbah fî Fiqh al-Islâmi, hlm. 343.

  9 Sa’di Abu Habib, Al-Qâmûus al-Fiqhi, hlm. 470-471.

  10 Abdul-Qadir Audah, At-Tasyrî’ al-Jana’i al-Islâmi, 1/ 421.

  11 Syaikh ‘Abdul-Wahhab Khalaf, As-Siyâsah asy-Syar’iyyah, hlm. 69.

  12 Syaikh Taqiyyuddin an-Nabhani, Asy-Syakhshiyyah al-Islâmiyyah, II/215-216.

  13 Dr. Muhammad Khair Haekal, Op. Cit., 1/669.

  • Tolok Ukur Darul Islam dan Darul Kufur:
   Anas bin Malik radhiyallahu’anhu menceritakan, “Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam hendak menyerang daerah musuh ketika terbit fajar. Beliau menunggu suara adzan, jika beliau mendengar adzan, maka beliau menahan diri, dan jika tidak mendengar adzan maka beliau menyerang.” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim)
   Imam an-Nawawi rahimahumullah berkata, “Hadits ini menunjukkan bahwa adzan menahan serangan kaum muslimin kepada penduduk negeri daerah tersebut karena adzan tersebut merupakan dalil atas keislaman mereka.” (Syarh Shahih Muslim, IV/84)
   Imam al-Qurthubi rahimahumullah berkata, “adzan adalah tanda yang membedakan Darul Islam dan Darul Kufur.” (Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, VI/225)
   Isham al-Muzani rahimahumullah berkata, “Adalah nabi shalallahu ‘alaihi wassalam jika mengutus suatu pasukan beliau bersabda, ‘Jika kalian melihat masjid atau mendengar adzan maka janganlah membunuh seorang pun!” (riwayat Ahmad, abu dawud, dan at-tirmidzi. Syaikh al-Albani melemahkannya dalam Dha’if Sunan abu dawud)
   Imam asy-Syaukani rahimahumullah mengomentari hadits ini, “Hadits ini menunjukkan bahwa sekedar keberadaan sebuah masjid di suatu negeri maka ini cukup menjadi dalil atas keislaman penduduknya, walaupun belum didengar adzan dari mereka, karena nabi shalallahu ‘alaihi wassalam memerintahkan pasukan-pasukannya agar mencukupkan dengan salah satu dari dua hal: adanya masijid atau mendengar adzan.” (Nailul Authar, VII/287)
   Ibnu Taimiyah rahimahumullah menguatkan pendapat ini, “keberadaan suatu tempat sebagai negeri kafir atau negeri iman atau negeri orang-orang fasik bukanlah sifat yang tidak terpisah darinya, tetapi dia adalah sifat yang insidental sesuai dengan keadaan penduduknya, setiap jengkal bumi yang penduduknya orang-orang mukmin yang bertakwa maka tempat tersebut adalah negeri para wali Allah pada saat itu, setiap jengkal tanah yang penduduknya orang-orang fasik, maka dia adalah negeri kefasikan pada saat itu, dan jika para penduduknya selain yang kita sebutkan tadi, dan berubah dengan selain mereka, maka negeri itu adalah negeri mereka.” (Majmu’ Fatawa, XVIII, 282)
   Ad-Dasuqy berkata, “sesungguhnya negeri Islam tidaklah berubah menjadi darul harbi sekedar dengan penguasaan orang-orang kafir atasnya, tetapi hingga terputus penegakan syiar-syiar Islam darinya, adapun selama tetap ditegakkan syiar-syiar Islam atau sebagian besar darinya, maka tidaklah dia berubah menjadi darul harbi.” (Hasyiyah Dasuqi, II/188)

 293. Dan pendirian khilafah adalah bukan sesuatu yang wajib ……. oh tidak bisa dibayangkan jika khilafah ala HTI di dirikan bukannya Negara menjadi damai tapi bisa-bisa negara yang penuh dengan kedengkian, penindasan…… mengkhawatirkan…
  1. Akan terjadi pemaksaan aqidah terhadap aqidah sunni yang telah ada.
  dan/atau
  2. pemaksaan penggunaan madzhab fiqih tertentu diluar 4 madzhab yang sunni
  dan/atau
  3. pelarangan ibadah2 maupun amalan2 sunah yang tidak bertentangan dengan syariat yang mana amalan2 ini biasa dilakukan masyarakat Indonesia.
  4. memperuncing perbedaan furuiyah.

  kata teman saya HTI tidak mengurusi perbedaan2 furuiyah, sehingga tidak akan melarang ibadah/amalan warganya ASAL TIDAK BERTENTANGAN DENGAN SYARIAT…… wooowww…. menarik sekali, tapi ya mana mungkin HTI nantinya tidak akan mengurusi hal2 furuiyah, lha wong ibadah2 yang bertentangan dengan syariat (menurut mereka) itu sendiri adalah perbedaan dl hal furuiyah….. bisa2 polisi Negara HTI nantinya akan mengobrak-abrik majelis maulid, majelis dzikir, manaqiban, kirim doa bagi orang meninggal, ziaroh kubur…….

 294. Khilafah yang benar akan muncul seperti munculnya rasul di jaman jahiliyah.
  Pada saat itu bukan gol atau kelompok yang besar penunggu kadatangan nabi (seperti yahudi dan nasrani yang akhirnya justru jadi penentang )yang akan mendukung datangnya rasul.
  Namun orang-orang yang diam menungu dengan sabar dan tanpa komentar namun hatinya tidak setuju dengan keadaan.Dan pada saat kebenaran benar2 datang maka orang2 itu akan menjadi yang pertama yang membenarkan seperti yang dilakukan ABUBAKAR AS SIDIQ……Tidak kah ini jelas-jelas terlihat bagi yang memegang Quran dan hadis….

 295. ..AMANT CHITSU.

  PROKLAMASI DAULAH KHILAFAH..
  DENGAN INI SAYA NYATAKAN BAHWA SAYA….AMANT CHITSU…. ADALAH KHALIFAH ..
  HAL-HAL MENGENAI PENEGAKAN SYARIAH AKAN SEGERA DISELENGGARAKAN HIZBUT TAHRIR MENGANGKAT BAIAT TERHADAP SAYA..
  PENENTANGAN ATAS PROKLAMASI INI MERUPAKAN PENENTANGAN TERHADAP SYARIAT..
  JIKA ADA YANG MENGKLAIM SEBAGAI KHALIFAH SESUDAH PROKLAMASI INI HARAP SEGERA DISINGKARKAN DAN DAN WAJIB DIBUNUH. ..

 296. Mengomentari Omongan dari Pengelolah situs ini tidak ada selesainya, yang ada hanya saling rasa benci.sedangkan pengelola situs ini hanya mengahrapkan kebencian antara sesama muslim. Percuma Karena pengelolanya hanyalah kelompok orang 0orang yang bodoh mengaku pintar agama, dari komentarnya saja sudah bisa kita baca betapa rendahnya mereka dalam memahami agama ini,ayo belajar lagi Jangan jadi katak dalam tempurung,tempurungnya pecah kataknya mati. Belajar itu tidak hanya dari pendapat wahabi melulu. dari ulama Yang lain selain wahabi juga itu baik. Ulama terdahulu tidak pernah memmbatasi diri belajar dengan Ulama lain yang berbeda pandangan.Allahua’lam bhishowab.

 297. betul kata mas suliono,, saya g yakin ini situs benar2 “BENER”..

 298. ada kerancuan dari pemahaman anda ttg hadits :“Sungguh bumi ini akan dipenuhi oleh kezhaliman dan kesemena-menaan. Dan apabila kezhaliman dan kesemena-menaan telah penuh, maka Allah akan mengutus seorang laki-laki yang berasal dari ummatku”, dari hadits tsb tdk ada informasi bahwa yg melakukan kedzaliman dan kesemena2an adalah khalifah yg berkuasa, bisa saja org2 kafir atau penguasa2 dzalim yg memang tdk ada niat menerapkan syariat islam. Tolong hati2 dlm menuliskan kata “pasti” dlm tulisan anda “khalifah yang meninggal ini PASTILAH bukan khalifah ber manhaj nubuwwah”, padahal dari nash tdk ada yg memastikan hal tsb. Berkata “kepastian” ttg berita masa depan yg merupakan keyakinan/aqidah umat islam hrs benar2 dilandasi dalil2 yg kuat dan jelas serta mutawatir. Tapi kalau nash tdk memberi informasi spt itu dan anda berani memastikan, maka anda telah berani mendahului ketetapan Allah dan rasul-Nya dan hal tsb haram dilakukan (Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. al-Hujurāt: 1)
  Dari pengamatan saya melihat anda menggunakan logika mantik/yunani (sebab akibat) dlm berpikir. Anda berpikir kedzaliman dan kesemena2an terjadi sebelum imam mahdi turun, dan ada khalifah sblm imam mahdi, maka khalifah tsb org dzalim. Pemikiran ini merupakan pemikiran yg terlalu sederhana dan umumnya akan menemukan kesalahan2 bahkan bagi filusuf yunani sendiri. Mgk kalau anda tetap di HT dan sdh mencapai kitab mafahim HT akan tahu permasalahan cara berfikir spt itu.

  • Saudara dug yang diberkahi Allah,

   Hadits tersebut secara lafadz memang tidak mutawatir, namun secara makna mutawatir (mutawatir ma’nawy) karena diriwayatkan tidak kurang dari 26 (duapuluh enam) orang Shohabat dengan lafadz yang berbeda, dan yang mengeluarkannya tidak kurang dari 36 (tigapuluh enam) orang Imam dalam kitab-kitab hadits mereka.

   Hadits Lain sebagai qarinah adalah :

   Rasulullah bersabda : “Meskipun waktu yang tersisa untuk dunia tinggal hanya sehari (sebelum Hari Pembalasan), Allah akan memperpanjang hari itu, untuk memberi seorang raja dari Ahlul Baitku yang akan dipanggil dengan namaku. Dan dia akan mengisi dunia dengan kedamaian dan keadilan setelah sebelumnya penuh dengan kedzaliman dan Tirani.
   ( Abu Daud, Tirmidzi, Ahmad, hakim, dll)

   Rasulullah bersabda : Di Akhir masa, umatku akan mengalami masalah yang sangat berat yang belum pernah terjadi, sehingga manusia tidak dapat mencari jalan keluar. Kemudian Allah memunculkan seorang dari Ahl Baitku, yang akan mengisi dunia dengan keadilan setelah sebelumnya dipenuh kedzaliman. Penghuni bumi dan langit akan mencintainya. langit akan menurunkan air di manapun, dan bumi akan memberi apa yang diperlukan dan akan mencari hijau di mana pun.
   (Al-Hakim, Al-Haitami)

   Dari dua hadits diatas meskipun berbeda lafadz namun ma’nanya sama bahwa sebelum al mahdi turun dunia ini penuh Kerusakan, Kedzaliman, Tirani, Ketidak adilan, Kesemena-menaan.
   Semua sifat bencana diatas mengarah pada penguasa, selain itu al mahdi dalam hadits-hadits tersebut selalu digambarkan kedudukannya sebagai sulthan/khalifah/imam/pemimpin yang tentunya diturunkan untuk menggantikan pemimpin lain yang dzalim, tirani, tidak adil, semena-mena, dan sifat-sifat kepemimpinan yang rusak lainnya.

   Semoga Allah menganugerahkan hidayah kepada kita semua.

 299. Dari hadits2 tsb tetap tdk bisa disimpulkan khalifah sebelum imam mahdi lah yg melakukan kedzaliman dan kesemena2an krn penguasa di bumi ini belum tentu hanya seorang khalifah tapi bisa jadi banyak penguasa lainnya (spt yg sdh saya terangkan sblmnya). Anda tdk mempunyai informasi bahkan bukti bahwa penguasa didunia saat itu hanya satu orang yaitu seorang khalifah. Selain itu nash2 ttg adanya dajjal sebagai salah satu penguasa di akhir zaman telah membuktikan Khalifah bkn penguasa tunggal di dunia saat itu. Begitu pula dgn nash2 ttg aktifitas bangsa yahudi di akhir zaman menunjukkan bgs tsb juga salah satu penguasa di dunia saat itu pula. Jadi kesimpulan anda dgn melihat khalifah sblm mahdi adalah org dzalim tdk berdasarkan dari informasi nash2 yg ada dan tdk mempertimbangkan nash2 yg lain. Wallahulam.

 300. Hehe… saya sudah mengira jawaban antum akan berubah seperti ini, tapi tidak apa-apa akhy, yang penting saya sudah tunjukkan bukti yang jelas, masalah hidayah itu urusan Allah subhanahu wa ta’ala.
  Dan biarlah pembaca yang menilainya.
  Barakallahufikum…

 301. Bukti nya tdk ada dr nash2 tsb kok anda malah bilang telah menunjukkan bukti. Nash2 tsb tdk ada yg mengisyaratkan atau menuliskan khalifah sebelum imam mahdi adalah org yg dzalim. Penyebutan kata “khalifah” oleh nabi muhammad saw sendiri tentu telah mengisyaratkan pemimpin yg berusaha meneruskan cara kepemimpinan beliau bukan yg lainnya. Yang memang hal tsb terserah anda dan pembaca, saya hanya menunjukkan kesalahan anda dlm memahami nash yg ada. Tapi kalau anda memang bermaksud utk merendahkan HT tanpa mencari kebenaran maka saya tdk dpt berbuat banyak.

 302. Akhi yang dirahmati Allah.

  Baiklah saya jelaskan kembali ya akhil karim,
  Patokan pertama adalah dalam hadits khilafah yang masyhur yang dijelaskan bahwa setelah khilafah ala manhaj nubuwwah maka akan ada zaman mulkan dan itu berlangsung terus sampai kemudian diakhir zaman muncul kembali zaman khilafah ala manhaj nubuwwah.
  Kemudian patokan kedua adalah dalam hadits-hadits turunnya almahdi disebutkan bahwa almahdi menggantikan zaman kepemimpinan yang semena-mena tersebut.

  Sementara saat ini kita berada dizaman mulkan tersebut, maka kalo kita mendirikan kekuasaan baru (entah namanya negara atau kekhalifahan) maka pilihan kita hanya ada dua.
  Pertama masuk menjadi salah satu mulkan.
  Kedua masuk menjadi kekhilafahan al mahdi.

  Nah terserah HT mau masuk mana, monggo…Barakallahufikum

  • Salam.bismillah. Wabi millati rosulillah. Wa shalallahu ala muhammad khaerol basyar wa khataman nabiyina wa ala aalihi muntajabina ajmain.ana minta ijin brbagi hasil ngaji tafsir di habib abu bakar alhamid . Kebetulan temanya.kajjian khilafah fil quran. Adapun hadist ttg nama imam mahdi muhammad bin abdullah tertolak mnurut quran, krn disamping tidak mutawatir, salah satu sanadnya ada rijal yg pro abbasiyah n sejaman dgsulthan muhammad almahdi dari abbasiyah. Quran mengatakan bahwa berita yg sampai mesti ada 2 saksi yg adil. Ok, dlm kajian quran, pmbahasn konsp khilafah ada di surat 2: 30. “Ingatlah ktk robmu brfirman pada malaikat2 inni jailun fil ardhi kholifah .. Digunakan isim fail jailun artinya : senantiasa akan ada (diadakan) dari saat itu hingga waktu tak terbatas (future continues tense) seorang (pmangku jabatn ) khalifah di muka bumi. Selanjutnya malaekt brtanya pada ilahi : kenapa pmangku jabatan tsb justeru dari ras manusia yg selalu mnumpahkn darah.. Ayat ini juga menunjukan bahwa malaikat punya akal ( wlwpun brgkali terbatas ) malaikt sudah mengetahui bhwa manusi suka mnumpahkn darah di bumi. Malaikt juga faham nama2 benda.. Darah, manusia , bumi.. Kmudian tuhan mnjawb bahwa : aku tahu apa2 yg kalian tidak tahu! Dlm ayat selanjutnya , ( 2: 31). Dan Dia ajarkn pd (sang khalifah prtama ini) asma’a kullaha .. Nama2 yg mencakup sgala ssuatu, dlm terjemah depag, asmaa kullaha ini dtrjemahkn sbgai “nama2 benda” . Guru kami hbib bakar brkata : emangnya adam ini murid play grup apa, pake diajarin nama2 benda sgala ; ini bumi, ini bintang. Ayat sebelumnya dijelaskan bahwa malaikat menanyakan ttg khalifah knapa dipilih dari. Ras manusia yg mnumpahkan darh d bumi. Dlm prtanyaan tsb trsirat bahwa. Malekat sudah tahu nama2 benda macam darah, bumi, manusia.. Maka jelas bahwa asmaa kullaha adalah pengetahuan khusus yg diajrkn Allah bg para khalifah.m bukan nama2 benda kayak anak playgrup.. Hehe afwan

 303. lebih baik kita2 semua yang ada di dunia ini, khususnya di blog ini, senantiasa mendekati para ulama pewaris para nabi..
  assalamu’alayna wa ‘ala ibadillahishsholihin

 304. assalamualaikum.
  ini berangkat dari pengalaman saya pribadi dalam berdiskusi di dunia maya dengan orang2 yang berkoar tentang khilafah.(harap dicatat, orang2 tsb tidak menjelaskan diri dari golongan/organisasi mana dan saya juga tak menanyakan hal tsb karena saya juga bukan golongan/manhaj/organisasi manapun). tetapi satu hal yang pasti, orang2 tsb tergolong mudah dalam menempelkan kalimat “kafir” terhadap muslim yg tentu saja berbeda pandangan dengan mereka dalam hal khilafah ini maupun dalam hal perbedaan persepsi tentang syariat. beberapa hal yg membuat saya perlu berhati-hati dalam melihat khilafah nantinya:
  – ketika berdiskusi tentang tema kelompok syiah, orang2 ini menulis: lihatlah nanti ketika khilafah tegak.. orang2 seperti mereka akan kami penggal…
  – ketika berdiskusi tentang beberapa hal seperti : negara, indonesia, teknologi, sport, mereka berpendapat bahwa orang seperti saya ini termasuk kafir… padahal beberapa kali mereka bertanya apa agama saya.. walau saya jawab “islam” pun.. masih saja saya dicap kafir. harap dimaklumi bahwa saya memang tidak masuk/mengorganisasikan diri dalam organisasi keagamaan /kelompok/manhaj/golongan apapun. saya orang islam indonesia yg barangkali bagi sebagian kelompok agama, saya bisa disebut “orang umum”.
  berangkat dari itu, saya mengambil kesimpulan (yg memang sepihak dari sisi saya), bahwa ketika nanti jika khilafah ada dan dikuasai/didirikan oleh orang2 semacam itu, bisa jadi itu adalah masa2 khilafah yg banyak terjadi pembunuhan… (atau barangkali seperti tulisan diatas, masa yg masih penuh kedzaliman? atau katakanlah.. jika bukan suatu khilafah tetapi ada suatu negara yg berupaya menjadi khilafah dng penerapan syariat?).
  walaupun saya dikategorikan “orang umum” tetapi saya tidak menaruh respek pada orang seperti mereka (yg saya sebut dalam diskusi saya) yg mengaku telah belajar/lulusan ilmu agama. saya justru respek pada teman saya yg juga “islam orang umum” (yg ini teman saya dikehidupan real), kenapa? sebab dalam keseharian terhadap orang yg beda agama, teman saya ini “sopan” dalam berbahasa dan bersikap, hingga orang yg non muslim pun jadi tak segan dan tak canggung bertanya tentang islam. dan akhirnya dalam ilmu agama seadanya yg melekat dalam diri teman saya, ada juga yg tertarik dan bersedia sepenuh hati menjadi mualaf. tentu saja untuk meng-islamkan, teman saya minta bantuan ustadz untuk membimbing calon mualaf itu mengucapkan dua kalimat syahadat.
  cerita saya ini jangan diartikan bahwa saya memandang sebelah mata pada saudara2 yg belajar ilmu agama di universitas2 atau sekolah2 agama. yg hendak saya katakan adalah bahwa dakwah itu bisa dilakukan oleh pribadi2 muslim siapa saja. hal ini juga yg mempengaruhi saya tentang arti khilafah itu sendiri, khilafah yg seperti apakah nantinya yg betul2 merupakan khilafah yg saya dambakan? dalam arti khilafah yg rahmatan lil alamin ( itu istilah saya, tak sesuai dgn istilah anda? ya silahkan saja.. kan kepala kita beda. lagi pula saya beranganggapan.. sah2 saja golongan manapun mengkalim yg benar.. toh bagi saya semua itu hanyalah ijtihad manusia. sementara kebenaran hakiki hanya Allah SWT yg tahu)
  – lalu saya mendapati kalimat “NEGARA ISLAM” saya ingin bertanya, apa istilah negara islam ini sama dengan “negara agama” ? jika iya, apa justru meniru dari vatikan? yg saya tahu (kalau tidak salah) satu2nya negara agama di bumi saat ini adalah vatikan?
  – tentang penerapan syariat… haruskah dgn jalan “dipaksa”? bukankah itu pilihan? sepemahaman saya, nabi itu pembawa pesan, sementara kita umatnya justru bersikap lebih dari nabi, kita bersikap sebagai
  hakim sekaligus sebagai algojo?

 305. SERU BANGET NICH…ANTAR HTI DAN ALUMNI HTI….! TERNYATA SEPERTI ITU YA SEPAK TERJANG HTI ITU….!”Nitip pesen aja….”Belajar Agama itu dari dasarnya “JANGAN INSTAN” Pelajari Alquran dan Hadisnya Secara Penuh”! biar ngk bersepekulasi dan menerjemahkan maksud dari alqur’an dan hadis secara harfiahnya!” Nah tempat belajarnya juga harus yang bener…contohnya lembaga pendidikan yang berbasis islam atau pondok pesantren! Jangan ke (Unsur) PARTAI POLITIK. jadi biar tau dan bisa menjalankan islam itu secara benar bukan islam secara PARPOL. Q yakin temen2 HTI klo masalah Hukum2 gitu canggih dech….! cuman mbok yo di bahas…tata cara bersuci…syarat mencari ilmu….hubungan manusia dengan sesama dan allah….sikap kita ke orang tua…sholat sunnah dsb…yang ringan2 aja…klo itu sudah sesuai semua…barulah bicara masalah khilafah.
  Untuk P. MantanHT….Q suka pola Fikir anda.

 306. SERU BANGET NICH…ANTAR HTI DAN ALUMNI HTI….! TERNYATA SEPERTI ITU YA SEPAK TERJANG HTI ITU….!”Nitip pesen aja….”Belajar Agama itu dari dasarnya “JANGAN INSTAN” Pelajari Alquran dan Hadisnya Secara Penuh”! biar ngk bersepekulasi dan menerjemahkan maksud dari alqur’an dan hadis secara harfiahnya!” Nah tempat belajarnya juga harus yang bener…contohnya lembaga pendidikan yang berbasis islam atau pondok pesantren! Jangan ke (Unsur) PARTAI POLITIK. jadi biar tau dan bisa menjalankan islam itu secara benar bukan islam secara PARPOL. Q yakin temen2 HTI klo masalah Hukum2 gitu canggih dech….! cuman mbok yo di bahas…tata cara bersuci…syarat mencari ilmu….hubungan manusia dengan sesama dan allah….sikap kita ke orang tua…sholat sunnah dsb…yang ringan2 aja…klo itu sudah sesuai semua…barulah bicara masalah khilafah.
  Untuk P. MantanHT….Q suka pola Fikir anda..

 307. Assalamualaikum wr wb
  saya orang awam, muslim “KTP” orangbilang.. sungguh takjub dengan apa yang saya baca disini. bingung, terkejut, haru dan marah berbaur. sungguh saya naif kiranya berpikiran bahwa agama Islam diturunkan Allah itu untuk mempermudah urusan manusia. terimakasih atas segala ilmu yang terantum di sini meski sungguh saya belum faham untuk mencernanya. yang saya yakini dan fahami adalah Islam menyelematkan diri pemeluknya sekaligus juga menyelamatkan orang lain termasuk makhluk sekalian alam.. tak perlu ada yang terluka dan dilukai.. tapi entahlah, saya tidak tahu mengungkapkannya..
  Wassalamualaikum wr wb

  orang awam

 308. @orang awam yg dirahmati Allah

  Diskusi ilmiyah adalah sarana mencari kebenaran, bukan sarana mencari permusuhan, bahkan saat ini untuk menjadi Presiden saja ada debat terbuka di televisi sehingga anda bisa tahu dan bisa memilih presiden yang pantas untuk anda.
  Blog ini juga hadir sebagai pertimbangan ilmiyyah bagi kaum muslimin apakah mereka akan tetap memilih masuk ke HTI atau tidak
  Barakallahufik

  • Assalamualaikum wr wb
   pengelolakomaht yang terhormat, bolehkan saya memperoleh penjelasan ringkas yang sekiranya lebih mudah dicerna awam seperti saya? bukannya saya tidak mau lebih dalam mempelajari ilmu agama, saya sudah dan terus berusaha akan tetapi memang beginilah kemampuan akal yang saya miliki. saya tidak bisa bahasa arab dan tidak tahu riwayat hadist yang mungkin ribuan banyaknya itu? mudah-mudahan dengan bahasa yang sederhana saya bisa lebih mengerti apa benang merah semua ini sesungguhnya.
   Maafkan saya yang bodoh ini berani kurang ajar bertanya.
   Semoga Allah SWT memberkati kita semua.
   Wassalamualaikum wr wb

 309. bismillah
  Untuk siapa saja yang merasa ikut suatu perkumpulan yang mempunya tradisi membongkar kesalahan “penguasa” negeri didepan manusia banyak sehingga menimbulkan rasa emosi kepada penguasa negeri. sebaiknya jangan seperti itu. tidak ada adab islam yang mengajarkan untuk membongkar kesalahan penguasa negeri didepan rakyatnya.
  Justru islam mengajarkan bila mau menasehati penguasa, datanglah ke hadapan penguasa negeri tersebut, dan lakukan secara diam-diam.itu kalau punya niat nasehat ke penguasa. karena itulah yang diajarkan islam dalam hal nasehat kepada penguasa.

 310. Assalamu’alakum..

  betul… mari kita beri peringatan kepada diri kita, saudara dekat, sahabat dan semua orang yang kita kenal termasuk penguasa dengan adzab Allah yang pedih.

  Dan berhentilah untuk membicarakan kejelekan antara kita apalagi sesama muslim.

  “Dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikembalikan” Al Mujaadilah 9

  Semoga Allah mengampuni kita semua.

  wassalam

 311. Membaca, pendapat pengelola situs ini,dibandingkan dengan pendapat dari pembela HT terlihat bahwa pengelola situs ini memiliki bobot pemahaman atas islam yang rendah dan terlihat rendah tingkat keintelektualannya

 312. Bismillah
  Assalamu’alaikum
  Alhamdulillah,
  Sholawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah, para sahabat serta semua pengikutnya hingga akhir jaman.

  Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah

  Allah lah yang akan mempersatukan hati orang-orang yang beriman. Tidak ada rasa takut dan khawatir dalam diri orang-orang yang beriman. karena mereka semua meyakini akan pertolongan Allah yang sangat dekat.

  Wahai orang-orang yang beriman marilah kita setiap saat untuk memohon pertolongan kepada Allah… bersabarlah dan tetaplah mendirikan shalat.

  Semoga Allah Menunjuki kita semuanya … Milik Allah lah Dunia dan Akhirat…. Ingat lah akan siksa neraka yang menyala-menyala bagi mereka -orang-orang yang sombong dan mendustakan akan hari pembalasan / hisab. Mari kita selamatkan diri kita masing-masing dari azab yang pedih… perang melawan hawa nafsu adalah yang paling utama.

  Mari kita tingkatkan ketaqwaan kita kepada Allah, mari kita perbanyak amal-amal kita untuk membersihkan jiwa kita…. semoga Allah meridhoi segala amal-perbuatan kita. Yakin lah akan kebenaran Surga sebagai tujuan hidup kita dan kepuasan kita.

  Wassalam

 313. BENARKAH ADA AJARAN AGAMA UNTUK MENDIRIKAN NEGARA ISLAM ?
  silahkan klik http://syaikhaljihad.wordpress.com/

 314. Choirul Z Mushohib

  Salam kenal untuk Pengelola komaHT,
  Saya Choirul, dari Muhammadiyah – Sidoarjo, Jawa Timur. Memang benar Hizbut Tahrir dalam pandangan saya pribadi dan dari beberapa ustdz kami di Muhammadiyah, memiliki karakteristik yg unik, dan karena terkait aqidah, ini yg jd masalah berat. Saya sudah sering ktmu syabab HTI, dan jika bahas tentang qadha qadar, siksa kubur, cara shalat yg benar, dll..mereka selalu meradang… maunya Khilafah terus.. Jadi saya nilai HTI dan jaringan HT secara global terlalu pede dgn Khilafah, dan melupakan dakwah pd sisi yg lain… Dan saya heran, kenapa mereka begitu fanatiknya ma Syekh Taqiyuddin Nabhani itu..seolah2 beliau tdk ada noda salah sedikitpun…. Saya sendiri setuju dan dalam diri ini ingin Khilafah tegak berdiri. Tapi realistis, saat ini dengan kekuatan umat Islam seperti ini sy msh yakin, kita belum mampu mendirikan Khilafah. Msh bnyak urusan internal umat Islam yg belum beres. Lihatlah Syiah yg terus saja bergerak, dan ini bagaikan duri dalam daging… Syiah ini ancaman besar… JAdi kita secara internal ada ancaman Syiah, secara eksternal sudah pasti Zionis Yahudi-AS-Nasrani sudah siap melawan kita….
  Lebih bijak kita berbuat secara nyata, sesuai dengan kemampuan. Dan bagi syabab HT, perbaiki dulu aqidahmu…

 315. fitnah lebih kejam dr pembunuhan, ingat akan akhirat ya akhi…

 316. masyaallah…
  ketika membaca artikel dari awal, saya tidak memperhatikan bahwa ‘diskusi’ ini telah dimulai kurang lebih 2 thn lalu.
  dan memperhatikan bantahan dari saudara2 kita ini sungguh terasa sejuk (banyak memberi pencerahan) dan sangat ilmiah (adanya dalil & tidak mengedepankan hawa nafsu).
  untuk admin -baarokallah fiekum- semoga antm semua tetap istiqomah untuk tetap selalu menasehati dalam kebaikan & sabar menghadapi cercaan serta fitnah yang datang.
  jazakumulloh ahsanal jaza’…

 317. maaf kepada seluruh pembaca yang budiman,terkait blog ini agar anda tidak menyudutkan salah satu pihak dan tidak menyimpulkan pandangan yang keliru,,alangkah baiknya jika anda berkomunikasi langsung dengan pihak pihak terkait……thx

 318. Khilafah adalah hadiah dari Allah (QS : 24 Annur : 55) jika umat telah sempurnakan Iman dan amal, dan sekarang sudah wujud jamaah yg bergerak seluruh alam,… itulah embrionya.

  Maka umat ini akan bersatu (tauhid state) dan akan membai’at Amirul mukminin (Imam mahdi tersebut).

  Cerita kosong sebuah tatanan besar tanpa dimulai dari Pondasi.
  Dan Imam Mahdi akan melanjutkan “kepemimpinan dalam Dakwah dalam skala internasional tersebut’ mari kita lihat fakta….

 319. Era khalifah wujud saat Era Sahabat , maka hanya dengan usaha nubuwah dengan mecontoh dakwahnya sahabatlah yg akan mengembalikan kita ke Era itu, … mari kita lihat ,… semua telah mulai terasa, dan janjn Allahpun akan tiba. Mereka rela meninggalkan anak istri, korban harta dan diri untuk umat,…. upahnya hanya dari Allah….

 320. ada yang saling mendukung, menyalahkan, dan netral….
  pada mencari apa sebenarnya orang-orang di atas ini???
  mungkin mencari “surga” kayak.nya,,,,hhahahah

 321. MASALAH ISLAM MENGENAI KHILAFIYAH DAN KEMULIAAN AKHLAK ADALAH TUGAS KITA BESAMA…KARENA ITU MARI KITA SALING MENOLONG KARENA TAK MUNGKIN ZIONISME YAHUDI ATAU ORANG NASRANI YANG MENOLONG KITA…MEREKA MALAH MENERTAWAI DAN SINIS MELIHAT KITA TERCERAI BERAI….
  ALLAHU AKBAR……!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 322. ALLAHU AKBAR….BOLEH ADU ARGUMEN UNTUK SALING TUKAR PIKIRAN,,TAPI JANGAN NGOTOT SALING MEMBENARKAN,DAN MENYALAHKAN..SEMUA SUDAH DI ATUR… YANG PENTING TIAP-TIAP PRIBADI MAMPU MENJALANKAN PERINTAHNYA DAN MENJAUHI LARANGANNYA….

 323. Saya lebih percaya dan lebih memahami analisis dari komaHT …. setuju.
  Yg diperlukan sekarang adalah mempersiapkan pribadi/kader2 pejuang Khilafah al Mahdi, bukan memperjuangkan pendirian Khilafah itu sendiri…..

  • @Los Ozos
   Setuju mas. Seperti kata syair berikut:
   “Tegakkanlah syariat dlm diri kamu, niscaya syariat akan tegak di bumi kamu.”

 324. org2 yg beraliran MAZHAB ZAHIRI…

 325. Otak saya tanpa dalil berpendapat bahwa:
  khilafah terbentuk bukan karena ada organisasi yang membidaninya … seperti kebanyakan pemerintah kufur dibanyak negeri .. kilafah terbentuk dengan sendirinya seketika yang disebabkan keadaan ketika muncul sosok muslim sejati mulia yang telah ditetapkan allah untuk memperjuangkan islam, dah dimana hati setiap muslim disekitarnya dihidayahkan oleh allah untuk mengikuti perjuangan sosok tersebut sehingga secara tidak langsung beliau menjadi pemimpin yang nantinya menjadi khalifah, sehingga tidak akan pernah ada satu pun dari kelompok islam tertentu yang merasa berjasa atas terlahirnya khilafah islam. dan insya allah seluruh pemegang amanah dibawahnya adalah orang-orang yang dalam hatinya hanya terpatri “agama ku adalah islam” bukan dari orang orang yang lebih membanggakan organisasi-keagamaannya ketimbang agamanya sendiri ..
  khilafah harus menguasai sumber energy .. secanggih apapun teknologi kaum kafir tanpa energi .. sama dengan barang rongsok… kekuatan militer kita akan berimbang .. bahkan menjadi lebih kuat dengan berlimpahnya energy…
  satu atributku … yaitu … islam. senang dengan kehadiran organisasi islam yang berbeda karakter karena dapat saling menutupi kekurangan disitulah makna perbedaan adalah rahmat. tapi sangat benci ketika melihat kalian bertikai karena menganggap organisasi kalian yang paling baik. semoga tuhan masih memberikan kita umur untuk bertobat..

  ingat kita masih punya musuh yang tidak bisa kita perangi secara fisik .. yaitu IBLIS dan keturunannya…

  bukan berapa banyak orang kafir yang kita bunuh .. tapi berapa banyakkah orang yang mualaf karena melihat keindahan perbuatan dan perkataan kita.

  sekean trima kasih … maap ga pake dalil ..

 326. Perdebatan yang tiada habisnya saya rasa tidak membawa hasil. Alangkah baiknya kita saling merangkul untuk bersatu sesama umat muslim untuk melanjutkan kembali kehidupan Islam. Lihatlah para musuh Islam yang bertepuk tangan melihat kita berseteru???

 327. @siti yang dikasihi Allah,
  InsyaAllah tetap saling rangkul dan bersatu kok, dan saya menasehati saudara saya ini juga saat merangkulnya, boleh kan ?
  Kalo saya melihat saudara saya atau kekasih saya berbuat kesalahan dan dosa tentunya saya harus menasehatinya sebagai bentuk cinta kasih kepadanya.

 328. hanya satu komen saya…tolong tunjukan kepada saya dalil yang mewajibkan tegaknya khilafah di muka bumi ini…
  TRIMAKASIH.

 329. imam mahdi itu sendiri adalah pengelola koma ht

 330. rahmat 27 november 2012
  assalamualaikum..wr.wb..
  setelah saya membaca artikel ini saya mendukung apa yang di sampaikan penulis kepada kita untuk tegaknya ke kholifahan..teruskn perjuangnmu akhi jangn hiraukan orang-orang yang menentangmu dan para pengomentar yg tdak setuju dngan apa yg anda jelaskan… tidakkah kita menyadari betapa pentingnya tegaknya kekholifahan karena dengan tegknya kekholifahan bararti akan tegak pula hukum-hukum al-quran,kitab suci umat islam yang di dalam nya terdapat petunk untuk kita. sekarng yang menguasai dunia adalah orng-orang kafir tidakkah kita menginginkan bahwa yang meminpin dunia adalah seakidah dengn kita seiman dan satu tujuan dengn kita meraihmardhotillah… sabda nabi SAW “AL ISLAMU YA’LU WALA YU’LA ALAIH” Islam itu tinggi tidak ada yang lebih tinggi dari islam.
  sekarang renungkn oleh kita agama kita sekarang ada dimana di atas apa di bawah? smua nya pasti tau sekrng islam itu lagi di bawah… mari kita perjuangkan untuk agama kita dan mari kita buktikan kepda mereka orng-orang yang membenci islam bahwa islam adalah agama paling tinggi…allohu akbar….
  penutup dari saya sabda nabi SAW “undur ma qola wala tandur man qola ”
  perhatikan apayang di sampaikan (bila itu kebaikanuntuk kita bersama dan untuk agamayang kita cintai ini, maka dukunglah bersama sama) jangn memperhatikan siapa yang menyampaikan (jangan melihat dari golongan islam mana dari harokah mana)………..

 331. status wahhabi sang pembeontak antek yahudi??tinggalkan blog ini

 332. @ rahmat :
  Jazakallahu khairan….
  @ardan :
  Afwan jiddan saya bukan anggota wahhabi atau kelompok manapun, saya muslim, dan semua muslim adalah saudara saya.
  Jika saudara saya berbuat salah maka sebagai saudara yang baik saya wajib mengingatkannya. Barakallahufik

 333. @pengelola
  untuk info saja,
  webnya HTI (www.hizbut-tahrir.or.id)
  bs jg klw dijadiin referensi,
  atw malah @pengelola diskusi langsung…

  klw dipikir2, itu lbh efektif,
  krn @pengelola bs diskusi langsung dr Strukturnya HT yg di Indonesia..

  pasti lebih kecil
  dpt kesalahan ttg info/pendapat HT

 334. Astagfirullah, semua ini benar2 membingungkan…saya yang baru saja memulai untuk memperbaiki kualitas pribadi saya..saya baru saja memulai berdiskusi dengan aktivis HT,untuk membahas khilafah sendiri memang sangat menarik dan tentunya perlu kesiapan tersendiri..tapi melihat ini saya sebagai orang awam amat sangat bingung jika melihat tanggapan dari XHT, HT, NU, Muhammadiyah atau apapun itu..yang saya cermati memang mungkin benar jangan terlalu fanatik terhadap suatu golongan karena bisa menyebabkan perpecahan umat..

 335. @mau belajar
  mmg kurang suka
  klw meliat perpecahan…

  tapi, sbg sama2 muslim,
  apakah benar jg ktk qt
  memilih utk menjauhi (tdk ikut bergabung) dg salah satu kelompok Islam?

  jawaban itu tentunya harus bukan dg
  alasan perasaan, misal krn:
  daripd Termasuk mjd bagian dari kelompok tertentu
  shg “seakan2” qt mjd bagian yg memecah belah umat…

  saya tertarik dg jawaban yg sy dapatkan di kajian umum HT,
  Bhw Pilihan apapun hrs dsertai Dalil yg Kuat
  atw dg kata lain, Jawaban itu diserahkn kpd Alloh, bgmn seharusny..

  Dan, terkait perbedaan pendapat,
  apakah termasuk perpecahan umat?

  nah, inilah yg hrs diperjelas dahulu..
  krn, dari masanya Rasul’pun, perbedaan pdpt sudah biasa,
  tp Dikatakan Tdk tjd Perpecahan Umat..

  trs, kelompok2 Islam,
  apakh tmsuk Btk Perpecahan Umat?
  atw, apakh Diharamkn?
  di masanya para Shahabat, smp tabiut tabi’in, bhkn Imam Mahdzab,
  apakh betul2 Ga ada kelompok (Islam tentuny)?
  dlm arti kelompok, masyarkat punya kcndrungan percaya pd pendapat salah satu Sahabat/ tokoh, shg mrk’pun cenderung berkumpul di tokoh tsbut,
  tp ttp tnp menutup diri dari pendapat tokoh yg lain…

  Jd, PARAMETER/ STANDAR Perpecahan Umat,
  apkh sekedar banyaknya kelompok?
  klw seperti itu,
  bukankah mnyatukan pendapat Umat justru suatu hal yg Ga mungkin?
  bhkn, knp Rasul sndiri mengatakan Perbedaan sbg Rahmat?

  Inilah yg kmudian,
  sy dpt’kn jawabn di kajian umum HT, bhw
  Perbedaan itu dibagi 2,
  perbedaan pd Ushul (Pokok) Agama,, Ini Haram…
  dan
  perbedaan pd cabang Agama ini Mubah,..

  Nah, dr HT sndiri, saya liat,
  sgt bersemangat utk Mendakwahkn ke kelompok lain,
  terkait dg Syari’ah dan Khilafah..

  knp?
  Apakah krn Penerapan Syari’ah Total hanya dg Khilafah
  merupakan maslh Pokok? atw Cabang?
  inilah yg qt semua harus trs Cari ilmunya…

  Krn,
  nanti di akherat,
  segala sesuatunya dr perbuatan manusia akan ditanyakan..
  Jd, jgn sampe qt ga bs Jawab krn
  Ga tahu Masalah (krn tll sibuk mgkn)
  atw krn TakuT tanpa bener2 mengecek dalil…

  Semangat Mencari Ilmu :)

  maaf klw kpanjangan ^^

 336. jika begitu…. mari kita sama-sama menyerah…. menyerahkan segala urusan kita kepada Allah, biarkan semuanya berjalan seperti yang Allah Kehendaki, tidak ada daya dan upaya selain Kehendaknya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raaji’un. kita semuanya sedang menuju kepada Allah. kita semua milik Allah, yang sesat, yang tidak sesat… semuanya milik Allah. Surga dan Neraka milik Allah…. ikhlas lah saudaraku …

  Al Qur’an itulah satu-satunya Petunjuk bagi mereka yang takut Allah
  Allah itu adalah Ahad

 337. kepada ikhwah di HTI
  sekarang kan sudah banyak umat islam baik yg HTI maupun non HTI yg mendukung pnegakan khilafah. jadi nunggu apa lagi, klwarin bakal calon khalifahnya insya Alloh kami umat islam siap berbaiat.
  apa lagi sih yg d tnggu ??????

 338. Bismillah,
  Saya admin blog ini menawarkan barangkali ada ikhwah yang memiliki kenalan penerbit dan berminat menerbitkan isi blog ini baik keseluruhan maupun sebagian, baik utuh maupun dengan diedit terlebih dahulu, dapat menghubungi email pribadi saya di extralive@ymail.com atau no HP rekan saya di 081373441891 / 085624482272 (a.n. Yogi).

 339. saya coba cari fakta/ Bukti ttg Khilafah
  Bukti Video misalnya..
  Dan saya menemukan, Bukti yg
  membuat Sadar akan Pentingnya Khilafah
  sekaligus Sangat7 Sedih !!!! terhadap y menimpa Kaum Muslimin di dunia ;(:(; Betul2 Sadar dan sedihnya sampe
  Bikin sadar dg:
  *****Alloh memelihara dengan kekuasaan
  terhadap apa yg Tidak dpt dipelihara dg al-Qur’an”

  di YOUTUBE keyword: RINTIHAN UMAT ISLAM:

  :(;(:(

 340. khilafah islam berdiri kelak itu sdh suatu keniscayaan, kalau kita benar-benar orang yang beriman, maka wajib hukumnya mmperjuangkan, maka sederhana saja, tdk perlu panjang lebar. semoga Allah melaknat siapa saja yang perkataannya dan perbuatannya mematahkan da’wah dan perjuangan untuk berdirinya khilafah islam.

 341. aturan dari ALLAH sang maha pencipta adalah yang paling adil bagi seluruh manusia. Allah sendiri yang banyak berfirman dalam Al-Quran, bahwa hukum dariNYA lah yang membawa keberkahan dan kesejahteraan hakiki bagi manusia!! dan aturan Allah hanya dapat diterapkan dalam KHILAFAH dan memperjuangkan penegakannya, sama seperti Nabi SAW. menegakkan daulah pertama kali di Madinah dahulu. Bila anda muslim tentu anda mengimani hal ini!

 342. bismillah syariat islam berlaku untuk semua umat akhir zaman yaitu umat Muhammad SAW, apapun agamanya…bagimu agamamu bagiku agamaku. islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, manusia dan kehidupan yang ada di semesta alam ini baik manusia yang taat dan yang membangkang/sesat.
  dalam naungan islam umat islam akan terjaga ke izzahannya, dan yang selain islam akan dijaga kehormatan, jiwa dan hartanya, mereka akan hidup dalam jaminan keamanan dari negara selama mereka tidak mengadakan misionaris untuk pemurtadan kepada kaum muslimin, mereka dibebaskan dalam hal berpakaian, gaya hidup, makanan dan sebagainya. namun ketika mereka melakukan pembunuhan akan dihukumi sama dengan kaum muslimin yang juga melakukan pembunuhan (tidak dibedakan dalam hal uqubat).
  betapa indahnya hidup dibawah naungan islam karena akan sangat jelas perbedaan antara yang hak dan bathil.

 343. JANGANSALINGBERSELISIHJADILAHUMATANLI;LYGWAHIDAN…………ALLAHHU AKBAR

 344. ……..banyaknya golongan dan mazhab, memang sudah dari sononya, bahkan di masa khalifah juga. Saya akan tetap istiqamah menegakkan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya, dalam kondisi apapun, apakah di negeri republik, kerajaan, berparlemen, berpemilu, atau di zaman otoriter pun. Salam dari Kerajaan Siak Sri Indrapura

 345. Article writing is also a fun, if you be familiar with afterward you can write
  if not it is complicated to write.

 346. Saya meminta admin ataupun pemilik blog ini untuk memberikan identitas yang aslinya
  Agar tidak timbul perpecahan dalam Islam
  Dan juga agar menjadi sebuah pertanggungjawaban
  Dimana anda mengatakan bahwa dalam buku pun harus diperhatikan pengarangnya, penerbitnya, sehingga blog ini juga perlu menggunakan nama asli admin atau pemiliknya
  Dan jangan pula mengkafirkan HT ini, karena memang HT ini adalah sebuah partai politik.
  Para syabab nya juga berasal dari berbagai kelompok, tujuannya adalah untuk menyatukan kekuatan untuk menegakkan syariat islam
  Jikalau anda memang dahulu ikhlas masuk ke dalam HT pasti anda juga tahu alasan anda untuk masuk HT dan apa tujuan HT yang telah diberi tahu sejak awal.
  Selain itu, mungkin HT masih mempunyai kekurangan sehingga memang membutuhkan perbaikan
  karena pastilah RUU tersebut butuh perbaikan, jika memang ada kesalahan
  Saya tidak akan berani berdebat terlalu jauh karena memang masih awam

 347. Lah garelo sugan kalah pararasea ISLAM jeung ISLAM lain ngahiji.
  dasar barelegug atuh meren yahudi jeung nasrani teh beuki aratoheub

 348. Mari kita berjuang bersungguh-sungguh, agar dakwah ahlussunnah wal jama’ah berjalan lancar.

 349. diskusi langsung ketemu.
  kalo lewat dunia maya mah, pada salah presepsi
  itu baru cerdas.
  yang cerdas yang mau diajak diskusi langsng
  orang cerdas yang langsung menegur sudaranya kalo salah tanpa melalui media.

 350. Assalamualaikum…HT emang punya berapa batalion militer???????bukankah militer saja ga punya bagaimana bisa mendirikan kekhilafahan?????(coba pikir sederhana dulu…biar logis ya)…salah satu faktor kedua setelah muslim ittiba adalah pasukan perang(militer) jika kekhalifahan alamanhaj nubuah berdiri….itulah kekhilafahan yg disegani musuh islam yang sudah dipunyai pada masa kekhalifahan Rasulillah….Jadi menurut saya sekaligus saran buat para HTmania tidak bisa memaksakan diri ,lebih baik pelajari ilmu hadits dgn jalan taqwa bukan dgn jalan ambisi………terimakasih..mohon balasan,,,Assalamua’laikum.

 351. Di era 1970 an di mesjid mesjid seringkali diutarakan akan kebutuhan atas pendapat seseorang dikuatkan oleh tiga orang saksi yg menyaksikan seseorang itu jujur dari kecil hingga besar atau saat ini

 352. Assalamu’alaikum
  Negara indonesia didirikan dan diperjuangkan bukan untuk menjadi khilafah, namun menjadi negara yang berdasarkan UUD 45 & PANCASILA, karena bukan hanya orang islam yang berjuang mati-matian demi Nusantara, tapi Rakyat dari berbagia latar belakang, suku, ras, maupun agama. IDEOLOGI negara kita tidak dibuat secaRA sembrono dan bukan orang awam, namun yang menyusun adalah para Ulama’. dan semuanya disusun sesuai dengan al-Qur’an dan Hadist. bila kurang jelas dan Puas monggo anda baca PIAGAM MADINAH.
  terus jika sekarang banyak kalangan yang memperjuangkan KHILAFAH, itu sama saja tidak menghargai tetesan darah para pahlawan.
  terima kasih
  NKRI harga mati, PANCASILA selamanya.

 353. Jika anda sudah berusaha melaksanakan rukun Islam, meyakini rukun Iman, tidak mengganggu tetangga, berusaha memenuhi undangan, berusaha beramal baik karena Allah, lantas ada orang yang tiba-tiba menuduh anda kafir, musyrik, ahli bid’ah, tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak sesuai dengan quran dan sunnah, tidak perlu mendebatnya, karena si penuduh itu yang sesungguhnya sama dengan apa yang dituduhkannya.

 354. Kenapa HT tidak segera saja membaiat khalifahnya sendiri, setelah itu bunuhlah khalifah tandingan, jika ada, setelahnya. Gampang kan? Kan sudah yakin dengan dalil-dalinya. Dari dulu mau mendirikan khilafah tapi tidak pernah kesampaian. Rapat melulu.

 355. Syarat khalifahnya apa sih? Terus yang mau di angkat oleh HT siapa? Nggak ada calonnya kan? Yang jelas tidak akan pernah sama khilafahnya HT dengan cara Rasulullah dan para Sahabat ra memimpin. Maaf, saya pernah baca, mbah Wahab Hasbullah memberi tahu syarat Imam A’dzom itu levelnya paling tidak harus Mujtahid Mutlak. Adakah?

 356. Oh iya, karena saya dari NU, bagaimana kalau khalifahnya dari NU saja? Setuju?

 357. Kalau tidak setuju ya jangan marah-marah. Sudah sana baiat khalifahnya sendiri. Yang tidak setuju, babat saja, penggal lehernya, tuduh sebagai kafir, bughot atau yang lainnya. Setelah itu keridhaan Tuhanmu kamu miliki semua beserta surga-surganya,

 358. semoga suatu hari bisa dipertemukan dengan admin mantanht karena dakwahnya sangat berkesan, beda dengan teman2 HT yg sering tidak mengaku HT, saya juga sering sudah temukan yang begini, malu mungkin ya karena yang dipaparkan memang sesuai al quran dan sunnah, entah mereka rujukannya apa, jika rujukannya sama, tulisan ini anggap disetujui saja, jika tidak bantahlah baik2 secara ilmiah, bukan menyerang personalnya :)

 359. Diskusi yang mencerahkan dan….mantap

 360. Amalmu amalanmu amalku amalanku.. Sahabat smuanya tidak perlu kita emosi dalm maslah ini jdikn ini smua sebagai nasiht bgi diri kita msing2 mari kita bersatu dalam panji islam dengan tuhan yang sama,nabi yang sama, kiblat yg sama. Jngn kita berpecah belah, hiraukan orang2 yg ingin memecah belah umat ini..jangn kita bergolng golongn dan merasa benar dengan golongnnya. Surah ar-rum ayat 31-32.. Jangnlah menjdi orang2 musrik. Yaitu orang2 yg memecah belah agama mereka dg bergolong-golongn, dan stiap golongn merasa bangga(merasa benar) dengn apa yg ada pada mereka.. Naudzubillahi mindzalik..

 361. Sangat sulit mana kekhalifahan yg sesuai quran dan sunnah, daripada kita menggu, kita umat islam sedunia paling tidak harus mempunyai SEKJEN (SEKETARIS JENDRAL) UMAT ISLAM DUNIA.

 362. YA SETUJU, BIAR UMAT ISLAM SATU KOMANDO, YANG TIDAK JADI KETUA DAN SEKJEN JANGAN MARAH, SELAGI TIDAK BERTENTANGAN DENGAN AL QUR’AN IKUTIN SAJA…APAKAH NU, MUHAMMADIYAH, HTI, NII, MATLAUL AL ANWAR, SYIAH, SUNNI, OPPO YANG LAINNYO TU SIAP GALO ?…..APO LAGI PALESTIN MENUNGGU KESATUAN UMAT MUSLIM, JANGAN SAMPAI PALESTIN SUDAH HANCUR BARU UMAT ISLAM MAU BERSATU…

 363. TAMBAHAN SAYA BUKAN MANTAN HTI. SAYA ISLAM 100%

 364. Khalifah Fil Quran
  Bismillah, wabillah, wabi millati Rasulillah. Wa shalallahu `ala Muhammadin al Musthofa sayidil anbiyaa I wal mursalin, wa `ala aalihi ajmain
  Salam akhina… ana Akbar mantan wahabi-salafi, kemudian pindah ke PKS jauh sebelum mereka bikin partai ( ana binaannya KangDarlis yang sekarang jadi anggota DPRD Jabar , kemduian ana pindah ke NII n aktif sejak 95- 2001 . Ana prnah jadi kader tim assatidz alias ustadz NII.salam kenal semuanya. Pada akang2 pengurus, izinkan ana sedikit berbagi ilmu ana waktu ngaji tafsir Quran di Habib Abu bakar ALhamid.
  Sebelumnya ana mau kritik hadist nama Imam mahdi adalah Muhammad bin Abdullah ;
  -ana menolak hadist tersebut krn ga mancapai mutawatir , dalam kajian qur`an, setiap berita yg dating atau sgala perkara mesti ada 2 saksi adil…. Sementara hadist tersebut saksinya kurang adil…yaitu
  -salah satu sanadnya ada orangnya khalifah Muhammad Almahdi dari Abbasiyah… silakan cek sendiri, afwan … ana kurang faham ilmu hadist mungkin akhwan2 disini lebih faham ttg Bab ilmu hadist.

  Khalifah Fil Quran
  Sebelumkita masuk Bab khalifah fil quran, kita mesti sepakat bahwa Alquran ini unik , kita tidak temukan kontradiksi di dalamnya… bahkan , menurut mufasir Allamah Thaba-thabai, ketika kita buka satu ayat ttg suatu tema, dan bila kita buka ayat lain tentang tema sejenis, maka akan semakin jelas dan semakin menguatkan tema sebelumnya, dan ketika ada ayat lain yang berbicara tema yang sama, dan kita jajarkan ke2 ayat tesebut, maka akan semakin jelas dan terang….

  “Tidakkah mereka itu memikirkan Al-Quran? Seandainya Al�Quran itu tidak dari Allah, maka mereka akan menemukan banyak pertentangan di dalamnya. ” (QS 4:82)

  Selanjutnya, mari kita lihat firman Allan yang berbicara tentang khalifah yang pertama :
  Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” [2:30]
  Dalam ayat di atas , Allah berfirman pada para malaikat : Inni ja`ilun fil ardli khalifah…. Digunakan kata ja`ilun yang merupakan isim fail… AKu hendak mengadakan mulai saat ini hingga seterusnya sampai tak terbatas waktu… SEORANG KHALIFAH DI MUKA BUMI…. Ayat ini menegaskan bahwa kekhalifahan adalah konsep Ilahi ,
  1.maka seorang khalifah adalah pilihan Ilahi yang pengangkatannya bahkan diangkat oleh Allah secara langsung…
  2. Seorang khalifah fil ardli ini adalah khalifah alam semsta yang kekhalifahannya berlaku di alam malakut (alam malaikat, hanya saja pusat pemerintahannya di muka bumi.

  selanjutnya malaikat menanyakan ; kenapa khalifah ini diangkat dari ras manusia yang suka menumpahkan darah. Dari pertanyaan malaikat ini sekaligus membantah doktrin guru-guru ngaji kita dulu, bahwa malaikat tidak punya akal. Ayat ini menunjukan dengan benderang bahwa malaikt punya rasa ingin tahu. Bahkan malaikat juga memiliki pengetahuan (walaupun terbatas ) tentang nama2 benda… coba perhatikan ayat : Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” setidaknya dalam ayat, malaikat faham kata bumi, manusia, darah, rusak, dan faham pengertian khalifah.

  Kebanyakan,teman2 harokah baik NII, HT, PKS, ketika berbicara khalifah dalam quran berhenti pada ayat tadi dan menyambungkannya dengan hadist. Padahal ayat masih bersambung yang semakin menguatkan pengertian kita tentang tema KHALIFAH yang sedang kita bahas . perhatikan ayat berikutnya ya akhina :

  wa’allama aadama al-asmaa-a kullahaa tsumma ‘aradhahum ‘alaa almalaa-ikati faqaala anbi-uunii bi-asmaa-i haaulaa-i in kuntum shaadiqiina
  [2:31] Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: “Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!”

  Setelah memproklamasikan sitem Khilafah di bumi, Allahu rabbuna selanjutnya mengajarkan pada Adam sebagai khalifah pertama itu “ASMA`A KULLAHA “ segala pengetahuan tentang segala sesuatu, inilah ilmu kekhalifahan yang Allah turunkan hanya bagi khalifah pilhannya . dalam terjemah Depag disebutkan bahwa asma`a kullaha ini diartikan dengan ilmu tentang nama-nama benda. Guru kami Habib Abu Bakar Alhamid berkomentar dengan gurauan khasnya ,” ente kira playgroup apa.. Allah mengajarkan nama-nama benda segala pada Khalifah… : ini pohon, ini bumi, ini darah , itu bintang”

  Bila kita baca bunyi ayat selanjutnya : kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: “Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!” Disini Quran dengan indahnya menggunakan kata ambi-hum , terangkan atau sebutkan . bukan `alimhum ( ajarkan ), kenapa ? Karena KAPASITAS ILMU ASMAA KULLAHA HANYA BISA DIFAHAMI OLEH SEORANG KHALIFAH TERPILIH, MALAIKAT TIDAK BISA MEMAHAMI ILMU TERSEBUT < SEHINGGA ADAM HANYA DISURUH UNTUK MENYEBUTKAN PADA MALAIKAT (AMBI`HUM), TIDAK DISURUH MENGAJARKANNYA….

  Selanjutnya ayat berikutnya menjelaskan dengan semakin terang benderang bahwa malaikat kemudian menyadari bahwa kapasitas mereka tidak mampu menyerap ilmu ASMAA KULLAHA, dan kemudian mengakuinya kepada Tuhan .

  qaaluu subhaanaka laa 'ilma lanaa illaa maa 'allamtanaa innaka anta al'aliimu alhakiimu
  [2:32] Mereka menjawab: "Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana35."

  Setelah itu, jelaslah kini kedudukan Adam sebagai Khalifah Ilahi yang mampu menyerap ilmu ASMA`A KULLAHA kemudian semakin tegas…. Khalifah adalah Hujjah Ilahi dimuka bumi, maka selanjutnya Allah MEMERINTAHKAN PADA PARA MALAIKAT UNTUK SUJUD KEPADA SANG KHALIFAH ILAHI.

  wa-idz qulnaa lilmalaa-ikati usjuduu li-aadama fasajaduu illaa ibliisa abaa waistakbara wakaana mina alkaafiriina
  [2:34] Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah36 kamu kepada Adam," maka sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir.

  Jadi jelaslah bahwa kedudukan khalifah ini bahkan berlaku diseluruh alam semesta hinga alam makuti (alam langit atau alam malaikat).

  buat temen2 yang pengen tahu pndangan2 ana yang lain, bisa buka blog ana : dustaseputarsyiah.blogspot.com

 365. oya, kekhalifahan atau kepemimpinan ini bukanlah perkara sekedar fiqih atau syariat … tetapi perkara Aqidah… silakan perhatikan ayat di atas yang menejlaskan bahwa secara teologis, seorang khalifah adalah pilihan Ilahi dan mendapat mandat dan ilmu khusus dariNYA …. selanjutnya ayat ini makn menguatkan bahwa kekhalifahan adalah aqidah bukan termasuk cabang islam, fiqh . ” Hai orang- beriman taatlah kamu kepada Allah , Rasul dan pemimpin diantara kamu . apabila kamu berpendapat tentang sesuatu (berbeda pendapat tentang pemimpn) maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul ( pada pemimpin yang dipilih oleh Allah dan Rasul / / NASH )…. IN KUNTUM TU MINUNA BILLAHI WAL YAUMIL AKHIR …. ITU SEMUA JIKA KALIAN BERIMAN KEPADA ALLAH DAN HARI AKHIR … jadi jelaslah bahwa kepemimpinan ini adalah pokok keimanan …
  Dalam ayat lain Allah berfirman tentang Imamah atau keimamahan ,,, mirip dengan kekhalifahan …. INNI JA`ILUKA LINNASI IMAMA … kemi hendak menjadikan seorang imam dari kalangan mu… bandingkan : INNI JAILUN FIL ARDI KHALIFAH… sama2 mengunakan ISIM FAIl ( berlaku sekarang dan selama2nya ) … artinya kepemimpinan Ilahi yang diadakan oleh ALlah ( Dipilih ALlah secara langsung ) ini , baik dengan istilah Imam atau khalifah atau ulil mar (pemegang Amr Ilahi) akan berlangsung terus-menerus tanpa batas waktu

 366. Assalamualaikum..
  Saudaraku Pengelola KomaHT
  Salah satu tema yang relevan dalam pembahasan Khilafah ini adalah munculnya ISIS. Dan ternyata HT dan HTI menolak berbaiat terhadap ISIS. Padahal mereka sebelumnya berkoar koar akan membaiat siapa pun dan dari kelompok muslim manapun yang sanggup mendirikan Khilafah. Mungkin Mas pengelola komaht bisa menganasis pandangan yg melatarbelakangi penolakan ini? apakah itu menunjukan bahwa sebenarnya HTI pun ashobiyyah disamping alasan alasan yg mereka publikasikan dalam release resminya. Mungkin bisa dibuatkan artikel terpisah mas.

  Dari sisi metode ISIS ini sangat radikal melebihi induknya yaitu Al Qaedah..sering mempertontonkan kekejaman yang tidak layak dilakukan oleh seorang yang mengaku Muslim, Muslim lain di seluruh belahan dunia dibuat malu oleh kekejaman ala barbar dalam pembunuhan wartawan asing, sukarelawan kemanusiaan, genocida etnis kurdi/yazidi dan kelompok kelompok yang menentang mereka terutama Syiah dan bahkan Sunni pun jadi korban.

  Di Indonesia yang relatif banyak simpati dengan gerakan “mujahidin” isis ini kebanyakan yang dulunya berafiliasi dengan PKS-ikhwanul muslimin, nampaknya akar rumput kader PKS dan bahkan top leadernya lebih bebas mengekspresikan dukungannya kepada ISIS ini tercerimin dari sikap resmi eramuslim.com yang merupakan corong IM yang enggan mengecam kebiadaban ISIS dan pernyataan Anis Mata yang menganggap sikap dunia terhadap ISIS lebay, juga lambatnya Kominfo (baca Tifatul sembiring) memblokir situs situs simpatisan ISIS. Kalau syabab HTI nampaknya memang bisa diatur untuk menolak ISIS oleh amir amir dan senior senior mereka..dalam dialog dengan dua orang syabab saya peroleh opini yang sama antara mereka dengan pandangan resmi organisasinya.

 367. mantep artikelnya euy… jempol (y)

 368. kritikan nya oke,tapi menurut saya kalo ingin mengkritik dengan sindiran politik atau dengan membawa nama suatu golongan kayaknya itu udah menyimpang,coba lebih positive lagi dong,baca pahami dan sesuaikan dengan isi alquran,hadis dulu kalo memang benar gambarannya seperti itu,kenapa kita harus perdebatkan…
  ingat wahai sahabat se iman ku,sangat banyak penentang pembela islam di negara kita ini (50% adalah orang yg mengaku islam itu sendiri)
  innalillahi wainnalillahi roji’uun

 369. Penuh misteri bila memahami sesuatu hanya dengan nalar pikiran, tidak berserta dengan do’a leluhur selalu nyasar dalam penelusuran karena Iblis sangat berpengalaqm mempoles merekasa sehingga masalah khilafah yang samar dunia semakin rewel, maka Allah baqngkitkan Bapakkota meneruskan kerajaan naqbi Sulaiman yaqng menaklukkan ibukota dibawah kekuasaan Ratu Balqis demikian komentar

 370. Ping-balik: Cara Berpakaian Menurut Al Quran |

 371. Intinya…. Allah, tidak akan merubah nasib suatu kaum,, sebelum…..(Jawab sendiri). Kejayaan Islam tidak akan terwujud,sebelum org2 didalamnya ada yg mau bergerak untuk berusaha mewujudkannya. Tidak bisa kita cuma santai2 nunggu imam al-mahdi yg bakal mewujudkan. Enak bener ya.. Gak ada usaha cuman maunya asal jadi doank. Coba tengok sejarah penaklukan konstatinopel, Rasul SAW sdh berjanji bakal ada yg bisa menaklukannya, dan liat bagaimana khalifah2 serta mujahidin berusaha untuk merealisasikan janji nabi kita itu..? Hingga seseorang M.al fatih (sebaik2 pemimpin) berhasil. Itu semua dengan apa..?? USAHA… Lagi2 Berusaha! Gimana caranya..? Syariat islam yg berlandas Quran dan Sunnah di tegakkan.. Itu yg pertama, dukung syariat jadi prioritas, setelah itu tegak, pelahan namun pasti zaman Khilafah akan datang kemudian… Ini malah Syariat mau ditegakkan banyak protes, yg protes malah yg ngaku muslim,, heeeh aneh. Ingat jaman Rasulullah dan kulafaurrasyidin memimpin, warga non muslim tetap ada di dalamnya dan hidup dgn tentram… Jadi gak ada alasan protes menegakkan Syariat karna didalamnya masih ada kaum selain islam…. Satu lagi, saya bukan HT bukan NU bukan Muhammadiyah bukan lain2 tapi saya seorang Muslim yang beragama Islam (alhamdulillah) :D

 372. ISIS muncul mengaku khilafah tapi semena-mena, maka semakin benar isi artikel ini karena semua tulisan di artikel ini hanyalah rangkuman dari alQuran dan sunnah semata. Mari kita saksikan kebenaran wahyu Allah sebagai bentuk mukjizat Rasulullah shallallahu alaihi wa alihi wa salam.

 373. mudah-mudahan Allah memberikan hidayah bagi anggota HT kembali ke Alquran dan Assunah berdasarkan pemahaman para sahabat

 374. Kami setuju khilafah diperjuangkan sekarang. Kami membedakan pengertian khilafah dengan daulah. Khilafah itu sistem pemandu syar’i sedangkan daulah itu sistem kedaulatan. Khilafah itu sudah punya wilayah, yakni seluruh alam raya ini. Kalau daulah didunia ini sudah ada, setiap bangsa memiliki sistem kedaulatannya masing masing yang dalam alQur’an diakui sebagai lahan ta’aruf. Perjuangan mewujudkan khilafah tidak perlu sokongan angkatan bersenjata, sebab Islam tidak bisa dikembangkan melalui sistem kekuasaan negara. Islam berkembang tanpa paksaan. Khilafah sejatinya harus menjadi budaya yang dimiliki ummat Islam. Setiap diri adalah abdi sekaligus kholifahNya. Setiap Muslim harus berusaha menjadi abdi yang baik pada Tuhannya,dan sekaligus sebagai pemimpin diri dan lingkungan sesuai kapasatasnya, memimpin secara syar’i. Anak tertua memimpin adik adiknya, Anak satu kelas harus ada seorang diantara mereka yang mengambil peran jadi kholifah mereka, yang bertanggung jawab atas perilaku teman sekelasnya. Dan harus ditekankan sejak dini, bahwa dalam Islam tidak ada dualisme kepemimpinan. Dipenggal itu artinya dilarang keras. Satu keluarga itu dipimpin seorang Ayah sebagai kholifahnya, dalam wilayah masjid dipimpin oleh Imam masjidnya, dan Imam masjid membentuk organisasi internasional yang kemudian memilih seorang Kholifah fil Ardli. Imam masjid Syiah untuk jamaah Syiah, Imam masjid Wahabi tentu untuk jamaah Wahabi. Tidak ada masalah dengan Wahabi atau Syiah. Jika ada ajaran Wahabi yg dianggap sesat silahkan dinasehati dsbnya., dengan semangat saling nasehat dan saling tolong untuk mendekati kebenaran. Amat bijak guru guru kita saat menutup kitab kajiannya selalu mengungkapkan kalimat bermakna ” Wallahu a’lam”. hanya Allah yang mengetahui, sehingga kita tetap beriman pada kebenaran teks al Qur’an, tapi penafsirannya kita wajib berfikir sebelum beriman. jadi jangan sembarangan menuduh, bahkan terhadap santri santri kita, apalagi orang lain yang berbeda dengan sebutan merendahkan. Jika teman teman Wahabi mendapati kesesatan ajaran Syiah, tapi apakah tidak ada satupun ajaran Syiah yang baik. Begitu juga jika Syiah menemukan kesesatan ajaran Wahabi, tapi apakah juga tidak mampu menemukan sedikitpun ajaran Wahabi yang benar. Bagaimana jika kita ambil hanya yang baik saja, yang benar saja, kita buang semua yang salah dan sesat. Mau dibilang Wahabi atau tidak, Syiah atau tidak. Terserah saja. Karena Islam dan ukhuwah itu yang lebih penting. Bisa tidak kalau misalnya kita berfikir begitu. Sebab yang terbaik itu selalu satu, menyatu, dan benar itu tidak mendua juga. Berati masalah firqoh berakhir dengan prinsip ini. Bahkan Kholifah fil Ardli itu adalah pemimpin semua ummat beragama dunia, tidak hanya ummat Islam saja, sebab kita yakin sebab teman teman non Muslim yang masih hidup masih bisa berubah, optimis mereka itu juga pencari kebenaran, dan semua pencari kebenaran akan cenderung menyatu, mereka itu bukan kafir, hanya calon muallaf saja. Justru yang pantas kita jaga adalah diri kita dari sifat kufur kepada Allaah, atas perintah jaga ukhuwah, atas perintah dakwah, tawashobil haq, dan mauidloh hasanah. Wilayah khilafah terkecil, ujung dari sistem khilafah adalah Imam masjid kita masing masing diwilayah masjid mereka, yang jika disambung terus adalah seluruh dunia tidak tersisa, dimana kita bisa ruku’, bisa sujud dan beribadah kepadaNya, maka itulah wilayah Kholifah fil Ardli.

 375. Jika anda seorang muslim,berbicara lah yang ma’ruf dan bertanya lah kepada orang nya langsung .Mungkin anda baru mengenal HT baru dan tidak terlalu dalam apa maksud dari perjuangan nya .Jadi jangan membuat blog dan berstatement atas pendapat sendiri.Hati- hati jangan sampai sikap kita seperti mengadu domba saudar sendiri .trims

 376. Dikeluarkan Oleh Tarekat Syadzaliyah Qodiriyah di Yogyakarta

  Taqwa
   Kesukaannya berdzikir
   lakunya amal sholeh baik harta benda tenaga,pikiran(jawanya laku lan lakon lan tekon bakal tekan)
   buahnya cahaya ketaqwaan ( dengan ciri selalu mendapat rizki dari Allah yg tidak tau dari mana asalnya(lakunya amal sholeh dengan jalan menginfakkan rejekinya dijalan Allah)

  Kesyahidan
   dengan ciri taqwa
   Lakunya sabar
   Kendaraannya tafakur
   Buahnya ilmu ma’rifatullah

  Kewalian = mursyid = satrio piningit setara kenabian bani israil
  Ciri-cirinya
   Menduduki maqom ketaqwaana dan kesyahidan
   Lakunya fakir (berani menginfakkan rejekinya di jalan Allah 70%)
   Kendaraannya syukur
   Buahnya selalu ditambahi nikmat dari Allah SWT
   Mimpi bertemu rasullallah 5x

  Shidiqin = satrio pinandito setara Rasul Bani Israil setara Ghautsul Adhom Hadzazzaman
   Cirinya menduduki maqom ketaqwaan kesyahidan dan kewalian
   Seorang Ghauts Haruslah diangkat oleh Rasulullah,disaksikan oleh seorang Ghauts yang masih hidup,para sahabat 4 dan Ghauts-ghauts masa lampau dan dikasih tongkat Komando
   Dengan ciri utama benar(shidiq) dapat dipercaya(amanah) berani melakukan amar ma’ruf nahi munkar dan berani menegakkan kebenaran dan keadilan
   Berani menghabiskan hartanya di jalan Allah diawal ditengah di akhir kehidupannya
   Mimpi bertemu rasulullah 7x minimal

  Khalifatul Ardh=ratu adil hampir setara Nabi Agung Muhammad SAW
  Dengan ciri-ciri menduduki maqomketaqwaaan kesyahidan kewalian dan shidiqin +mempunyai karomah 41 macam hanya bergantung pada Allah,tidak bergantung kepada ilmunya,sarana ketrampilannya, usahanya dll

  NB:
  Ilmu hikmah/kesaktian2 versi masyarakat umum
  – bisa di tempuh melalui olah tenaga dalam
  – Laku2 khusus wirid2 khusus tanpa harus sesorang menduduki maqom ketaqwaan,kesyahidan
  – Dan hasilnya seolah2 seperti karomah
  Ma’unah
  – bisa ditempuh dengan laku ketaqwaan dan kesyahidan
  – Dan hasilnya seolah2 seperti karomah
  Karomah
  – Bisa ditempuh dengan laku ketaqwaan dan kesyahidan dan menduduki maqom kewalian dan hasilnya karomah
  Kedudukan ilmu hikmah atau kesaktian , Kedudukannya lebih rendah dari Maunah
  Maunah kedudukannya lebih rendah dari Karomah
  Karomah kedudukannya lebih rendah dari Mukjizat

  Sekapur sirih
  Kebaikan adalah karya sesaat untuk menuruti hawa nafsunya
  Ketaqwaan adalah karya sepanjang hidup untuk mencari keridloaan Allah SWT

  Dan siapa yg memakai jubah satrio piningit,satrio pinandito,ratu adil tanpa ciri-ciri itu semua adalah pembodohan dan suatu kejahiliyahan dan penipuuan terhadap masyarakat.
  Dan melakuakan dosa besar terhadap Allah SWT dan masyarakat
  Dan jangan sampai kalian semua para pengaku satrio piningit,satrio pinandito,ratu adil hanya diombang-ambingkan oleh bisikan setan dan hawa nafsu semata
  Dan ratu adil yang sejati adalah mestinya didikan seorang Sulthon Auliya atau wali qutup dengan didikan yang keras dan khusus dizamannya
  Referensi dari mursyid2 tarikat syadzaliyah qodiriyah Sulthon Auliya Ghautsul Adhom Hadzazzaman sayidi syekh Arifbillah Abuya Dimyati Banten RA, Sulthon Auliya Ghautsul Adhom Sayidi Syekh Komarudin Hadzazzaman ArifBillah Abah Kyai Haji Mas’ud Thoha RA
  Jangan sampai umat islam mudah menjustis seseorang satrio piningit (wali Allah) satrio pinandito(kaum shidiqin) khalifatul ardh(ratu adil/ Sulthon Auliya Ghautsul Adhom/Wali Qutub)
  Siapa mencari ilmu tanpa berguru gurunya adalah setan,puncak segala ilmu adalah maqom kedudukan wali Qutub

 377. Kekhalifahan secara sufi dan thorikot sesudah sayidina ali bin abi tolib ya sayidina hasan cucu rosululloh { sebagai wali qutub ghoust hadzalzaman pertama kali } inilah kekhalifahan secara sufi dan thorikat pertama kali dan selanjutnya dipegang oleh wali qutub ghoust hadzalzaman. setiap wali qutub sebelumnya meninggal dan tenteng baiat dan ketaatan diwakilkan oleh mursid masing masing thorikot jadi perkaranya bukan masalah lokal dan tidak lokal tetapi kewajiban umat muslim tetap harus baiat dan mempunyai ketaatan dan mempunyai jama ‘ah ini sudah cukup walaupun pengikutnya Cuma tiga orang . kekhalifahan bagi orang orang thorikot sesudah Ali bin
  abi tholib yang bertindak sebagai khlifah yaitu syaidina hasan cucu baginda rosululloh { wali qutub pertamakali } tapi kalau thorikot sanad sanadnya tentang kekhalifahan dan kemursidan tidak pernah putus sampai hari ini bahkan sampai hari kiamat dan inilah kekhalifahan yang hak dari segi sanad sanadnya saja orang orang thorikot tentang kekhalifahan sudah menang baik secara dalil maupun secara sanad sanad tetapi kekhalifahan umayah tidak sah secara hukum karena merebut dari syadina ali. Abbasyah juga begitu utsmaniyah juga begitu kekhalifahan ketiga ini di bangun atas dasar ambisi caci maki fitnah, dan menumpahkan darah sesama muslim tetapi kekhalifahan orang orang sufi dan orang orang thorikot di bangun atas dasar ketakwaan, ketawadukan dan kesalehan dan keikhlasan tetapi orang orang syari’at malah memfitnah dengan bi’ah, musryik, mengkultuskan, dan mengkafirkan tapi lihatlah tidak ada orang orang thorikot mencaci maki umat muslim lainnya dan tidak ada kekhalifahn thorikot ini diperebutkan dan kemursidan di perebutkan dalil sudah jelas tinggal anda anda mau mengakui orang orang thorikot dan bergabung dengannya atau tidak terserah anda. carilah mursid yang mempunyai kedudukan wali Allah syukur syukur ketemu wali qutub hadzalzaman yang berfungsi sebagai khalifahnya dan wali qutub haruslah dididik wali qutub sebelumnya dan diangkat oleh rosululloh disaksikan oleh wali qutub yang masih hidup sebelum meninggalnya. Jadi wali qutub belum tentu menjadi raja atau khalifah dhohiriah karena setiap nabi dan rosul juga tidak mesti jadi raja atau khalifah lihat blog pusat kekhalifahan sadzaliyah qodiriyah yogyakarta

 378. yah liat webnya mantan HT. dimana2 kl mntan itu pasti pnya kesaLAHAN WKWK jngan percaya sm yg nulis ini, mereka patut kita waspadai jangan2 mereka tak suka ISLAM bersatu

 379. saya ingin bertanya mengenai Hadist Arrayati Suud atau Pasukan Panji Hitam yg diriwayatkan sanad hassan mendekati Shahih
  ini Hadistnya

  HADITS – HADITS RASULULLAH MENGENAI PASUKAN PANJI = PANJI HITAM YG TELAH DI JANJIKAN ALLAH SAMPAI HARI KIAMAT HINGGA TURUNYA IMAM MAHDI DAN NABI ISA AS KE BUMI ALLAH INI DGN MEMBAWA KEBENARAN DI ATAS KEBENARAN DAN MENERUSKAN SYARIAT – SYARIAT DAN SUNAH – SUNAH RASULULLAH S.A.W DI BUMI ALLAH INI.

  “Akan senantiasa ada ( 1 ) satu kelompok dari umatku yang meraih kemenangan (kamu berada) di atas kebenaran, orang-orang KAFIR Dan Orang – Orang yang menelantarkan mereka tidak akan mampu menimbulkan bahaya kepada mereka, sampai datangnya urusan Allah sementara keadaan mereka tetap seperti itu” {HR. Muslim : Kitabul Imarah No. 3544 dan Tirmidzi : Kitabul Fitan No. 2155}.

  Sabda Nabi Muhammad SAW:

  Akan ada orang-orang yang keluar dari sebelah Timur, lalu mereka mempersiapkan segala urusan untuk al- Imam Mahdi, yakin pemerintahnya.
  (HR. Ibnu Majah)

  Sabda Nabi Muhammad SAW:

  Apabila keluar Panji-panji Hitam dari arah Khurasan, tidak akan ada sesuatu apa pun yang dapat menolaknya hinggalah dipacakkan di Ilya ( PALESTINA ).
  (HR. Imam At-Tirmidzi)

  ASHABU RAYATI SUUD
  – Pasukan Panji Hitam –
  Generasi Taifah Manshurah yang Dijanjikan Kemunculannya di Akhir Zaman

  THAIFAH MANSHURAH, SENANTIASA ADA HINGGA HARI KIAMAT

  Dalam berbagai hadits yang shahih telah dijelaskan bahwa akan senantiasa ada kelompok umat Islam yang berpegang teguh di atas kebenaran. Mereka melaksanakan Al Qur’an dan As Sunnah dengan konsekuen, memperjuangkan tegaknya syari’at Islam, dan meraih kemenangan atas musuh-musuh Islam, baik dari kalangan kaum kafir, munafik dan murtadin.

  Kelompok Islam ini disebut Ath Thaifah Al Manshurah atau kelompok yang mendapat kemenangan. Kelompok ini akan senantiasa ada sampai saat bertiupnya angin lembut yang mewafatkan seluruh kaum beriman dari umat Islam menjelang hari kiamat kelak. Kelompok ini diawali dari Rasulullah SAW beserta segenap sahabatnya, berlanjut dengan generasi-generasi Islam selanjutnya, sampai generasi Islam yang menyertai Imam Mahdi dan Nabi Isa AS dalam memerangi Dajjal dan memerintah dunia berdasar syari’at Islam.

  Hadits-hadits tentan Ath Thaifah Al Manshurah diriwayatkan banyak jalur dari sembilan belas (19) sahabat. Menurut penelitian sejumlah ulama hadits, hadits-hadits tentang Ath Thaifah Al Manshurah telah mencapai derajat muttawatir.

  Kelompok umat Islam ini adalah kelompok elit umat Islam. Mereka adalah sekelompok kecil kaum fundamentalis Islam, di tengah kelompok umat Islam yang telah lalai dari kewajiban berpegang teguh dengan Al Qur’an dan As Sunnah. Mereka adalah “muslim-muslim militan’ yang sangat dikhawatirkan oleh AS dan Barat. Rasululllah SAW menamakan kelompok ini sebagai Ath Thaifah Al Manshurah, kelompok yang mendapatkan kemenangan materi maupun spiritual.

  Di antara hadits-hadits tentang Ath Thaifah Al Manshurah tersebut adalah sebagai berikut:

  “Akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang meraih kemenangan (kamu berada) di atas kebenaran, orang-orang yang menelantarkan mereka tidak akan mampu menimbulkan bahaya kepada mereka, sampai datangnya urusan Allah sementara keadaan mereka tetap seperti itu” {HR. Muslim : Kitabul Imarah No. 3544 dan Tirmidzi : Kitabul Fitan No. 2155}

  ASHABU RAYATI SUUD, GENERASI AKHIR THAIFAH MANSHURAH YANG DIJANJIKAN

  Dalam sebuah riwayat tentang thaifah manshurah disebutkan, “Akan senantiasa ada sekelompok uumatku yang berperang di atas kebenaran. Mereka meraih kemenangan atas orang-orang yang memerangi mereka, sampai akhirnya kelompok terakhir mereka memerangi Dajjal.” {HR. Muslim : Kitabul Fitan No. 3550}

  Riwayat tersebut menjelaskan bahwa diakhir zaman kelompok Thaifah Manshurah adalah mereka yang bergabung dengan Al Mahdi untuk memerangi musuh-musuh Islam, dimana Dajjal akan dikalahkan oelh kelompok ini. Parameter kebenaran saat itu adalah mereka yang bersama Al Mahdi, sedang mereka yang menolak Al Mahdi adalah munafik (hal itu sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadits fitnah duhaima’). Sedangkan kelompok Thaifah Manshurah yang memberikan dukungan kepada Al Mahdi telah dijelaskan ciri-ciri mereka dalam beberapa riwayat yang kemudian dikenal dengan nama Ashabu Rayati Suud (Pasukan Panji Hitam dari Khurasan).

  ZAMAN KEMUNCULAN ASHABU RAYATI SUUD

  Berdasar riwayat Tsauban di atas, kemunculan Ashabu Rayati Suud adalah disaat kemunculan Al Mahdi. Riwayat tersebut mengisyaratkan bahwa keberadaan Ashabu Rayati Suud dan embrionya sudah muncul jauh-jauh hari sebelum kemunculan Al Mahdi. Sebab, kemunculan sebuah kelompok yang kelak mewakili satu-satunya kelompok paling haq di antara kelompok umat Islam yang ada jelas tidak mungkin muncul dengan sekejab, simsalabim.

  Keberadaan mereka sudah ada dan embrio mereka terus tumbuh di tengah kerasnya kecamuk perang dan debu-debu mesiu. Ciri khas mereka dalam riwayat di atas memilik kemampuan membunuh lawan yang tidak pernah dimilik oleh kaum sebelumnya menggambarkan betapa dahsyatnya daya tempur dan strategi militer yang mereka punyai. Riwayat ini juga mengisyaratkan bahwa aktifitas mereka sebelum kemunculan Al Mahdi adalah jihad (qital / perang), hal yang menjadi ciri khas Thaifah Manshurah di akhir zaman.

  ASHABU RAYATI SUUD AKAN MUNCUL DARI TIMUR KHURASAN, BENARKAH MEREKA TALIBAN DAN AL QAEDA??? …

  ya memang dari kelompok mereka’lah semua muslim berbaiat kepada mereka dan menegakan Hukum ALLAH Dan Rasulullah di atas kebenaran. dan menghancurkan segalam macam kemunkaran, kemaksiatan, kedhzoliman dan penindasan.

  Kemunculan salah satu tandhim askari kaum militan fundamental di wilayah Khurasan (Afghanistan, Iraq, dll) yang dikenal dengan Taliban dan Al Qaeda memunculkan pertanyaan, benarkah mereka adalah calon Ashabu Rayati Suud yang dijanjikan? Pasalnya, kelompok ini adalah satu-satunya kaum militan Muslim yang paling ditakuti oleh kaum kafir AS dan Eropa karena kehebatan tempur mereka, juga cita-cita mereka yang radikal,

  mendirikan negara Islam dari ujung Asia Tenggara hingga barat Maroko. Mereka adalah Muslim fundamental yang paling kuat melaksanakan hukum Islam sebagaimana yang pernah berlaku di Madinah pada masa Rosulullah SAW.

  Merekalah satu-satunya kelompok yang paling mendekati gambaran kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabatnya; beriman, berhijrah, berjihad*, mendirikan negara Islam, melaksanakan kewajiban tanpa terkecuali, mendapat boikot dan kecaman internasional, mendapat ujian paling berat dalam menyatakan keimanannya, dikepung oleh pasukan ahzab (pasukan sekutu) dan banyak lagi sejarah kehidupan generasi assabiqunal awwalun yang hari ini tergambar dalam realitis kehidupan mereka.

  Kelompok Islam ini disebut ath-thaifah al-manshurah atau
  kelompok yang mendapat kemenangan.

  Kelompok umat Islam ini adalah kelompok elit umat Islam.
  Mereka adalah sekelompok kecil kaum ‘fundamentalis Islam’,
  di tengah kelompok umat Islam yang telah mulai lalai dari kewajiban
  berpegang teguh dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah.

  Rasulullah saw menamakan kelompok ini sebagai ath-thaifah al-manshurah,
  kelompok yang mendapatkan kemenangan.

  Penamaan ini merupakan sebuah janji kemenangan bagi kelompok ini,
  baik dalam waktu yang cepat maupun lambat

  Di antara hadits-hadits tentang ath-thaifah al-manshurah tersebut adalah sebagai berikut:
  “ Akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang meraih kemenangan (kerana berada) di atas kebenaran, orang-orang yang menelantarkan mereka tidak akan mampu menimbulkan bahaya kepada mereka, sampai datangnya urusan Allah sementara keadaan mereka tetap seperti itu .”
  [HR. Muslim: Kitabul Imarah no. 3544 dan Tirmidzi: Kitabul Fitan no. 2155]

  “ Akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang berperang di atas urusan Allah.
  Mereka mengalahkan musuh-musuh mereka.
  Orang-orang yang memusuhi mereka tidak akan mampu menimpakan bahaya kepada mereka sampai datangnya kiamat, sementara keadaan mereka tetap konsisten seperti itu .”
  [HR. Muslim: Kitabul Imarah no. 3550.]

  Ashabu Rayati Suud, Generasi Akhir Thaifah Mansurah yang dijanjikan
  Dalam sebuah riwayat tentang Thaifah manshurah disebutkan,
  “ Akan senantiasa ada sekelompok umatku yang berperang di atas kebenaran.
  Mereka meraih kemenangan atas orang-orang yang memerangi mereka,
  sampai akhirnya kelompok terakhir mereka memerangi Dajjal .”
  [HR. Abu Daud: Kitab al-Jihad no. 2125, Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah no. 1959.]

 380. Munculnya Al Mahdi terjadi setelah wafatnya seorang khalifah. Mungkin yang dimaksud seorang khalifah yang wafat itu adalah Abu Bakar Al Baghdhadiy? Kita tunggu aja.

 381. Saya hanya seorang awam, pertama kali mendengar ada yang memperjuangkan khilafah adalah dari HT dengan motto Indonesia milik Allah, rasanya seperti melihat sebuah harapan yang sangat dekat Insya Allah akan segera menjadi nyata inilah solusi agar terbebas dari sistem kapitalis dengan kembali menegakkan hukum-hukum Allah. Sebuah jawaban dari segala permasalahan. Sebagai seorang yang awam, semoga saya termasuk dari yang menyambut seruan khilafah, dari yang mendoakan disegerakan tegaknya khilafah, dari yang berjuang mendukung khilafah, dan ikut merasakan keadilan hukum-hukum Allah ditegakkan di atas bumi.

 382. IMAM MAHDI MENYERU
  BENTUKLAH PASUKAN MILITER PADA SETIAP ZONA ISLAM
  SAMBUTLAH UNDANGAN PASUKAN KOMANDO BENDERA HITAM
  Negara Khilafah Islam Ad Daulatul Islamiyah Melayu

  Untuk para Rijalus Shaleh dimana saja kalian berada,
  bukankah waktu subuh sudah dekat? keluarlah dan hunuslah senjata kalian.

  Dengan memohon Ijin Mu Ya Allah Engkaulah Pemilik Asmaul Husna, Ya Dzulzalalil Matien kami memohon dengan namaMu yang Agung
  Pemilik Tentara langit dan Bumi perkenankanlah kami menggunakan seluruh Anasir Alam untuk kami gunakan sebagai Tentara Islam untuk Menghancurkan seluruh Kekuatan kekufuran, kemusyrikan dan kemunafiqan yang sudah merajalela di muka bumi ini hingga Dien Islam saja yang berdaulat , tegak perkasa dan hanya engkau saja Ya Allah yang berhak disembah !

  Firman Allah: at-Taubah 38, 39
  Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu jika dikatakan orang kepadamu: “Berperanglah kamu pada jalan Allah”, lalu kamu berlambat-lambat (duduk) ditanah? Adakah kamu suka dengan kehidupan didunia ini daripada akhirat? Maka tak adalah kesukaan hidup di dunia, diperbandingkan dengan akhirat, melainkan sedikit
  sekali. Jika kamu tiada mahu berperang, nescaya Allah menyiksamu dengan azab yang pedih dan Dia akan menukar kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tiada melarat kepada Allah sedikit pun. Allah Maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

  Berjihad itu adalah satu perintah Allah yang Maha Tinggi, sedangkan mengabaikan Jihad itu adalah satu pengingkaran dan kedurhakaan yang besar terhadap Allah!

  Firman Allah: al-Anfal 39
  Dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah lagi, dan jadilah agama untuk Allah.

  Peraturan dan undang-undang ciptaan manusia itu adalah kekufuran, dan setiap kekufuran itu disifatkan Allah sebagai penindasan, kezaliman, ancaman, kejahatan dan kerusakan kepada manusia di bumi.
  Ketahuilah !, Semua Negara Didunia ini adalah Negara Boneka Dajjal

  Allah Memerintahkan Kami untuk menghancurkan dan memerangi Pemerintahan dan kedaulatan Sekular-Nasionalis-Demokratik-Kapitalis yang mengabdikan manusia kepada sesama manusia karena itu adalah FITNAH

  Firman Allah: al-Hajj 39, 40
  Telah diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi, disebabkan mereka dizalimi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk menolong mereka itu. Iaitu
  orang-orang yang diusir dari negerinya, tanpa kebenaran, melainkan karena mengatakan: Tuhan kami ialah Allah

  Firman Allah: an-Nisa 75
  Mengapakah kamu tidak berperang di jalan Allah untuk (membantu) orang-orang tertindas. yang terdiri daripada lelaki, perempuan-perempuan dan kanak-kanak .
  Dan penindasan itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan(al-Baqarah 217)

  Firman Allah: at-Taubah 36, 73
  Perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagai mana mereka memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahawa Allah bersama orang-orang yang taqwa. Wahai Nabi! Berperanglah terhadap orang-orang kafir dan munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka.

  Firman Allah: at-Taubah 29,
  Perangilah orang-orang yang tidak beriman, mereka tiada mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan tiada pula beragama dengan agama yang benar, (iaitu) diantara ahli-ahli kitab, kecuali jika mereka membayar jizyah dengan tangannya sendiri sedang mereka orang yang tunduk..

  Bentuklah secara rahasia Pasukan Jihad Perang setiap Regu minimal dengan 3 Anggota maksimal 12 anggota per desa / kampung.
  Siapkan Pimpinan intelijen Pasukan Komando Panji Hitam secara matang terencana, lakukan analisis lingkungan terpadu.

  Apabila sudah terbentuk kemudian Daftarkan Regu Mujahid
  ke Markas Besar Angkatan Perang Pasukan Komando Bendera Hitam
  Negara Khilafah Islam Ad Daulatul Islamiyah Melayu

  Wahai para Ikwan Akhir Zaman, Khilafah Islam sedang membutuhkan
  para Mujahid Tangguh untuk persiapan tempur menjelang Tegaknya Khilafah yang dijanjikan.

  Mari Bertempur dan Berjihad dalam Naungan Pemerintah Khilafah Islam, berpalinglah dari Nasionalisme (kemusyrikan)

  email : seleksidim@yandex.com

  Dipublikasikan
  Markas Besar Angkatan Perang
  Khilafah Islam Ad Daulatul Islamiyah Melayu

 383. RI BUBAR LENYAP,
  BERGANTI JADI ORGANISASI PENYAMUN INDONESIA (OPI)

  Bismillahir Rahmanir Rahiim

  MARKAS BESAR ANGKATAN PERANG
  KHILAFAH ISLAM AD DAULATUL ISLAMIYAH MELAYU
  MENERBITKAN SURAT SECARA RESMI
  NOMOR : 1436H-RAJAB-02

  PETA ASAL WILAYAH
  KHILAFAH ISLAM AD DAULATUL ISLAMIYAH MELAYU

  Maha Suci Allah yang di tangan-Nya Kekuasaaan Pemerintahan atas segala
  sesuatu dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.
  Maha Suci Allah Yang di tangan-Nyalah segala Kerajaan, dan Dia Maha
  Kuasa atas segala sesuatu,
  Wahai Rabb Pemilik Kerajaan Langit dan Bumi maupun Kerajaan yang Ada
  diantara Keduanya, Sesunggunya Engkau Maha Kuasa atas Segala Sesuatu

  yang Engkau Kehendaki.

  Wahai Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang
  Hamba memohon Ampun dan Kasih Sayang-Mu,
  Kami Hamba-Mu yang Dhoif Mohon Izin untuk melakukan Ijtihad Syiasah

  Allaahumma sholli alaa Muhammad wa alaa aali Muhammad kamaa shol
  laita alaa aali Ibroohiim ,
  wa baarik alaa Muhammad wa alaa aali Muhammad kamaa baarokta alaa aali
  Ibroohiim fil aalamiina innaka hamiidum majiid.

  Pada Hari Ini Hari Isnain 1 Rajab 1436H
  1. Kami sampaikan Kabar Gembira bahwa Asal Mula wilayah
  Khilafah Islam Ad Daulatul Islamiyah Melayu adalah dari Sabang hingga
  Maurake

  2. Wilayah Negeri dari Sabang hingga Mauroke yang dihuni oleh Umat
  Islam yang Sholeh-sholeh kami beri Namanya sesuai dengan Hadist
  Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Menjadi Wilayah Negeri Syam.

  3. Peta Wilayah Indonesia Kami Hapus diganti dengan Nama Wilayah Syam

  (Negeri
  Ummat Islam Akhir Zaman)

  4. RI bubar dan Hilang, Berganti Nama Organisasi Penyamun Indonesia

  (OPI)

  “Perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap

  keraslah terhadap mereka.” (QS. Al-Taubah: 73, Al-Tahrim: 9)

  Kepada para Alim Ulama cerdik cendikia Islam, Mari bersama-sama kita
  tegakkan Islam dan menjadikan AlQuran dan As Sunnah Rasulullah SAW
  menjadi satu-satunya sumber hukum yang berkuasa di Wilayah Syam.

  Umat Islam tidak layak untuk hidup tentram di-RI,
  RI adalah bagian dari Negara Zionis Internasional, Negara Dajjal.

  Khilafah Islam Ad Daulatul Islamiyah (Melayu) menghimbau melalui
  Aqidah Islam bahwa Semua Negara binaan Dajjal adalah Jibti dan Thagut
  yang harus dihancurkan, bukan menjadikannya tempat bernaung dan merasa
  hidup tentram di dalamnya sampai akhir hayat.

  Akhir Zaman adalah Masa-nya seluruh umat islam harus berperang melawan
  Zionis Internasional yang di Komandoi Israel. Waktu akan kian mendekat
  Maka Umat Islam secara terpaksa atau secara ikhlas menjadi dua
  gelombang besar wala kepada Zionis atau wala kepada Islam.

  Bila Umat Islam yang berada di Wilayah Negeri Syam ridha pasrah dan
  tunduk dibawah Tekanan OPI (organisasi Penyamun Indonesia), maka
  bersiaplah menjadi negeri yang mengerikan.

  Dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan
  mereka dan Rasul-rasul-Nya, maka Kami hisab penduduk negeri itu dengan
  hisab yang keras, dan Kami azab mereka dengan azab yang mengerikan.
  (Qs. At-Thalaq :8)

  Dan demikianlah Kami jadikan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat
  yang terbesar agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu. Dan
  mereka tidak memperdayakan melainkan dirinya sendiri, sedang mereka
  tidak menyadarinya. (Qs. Al-an am : 123)

  Dan begitulah azab Tuhanmu, apabila Dia mengazab penduduk negeri-
  negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azab-Nya itu adalah sangat
  pedih lagi keras. (Qs. Huud:102)

  Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang teIah Kami
  binasakan, dan Kami adakan sesudah mereka itu kaum yang lain sebagai
  penggantinya. (Qs. Al-Anbiyaa:11)

  Hai orang-orang beriman, perangilah orang-orang Kafir (OPI) yang ada
  disekitar kamu, hendaklah mereka merasakan keganasan darimu,
  ketahuilah Allah bersama orang-orang yang bertaqwa (Qs. At-Taubah:123)

  ..dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun
  memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta
  orang-orang yang bertakwa. (Qs. At-Taubah:36)

  PANGLIMA PERANG PASUKAN KOMANDO PANJI HITAM
  Kolonel Militer Syuaib Bin Sholeh
  angsahitam@inbox.com

 384. mantap….semoga membukakan yg lain sehingga lebih fokus pada alquran dan assunah…amiiinnn

 385. Temen saya Sahabat saya sendiri dari semenjak 1 smp….kita selalu shalat bareng main bareng saling kunjung mengunjungi (silaturahmi) sampai bermalam karna asyiknya dekat dengan seorang sahabat yang sholeh, bahkan kita pun menjadi pencetus membuat DKM di SMP mengurus masjid biar banyak kegiatan yang bermanfaat, saya menjadi ketua DKM dan dia menjadi wakilnya dan alhamdulillah masjid menjadi ramai kegiatan yang bermanfaat.
  Selama sekolah di sma dia ikut HTI dan menjadi kaum loyalnya dan sy pun diajak berkali-kali untuk masuk HTI tapi saya tidak mau karena saya melihat perubahan pada teman saya itu menjadi keras bringas tidak seperti sahabat yang saya kenal sebelumnya, tatapan matanya tidak selembut dan senyaman seperti sebelumnya.
  -/+ 4 tahun selepas dia lulus sma…. dia telepon saya dengan kondisi dia sedang di penjara nusakambangan cilacap, di telepon dia hanya menitipkan istri dan anaknya agar tidak putus silaturahmi. Dia dipenjara karna kasus teror. SANGAT TERPUKUL SANGAT TERPUKUL.
  Saya sangat meyakini ada yang salah dalam HTI. Tapi saya tidak tahu apa itu. Saya menyalahkan HTI karena sahabat saya berubah tidak seperti yang saya kenal, dia menjadi keras tidak lembut seperti dulu padahal ke sesama muslim yang sama-sama shalat berjamaah di masjid. SAYA MENYALAHKAN HTI!!! . Saya mendengar HTI selalu PANASSS….Saya setuju pembubaran HTI.
  MEMBUAT ORANG YANG BAIK LEMBUT MENJADI BERINGAS DENGAN MEMBAWA DALIL AGAMA. SAYA SAKIT HATI SAKIT HATI!

 386. haha…ABC, yg gak jelas dari mana. HTI itu anti kekerasan. OMonganmu mana bisa dipercaya. krn gak faham gerakan2 Islam. agen ya???

 387. Mudahan Allah memberi Hidayah kpd pemilik blog. aamiin.

 388. sesuatu yang wajib (menegakkan khilafah) harus dilaksanakan bukan ditunggu (yang dihisab Allooh bukan hasil (tegaknya khilafah, tapi usaha menegakkan khilafah). Semoga Allooh ridho kepada pejuang khilafah. siapapun tidak sanggup menghentikan tegaknya khilafah yang ke-2. Cukuplah Allooh yang menjadi saksi (siapa yang beruang menegakkan khilafah dan siapa yang hanya menunggu serta siapa yang menghalangi)

 389. Siapa yang menghendaki ridhoNya, segera berjuang menegakkan khilafah. Tanpa khilafah hukum Allooh dicampakkan, tanpa khilafah umat islam diadudomba, tanpa khilafah mustahil hukum Allooh tegak karena itu menegakkan khilafah adalah mahkotanya kewajiban. Diamnya kita atas kwajiban menegakkan khilafah adalah dosa.

  • Saudaraku, dalam blog ini kita tidak lagi membicarakan hukum mendirikan sistem pemerintahan khilafah karena kita semua paham khilafah adalah jalan yang ditempuh para pendahulu islam yang shalih.
   Namun yang kita kritisi adalah seperti apa khilafah versi Hizbut Tahrir.
   Ternyata setelah kita teliti sistem nya berbeda dengan sistem khilafah Nabi SAAW dan khulafaur rasyidin.

 390. KgUccu Putra Pasundan

  aktivitas memperjuangkan khilafah adalah aktifitas yg tidak nihil dari pahala kaum yg memperjuangkannya berarti mereka merindukan diatur oleh sistem dari Alioh swt..endingnya mereka bukan berhasil atau tidak akan tetapi apa yg dikerjakannya merupakan aktivitas yg luhur.. aktivitas yg mulia.. aktivitas yang pernah dilakukan oleh para sahabat.. aktivitas yang pernah dilakukan oleh oleh rosul saw…justru di alam saat inilah akan nampak mana yg beriman dan mana yg munafix…

  • Saudaraku, dalam blog ini kita tidak lagi membicarakan hukum mendirikan sistem pemerintahan khilafah karena kita semua paham khilafah adalah jalan yang ditempuh para pendahulu islam yang shalih.
   Namun yang kita kritisi adalah seperti apa khilafah versi Hizbut Tahrir.
   Ternyata setelah kita teliti sistem nya berbeda dengan sistem khilafah Nabi SAAW dan khulafaur rasyidin.

 391. Tentang Khilafah yang pasti berdiri pertanyaan saya
  1. Akankah itu Allah berikan tanpa usaha? (QS. Ar Ra’d :11)
  2. Tidak adakah kewajiban kita terhadap Islam selama Islam itu blm ditegakkan dalam sistem Khilafah? Maksud saya, apakah kita tidak berdosa membiarkan penyimpangan2 kebijakan sblm datangnya masa Khilafah tsb? Mohon dalilnya

  Terimakasih
  Sekedar saran, mohon perjelas identitas (nama dan organisasi) Anda agar dapat dijadikan referensi yg bertanggung jawab

  Demi menjauhi penafsiran yg tdk sesuai, jgn afiliasikan nama anda dgn harakah trtentu kecuali harakah anda sendiri. Ini hanya saran, agar tulisan ini murni dakwah, meminimalisir fitnah. Wallahu a’lam

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s